Загрузил kitaevaalyona18

Визначення вологи у борошні

Реклама
Лабораторна робота №
Визначення масової частки вологи у сипкому продукті прискореним
методом висушування
Мета: навчитися визначати масову частку вологи у сипкому продукті
прискореним методом висушування .
Обладнання та реактиви:
1.Зразок продукту (борошно, солод, крохмаль, цукор, пресовані дріжджі).
2.Технічні ваги.
3.Ексикатор.
4.Лопатка або шпатель.
5.Бюкси алюмінієві.
6.Сушильна шафа.
7.Годинник.
8.Термометр.
9.Тигельні щипці.
Порядок виконання роботи
У два попередньо висушені та зважені бюкси беруть наважки
досліджуваного зразка борошна (солоду, крохмалю) масою по 5 г
(пресованих дріжджів по 1,5 г, цукру – 10 г), зважені з похибкою ±0,01 г.
Бюкси з наважками розміщують в сушильній шафі, температура якої
становить 140–145 °С, кришки бюксів повинні бути відкритими та підкладені
під дно. Температура під час цього швидко знижується (нижче 130 °С).
Протягом 10–15 хв її доводять до 130 °С та за цієї температури продовжують
висушування протягом 40 хв (відхилення температури не повинно
перевищувати ± 2 °С). Потім бюкси виймають тигельними щипцями,
накривають кришками, охолоджують в ексикаторі протягом 20–30 хв та
зважують. Масову частку вологи W, %, розраховують за формулою:
𝑊=
𝑚1 −𝑚2
𝑚1 −𝑚0
∙ 100 %, де:
m0 – маса бюкса без наважки, г;
m1 – маса бюкса з наважкою до висушування, г;
m2 – маса бюкса з наважкою після висушування, г.
Таблиця 1. Визначення масової частки вологи прискореним методом
Масова частка вологи в продукті, %
Маса бюкса, г
Зразок
продукту
Номер
бюкса
порожнього
висушеного
до постійної маси
(m0)
з наважкою до
висушування
(m1)
з наважкою після
висушування (m2)
Маса
наважки
Зразок
Норма за
стандартом
Розбіжність між двома паралельними визначеннями не повинна
перевищувати 0,5 %. За масову частку вологи приймають середнє
арифметичне двох паралельних визначень, яке розраховують з точністю до
другого десяткового знака та округлюють до 0,1 %.
Скачать