О дельфине Դելֆինի մասին

Реклама
О дельфине
Դելֆինի մասին
Большинство таинственный, чтобы быть наиболее
дельфином.Дельфин Точка в стране и его, как
кормить его детенышей молоком. Дельфин
является одним из первых жителей океана,
который встретил человека.
Ամենաառեղծվածային, ամենահանելուկային
կենդանիները դելֆիներն են: Դելֆինը կետի
ազգակիցն է և նրա նման իր ձագերին
կերակրում է կաթով: Դելֆինը օվկիանոսի
առաջին բնակիչներից մեկն է, որի հետ
ծանոթացել է մարդը:
Дельфин охоты в прошлом и до сих пор строго
запрещено. Древние греки и римляне считали его
священным животным. Даже думал, что дельфины
были некоторые время люди.
Դելֆիների որսը նախկինում և մինչ օրս էլ
խստիվ արգելվում է: Հռոմեացիները և Հին
հույները սուրբ են համարել այդ կենդանուն:
Անգամ համարում էին, որ դելֆինները ինչ-որ
ժամանակ մարդ են եղել:
Дельфины очень способный, они как маленький
ребенок они также любят играть и любят
изобретать игры, танец и музыку.Но дельфины не
принимают наказание, как и люди не принимают
наказание.
Դելֆիները շատ ընդունակ են, նրանք փոքր երեխայի
նման սիրում են, երբ իրենց հետ խաղ են անում, սիրում
են խաղալ և իրենք նույնպես սիրում են խաղալ և
խաղեր են հորինում, պարում են երաժշտության ներքո:
Սակայն ինչպես երեխաները չեն ընդունում պատիժ
կրելը, այնպես էլ դելֆիները չեն ունդունում պատիժ:
Исследователи обнаружили, что весовое
соотношение дельфин мозга и массы тела больше,
чем человек, и в два раза больше морщин:.
Дельфин форма тела и строение кожи помогает ей
свободно перемещаться в воде и летать до 60
километров в час Длина дельфина около 2 метров
и весом 300-400 кг.
Գիտնակաները պարզել են, որ դելֆիների ուղեղի քաշի
և մարմնի քաշի հարաբերությունը ավելի բարձր է, քան
մարդունը և երկու անգամ ավելի ծալքեր ունի: Դելֆինի
մարմնի ձևն ու մաշկի կառուցվածքը նրան օգնում են
շատ ազատ շարժվել ջրում և սլանալ ժամում մինչև 60
կմ արագությամբ: Դելֆիների երկարությունը կազմում
է մոտ 2 մետր, քաշը 300-400 կգ:
Они способны видеть предметы на расстоянии 3
км.Дельфины разрабатывается в тесном вокал, они
гораздо лучше способны воспринимать и
подражать звукам вокруг них. Ученые пришли к
выводу, что они могут имитировать человеческую
беседу.
Նրանք կարողանում են տեսնել 3 կմ
հեռավորության վրա գտնվող օբյեկտները:
Դելֆիների մոտ ձայնային տվյալները շատ
զարգացած են, նրանք շատ լավ կարողանում են
ընկալել և ընդօրինակել շրջապատի ձայները:
Գիտնականները եկել են այն համոզմունքին, որ
նրանք կարողանում են ընդօրինակել
մարդկային խոսակցությունները:
Пока исследования ведутся в стадии их язык:
дельфин исследователи пытаются понять язык
дельфином пытаются говорить на нашем языке,
но, увы, до сих пор нет результатов двух
экспериментов.
Մինչ օրս էլ շարունակվում է
ուսումնասիրությունների փուլում գտնվել
նրանց լեզուն: Գիտնակաները փորձում են
հասկանալ դելֆիների լեզուն: Իսկ դելֆիներն էլ
փորձում են մեր լեզվով խոսել, բայց ավաղ
երկկողմանի փորձերը առայժմ ոչ մի արդյունք
չի տվել:
Скачать