А. И. Куприн

Реклама
«Душа, душа, яка повністю
Однією заповітної віддалася любові
І їй одне дихала і боліла ...»
до 145-річчя від дня народження
О.І. Купріна (1870-1938),
російського письменника.
Віртуальну книжкову виставку для учнів
Харківського професіонального ліцею
машинобудування підготувала бібліотекар
Кохно Є.І.
Харків. 2015



«У мистецтві — головне простота, а її досягти дуже важко». Так говорив
у своїй лекції 1916 року визначний російський письменник-реаліст, майстер
жанрів оповідання й повісті Олександр Іванович Купрін. Він усе життя
дотримувався принципу «простоти»: більшість прозових творів Купріна мають
нескладний сюжет і струнку композицію, вони прості, життєподібні й
надзвичайно правдиві.
Купрін багато років жив і працював в Україні, був закоханий в Україну, її
людей, які надихали його творити на літературній ниві.
Сучасники Купріна називали його біографію «романом пригод»… Ким він
тільки не був! Конторником, що управляє маєтком, псаломщиком,
вантажником, актором, прикажчиком, репортером, учителем, збирачем
оголошень, викладачем гімнастики... Один час він вивчав зубопротезну справу,
учився співати, боротися в цирку. Він літав на повітряній кулі з відомим у той
час спортсменом і одним з перших льотчиків, Уточкиним. На аероплані Купрін
літав ще тоді, коли авіація тільки зароджувалася, коли льотчиків були ще мало
й коли сміливі підкорювачі стихії часто гинули; опускався на дно морське у
водолазному костюмі, виходив разом з балаклавськими й одеськими
рибалками далеко в море.
“Купрін — талант яскравий, здоровий і переживе свій час”.
(М. Горький)



Герої оповідань Купріна нагадують своєю жертовною добродійністю
персонажі Гоголя і Достоєвського. Моральна перевага купрінського бідняка
виявляється в зіткненні з бездушними представниками «верхів» — світськими
бюрократами, буржуазними ділками.
Краще всього характеризує мову Купріна його ж судження про майстерність І.
Буніна, свого побратима по перу: «… У нього великий багаж хороших,
здорових, влучних справжніх слів; він володіє тайною зображати, як ніхто,
найменший настрій і відтінок природи, звуки, запахи, кольори, обличчя; …
багатство визначень, уподібнень і епітетів вимірюється у нього строгим
вибором, підкореним смаку і логічній необхідності, оповідання його
гармонійне, живе, насичене…».
І донині Купріна читають, перекладають, екранізують. Змінюються люди,
покоління, відбуваються великі події, народжуються нові, прекрасні книги.
Але твори Купріна, в яких є часточка України, залишаються за зразок
вражаючої іронії, гротеску і шокуючої правди життя.

Шановні користувачі!
Щоб краще знати людину, потрібно з нею
познайомитися. А щоб краще знати письменника,
потрібно читати його твори. Тому я вам
пропоную ознайомитися з ними, гортаючи
сторінки цієї віртуальної виставки. А потім
завітати до бібліотеки та прочитати книжки
О.І. Купріна.

До
уваги!
Віртуальна
виставка складається із таких частин:
Частина 1: РАСКАЗИ;
Частина 2: ПОВІСТИ та РОМАНИ (розташовані згідно алфавіту, анотовані);
Частина 3: ОЧЕРКИ;
Частина 4: СПОГАДИ;
Частина 5: СТАТТІ та ФЕЙЛЕТОНИ.
Литература для будущего писателя началась со стихов и поэтических
переводов. Но вскоре он разочаровался в поэзии и перешел на прозу прекрасные рассказы: реалистичные, лиричные, тонкие, грустные …
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Анафема
Белый пудель
Блаженный
Блондель
Болото
В цирке
Гамбринус
Дознание
Изумруд
Как я был актером
Конокрады
Куст сирени
Леночка
Листригоны
Лунной ночью
Мирное житие
На глухарей
Ночлег
Ночная смена




















Ольга Сур
Осенние цветы
Пиратка
Последний дебют
Просительница
Ральф
Река жизни
С улицы
Святая ложь
Сентиментальный роман
Синяя звезда
Скворцы
Слон
Соловей
Тапер
Телеграфист
Чудесный доктор
Штабс-капитан Рыбников
Ю-ю
и другие

Героев рассказов Куприна отличает духовная целостность и
неподдельное нравственное величие. Далекие от интеллектуальных
интересов, эти персонажи – балаклавские рыбаки (цикл новелл
"Листригоны", 1908–1911), цирковые артисты и борцы, летчики,
люди богемы – обладают неиссякаемым запасом жизненных сил и
твердой верой в высшую разумность мироздания, какими бы
ущербными ни были порядки, установленные в обществе. Эту
мысль и связанный с ней идеал бескорыстного служения высокому
чувству Куприн воплотил и в нескольких рассказах о любви, по
своей стилистике порою сближающихся со стихотворениями в
прозе. Особый цикл составляют рассказы о животных, где выражена
та же идея высшей красоты жизни и спасительности
инстинктивного доверия к ней, вопреки всей жестокости будничных
обстоятельств (Белый пудель, 1904, "Изумруд", 1911).
• А. И. Куприн Сочинения в двух томах / А.И. Куприн. — М.:
Художественная литература, 1981. – Т.2.
Часть 2:
РОМАНЫ и ПОВЕСТИ
Успех пришел к Куприну после появления повести "Молох"
(1896), описывающей бесчеловечные порядки на гигантском
заводе в Донбассе и трагедию героя, который не принимает
окружающую жизнь из-за ее грубости и жестокости, однако сам
становится жертвой мира, где нет ни сострадания, ни любви.
Публикация поэтичной повести "Олеся" (1898), в которой
воссоздает писатель дикую и прекрасную природу Полесья,
воспевая людей, живущих вне сферы воздействия антигуманной
цивилизации, сделала имя Куприна известным всей читающей
России. Его славу упрочила повесть "Поединок" (1905), где, по
замыслу писателя, переданы «ужас и скука военной жизни», а
вместе с тем создан проникновенный гимн любви и устами
героя, выражена твердая вера в победу человеческого духа.
•
А. И. Куприн Сочинения в двух томах / А.И. Куприн. — М.:
Художественная литература, 1981. - Т.1.
• А. И. Куприн Собрание сочинений в девяти томах/ А.И. Куприн. — М.:
Правда, 1964.
«Гранатовый браслет» - повесть.

Трогательная история любви, которую Куприн
наполнил грустной поэзией. В основу повести был
положен реальный случай. По справедливому
замечанию К. Паустовского, «Гранатовый браслет» один из самых благоуханных, томительных и самых
печальных рассказов о любви».

СЮЖЕТ: Всего в сорока страницах передана история
огромной и всеобъемлищей любви, настоящей,
самопожертвенной, истинной. Чувтво, которое почти
иссякло в мире и о котором томиться мир, оказывается
ненужным и гонимым, и только в сердце Желткова
живет его громадная любовь к княгине Вере, любовь,
что сводит человека в могилу и выливается сладостной
мелодией: "Да святится имя Твое! " … «… Может
быть, твой жизненный путь, Верочка, пересекла
именно такая любовь, о которой грезят женщины и на
которую больше не способны мужчины …»
С этими словами Аносова просто нельзя не
согласиться. Поздно все поняла Верочка, и на одну
трагичную историю любви стало больше…
Яркость книг Куприна сравнима разве что с картинами
Кустодиева. Но эти два произведения - особенные. Они о
сломленных людях. И такая щемящая нота была, видимо,
свойственна певцу России. И весьма любопытно, - "Впотьмах" он написал в самом начале своего пути, а "Жанету" на закате, в
эмиграции, в Париже...
Как изменились его герои! Как изменился он сам! И лишь магия
слова осталась неизменной!
Роман “Жанет” (Жанета) написан в 1919 году. Это
произведение о трагическом одиночестве человека,
потерявшего Родину. Это история о трогательной
привязанности старого профессора, оказавшегося в
эмиграции, к маленькой парижской девочке — дочери
уличной газетчицы.
А. И. Куприн. Собрание сочинений в 9 томах. –
М.: Худ. литература, 1970. – Том 1. – Стр. 48 - 118.



«… Для произведений Куприна последнего
десятилетия … характерно сочетание грусти и света,
радости и печали, что придает особый тон его
книгам. Писатель повествует о богатстве и красоте
человеческих душ и одновременно о том, как люди
утрачивают счастье, остаются одинокими,
непонятыми, не сумев радостно и полнокровно
прожить свою жизнь… В них все в настроении, в
переливах и оттенках, в тонкости душевных
переживаний героев…»
Аннотация:
Крутится колесо времени, не остановить его, как и
течение сладко-горьких воспоминаний о любви,
случившейся между мужчиной и женщиной, русским
и француженкой, Михаилом и Марией. Кто знает —
может все бы повернулось иначе, но время ушло...


Посетив промышленный район Донбасса,
переживавшего период бурного развития, в 1896
году Александр Куприн публикует
повесть "Молох", принесшую ему широкую
известность. В качестве названия автор использует
имя легендарного бога Молоха, которому древние
аммонитяне приносили в жертву через сожжение
живых детей, в основном отпрысков знатных
семей. В повести этот образ многозначен: это и
символ буржуазного прогресса, и крупный
сталелитейный завод, где разворачивается действие
повести, и, наконец, член правления завода миллионер Квашнин, чей образ гиперболизирован
и обезличен.
Аннотация: Главній герой повести – типичный
герой конца XIX века - интеллигент Бобров,
ищущий правду жизни. Его мучает необходимость
работать на заводе — там, где каждодневная
тяжелая работа крадет месяцы и годы жизни у
других людей. А еще инженер Бобров безнадежно
и мучительно влюблен...
«Олеся» - повесть.
Очень трогательная, прекрасная и волшебная история
любви и разлуки.
В этой повести Куприн создает идеал женщины для
многих мужчин. Он создал образ женщины вобравшей в
себе такие качества и в таких пропорциях, что делает ее
просто неотразимой во всех отношениях. Многие, читая
повесть, влюблялись даже не в образ, а именно в Олесю,
так как Александр Иванович посредством своего таланта
оживил образ и дал ему имя.
СЮЖЕТ: Живет в лесу с бабушкой девушка Олеся.
Славятся они своими ведьминскими способностями…
Бедная Олеся – необразованная, лесная и простая
девушка, но настолько отзывчивая и готовая жертвовать
собой ради любимого человека, что поневоле
влюбляешься в нее. Но люди ослеплены своими обычаями
и устоями. Они губят не только Олесю, но и ее
возлюбленного…
«Поединок» - повесть
Опубликована в 1905 году.
Она основана на личных воспоминаниях автора о военной
службе, и вместе с тем в ней рассказывается
проникновенная история любви.
СЮЖЕТ: В повести описывается история конфликта
молодого подпоручика Ромашова со старшим офицером,
который развивается на фоне столкновения романтического
мировоззрения интеллигентного юноши с миром
захолустного пехотного полка, с его провинциальными
нравами, муштрой и пошлостью офицерского общества.
Самое значительное произведение в творчестве Куприна.
Первое издание «Поединка» вышло в свет с посвящением:
«Максиму Горькому с чувством искренней дружбы и
глубокого уважения эту повесть посвящает автор». По
собственному признанию автора, влияние Горького
определили «все смелое и буйное в повести».



Необыкновенно красивая сказка для взрослых наполненная ароматами древних благовоний,
сверканием драгоценных камней, танцами прекрасных
женщин, нежной любовью и дикой страстью... История
о любви великого царя Соломона и прекрасной бедной
девушки, выполненная в стиле восточной легенды,
сотканная из библейских сюжетов. Любовные эмоции
и страсти. Здесь они вздымаются в каком-то безумном
огненном вихре, поглощающим всё на своём пути.
Жгучие любовные утехи, обжигающая ревность,
пламенные желания и томления…
Аннотация:
Было у царя Соломона множество жён и наложниц, но
по-настоящему полюбил он лишь Суламифь, девушку
из простой семьи. И было их счастье большим и
радостным, но внезапно и печально закончилось...




«Юнкера» - роман.
«... повесть эта представляет собой отчасти
продолжение моей же повести «На переломе
(Кадеты)». Здесь я весь во власти образов и
воспоминаний юнкерской жизни с ее парадною и
внутреннюю жизнью, с тихой радостью первой любви
и встреч на танцевальных вечерах со своими
«симпатиями». Вспоминаю юнкерские годы, традиции
нашей военной школы, типы воспитателей и
учителей. И помнится много хорошего ...».
[Петров М., У А.И. Куприна, «Вечерние известия»,
1916, 3 мая, №973.]
АННОТАЦИЯ: Закончив свое кадетское обучение,
Алексей Александров становится юнкером
Московского Александровского училища. Его ждут
два года новой, более взрослой жизни, с ее радостями
и печалями, влюбленностями и разочарованиями. Это
дорога на пути в российскую армию. И все это
видится как часть общей картины жизни Москвы
конца 19 века.
Повесть «Яма».
А.И.Куприн начал писать повесть в 1909 году и завершил работу
через шесть лет. Книга о жизни проституток вызвала скорее
осуждение, чем сочувствие или понимание. Автора обвиняли в
безнравственности и чрезмерном натурализме. Один из героев
«Ямы» говорит: «... Наши художники слова … почему-то до сих
пор обходили проституцию и публичный дом. Почему?... Ах, какая
бы это получилась громадная, потрясающая и правдивая книга».
Куприн сумел создать книгу, действительно потрясающую своей
правдивостью, и посвятил ее матерям и юношеству.
СЮЖЕТ: В Ямской слободе (называемой просто «Яма»)
некоторого южного города на Большой и Малой Ямских улицах
существует ряд открытых публичных домов. В повести речь идёт о
заведении Анны Марковны Шойбес. Описывается типичный уклад
жизни местных проституток, лишенных паспортов.
Часть 3: Очерки
Киевские типы
Юзовский завод
Путевые картинки
Царицынское пожарище
События в Севастополе
Листригоны
Немножко Финляндии
Над землей
Мой полет
Лазурные берега
Люди-птицы
Пунцовая кровь
Юг благословенный
Париж домашний
Старые песни
Мыс Гурон
Рыжие, гнедые, серые, вороные
Париж интимный
Барри
Париж и Москва
«Светлана»
• А. И. Куприн Собрание
сочинений в девяти томах / А.И.
Куприн. — М.: Правда, 1964. –
Т.9.





Памяти Чехова;
Памяти А.И. Богдановича;
Памяти Н. Г.
Михайловского (Гарина);
О том, как я видел
Толстого на пароходе «Св.
Николай»;
Уточкин.
• А. И. Куприн Собрание сочинений в девяти
томах / А.И. Куприн. — М.: Правда, 1964. – Т. 9.




















Загадочный смех
Рецензия на повесть Р. Киплинга «Смелые мореплаватели»
Рецензия на книгу Н.Н. Брешко-Брешковского «Опереточные тайны»
Памяти Чехова (статьи)
О Кнуте Гамсуне
Редиард Киплинг
О Гоголе
О Чехове
Умер смех
О нищих
Заметка о Джеке Лондоне
Фараоново племя
Вольная академия
Чтение мыслей
Джек Лондон
Дюма-отец
Нансеновские петухи
Толстой
• А. И. Куприн Собрание сочинений в
Илья Репин
девяти томах / А.И.Куприн. — М.:
Москва родная
Правда, 1964. – Т. 9.
Скачать