Aakkoset

Реклама
Aakkoset ja ääntäminen
Venäjää matkailu- ja palvelualalle.
1
Светлана Фролова – Svetlana Frolov
Kotoisin Venäjältä, Arkangelista
Muuttanut Suomeen v. 1996 ja perustanut oman
tulkkaus- ja käännöstoimiston v. 1997
Erilaisten Venäjään liittyvien koulutusten järjestäjä
www.bbds.fi
2
Venäjää matkailu- ja palvelualalle.
Темы урока – Oppitunnin teemat
• Aakkoset
• Substantiivien suvut
• Tervehdykset
• Perusluvut
• Pronominit
• Vuorokauden ajat
• Kaupungit
• Paljonko nyt on
kello?
Venäjää matkailu- ja palvelualalle.
3
Поехали!
Poehali!
Mennään!
Venäjää matkailu- ja palvelualalle.
4
Произношение – Ääntäminen
Venäjän kielessä on 20 konsonanttia:
Бб, Вв, Гг, Дд, Жж, Зз, Кк, Лл, Мм, Нн, Пп, Рр,
Сс, Тт, Фф, Хх, Цц, Чч, Шш, Щщ
suurin osa konsonanteista ääntyy suomen kielen
vastaavien tavoin
Venäjää matkailu- ja palvelualalle.
5
Произношение – Ääntäminen
Venäjän kielessä on kymmenen vokaalia:
Аа, Ее, Ёё, Ии, Оо, Уу, Ыы, Ээ, Юю, Яя,
perusvokaaleista ainoastaan vokaali ы (taka-i) on
Suomessa tuntematon vokaali
Йй –puolivokaali
Venäjää matkailu- ja palvelualalle.
6
Алфавит - Aakkoset
Аа
a
Auki
Анна
(Аня)
Anna
(Anja)
Boris
(Borja)
Vera
Бб
b
Baari
Борис
(Боря)
Вв
v
Valo
Вера
Venäjää matkailu- ja palvelualalle.
7
Алфавит - Aakkoset
Гг
Дд
Ее
g
d
je
Gramma
Глеб
Gleb
Duuri
Дарья
(Даша)
Darja
(Dasha)
Jees
Евгений
(Женя)
Jevgenij
(Zenja)
Venäjää matkailu- ja palvelualalle.
8
Алфавит - Aakkoset
Ёё
jo
Joo
Ёж
Jozh
Жж
zh
Cage
Жанна
Zhanna
Zoo
Зинаида
(Зина)
Zinaida
(Zina)
Зз
z
Venäjää matkailu- ja palvelualalle.
9
Алфавит - Aakkoset
Ии
i
Ihana
Ирина
(Ира)
Йй
ji
Juhla
Йогурт
Jogurt
Кк
k
Kakku
Кирилл
Kirill
Venäjää matkailu- ja palvelualalle.
Irina
(Ira)
10
Алфавит - Aakkoset
Лл
l
Laulu
Любовь
(Люба)
Ljubov”
(Ljuba)
Mihail
(Misha)
Nina
Мм
m
Matka
Михаил
(Миша)
Нн
n
Nainen
Нина
Venäjää matkailu- ja palvelualalle.
11
Алфавит - Aakkoset
Оо
Пп
Рр
o
p
r
Onni
Ольга
(Оля)
Ol”ga
(Olja)
Papu
Павел
(Паша)
Pavel
(Pasha)
Raha
Роман
(Рома)
Roman
(Roma)
Venäjää matkailu- ja palvelualalle.
12
Алфавит - Aakkoset
Сс
Тт
Уу
s
t
u
Sauna
Сергей
(Серёжа)
Sergei
(Serjöza)
Totta
Тамара
(Тома)
Tamara
(Toma)
Ulkona
Ульяна
(Уля)
Uljana
(Ulja)
Venäjää matkailu- ja palvelualalle.
13
Алфавит - Aakkoset
Фф
f
Firma
Филипп
(Филя)
Хх
h
Huumori
Харитон
Hariton
Цц
ts
Pitsa
Цирк
Tsirk
Venäjää matkailu- ja palvelualalle.
Filipp
(Filja)
14
Алфавит - Aakkoset
Чч
tsh
Match
Чай
Tshaj
Шш
sh
Porsche
Шарлотта
Sharlotta
Щщ
shtsh
Shit
Щётка
Shtshötka
Venäjää matkailu- ja palvelualalle.
15
Алфавит - Aakkoset
ъ
-
-
Объект
Objekt
ы
y
-
Рыба
Ruba
ь
-
-
Рубль
Rubl”
Venäjää matkailu- ja palvelualalle.
16
Алфавит - Aakkoset
Ээ
е
Espresso
Эдуард
(Эдик)
Eduard
Julia
(Julja)
Jana
Юю
ju
Juuri
Юлия
(Юля)
Яя
ja
Jalka
Яна
Venäjää matkailu- ja palvelualalle.
17
Задание – Tehtävä
Jokainen valitsee oman venäjänkielisen nimen ja
kirjoittaa sen venäjäksi.
Venäjää matkailu- ja palvelualalle.
18
Приветствия - Tervehdykset
Привет
Privet
Hei/Moi
Как дела?
Хорошо! А у вас
Kak dela?
Horosho! a u vas
Miten
menee?
Hyvin! Entä
teillä?
Здравствуй
Здравствуйте
Zdrastvui(te)
До свидания
Da svidanija
Доброе утро
Dobroe utro
Hyvää
Huomenta
Terve
Добрый день
Dobryi den”
Hyvää päivä
Näkemiin
Добрый вечер
Dobryi vetsher
Hyvää ilta
Venäjää matkailu- ja palvelualalle.
19
Вежливые слова – Kohteliaisuus
Ole
Пожалуйста
hyvää/Olka
Pazalusta
a hyvät
Спасибо
Spasibo
Добро
пожаловать
Dabro
pazalovat”
Извините
Izvinite
Anteeksi/excu
se me
Kiitos
Доброго пути
Dobrovo puti
Hyvää
matkaa
Tervetuloa
Приятного
вечера
Prijatnovo
vetshera
Mukavaa ilta
Venäjää matkailu- ja palvelualalle.
20
Вежливые слова – Kohteliaisuus
Спокойной
ночи
Spokoinoi
notshi
Благодарю
Благодарим
Blagodarju/im
Hyvää/rauh
allista yöta
Простите
Prostite
Anteeksi/sor
ry
Olen/mme
kiitollinen
Cчастливого
пути
Stshastlivova
puti
Onnellista
matkaa
Всего
хорошего
Vsevo
harosheva
Kaikkea
hyvää
Поздравляю
Onnittelen/
Поздравляем
me
pozdravljaju/em
Venäjää matkailu- ja palvelualalle.
21
Местоимения - Pronominit
minä
я
ja
sinä
ты
ty
hän
он
on
(miehestä)
hän
(naisesta)
me
мы
my
te
вы
vy
he
они
oni
она
ona
Venäjää matkailu- ja palvelualalle.
22
Пассив глагола Звать
Kutsua-verbin passiivi
Меня зовут...
Menja zovut…
Minua kutsutaan
Тебя зовут...
Tebja zovut…
Sinua kutsutaan
Его зовут...
Jevo zovut…
Häntä kutsutaan
Её зовут...
Jejo zovut…
(minun nimeni on)
(sinun nimesi on)
(hänen nimensä on)
(miehestä)
Häntä kutsutaan
(hänen nimensä on)
(naisesta)
Venäjää matkailu- ja palvelualalle.
23
Задание – Tehtävä
Как тебя зовут?
Kak tebja zovut?
Как вас зовут?
Kak vas zovut?
Меня зовут ...
Menja zovut …
Очень приятно!
Otshen” prijatno!
Мне тоже
Mne toze
Mikä sinun (teidän) nimi on?
Minun nimeni on …
Venäjää matkailu- ja palvelualalle.
Hauska tutustua!
(hyvin mukava)
Kun myös
24
Имя, Фамилия (Imja, Familija)
Nimi, Sukunimi
Иван Иван-ович Иван-ов
Ivan Ivan-ovitsh Ivan-ov
Анна Иван-овна Иван-ова
Anna Ivan-ovna Ivan-ova
Cергей Петр-ович Орл-ов
Sergey Petro-vitsh Orl-ov
Галина Олег-овна Орл-ова
Galina Oleg-ovna Orl-ova
Игорь Павл-ович Озер-ов
Igor” Pavlovitsh Ozer-ov
Софья Егор-овна Озер-ова
Sofja Jegor-ovna Ozer-ova
Александр Фёдор-ович
Роман-ов
Aleksandr Födor-ovitsh
Roman-ov
Наталья Никола-евна
Роман-ова
Natalja Nikola-evna
Roman-ova
Venäjää matkailu- ja palvelualalle.
25
Да, нет – kyllä, ei, НЕ - etuliite
Да – kyllä,
Ладно Ladno (puh)
Конечно koneshno
Нет - ei
Да, хорошо – kyllä, hyvää
Da, harasho
Нет, не хорошо
Ei, ei hyvää
Venäjää matkailu- ja palvelualalle.
26
Паспорт, пожалуйста – Passi, ole
hyvä
Пожалуйста
Pazhalusta
Вот мой паспорт
Vot moi pasport
Спасибо
Spasibo
Olkaa hyvä
Ole hyvä
Tässä on passini
Kiitos
Подпись
Podpis”
Здесь, zdes”
Тут, tut
allekirjoitus
täällä
Там, tam
Venäjää matkailu- ja palvelualalle.
siellä
27
Паспорт, пожалуйста – Passi, ole
hyvä
паспорт
pasport
passi
документ
dokument
asiakirja
документы
dokumenty
asiakirjat
виза
viza
viisumi
права
prava
Venäjää matkailu- ja palvelualalle.
ajokortti
28
Вы откуда? Я ИЗ… – mistä, (from)
Вы откуда? Vu otkuda А вы?
Я из ...
Я из Самары
Я из Москвы
Я из Белгорода
Maskuliini ja neutri
- a, tai - я
Feminiini - ы, tai - и
Mistä olette? Entä te?
Olen …sta
Olen Samarasta
Olen Moskovasta
Olen Belgorodista
И
ИЛИ ili
ТОЖЕ toze
Ja
Tai, vai, eli
myös
Venäjää matkailu- ja palvelualalle.
29
Miten määritellä substantiivin suku
Kaikki venäjän substantiivit jakautuvat kolmeen
sukuun:
Maskuliini (M) Feminiini (F) Neutri (N)
Suvun määrittäminen ei ole vaikeaa, sen näkee
lähes aina substantiivin sanakirjamuodosta eli
nominatiivista. Substantiivin suku on valtaosassa
tapauksista itsestään selvä
Venäjää matkailu- ja palvelualalle.
30
Существительные - Substantiivit
Maskuliini
Feminiini
Neutri
папа
papa
мама
mama
меню
menju
отель
otel”
няня
njanja
вино
vino
номер
nomer
дискотека
diskoteka
диско
disko
Venäjää matkailu- ja palvelualalle.
31
Существительные - Substantiivit
Maskuliini
Feminiini
Neutri
лифт
lift
виза
viza
имя
imja
этаж
etaz
сауна
sauna
кино
kino
лист
list
парковка
parkovka
такси
taksi
Venäjää matkailu- ja palvelualalle.
32
Мужской род – Maskuliinisuku
a.
konsonanttiin päättyvät
sanat
дом, город, паспорт
b.
й- päätteiset sanat
музей, трамвай
c.
osa pehmeään merkkiin -ь
päättyvistä sanoista
день, гость, дождь,
автомобиль, рубль
d.
miestätarkoittavat -a ja -я
päätteiset sanat
папа, Петя, мужчина
Venäjää matkailu- ja palvelualalle.
33
Женский род – Feminiinisuku
a.
muut kuin miestä
tarkoittavat -а ja -я
päätteiset sanat
osa pehmeään merkkiin -ь
päättyvistä sanoista
b.
Nyrkkisääntönä abstraktit asiat kuten
rakkaus (любовь) ovat feminiinejä ja
konkreettisemmat kuten kivi (камень)
мама, газета, тётя, кухня,
карта, школа
Ночь, роль, любовь, дверь
(ovi), вещь (esine)
maskuliineja.
Venäjää matkailu- ja palvelualalle.
34
Средний род – Neutrisuku
a.
-о ja -е päätteiset sanat
кино, диско, море, кафе,
b.
-мя päätteiset sanat
имя, время (yht. 10 kpl.)
c.
esinettä tai asiaa
tarkoittavat taipumattomat
substantiivit
радио, метро, меню, такси,
интервью, жюри,
Venäjää matkailu- ja palvelualalle.
35
Интонация – Intonaatio
Väitelausen intonaatio on laskeva:
Это Алла. 
Eto Alla. (Tämä on Alla)
Она из Мурманска. 
Ona iz Murmanska ( Hän on Murmanskista)
Venäjää matkailu- ja palvelualalle.
36
Интонация – Intonaatio
Kysymyksessä intonaatio nousee kysyvän sanan kohdalla:
Кто это?
Kto eto? Kuka tämä on?
Что это?
Tsto eto? Mikä tämä on?
Какой это журнал?
Kakoi eto zurnal? Minkälainen tämä lehti on?
Venäjää matkailu- ja palvelualalle.
37
Интонация – Intonaatio
Kysymyksessä, jossa ei ole kysyvää sanaa, intonaatio
nousee sen sanan kohdalla, johon kysymys kohdistuu:
Это Алла?
Она из Мурманска?
Venäjää matkailu- ja palvelualalle.
38
Интонация – Intonaatio
Huuhahduslauseissa intonaatio nousee keskikorkeuden
yläpuolelle, viimeisellä painollisella tavulla se laskee:
Какие красивые цветы!
Kakie krasivue tsvetu! Mitä kauniita kukkia!



Какая хорошая погода!
Kakaja haroshaja pagoda! Mitä kaunis ilma!
Venäjää matkailu- ja palvelualalle.
39
Простые числа - Perusluvut
0
1
ноль – nol”
один - adin
7
семь – sem”
2
два - dva
8
восемь – vosem”
3
три - tri
9
девять – devjat”
4
четыре - tshetyre
10
десять – desjat”
5
пять – pjat”
11
6
шесть – shest”
12
Venäjää matkailu- ja palvelualalle.
одиннадцатьodinnadzat”
двенадцатьdvenadzat”
40
Простые числа - Perusluvut
13
тринадцать
trinadtsat”
17
семнадцать
Semnadtsat”
14
четырнадцать
Tshetyrnadtsat”
18
восемнадцать
Vosemnadtsat”
15
16
пятнадцать
Pjatnadtsat”
шестнадцать
Shestnadtsat”
19
20
Venäjää matkailu- ja palvelualalle.
девятнадцать
Devjatnadtsat”
двадцать
Dvadtsat”
41
Простые числа - Perusluvut
30
тридцать
Tridtsat”
70
семьдесят
Sem”desat
40
сорок
sorok
80
восемьдесят
Vosem”desat
50
60
пятьдесят
Pjat”desjat
шестьдесят
Shest”desat
90
100
Venäjää matkailu- ja palvelualalle.
девяносто
devjanosto
сто
sto
42
Простые числа - Perusluvut
200
двести
dvesti
600
шестьсот
Shes”tsot
300
триста
trista
700
семьсот
Sem”sot
400
500
четыреста
tshetyresta
пятьсот
Pjat”sot
800
900
Venäjää matkailu- ja palvelualalle.
восемьсот
Vosem”sot
девятьсот
Devjat”sot
43
Простые числа - Perusluvut
1 000
2 000
3 000
4 000
(одна) тысяча
(odna) tysatsha
две, три, четыре
тысячи
dve, tri, tshetyre
tysatshi
5000
Пять тысяч
pjat” tysjatsh
10 000
десять тысяч
desjat” tysatsh
21 000
двадцать одна тысяча
dvadtsat” odna
tysjatsha
100 000
сто тысяч
sto tysjatsh
500 000
пятьсот тысяч
pjat”sot tysjatsh
1 000 000
(один) миллион
(odin) million
Venäjää matkailu- ja palvelualalle.
44
Простые числа - Perusluvut
maskuliini
feminiini
neutri
monikko
один
Odin
Два
dva
одна
Odna
Две
dve
одно
Odno
Два
dva
одни
Odni
Двое
dvoe
Yksi
kaksi
Venäjää matkailu- ja palvelualalle.
Yhdet,
kahdet
45
Время суток – Vuorokauden ajat
холодно holodna kylmä, тепло teplo lämmin,
жарко zarko kuuma
Утро
utro
Утром
utrom
день
den”
днём
dnöm
Aamu
aamulla
Вечер
vetser
вечером
vetserom
Ilta
illalla
Päivä
päivällä
Ночь
notsh
ночью
notshju
Yö
yöllä
Venäjää matkailu- ja palvelualalle.
46
Paljonko nyt on kello?
Сколько сейчас времени?
Skol”ko seitshas vremeni?
Сколько
skol”ko
Время
(времени)
vremja,vremeni
paljonko
сейчас
seitshas
nyt
kello, aika
час
tshas
tunti
Venäjää matkailu- ja palvelualalle.
47
Paljonko nyt on kello?
Сколько сейчас времени?
Skol”ko seitshas vremeni?
Час
tshas
минута
minuta
oдин
odin
oдна
odna
yksi tunti
yksi minuutti
2,3,4 часа
5,6,7...15…часов
2,3,4 минуты
5,6,7...15… минут
2,3,4…tuntia
2,3,4…minuuttia
Venäjää matkailu- ja palvelualalle.
48
Задание – Tehtävä
Olette lentokentällä ja kysytte paljonko kello on:
Сколько сейчас времени?
Skol”ko seitshas vremeni?
Paljonko nyt on kello?
22.45
Двадцать два часа сорок пять
минут
Venäjää matkailu- ja palvelualalle.
22.45
49
Скачать