о проекте Закона о внесении изменений и

Реклама
proiect
HOTĂRÎRE
Nr. ___________
din ____________________
cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 242 din 24 septembrie 2010 cu privire la taxele consulare
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 242 din 24 septembrie 2010 cu privire la taxele consulare.
PRIM-MINISTRU
Pavel FILIP
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
Ministrul afacerilor externe şi
integrării europene
Ministrul Finanţelor
Ministrul Justiţiei
Andrei GALBUR
Octavian ARMAŞU
Vladimir CEBOTARI
Проект
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Nr._________
От_________
о проекте Закона о внесении изменений и
дополнений в Закон № 242 от 24 сентября 2010 года о консульских сборах
Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить и представить Парламенту для рассмотрения проект Закона о внесении
изменений и дополнений в Закон № 242 от 24 сентября 2010 года о консульских
сборах.
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
Павел ФИЛИП
Контрасигнуют:
зам. премьер-министра,
министр иностранных дел и
европейской интеграции
министр финансов
министр юстиции
Андрей ГАЛБУР
Октавиан АРМАШУ
Владимир ЧЕБОТАРЬ
Похожие документы
Скачать