Laimes terapija 2

advertisement
GRIGORY DVORKIN
klīniskais psihologs
NATALJA DVORKINA
fiziķe, bioelektrogrāfijas speciāliste
LAIMES TERAPIJA
PSIHOSOMATISKĀ MEDICĪNA
PSIHOLOGA PADOMI
Pirmais izdevums
Otrā daļa
Rīga
2006
NĀVE IR TĀ VĒRTA, LAI DZĪVOTU,
BET MĪLESTĪBA, LAI GAIDĪTU
V. Cojs
Grāmata ir paredzēta šauram lasītāju lokam, un,
pirmkārt, tiem, kuri vēlas atbrīvoties no trauksmes un
bailēm, iegūt pašpaļāvību, kā arī nostiprināt savu
veselību.
© G.Dvorkin un N.Dvorkina
ISBN 9984-39-121-3
Parakstīts iespiešanai 2006. Ofseta iespiešana. Līgumcena.
Autoru (Grigory Dvorkin un Nataļja Dvorkina) izdevums.
Otrā daļa, pirmais izdevums
Tipogrāfija “Glorija M”, tālr. 7289127
E-mail: tipograf@pik.lv
IEVADS
Nekas nav vienkāršāk, kā atbrīvoties
no trauksmes un depresijas, no stresiem
un no visām psihosomatiskām slimībām
Māte nelaidīs savu bērnu uz ielas pastaigāties,
vispirms neiemācot viņam pāriet pāri ielai, un, nopērkot
mazgājamo mašīnu, saimniece nesāks mazgāt veļu,
neiepazīstoties ar veļas mazgājamās mašīnas instrukciju.
Jebkura mūsu darbība prasa iemaņas.
Tāpat arī mēs, uzsākot briesmu un nemiera pilno
dzīvi, bieži izrādamies pilnīgi nesagatavoti šīs pasaules
dzīvei, nepazīstami ar tās elementāriem noteikumiem un
likumsakarībām, kā rezultātā ciešam: izjūk mūsu
ģimenes, slimo un mirst cilvēki. Taču tas tā varēja arī
nebūt! Iespējams, būtu varējis izsargāties no daudz
nelaimēm, ja vien skolā līdzās daudz dažādām zinībām
būtu bijusi atvēlēta pietiekama uzmanība pašai
svarīgākai no visām zinātnēm, proti, zinātnei par
dvēseli, par gudrību. Likumu nezināšana taču neatbrīvo
no atbildības. Šajā grāmatā mēs atspoguļojām savu
meklējumu rezultātus. Meklējumi bija vērsti uz īsākā
ceļa atrašanu no slimības līdz veselībai, uz tiltiņa
izveidošanu starp psiholoģiju, reliģiju un seno medicīnu.
Ceram, ka kādam no jums šī grāmata palīdzēs atklāt
sevī jaunas, agrāk Jums neizprotamas Jūsu personības
šķautnes, piepildīt savu dzīvi ar jēgu un no jauna sajust
pazaudēto dvēseles prieku.
CIK VĒRTA IR MINŪTE DZĪVES?
Annuška jau nopirka saulespuķu eļļu,
un ne tikai nopirka, bet arī izlēja.
M.Bulgakovs
Lūk, kuģa korpusā radās caurums, un kravas tilpnē
aumaļām sāka ieplūst ūdens. Augšā restorānā vēl spēlē
mūzika, un dejo pāri, vienīgi kapteinis ar bālu kā krīts
seju skatās uz pulksteni, skaitot pēdējās mierīgās dzīves
minūtes. Līdzīgi arī grēks, ienākot cilvēkā, nemanāmi
ievaino viņa dvēseles dziļākos slāņos. Lūk, vīrs krāpj
savu sievu, vai arī kaut ko nozog, vai kādu noskauž... un
neviens pat nepamana, dzīve turpina savu mierīgo gaitu.
Bet kaut kur dziļi viņa zemapziņā laiks jau sāka sava
jaunā rituma atskaiti, un debesīs, līdzīgi grimstošā kuģa
kapteinim, uz savu pulksteni bēdīgi raugās Sargeņģelis,
skumīgi gaidot nelaimes tuvošanos. Kādam no jums
priekšā vēl ir bezrūpīgas dzīves gadi, bet kādam ir
palikušas tikai stundas un minūtes. Katram no Jums
savs laiks. Un neviens nezina, kad pienāks atmaksas
stunda. To nezināja arī kuģa „Titāniks” pasažieri,
nezinām arī mēs ar Jums. Cilvēks, kas nokrīt no trešā
stāva, tūlīt sajūt sava kritiena sekas, taču mūsu pieļauto
grēku sekas mūs nesasniedz uzreiz, kādreiz paiet pat
gadi un pat desmitiem gadu.
Dzīvo cilvēks savu dzīvi, it kā nevienam neko
ļaunu nedara, un pēkšņi viņu ne par ko soda ar naudas
sodu, cietsirdīgi piekauj, apzog vai iesēdina cietumā, vai
arī viņu nodod draugi, piekrāpj sieva ... Ne velti saka,
„ko sēsi, to pļausi”. Sējējs sēj sēklu, bet mēs sējam
savus darbus, domas, jūtas un vārdus, un ar laiku
piedzīvojam to augļus, par kuriem var būt kā pacelšanās
un kritums, tā mīlestība un nodevība, gan slava un
sabrukums.
Lūk cilvēks sapņo šādu sapni: viņš it kā nokļūst
vētrā un aiziet bojā kuģa avārijā. Cilvēks maina savu
dzīvi un vairākus gadus nekāpj uz kuģa. Laika gaitā,
kad bailes ir nedaudz pierimušas, viņš tomēr steidzami
izlemj doties peldēties, bet piepeši saceļas vētra un viņš
mirst.
Citā piemērā, kas nav sapnis, cilvēku izseko mafija,
bandīti jau viņu ir nolēmuši nāvei, bet Izraēlā viņam
izdodas noslēpties no vajātājiem. Un laikā, kad viņš
mierīgi sēž frizētavā, pa ielu skrien viens neprātīgais,
vicinot milzīgu nazi un draudot garāmgājējiem. Gājēji
šausmās izklīst uz visām pusēm, un satracinātais bandīts
pilnīgi nejauši ieskrien frizētavā un ar savu nazi
nogalina pirmo pretimnācēju – krēslā mierīgi sēdošo un
neko nenojautušo bēgli.
Saka, ka no likteņa neaizmuksi. Vai varēja savu
likteni izmainīt tas, kurš nosapņoja kuģa bojāeju, vai
tas, kuram sekoja mafija? Iespējams, ka varēja. Protams,
no likteņa sitieniem izvairīties nevar, tāpat kā no dabas
kaprīzēm, kāds to smagumu neiztur un saļimst, kāds
kļūst cietsirdīgs vai gļēvulīgs, cits iet bojā, bet kāds
kļūst stiprāks un gudrāks. No cilvēka uzvedības un
rīcības kritiskā situācijā lielā mērā ir atkarīgs rezultāts,
situācijas iznākums un viņa turpmākā dzīve.
Daudzi ir pazīstami ar slavenā pareizticīgo svētā
Efrema Sirina teicamām grāmatām. Kādreiz, jauneklim
esot, Efrems devās tālā ceļā un apstājās pārnakšņot uz
spaliem, kur viņš nakšņoja kopā ar nepazīstamiem
ganiem. No rīta gani viņu vainoja dažu aunu zādzībā.
Efremu aizveda uz cietumu un jauneklis, kas tiecās pēc
taisnības un patiesības, nokļuva šaurā kamerā kopā ar
slepkavām un varmākām netīrumos, smirdoņā, kur
valdīja cietsirdība un lamāšanās. Cits viņa vietā būtu
sašutis, sāktu pieprasīt taisnību, pierādīt, ka nav vainīgs.
Bet cilvēki, kas dzīvo ticībā, nokļūstot līdzīgās
situācijās, kā likums, rīkojas savādāk. Efrems sāka
kaislīgi lūgties, viņš ticēja, ka viss šajā pasaulē
notiekošais nav nejaušs un ka katrā notikumā, tāpat kā
tajā, kas noticis tieši ar viņu, ir Dieva griba, ir liels un
bieži mums neizdibināms Dieva rūpals. Efrems skaitīja
savas lūgšanas un uzdeva Dievam vienu vienīgu
jautājumu – par ko? Drīz viņš aizmiga un sapnī redzēja
ugunskuru, pie kura viņš pavadīja pagājušo nakti, un
pēkšņi spilgti atcerējās, kā, bērnam esot, tieši tajās
vietās, viņš spēlējās ar draugiem un aiz delverīguma
naktī atvēra kūti, kas piederēja nabadziņam, pēc kā visi
aizbēga. No kūts aizgāja govs – vienīgais nabaga
īpašums - , kuru tūdaļ saplosīja vilki. Un, kaut arī,
būdami bērni, viņi nesaprata, iespējams, ka pat nezināja,
ko ir nodarījuši, ļaunums bija iesēts. Un, kad Efrems to
atcerējās, viņa dvēselē risinājās apvērsums. Viņš
saprata, ka pasaulē nekas nenotiek nejauši un, ka visi
notikumi ir saistīti ar neredzamiem pavedieniem, un, ja
mēs tagad šos pavedienus neredzam, tad vēlāk viss
atklāsies. Un tā vietā, lai nosodītu melīgos ganus un
prasītu taisnību, Efrems vaļsirdīgi un atklāti nožēloja
notikušo. Gani, kuri bez iemesla nosūtīja Efremu uz
cietumu, nezinot to, taču izpildīja Dieva gribu. Dažreiz
liktenis mums dod sarežģītus uzdevumus, bet Dievs
skatās, kā mēs tos risināsim. Un drīz, pateicoties tai
pašai brīnišķīgajai Dieva providencei, Efrems izkļuva
brīvībā.
Lūk, šādi viņa likteni ietekmēja no sākuma šķietami
nevainīga bērnības palaidnība. Taču, cik muļķību un
kļūdu esam izdarījuši mēs? Un katra no tām, lai arī pati
niecīgākā, par kuru, iespējams, sen jau aizmirsām, ar
laiku var dot savus rūgtos augļus. Bet, par laimi, karam
no mums ir vismaz izredzes kaut ko mainīt. No rīcības
līdz atmaksai mums ir dots laiks, kura ietvaros mēs
daudz ko varam izmainīt. Bet mēs bieži dzīvojam,
ikdienas rūpju pārņemti, tā it kā mūsu dzīve būtu
mūžīga, un pat neaizdomājamies par to, kas notiks rīt.
SEPTIŅI
DVĒSELES SLIMĪBAS SIMPTOMI
Prestižas Izraēlas klīnikas reabilitācijas nodaļā, kur
notiek infarktu, insultu un onkoloģisku operāciju
pārcietušu cilvēku atdzīvināšana, pusmūža vīrietis
uzdod jautājumu savam mazdēlam: „Vai Tu nezini, kur
atrodas elle?”. Mazdēls, norādot uz debesīm, atbild:
„Kaut kur tur, vectētiņ”. Nē – atbild vectētiņš – elle ir
šeit, šajā slimnīcā.
Šīs nodaļas pacientiem ir lieliski apstākļi - teicams
ēdiens, tīrība palātās, svaigs gaiss, kondicionieri,
televizors, vairākas reizes dienā slimniekus invalīdu
ratiņos ved laukā pastaigā parkā ... Taču, neskatoties uz
to, tā tomēr ir ne tā ar rūpēm un darbiem piepildītā
dzīve, kura pavisam nesen tik negaidīti beidzās. Pēc
neilga laika no šīs nodaļas kādu aizvedīs uz veco ļaužu
māju, kāds nokļūs aizsaulē, bet tikai nedaudzi laimīgie
invalīdu krēsliņos, tik tikko steberējot vai klibojot,
skumju pilnu palātas biedru skatienu pavadīti,
atgriezīsies mājās, un viņu gultiņas nekavējoties ieņems
citi.
Bet šīs slimnīcas varēja arī nebūt! Cilvēkam
nevajag savas dzīves norietā piedzīvot tādas bēdas
(cilvēka dzīvei nevajadzētu tā beigties)! Saskaņā ar
seniem apgalvojumiem cilvēkam, kurš ir sasniedzis 80
(astoņdesmit) gadu vecumu, nevajadzētu būt sklerozei,
kuru pavada vesela slimību buķete, bet gan gudrības
uzplaukumam, un tas nozīmē dziļu dzīves jēgu un
izpratni, gaišu prātu, pašpaļāvību un mierīgumu,
bezbailību, nāves baiļu trūkumu, garīgu spēku un
iekšēju brīvību. Un šī bagātība ir kas vairāk par
materiāliem labumiem, tā ir bagātība, kuru cilvēks
spējīgs iegūt tikai vecumdienās, izejot cauri skarbajai
dzīves skolai. Un tieši pēc šīs bagātības, gudrības un
garīgā spēka, tāpat kā pēc gaisa, ilgojas jaunā paaudze,
un sirmgalvjiem visā tajā vajag nesavtīgi dalīties ar
saviem bērniem un mazbērniem.
Ja vien šīs nodaļas pacientiem izdotos pagriezt
laiku atpakaļ! Varbūt viņu dzīve būtu risinājusies
citādāk! Ja vien kāds no viņiem būtu varējis ieraudzīt
savu skumjo nākotni tad, kad bija vēl vesels un jauns!
Kad viņš vēl varēja stingri stāvēt uz kājām! Varbūt tad
viņš savā dzīvē būtu varējis kaut ko izmainīt? Pieņemt
kaut kādus mērus, lai novērstu tuvojošos slimību!
Mašīna taču neietrieksies sienā un nenokritīs no klints,
ja, ar to braucot laicīgi nospiedīs bremzes. Taču pēc
tam, kad katastrofa jau ir notikusi, ārstam ir grūti kaut
ko labot (bet Dievam nekas nav neiespējams). Tiem
bezprātīgiem, kas vēl nav iekrituši šajā baisajā slimību
bezdibenī un pagaidām vēl pārvietojas pa šo bīstamo
ceļu, uz nekurieni, vēl ir iespēja kaut ko izmainīt. Ir
nepieciešams tikai savlaicīgi to visu ieraudzīt un reāli
iztēloties nākotnes prognozi, lai savas dzīves ainā
(dzīvesveidā)
apzinātos
konkrētu
pārmaiņu
nepieciešamību. Taču mums vienmēr nav laika. Mums
mūžīgi nepietiek laika pašam galvenajam dzīvē. Tam,
lai vienreiz apstātos un mierīgi ar gudrību paraudzītos
uz sevi un visu savu dzīvi no malas, lai iedziļinātos tajā,
kas notiek manā sirdī, dvēselē.
Mēs visu laiku kaut kur skrienam, bet paiet laiks,
un tad vienreiz izrādās, ka mums tur pavisam nevajag.
Mēs sapņojam, fantazējam, mums ir daudz vēlēšanos un
mēs esam pilni ideju, bet paiet gadi, un šīs vēlēšanās
mums izrādās pavisam nesvarīgas. Nāk prātā sieviete,
kas savu veselību ziedoja nemitīgai rosībai un
nemieram. Viņu vairākkārt brīdināja par to, ka
steidzami vajag atpūsties, ka tā dzīvot vairāk nevar, ka
vajag izgulēties un savest kārtībā savu nervu sistēmu.
Taču pastāvīgi skanēja viena un tā pati atbilde: „Lūk,
vēl nedaudz, man jāpabeidz disertācija, un tad noteikti
atpūtīšos”. Taču pagāja nedēļas, mēneši, gadi, bet viņa
joprojām strādāja un pūlējās, neizgulējās, bija pastāvīgā
spriedzē un stresā. Viņa nepaspēja pabeigt uzrakstīt
savu disertāciju, viņas karjera piepeši aprāvās no
spēcīga insulta. Taču plaisa veselībā radās ievērojami
agrāk.
Veselīga psihe ir uzticams un drošs fundaments
mūsu ķermeņa veselībai nākotnē. Dvēseles un ķermeņa
veselība savā starpā ir cieši saistītas, kā divi svaru kausi.
Jo vairāk būs viena, jo vairāk būs arī otra. Lai aizsargātu
sevi no nopietnām un neizārstējamām slimībām, ir
svarīgi laicīgi noteikt to pirmos simptomus, mazos
asniņus, kuri no sākuma parādās dvēselē, un tikai pēc
gadiem (kuri paskrien nemanot) var notikt
neatgriezeniskais.
Gudrie stāstīja, ka dvēseles sairšana sākas tad, kad
tajā sāk veidoties acīm neredzamas čūlas, kuras nosauca
par nāvējošām. Šīs čūlas ar acīm pamanīt, protams, ir
neiespējami tāpēc, ka tās atrodas ne uz ķermeņa, bet
dvēselē. Un, lai tās atpazītu, ir nepieciešams zināt, kādi
ir to pamatsimptomi, kā tie uzrodas mūsu dzīvē.
Ķermeņa čūlas simptoms ir ādas sasarkšana, nieze,
iespējams, paaugstināta temperatūra un daudz kas cits.
Dvēseles čūlas cilvēkam izsauc pavisam citas reakcijas,
kuras, pirmām kārtām, attīstās ne uz ķermeņa, bet jūtu
līmenī un uzvedībā. Gudrie šo čūlu simptomus nosauca
par kaislībām. Kaisle ir spēcīga un pastāvīga jutekliska
tieksme, kura bieži pakļauj sev saprātu un cilvēka gribu,
brīvību. No kaislību daudzveidības gudrie pamatā
izdalīja septiņas: baudkāre, mantkārība, izvirtība
(netiklība), augstprātība, grūtsirdība (skumjas), bēdas un
niknumu (dusmas).
Baudkāre
Tā ir slimīga atkarība no kaut kāda ēdiena vai
dzēriena. Paruna vēsta: „Nedzīvo, lai ēstu, ēd, lai
dzīvotu”. Baudkārs cilvēks parasti dzīvo tam, lai ēstu.
Viņam bieži rodas vajadzība pēc izsmalcināta ēdiena
(delikatesēm) vai tieši parastas barības lielā vairumā,
kas ievērojami pārsniedz organisma dabiskās
vajadzības. Cilvēki, kas cieš no šīs kaites, parasti ar
barības palīdzību mēģina noņemt stresu un atbrīvoties
no trauksmes un nemiera. Baudkāres sekas var būt
gremošanas sistēmas traucējumi vai slimības un sirds
asinsvadu sistēmas slimības, vielmaiņas traucējumi,
aptaukošanās, bulīmija, bez daudz lielāku ļaunumu
baudkāre nodara dvēselei. Vai Jūs varētu, piemēram,
ūdens dzeršanas vietā remdēt savas slāpes ar datorspēli
vai televīzijas seriālu? Bez ūdens mēs varam nodzīvot
vien tikai skaitāmas dienas. Baudkāre taču rada dvēseles
branguma ilūziju, veicinot lēnu dvēseles izsīkšanu.
Tāpēc baudkāres augļi var būt smēķēšana, alkoholisms,
narkomānija un citi kaitīgi ieradumi. Un, ja Jūs sevī
atklājat baudkāres tieksmi, nekavējoties sākat cīņu ar to,
sākot nevis ierobežot ēšanas paradumus, bet gan
atjaunot dvēseles viengabalainumu, lai piepildītu savu
dzīvi ar jēgu. Pacenšaties sakārtot ēšanas režīmu un
kultūru. Svētie tēvi ieteica pārtraukt barības uzņemšanu,
kad vēl gribas ēst, ceļoties no galda ar vieglu izsalkuma
sajūtu. Liela nozīme ir nelielai lūgšanai pirms ēšanas,
tāpat kā aktīvam dzīvesveidam un radošai pieejai
ikdienas pienākumiem. Iespēju robežās cenšaties
piepildīt savu dienu ar dažādiem darbiem, lai retāk
domātu par ēdienu. Tiecaties pēc tāda barības
daudzuma, kas atbilst Jūsu organisma bioloģiskajām
vajadzībām. Katru reizi, kad, neskatoties uz visiem Jūsu
pūliņiem, ēdelības tieksme atkal Jums uzmācas vai
seko, pārslēdzat savu uzmanību uz domām par
neatliekamiem darbiem, uz nožēlas pilnām lūgšanām,
pastāstiet par savu vājumu tuvam draugam vai
psihologam, izsūdzat savus grēkus mācītājam.
Pateicoties garīgai izaugsmei daudzi ir varējuši
atbrīvoties no baudkāres, kas mocījusi viņus daudzus
gadus.
Naudaskāre
Tā ir patoloģiskas formas naudas mīlestība, kad,
redzot naudu, cilvēkam iemirdzas acis un rodas
vēlēšanās arvien biežāk to turēt savās rokās,
nepārtraukti līdz eiforiskam reibumam pārskaitīt to,
sajūtot šajā procesā mieru. Cilvēka garastāvoklis ir tiešā
atkarībā no naudas daudzuma maciņā, bet domas un
darbi ir pakļauti tikai tās vairošanai. Šīs tieksmes
pamatā ir tieši tas pats garīgais izsalkums, kas attīstās,
jūtot nabadzības un visa zaudējuma bailes. Naudaskāre
nabadzīgā cilvēkā var pamodināt skaudību, nenovīdību
un niknumu, bet bagātā – cinismu un augstprātību.
Cilvēkiem, kuriem piemīt šī postošā kaite, var nodarīt
ne mazums ļaunuma, naudas dēļ viņi ir spējīgi uz
dumpi, karu un revolūciju, asinsizliešanu un cietsirdību.
Par šīs kaites sekām var kļūt trauksme un depresija,
skopums un kleptomānija, bailes un vajāšanas murgi,
vecuma plānprātība, kā arī daudzas citas vairāk smagas
psihiskas un somatiskas slimības.
Lai atbrīvotos no šīm ciešanām, nepieciešams
iemācīties priecāties par to, kas cilvēkam jau pieder. Lai
to panāktu, nepieciešams atbrīvoties no skaudības,
nenovīdības un nabadzības, trūkuma bailēm. Svarīgi,
protams, ir prast atšķirt naudaskāri no jūtām pēc
dabiskas naudas vajadzības tādā apmērā, lai katrs no
mums normāli dzīvotu. Lai atbrīvotos no alkatības un
skopuma, iemāciet sev dot naudu ubagiem, pacenšaties
atdot desmito daļu jūsu ienākumu Dievam, biežāk
domājat par dzīves jēgu un pēcnāves dzīvi, lasiet
Bībeles grāmatas, līdzības, Eklesistu, augsto svētrunu
(Mat.5-7). Pamēģiniet sev atbildēt uz jautājumu, kāpēc
valstīs ar augstu labklājības un dzīves līmeni ir lielāks
pašnāvību skaits nekā mazattīstītās valstīs? Atbildi var
nedaudz pateikt priekšā Kristus vārdi: „Kāds labums no
cilvēka, ka viņš iemanto visu pasauli, bet zaudē savu
dvēseli” (Mar.8:36), „vieglāk ir kamielim iziet caur
adatas aci, nekā bagātam ieiet Dieva valstībā”
(Mat.19:24).
Izvirtība
Izvirtība (netiklība) ir ne tikai nolaidīgs un
neapvaldīts sekss. Pirmkārt, tas ir stāvoklis, kurā cilvēku
savā varā tur pastāvīga, uzmācīga seksuālo attiecību
vajadzība. Tās ietekmē viņa garastāvoklis ir tiešā veidā
atkarīgs no intīmas tuvības, kuras priekšā nobāl visi citi
dzīves prieki. Sekss kļūst neaizstājams līdzeklis
trauksmes, uztraukuma, diskomforta un iekšējo
spriedzes noņemšanai. Dzīvesbiedra izteikts atraidījums
izsauc stresu, agresiju un citas negatīvas organisma
reakcijas. Izvirtības sekas ir trauksme un depresija,
izmisums un patoloģiska greizsirdība, ģimenes iziršana
un personības degradācija. Uzmācīgās erotiskās domas
un iedomas atņem cilvēkam dvēseles un bioloģiskos
spēkus, kas ir nepieciešami radošai un personības
attīstībai. Īpašu kolorītu šajā kaislē ienes riska faktors,
noslēpumi un jaunumu vēlēšanās, pateicoties kam mirst
mīlestība un iznīcinās cilvēku dvēseles. Fiziskā plānā
izvirtība noved pie prostatīta un impotences, pie
frigidisma un neauglības, urīnpūšļa un nieru slimībām,
pie venēriskām slimībām un AIDS, pie seksuālās
orientācijas traucējumiem.
Šī kaisle barojas ar tai radniecīgām domām,
sapņiem un iedomām, kuras, protams, pastiprina
pornogrāfijas un erotisku filmu skatīšanās, mīlestības
romānu lasīšana un sapņošana par līdzīgām baudām.
Viss tas sekmē dzimumhormonu palielināšanos
organismā, kas ne tikai izsauc arvien spēcīgāku tieksmi
pēc intīmas tuvības, bet rada arī diskomfortu visā
ķermenī: sasprindzinājuma un trauksmes sajūtu,
depresiju, bailes un vientulības sajūtu. Zināmi ārsti
domā, ka seksuālās dzīves trūkums kaitē veselībai.
Patiesībā ļaunumu veselībai nodara nevis seksuālās
dzīves trūkums, bet lieku dzimumhormonu izdalīšanās,
kas notiek, cilvēkam sapņojot, domas un uzmanību
koncentrējot uz erotiskām ainām. Tāpēc cīņā ar atkarību
no šīs kaisles Jums palīdzēs aktīvs dzīvesveids, lielas
fiziskas slodzes un prasme pārslēgt savu uzmanību uz
kādām citām rūpēm brīdī, kad uzrodas kaut niecīgākās
erotiskās domas un fantāzijas, kā arī gavēnis, un,
protams, lūgšana. Pateicoties tam, organismā
samazināsies dzimumhormonu daudzums, kas atbrīvos
cilvēku no iekšēja diskomforta.
Kāds joks stāsta: „Es tagad zinu, ka mīlestība ir
tāpēc, ka es vakar ar to nodarbojos”. Mums ir ķermenis,
dvēsele un gars, un seksuālas attiecības var būt
brīnišķīgs papildinājums dvēseles un garīgai mīlestībai
starp laulātajiem. Sekss līdz laulībai, kaut arī ārēji tas
šķiet nekaitīgs, var atnest daudz bēdu un ciešanu
nākamā ģimenes dzīvē. Bībelē laulātajiem nav tuvu
attiecību aizlieguma. Tieši otrādāk, apustulis Pāvels
stāsta: „Vīrs izrāda sievai vajadzīgās simpātijas; līdzīgi
arī sieva vīram. Sieva nevalda savu ķermeni, bet gan
vīrs; tāpat vīrs nevalda pār savu ķermeni, bet gan sieva.
Neizvairāties viens no otra, ja nu vienīgi saskaņā ar
vienprātību, uz laiku, lai vingrinātos gavēnī un lūgšanā,
un [pēc tam] atkal esat kopā, lai sātans nekārdina Jūs
savā neatturībā” (1Kor.7:3-5).
Droša aizsardzība no šīs kaisles laulātajiem var būt
baznīcas noteikto gavēņu ievērošana. Tāpat daudzus
noderīgus padomus cīņai ar šo kaisli var atrast Līdzību
grāmatā un Augstajā sprediķī (Mat.5-7), kā arī svētajā
literatūrā.
Augstprātība
Augstprātību uzskata par visu netikumu māti tādēļ,
ka tā ir labvēlīga vide, lai rastos aizvainojumi,
nosodījumi, neapmierinātība, skaudība, ļaunums,
grūtsirdība, dusmas un daudz kas cits.
Lepns cilvēks vēlas būt pārāks par citiem, viņš ir
pārliecināts savā taisnībā un zina, kas ir slikts un kas
labs, zina, kā noteikt un rīkoties ar citu likteņiem, tāpēc,
ka lepnums padara aklu viņa prātu un nedod viņam
spēju iepazīt un izzināt lielo un mūsu prātam
neaptveramo Dievišķīgo providenci. Tāpat lepnums
nedod cilvēkam reāli ar prātu saskatīt sevis paša
problēmas, kuras viņam visticamāk ir vairāk nekā
pietiekoši. Aleksandrs Meņs salīdzina lepnumu ar
aizskaru, aiz kura cilvēks slēpj savu nedrošību,
pārliecības trūkumu, savu mazvērtības, nepilnvērtības
kompleksu.
Šī vaina cilvēkā var rasties un veidoties saistībā ar
audzināšanas kļūdām
un nepilnībām, egoismu,
infantilismu, morālu aprobežotību un samaitātu vērtību
sistēmu, kurā paša „es” izvirzās pirmajā vietā, kā arī aiz
negribētas savu spēju un visatļautības sajūtas.
Pie tās cilvēkam kaut kur dziļi dvēselē neapzināti
rodas tieksme pēc vienlīdzības ar Dievu. Un tieši tāpat
kā ķermenis brūk kopā no infekcijas, kas tajā iekļuvusi,
tā cilvēka dvēsele var sadalīties no augstprātības, kura
kaut kad ļoti sen atpakaļ Ēdenes dārzā iedzima mūsu
senčos Ādamā un Ievā. Sākot no tā laika, gribam mēs to
vai nē, mēs visi tā vai savādāk, mazāk vai vairāk esam
inficēti ar šo briesmīgo indi. Tāpēc, tieši tāpat kā no trīs
krāsām: sarkanās, zaļās un zilās var sajaukt jebkuru citu
šīs pasaules krāsu, arī raksturs katram no mums veidojas
no
cilvēces
pirmsākumiem,
dzīvnieciskā
un
augstprātības. Un kā karote darvas bojā mucu medus,
tāpat augstprātība aptumšo visu mūsu dzīvi, atņem
mums neierobežoto brīvību un tās milzīgās iespējas,
kuras ieliktas mūsos. Caur meliem un pašapmānu
augstprātība nemanāmi iezogas cilvēka dvēselē un velk
viņu bezdibenī. Tā, līdzīgi viltīgam zvēram, vairāku
gadu garumā var pacietīgi gaidīt savu stundu, pinot
cilvēka dvēselē ilūziju tīmekli un skubinot viņu
sagaidāmam kritienam. Tās ietekmē cilvēkā ar laiku zūd
paškritika, zūd saikne ar realitāti. Līdzīgi ļaundabīgam
audzējam, kas ved cilvēku nāvē, augstprātība ved viņu
pie sabrukuma un sabiedriskā stāvokļa zaudēšanas, kā
arī pie nopietnas psihiskās katastrofas. Kristus saka:
„Kas pats paaugstina sevi, tas tiks pazemots, bet, kas
pazemo sevi, kas tiks paaugstināts” (Mat.23:12).
Nopietna problēma slēpjas tajā, ka augstprātīgs cilvēks,
pat tad, kad cieš no dvēseles kaitēm, nekad nesaista tās
ar savas uzvedības ne adekvātumu un savu natūru
(dabu). Parasti viņa neveiksmēs ir vainīgi visi, izņemot
viņu pašu. Viņš var regulāri apmeklēt baznīcu, krist
ceļos un dziedāt ticības Simbola vārdā, atsvešināti
lūgties, ievērot visus gavēņus, būt priekšzīmīgs
draudzes loceklis (Luk.18:10-14), izdot savu pēdējo
naudu nabagiem un dedzīgi nosodīt, bez lakatiņa
baznīcā ienākošos, kā arī citas reliģiskās konfesijas,
oligarhus un dažādas nacionalitātes. Pie sevis mājās viņš
sadedzinās visu „pagānisko” (ezotērisko) literatūru. Bet
visas šīs darbības nav spēcīgas atbrīvot augstprātīgu
cilvēku no viņu mokošā uztraukuma, nemiera un
trauksmes. Ārstam viņš žēlosies par to, ka viņu neviens
nesaprot, pastāvīgi nodod, apskauž un vajā, vēlot viņam
ļaunu. Viņam grūti apzināties, ka patiesais viņa visu
problēmu iemesls mājo nevis viņam apkārtesošajos
cilvēkos, bet gan viņa paša sirdī. Tāpēc vizītē pie ārsta
viņš diez vai teiks: „Dakter, atbrīvojiet mani no bailēm,
no egoisma, no pārmērīgas neuzticības, aizdomīguma
un paaugstināta pašnovērtējuma”. Viņš labāk dosies
vizītē pie tā, kas teiks viņam: „Jums uzlika slimību, es
redzu, ka to izdarīja sieviete ar melniem matiem (vai
kāds cits)”.
No augstprātības atbrīvoties var vienīgi ar gudru un
reālu skatienu no malas uz sevi un savu rīcību. Tam
nepieciešams ne tikai reāls priekšstats par sevi, bet arī
ieklausīšanās apkārtējo, citu cilvēku viedoklī par sevi,
nepieciešams iemācīties atšķirt patiesību no meliem un
liekulības, nepaaugstināt sevi pār apkārtējiem, pie
nepieciešamības prast sevi pazemot. Tāpat vajag
censties reāli novērtēt savas iespējas. Tiekties pēc
pazemības un iespēju robežās neslēpt no cilvēkiem
savas vājības, pēc iespējas biežāk lūgšanās vaļsirdīgi
atklāt Dievam cisu, kas uztrauc, nedod mieru un
nomoka.
Grūtsirdība, skumjas
Kāpēc grūtsirdību sauc par nāves grēku, pat
pielīdzina to augstprātībai un izvirtībai? Nobēdājies
cilvēks ar savām skumjām taču nevienam nenodara
neko ļaunu, viņš vienkārši izjūt dvēseles sāpi, turklāt
piedevām pie viņa ciešanām viņu vēl vaino nāves grēkā!
No tā, ka dvēsele deg skumjās un izmisumā slikti ir tikai
viņam vienam pašam! Viņš nevienu nav aizvainojis un
nav apzadzis, viņš tikai ir apmaldījies šajā pasaulē,
pazaudējis kādu atbalstu, pazaudējis neredzamu
pavedienu, kas sasaistīja dvēseli ar pilnību un prieku.
Neapšaubāmi, viņš jūt vajadzību pēc palīdzības, un
pirmkārt viņš alkst pēc tā, lai viņu pažēlotu, nevis pēc
nosodījuma. Un tomēr, skumju pilnam cilvēkam žēlums
maz palīdz. Ja cilvēks pie pārtikas pārpilnības neēd un
nedzer, lai arī kā viņu nežēlotu, viņš vienalga paliek
izsalcis. Bēdu pilnam cilvēkam dvēsele cieš un badojas
arī tad, ja visapkārt tai ir garīgās barības pārpilnība, cieš
aiz tā cilvēka pasivitātes un ierobežotības, kura krūtīs tā
atrodas.
Grūtsirdība un skumjas ir pastāvīgi pazemināts
garastāvoklis, vientulības, skumju un depresijas izjūta,
kas kādreiz pāriet izmisumā un dziļās ciešanās, kurās
cilvēkam parādās vēlēšanās nomirt. To rezultātā uz
zemes notiek gandrīz visas pašnāvības. Skumjas gandrīz
vienmēr rodas tāpēc, ka cilvēks nav gatavs pārvarēt
grūtības, dēļ nespējas grūtā minūtē ar gudrību pieņemt
un samierināties ar likteņa viņam sūtītiem
pārdzīvojumiem un ar ticību pārvarēt sarežģītus dzīves
posmus.
Skumju kaite paralizē cilvēka gribu, atņemot viņam
ticību un spēkus, kas nepieciešami, lai lūgtu palīdzību
Dievam, lai atvērtu Dievam savu izmocīto sirdi un
iemantotu svētlaimi, kurā Viņš bagātīgi dalās, vēloties
ar to apgādāt katru no mums.
Kaut kad tuksnesī Viņš paēdināja ar debesu mannu
izraēliešus. Arī mēs, pārvarot nebeidzamās ciešanas,
līdzīgi izraēliešiem, bieži atrodamies šajā tuksnesī, tikai
ne materiālajā, bet garīgajā. Parastā tuksnesī cilvēki cieš
no bada un slāpēm, bet garīgajā tuksnesī no bada un
slāpēm cieš mūsu dvēseles. Un, ja vien izraēlieši
padevīgi neietu caur tuksnesi, ko pavadīja Dievišķais
mākonis, tad nebūtu viņiem barībai debesu manna.
Neviens, izņemot Dievu, nebūtu varējis pabarot tuksnesī
tādu skaitu cilvēku. Bez palīdzības no augšas,
visticamāk, ka viņi visi aizietu bojā tāpat, kā tuksnesī
aiziet bojā daudzi apmaldījušies ceļinieki. Cilvēka
dvēsele, atrodoties garīgajā tuksnesī, var aiziet bojā no
skumjām. Tāpēc tā, kā vēl nekad izraēlieši, arī alkst pēc
barības. Bet, ja izraēlieši tuksnesī barojās ar debesu
mannu, tad mums, atrodoties garīgajā tuksnesī, šo
mannu spēj aizstāt Dieva svētība. Tuksnesī katru rītu
notika brīnums, un zemes pārklājās ar mannu. Taču
Dievs nemainās, un tāpēc tagad, tāpat kā trīs tūkstošus
gadu atpakaļ, Viņš tāpat dara daudz brīnumus. Un, kā
kādreiz tuksnesī viņš zemi pārklāja ar mannu, arī mūsu
laikos tajā garīgajā tuksnesī, kurā atrodas mūsu
dvēseles, katru rītu zeme pārklājas ar to pašu debesu
mannu – svētlaimi. Un mēs ejam pa šo zemi, minam to
un neievērojam, ka zem mūsu kājām ir šī nenovērtējamā
svētlaime, neredzam to, bet tā ir blakus, mums apkārt
(Luk.17:21). Un vienīgi tas, kurš dzīvo ar ticību un
lūgšanā atver savu nomocīto sirdi, spējīgs ēst šo mannu.
Ar nožēlu jāsaka, ka ar acīm mēs to ieraudzīt nevaram,
tāpat kā nevaram ieraudzīt arī to Dievišķo mākoni, kura
pēdās Moisejs veda izraēliešus. Mūsu acu receptori nav
spējīgi uztvert Dieva pasauli. Bet, līdzīgi tam, kā
kādreiz Dievs izraēliešiem sūtīja Moiseju, lai izglābtu
viņus no verdzības, viņš sūtīja mums Kristu, kurš līdzīgi
Moisejam, ved ticīgos caur neredzamu, bet visā visumā
reālu garīgo tuksnesi, vadoties tieši pēc tā paša Dievišķā
mākoņa. Cilvēka sirds ir uzticams receptors, kas spējīgs
nekļūdīgi noteikt, sekojam mēs šim Dievišķam
mākonim vai atpaliekam, nošķiramies n Tā, iespējams,
kaut kāda mums neredzama iemesla dēļ.
Grūtsirdīgs cilvēks ir tas, kurš aiz savas neticības
un mazdūšības kaut kur dziļi dvēselē novērsies no
viņam ar mīlestību un līdzjūtību pastieptās Radītāja
rokas. Tāpēc grūtsirdības grēks, neskatoties uz tā
šķietamo bezvainīgumu, baznīcā tiek vērtēts līdzīgi
augstprātībai, izvirtībai un citiem netikumiem.
Dusmas
Dusmas, kas izceļas dēļ visādiem sīkumiem, ar vai
bez iemesla, arī liecina par personības degradāciju.
Aizkaitināmība ir tāda cilvēka trūkums, kurš šādā
primitīvā veidā cenšas atrisināt savas problēmas. Viņš
rīkojas līdzīgi sunim aiz ķēdes, ar dusmu palīdzību
pārnesot savas problēmas uz apkārtējiem. Piemēram,
darbā uzkliedza priekšnieks, atbildēt ar to pašu nevar,
toties, pārnākot mājās var izgāzt savas dusmas uz sievu,
iespert ar kāju sunim, uzkliegt uz dēlu par sliktu atzīmi
skolā un nomierināties, aizmirstot par to, ka patiesos
niknuma un satraukuma iemeslus vajag meklēt nevis
apkārtējos, bet sevī pašā. Visus nervozos cilvēkus var
sadalīt divās grupās: vieni saēd apkārtējos, bet citi ēd
sevi. Un, ja grūtsirdīgs cilvēks vispirms saēd sevi, tad
dusmīgais – apkārtējos, tos, kas patrāpījās pa viņa
karstai rokai, vai tos, kas ir vājāki par viņu, vai tos, kas
ir materiāli atkarīgi no viņa.
Taču dusmojoties cilvēks nodara ļaunu ne tikai
apkārtējiem, bet arī sev. Katrs dusmu izvirdums ir
milzīga enerģijas izmešana, kas nepieciešama veselībai
un dvēseles mieram, radošai darbībai un personības
izaugsmei.
Dusmu sekas var būt atlaišana no darba (pēc
statistikas astoņdesmit procentus strādājošo atlaiž no
darba ne aiz nekompetences, bet aiz slikta rakstura),
draugu zaudēšana, ģimenes izjukšana un, protams,
psihiskās un fiziskās veselības sabrukums. Dusmas
noved pie neirozēm, hipertonijas, insulta, infarkta,
aritmijas, aknu un zarnu slimībām, kā arī atmiņas un
domāšanas traucējumiem, vecuma plānprātības.
Neaizmirsīsim, ka visas nepatikšanas, neveiksmes
un sarežģītas situācijas, kas provocē mūsos dusmas,
dzīvē nenotiek nejauši. Tās mums piespēlē liktenis nevis
ar nolūku sodīt, bet, lai dotu mums iespēju nopelnīt un
iegūt kaut kādas mums trūkstošas rakstura kvalitātes.
Ja Jūs sevī esat pamanījis līdzīgus simptomus
Tāpat kā cilvēks, kurš aiz bada ir kā bez prāta
palicis, ar mērķi pabarot savu vēderu, var, normālas
barības vietā ēst puvušus produktus, tā arī cilvēks ar
iztukšotu, čūlām pārklātu dvēseli, neapzinoties to, var
garīgi tīras barības vietā piesātināt savu dvēseli ar
dažādām kaislībām. Tāpēc, lai arī pēc savas dabas ir
atšķirīgas augstākminētās kaislības, tomēr visām viņām
ir vienas un tās pašas saknes un viena garīgā daba. Visas
šīs kaislības cilvēkam liecina par to, ka, ka viņa dvēsele
ir izsalkusi un nāvējoši slima un, ka viņam nekavējoties
ir nepieciešams uzsākt tās ārstēšanu. Ārsts var izārstēt
ķermeni, psihiatrs – psihi, garīgās slimības ne ārstam, ne
psihiatram izārstēt nav pa spēkam. Un tas ir tāpēc, ka
cilvēka gars ir tā teritorija, kurā ne ārsts, ne psihiatrs
nevar ieiet. Cilvēks, kuru ir pārņēmušas kaislības, kalpo
savām kaislībām, tāpat kā vergs kalpo savam
saimniekam. Saimniekam, kurš sākotnēji viņam šķita
labs un viegli deva aizdevumus, taču pēc tam, kad
parādi auga un bija apjomīgi, kļuva briesmīgs un
nežēlīgs. Un tikai Dievs tad varēs izpirkt cilvēku no šī
kreditora dzelžainajām ķepām. «Jūs esat dārgi atpirkti.
Tad nu pagodiniet Dievu savā miesā» {1Kor.6:20}.
Mēs esam tā veidoti, ka nevaram ar acīm saskatīt,
to, kas notiek mūsu dvēselēs, toties varam redzēt un pēc
smaržas sajust to, kā pūst nepareizi uzglabāti produkti,
kā ar laiku tos apēd tārpi, taču mēs nevaram redzēt to,
kā sadalās mūsu dvēseles. Un, paldies Dievam, ka agri
vai vēlu sadalītas dvēseles cilvēka dzīvē kā bargs
brīdinājums, iestājas krīze, ar kuras palīdzību mums no
augšas tiek dota ziņa: «Apstājies, tā tālāk vairs dzīvot
nevar, izmaini savu dzīves veidu, saved kārtībā savu
dvēseli!».
KĀ IZMAINĪT SAVA ĶERMEŅA SMARŽU?
Sadzīves preču veikla apmeklētājs izvēlas
aerosolu ar smaržu priekš savas automašīnas
salona, viņš ņem rokās dažādus flakoniņus un
osta, bet pārdevējs paskaidro: «Tā ir citrona
smarža, bet tā sandalkoka, tā ir jauna
automobiļa smarža, bet tā lietotas automašīnas
smarža... ».
Paostot kārtējo flakonu, apmeklētājs
strauji saviebjas: «Un šī, kas par smaku! – viņš
jautā – tā ir automašīnas salona smarža –
atbild pārdevējs – kuram pretim pēkšņi
izbrauca KamAZ».
Oļeiņikovs un Stojanovs
Pateicoties ilggadējai praksei ķermeņorientētas
psihoterapijas jomā pēc stājas, gaitas un cilvēka
ķermeņa stāvokļa var noteikt, kādas psiholoģiskas
problēmas viņu nomoka. Taču ir arī citi simptomi, kas
nodod mūsu iekšējo pasauli. Cilvēka dvēselisko stāvokli
ataino ne tikai viņa stāja un acu skatiens, bet arī
personiski viņam piemītošā ķermeņa smarža. Ne velti
tautas pasakās ragana skaļi sauc: „Jūtu, krievu garu
saožu! Droši vien Ivanuška pie manis atnācis!”. Tāpat
arī cilvēks, kas ilgu laiku ir bijis stresā, ir izjutis
trauksmi, depresiju vai agresiju, smaržo pēc sava
rakstura. Katram cilvēkam ir viņa rakstura smarža. Un
tas tā notiek visdrīzāk tāpēc, ka dvēseles sadalīšanās
process pēc savas dabas ir līdzīgs produktu pūšanas
procesam. Tieši tāpēc to arī pavada rakstura smaržas
izdalīšanās. Droši vien cilvēka, kuram ir nopietnas
psihiskās vai psiholoģiskās problēmas, radinieki ir
sajutuši sēra vai purva trūdu piedevu viņa ķermeņa
smaržā. Kādam šo smaku izdodas noslēpt no
apkārtējiem ar smaržu vai dezodoranta palīdzību, bet
kāds to vienkārši nepamana. Īpaši spēcīgi tas ir sajūtams
tad, kad garīgās attīrīšanās rezultātā šī raksturīgā smarža
iziet no nemierīgiem cilvēkiem dievkalpojuma laikā vai
iesvaidīšanas laikā.
J.Voznjesenskojas romāna „Mani pēcnāves
piedzīvojumi” galvenā varone, atrodoties klīniskajā
nāvē, uzdod jautājumu savam SargEnģelim: „Vai mani
dzīves laikā piemeklēja besi (nelabie)? – Iekšienē – nē.
Tevi no viņiem sargāja Kristīšanas noslēpums un tava
Vectēva lūgšanas. Nu un arī es sarāju tevi kā spēju. Bet
no ārpuses tu vienkārši biji aplipināta ar tiem kā ar
dēlēm. Reizēm pat bija neiespējami Tev tuvoties, no
viņiem bija tik neciešama smirdoņa. Ko tu raucies?
Nepatīk mani vārdi? Ja vien tu būtu varējusi sevi redzēt
viņu ielenkumā, tu prātā sajuktu no šausmām un
riebuma. Tā ir liela Dieva žēlastība, ka Jums dzīves
laikā nav dots redzēt besus”.
Ilgi atrodoties piesmakušā telpā, var pierast pie tās
satrūdējušā gaisa un nejust nekādu diskomfortu. Un
tikai malks svaiga gaisa var cilvēkam parādīt, kādā
smirdoņā viņš atrodas un pavada savu laiku. Tāpat arī
cilvēks, kurš vienreiz mūžā ir sajutis Dievišķo garu, visu
dzīvi savās atmiņās glabās prieku par šo tikšanos
{Ioan.4:7-26}. Par nožēlu mēs esam tā veidoti, ka viegli
pierodam ne tikai pie nepatīkamām smaržām, bet arī pie
rupjībām un cietsirdības, pie krāpšanas un liekulības, to
ietekmē uzkrājot netīrumus nevis ķermenī, bet dvēselē.
Kauns ir dzīvot ar netīru ķermeni, cilvēki taču var
pamanīt netīrumus, sajust cilvēka nepatīkamo smaku,
bet ar netīru dvēseli dzīvot neviens neaizliegs. Tikai
šāda cilvēka dvēselē pakāpeniski uzkrāsies nekrietnas
domas un bailes. Nešķīstajiem gariem šī piesārņotā
dvēsele kļūs par apdzīvošanai iemīļotāko vidi. Ne velti
saka, ka pie tīra nepielips. Zintnieks (mags vai burvis)
nemierīgam cilvēkam teiks, ka viņš ir noskausts, viņu
nomaitāja (uzsūtīja slimību) vai nolādēja (uzlika lāstu).
Un viņš sāks celt sev dažādas aizsardzības un cīnīties ar
neskaitāmiem ārējiem ienaidniekiem tā vietā, lai caur
atzīšanos un nožēlošanu atvērtu Dievam savu dvēseli,
kuru tikai Viņš ir spējīgs attīrīt.
LABOŠANĀS
Ja cilvēks ir izdarījis ļaunu un aizmirsis par to,
tad Dievs to atcerēsies,
bet, ja cilvēks ir nodarījis ļaunu un atceras to,
tad Dievs aizmirsīs.
Un otrādāk:
ja cilvēks ir izdarījis labu un aizmirsis par to,
tad Dievs to atcerēsies,
bet, ja viņš ir izdarījis labu un atceras par to,
tad Dievs aizmirsīs.
Sena gudrība
Sena gudrība vēsta, ka katru nakti, kad cilvēks
iemieg, viņa dvēsele uzceļas augšā patiesības pasaulē,
kur Dieva priekšā atstāsta visus vārdus, kurus cilvēks ir
izteicis dienas laikā, pastāsta par visiem viņa darbiem
un domām.
Patiesības pasaulē nevar būt maldi, apmāns vai
viltus, un tāpēc dvēsele bez apmulsuma nodod pilnīgi
visu informāciju, pat vissīkākajās detaļās. Un viss tas
tiek ierakstīts grāmatā, kura tiek atvērta un vesta par
katru no mums. Un, ja Dievs, lasot šo grāmatu, atrod, ka
cilvēks kaut kur kļūdās un kaut ko dara ne tā, Viņš
nedusmojas un nesoda viņu par to. Tāpēc, ka Dievs
mūsu neadekvāto uzvedību uztver tikai kā mūsu
rakstura sekas un atspulgu.
Autovadītājs taču nedusmosies uz savu automašīnu
par to, ka tai radās bojājums, piemēram, iegurkstējās
ritenis. Autovadītājs vienkārši ņems vajadzīgo
instrumentu un salabos bojājumu. Tieši tāpat rīkojas arī
Radītājs. Lai salabotu cilvēkā bojājumu, Viņš sūta
viņam iespēju laboties, un šīs iespējas veids ir ciešanas.
Tāpēc apustulis Pāvels saka: «dēls mans! nenoniecini
Dieva nosodījumus, un nebēdājies, kad Viņš atmasko
tevi. Dievs soda tikai to, kuru mīl; sit to dēlu, kuru
saprot. Ja jūs ciešat sodu, tad jāsaprot, ka Dievs rīkojas
ar Jums kā ar savu dēlu. Vai tad ir kāds dēls, kuru tēvs
nekad nebūtu sodījis?» Un lūk cilvēkam no augšas tiek
sūtīta labošanās, no kuras viņam ir grūti noslēpties. Kā
saka – no cietuma un no ubaga tarbas neaizbēgsi. Un, lai
stiprinātu nākotnē paredzamās ciešanas, apustulis
Pēteris mums norāda: «Mīļotie, uguns svelmi, kas nāk
pār jums kā pārbaudījums, neuzlūkojiet par kaut ko
svešu, kas jums atgadījies nejauši» {1Pēt.4:12}. Un, ja
cilvēks, pārvarot viņam no augšas sūtītās ciešanas,
nenocietinās un nedusmojas, nevienu nevaino un
nenosoda, neatbild ar ļaunu pret ļaunu, un ar pazemību
un ticību pieņem visu, ko dod viņam liktenis, tad
ciešanas viņam dos milzīgu labumu. Un tiklīdz viņam
iekšā norisināsies visi nepieciešamie labojumi, Dievs
tūlīt pat noņems no viņa ciešanas tāpat kā kaut kad viņš
tās noņēma arī no taisnprātīgā Iova.
Bet ne viss ir tik drūmi, un katram no mums ir reāla
iespēja ietekmēt savu likteni un izvairīties no
paredzamām ciešanām. Kā to izdarīt? Sena leģenda
vēsta, ka, ja cilvēks, nesagaidot viņam sūtītos
labojumus, izstāsta taisnam cilvēkam par savas dzīves
tumšajām pusēm, Dievs viņam ciešanas neuzsūtīs.
Mūsdienās katram no mums tādu iespēju dod baznīca.
Nodaļa uzrakstīta pēc Mirjama Blika
lekciju materiāliem (Izraēla).
JA IESĀPĒJUSIES SIRDS
Sirds ir orgāns, kas pilnībā sastāv no muskuļiem,
kuri pastāvīgi darbojas. Ja cilvēks ir noguris, viņš var
atpūsties, bet sirds muskuļi to sev nevar atļauties,
viņiem vajag veselu diennakti no stundas uz stundu, no
gada uz gadu visas mūsu dzīves laikā nenogurstoši
nemitīgi strādāt. Lai šos muskuļus uzturētu formā un
nodrošinātu to nepārtrauktu darbību, tiem nepieciešama
pastāvīga barošana. Šī barība ir ar skābekli piesātinātas
asinis. To piegādi nodrošina lieli apkārt sirdij no visām
pusēm izvietotie asinsvadi. Sirds muskuļu nepietiekama
apgāde ar skābekli cilvēkā var izraisīt sāpes,
dedzināšanu un smaguma sajūtu krūtīs, kas apgrūtina
elpošanu un var novest pie sirds muskuļu bojāšanās un
nekrozes, ko sauc par infarktu.
Un, kaut arī mūsu organismā viss ir paredzēts un
smalki izplānots tā, lai sirds visas mūsu dzīves laikā
uzticami un droši strādātu, pēc statistikas 57% procenti
cilvēku mirst ne jau no vecuma vai vēža, bet tieši no
sirds muskuļu nepietiekamas apgādes ar barību.
Visdrīzāk tas notiek tāpēc, ka daba paredzēja visu,
izņemot vienu. Daba neparedzēja to, ka mēs pārkāpsim
baušļus, viens no kuriem skan, ka nevar sev radīt elku
dievus. Un lūk piemērs.
Septiņdesmitajos gados lielākajās avīzēs bija raksts
ar nosaukumu „Infarkta operācija”. Raksta būtība bija
par to, ka milicija atmaskoja lielu bandu, kas nodarbojās
ar mašīnu aizdzīšanu. Aizdzina tikai jaunās Volgas.
Tūlīt pēc Volgas izbraukšanas caur veikala vārtiem
uzstādījās sekošana. Atlika tikai atstāt mašīnu un dažām
minūtēm kā tā tūlīt pat pazuda. Iznākot uz ielas,
saimnieks, kā likums, no stresa tūlīt dabūja infarktu,
tāpēc arī noziedznieki savu taktiku nosauca „Infarkta
operācija”.
Jājautā, kāda ir saistība starp cilvēka sirdi un
aizdzīto mašīnu? Nekāda. Toties saistība ir starp sirdi un
dvēseli, turklāt ļoti cieša. Ja mašīna tās saimniekam
kļuva kā elks, tad viņa dvēsele saauga ar to, un mašīnas
aizdzīšanas laikā tā satrūka gabalos. Kopā ar aizdzīto
mašīnu no saimnieka taču devās projām arī daļa viņa
dvēseles, uz ko sirds, protams, uzreiz reaģēja. Mūsu
laikos automašīnai vairāk nav tik lielas vērtības kā tas
bija agrāk, bet mums ir daudz citu elku, no kuriem katrs
var kļūt par stresa izraisītāju un infarkta iemeslu.
Protams, katrs no šiem ieganstiem saturēs sevišķi
svarīgus cēloņus, taču visus tos vienos tas, ka kādā
momentā pēkšņi radīsies asa sāpe krūtīs, kura var
beigties ar sirds muskuļu bojājumu.
Protams, mūsdienu pasaulē nav iespējams nodzīvot
bez uztraukumiem, bet kaut kur dziļi dvēselē ir robeža,
kas atdala parastus ikdienas pārdzīvojumus no šī pēdējā
piliena, pēc kura visi materiālie labumi sāk zaudēt jēgu.
Pamēģināsim saprast, kur mūsos ir tā robeža, aiz kuras
var iestāties katastrofa.
Līdzīgi lielai pilsētai, kuru no visām pusēm aptver
transporta maģistrāles, sirdi aptver vairāki pievadi, pa
kuriem tai piekļūst asinis. Ceļā uz pilsētu maģistrāles
iziet caur dažādiem piepilsētas rajoniem un apgabaliem,
kas atrodas apkārt pilsētai. Tāpat arī asinsvadi ceļā uz
sirdi iziet cauri dažādām zonām, kuras no visām pusēm
aptver sirdi. Ja cilvēks ir mierīgs, tad arī zonas, kuru
ielokā atrodas sirds, pilnīgi atslābinās un netraucē caur
tām ritošām asinīm, kas nepieciešamas, lai barotu sirds
muskuļus. Taču atliek vien cilvēkam sanervozēties kā
dvēseles impulsi tūlīt pat radīs sasprindzinājumu zonās,
kas atrodas apkārt sirdij, izraisot tajās sastingumu, kas
var ietekmēt arī muskuļus. Bet tiklīdz cilvēks
nomierinājās un atslāba tie ķermeņa sektori, kas aptvēra
sirdi, asinis atsāka brīvi tecēt pa asinsvadiem. Viens no
baušļiem aicina mūs sešas dienas strādāt, bet septītajā
atpūsties. Septītajā dienā dvēselei vajag atpūsties un
nomierināties, tad arī sirdij krūtīs kļūst vieglāk. Nedēļas
garumā cilvēkā uzkrātais stress radīja sasprindzinājumu
sirds apkaimē (kaut arī mēs to nemanām). Pēc atpūtas
brīvajā dienā sasprindzinājums no krūtīm pazuda. Bet
dažkārt ir tā, ka cilvēks visu dienu atpūšas, taču
sasprindzinājums krūtīs paliek. Parasti tas notiek tad,
kad cilvēks daudz nervozē, maz atpūšas un nerūpējas
par savu dvēseli. Tad krūtīs pakāpeniski uzkrājas
smagums.
Pamati sirds slimībām tiek likti daudz agrāk par
brīdi, kad cilvēks pirmoreiz krūtīs sajūt sāpes. Tie tiek
likti tad, kad cilvēka dvēselē iemitinās nemiers,
trauksme un bailes, stress, dusmas un aizvainojumi,
vientulības sajūta vai hronisks nogurums. Nemanot
paiet gadi, un apkārt sirdij pakāpeniski uzkrājas
sasprindzinājums. Cilvēks dzīvo un nemaz netur
aizdomās, ka viņa sirds kā pamirusi pilsēta nemanāmi
saraujas blokādi veicinošā gredzenā. Ļeņingradu
blokādes laikā glāba „Dzīves ceļš”, un cilvēku, kas cieš
no smaguma krūtīs, kādu laiku glābj kāda neliela pāreja,
kas izveidojusies, lai nodrošinātu asins tecēšanu, un
kura jebkurā brīdī var aizvērties. Zaldāti, aizstāvot
pilsētu, attaisnoti riskē ar savu dzīvību. Cilvēks, kas
sadedzina savu dzīvi, nodarbojoties ar visādiem niekiem
un neapzinoties to, riskē ne mazāk kā zaldāts frontē. Un,
kaut arī sasprindzinājumu krūtīs ar acīm ieraudzīt nevar,
mēs viegli varam to noteikt, uzspiežot ar pirkstu punktā,
kas atrodas krūšu centrā starp pupiem. Lai cik stipri tur
nespiestu, veselam cilvēkam šī vieta nedrīkst būt sāpīga.
Bet praksē katram otrajam šim punktam pat nevar
pieskarties. Un te nav nekas dīvains. Ne velti statistika
rāda, ka 57% cilvēku mirst tieši no sirds slimībām, tas
nozīmē, no sāpēm šajā punktā. Ja uzspiežot šajā punktā,
tas nav sāpīgs, var apgalvot, ka dotajā momentā Jūsu
sirds ir vesela.
Bet gadās arī tā, ka šķietami dzīvē ir viss kārtībā, ir
iestājies labvēlīgs periods un te piepeši pie tik labas
veselības cilvēks piedzīvo infarktu. Bet nav dūmu bez
uguns. Zināms, ka kara laikā cilvēki praktiski neslimoja,
bet tiklīdz karš beidzās cilvēkos sajuta ilgi gaidīto
atvieglojumu, beidzot var atbrīvoties un uzelpot,
atpūsties, liekas, ka būtu jāpriecājas! Bet cilvēki sāka
slimot. Smagums, kas ilgus gadus krājās kaut kur
dvēselē, pēc atslābināšanās sāka iet laukā un parādīties
fiziskā plānā. Tā pēc kara varēja vērot strauju
visdažādāko slimību uzplaiksnījumu: gan čūlas, gan
ādas un, protams, sirds-asinsvadu slimības. Tāpēc, ja
darbā Jūs maz kustaties, lai atbrīvotu uzkrāto iekšējo
spriedzi ir ļoti veselīgi regulāri rīkot ilgākas pastaigas,
ne mazāk kā stundas garumā.
Ko darīt, ja ir saslimusi sirds? Protams, vajag doties
pie ārsta. Bet kādreiz no smaguma krūtīs var atbrīvoties
arī ar elementāras, pastāvīgi veiktas masāžas palīdzību.
Īstenojot šo mērķi, dažas minūtes pamēģiniet sev
pamasēt punktos, kurus senie mediķi sauca par ātrās
palīdzības punktiem. Divi no tiem atrodas uz rokām –
tas ir uz mazo pirkstiņu nagu falangas, trešais punkts
atrodas krūšu centrā pupu līmenī. Spiežot šajos punktos
Jūs varat droši darīt sev sāpīgi, sirdij tas nav bīstami.
Pildot šo procedūru, padomājiet par to, kāpēc Jūs sevi
novedāt līdz šādam stāvoklim, t.i. līdz smagumam krūtīs
(sirds grūtumam)? Taisnošanās iemeslus atrast, protams,
nav grūti – „dzīve ir tāda”, lūk arī viss izskaidrojums.
Bet sirds smaguma parādīšanās pamatcēlonis arī ir
zināms – tas ir atpūtas trūkums, gudrības,
samierināšanās, pazemības, gara spēka un, protams,
ticības trūkums. Kāda jēga ir visiem mūsu
pārdzīvojumiem, ja mēs to dēļ veļamies bezdibenī, un
jau rīt šis kritiens var skumji beigties? Vai tikai Jūs
nedomājat, ka tie piecdesmit septiņi procenti, kas mirst
no sirds, ir par mums vai jums sliktāki? Un ka ar mums
tas nekad nevar notikt?
Daudzus gadus atpakaļ vienā no lekcijām par
infarkta iemesliem mēs stāstījām par to, kā dažādi
pārdzīvojumi gadiem ilgi pakāpeniski kaļ cilvēka sirdi
blokādes gredzenā. Stāstījām par to, ka spriedze krūšu
centrā attīstās aiz skumjām, grūtsirdības, smeldzes,
vientulības, ko cilvēks izjūt, un iekšējās brīvības
trūkuma. Punkts, kas atrodas nedaudz augstāk (aptuveni
pa vidu starp krūšu centru un kaklu), bloķējas aiz
nepārdzīvotām bēdām vai skumjām, uz kreisā pleca –
dēļ aizvainojumiem, bet zemāk zem sirds - dēļ konfliktu
attiecībām un tā tālāk, rādījām kā ir jāveic šo punktu
masāža. Nākamajā dienā pēc šīs lekcijas pie mums
pienāca vīrietis un pastāstīja, kā no rīta darbā vienam no
viņa darbiniekiem radās asas sāpes krūtīs, viņam pat
sākās elpas trūkums. Tika izsaukta ātrā palīdzība, iedots
validols, nitroglicerīns, bet stāvoklis neuzlabojās. Ātrās
palīdzības ilgi nebija, stāvoklis pasliktinājās ar katru
minūti, un tad vīrietis (zobārsts), iepriekšējā dienā
noklausījies mūsu lekciju, nolēma pielietot savas jaunās
zināšanas praksē. Viņš sāka pēc kārtas masēt dažādus
punktus, kas izvietoti ap sirdi, visapkārt tai no visām
pusēm, pie katras darbības izrunājot iespējamos
psiholoģiskos iemeslus tam, kādēļ tie bloķējās. Masēja
krūts centru un jautāja: «Vai sāp? – Jā, sāp. – Tātad,
mīlestības nepietiek? – Jā, nepietiek». Masēja uz pleca
un jautāja: «Vai sāp? – Jā, sāp! – Tātad esat viegli
aizvainojams? – Jā». Un tā nesteidzoties masēja katru
zonu, izrunājot pie tās nojaušamo iemeslu. Atbrauca
ātrā palīdzība, taču cietušais jau jūtas labi, atjaunojās
normāla elpošana, sāpes sirdī norima, uztaisīja EKG
(elektrokardiogrammu), un ar izbrīnu konstatēja, ka viņš
pārdzīvojis plašu infarktu, bet, neskatoties uz to, slimais
samērā labi jūtas un viņam praktiski nav nekādu
sūdzību.
Kāpēc notika atvieglojums? Tāpēc, ka punktu
masāžas laikā sasirgušais izdzirdēja savu sirdssāpju
patiesos iemeslus, varēja tos apzināties, un šis
apzināšanās impulss ietekmēja to smadzeņu daļu, kura
kala viņa sirdi.
Asins piegādi sirds muskulim var apgrūtināt ne
tikai asinsvadu spazmas, bet arī to stāvokļa
pasliktināšanās, kuras visbiežākais iemesls ir palielināts
holesterīna līmenis asinīs. Galvenais veids cīņā ar
holesterīnu ir beztauku diēta. Taču no barības asinīs
nokļūst tikai trešā daļa kaitīgo produktu, atlikušās divas
trešdaļas holesterīna asinīs nonāk dēļ stresiem. Tāpēc
nekāda diēta nav spējīga palīdzēt pastāvīgi uztrauktam
cilvēkam. Viens no efektīvākiem līdzekļiem, kas sekmē
holesterīna pazemināšos, ir ilgas pastaigas. Normālai
sirds darbībai katru dienu vienkārši nepieciešams pēc
iespējas vairāk laika veltīt pastaigām.
INSULTA
PROFILAKSE
Līdzīgi tam kā samazinās un atslābst sirds muskuļi,
periodiski uzkrāj spriedzi un pēc tam nogurst arī viss
mūsu organisms. Atšķirība ir vienīgi tajā, ka sirds šo
procesu atkārto sešdesmit reizes minūtē, bet ķermenis
daudz retāk.
Lūk cilvēks domā par kādu svarīgu uzdevumu, kur
nepieciešams pieņemt kādu lēmumu, un tā sakarā
aktivizējas smadzeņu darbība. Taču smadzeņu darbība
prasa ļoti daudz enerģijas, un no visiem ķermeņa galiem
enerģija sāk savu kustību uz smadzenēm, vai arī, var
teikt, ka enerģija sāk virzīties no perifērijas uz centru.
Šo kustību sauc par centrtieces. Pie tās ķermenī un galvā
pakāpeniski uzkrājas sasprindzinājums.
Taču paiet laiks, visas problēmas ir palikušas aiz
muguras, var atpūsties un atslābināties. Galva
nomierinās no domām, un psihiskā enerģija sāk
kustēties atpakaļ, no galvas uz visām ķermeņa daļām,
vai arī, var teikt, no centra uz perifēriju. Šo kustību sauc
par centrbēdzes. Pie tās smadzenes u ķermenis
pakāpeniski atslābinās. Dienas laikā, kā likums, cilvēka
aktīvo darbību nomaina atpūta. Tas nozīmē, ka enerģijas
plūsma no centra uz perifēriju un atpakaļ no perifērijas
uz centru dienas laikā vairākkārt maina savu virzienu.
Tāpat mūsu smadzenes dienas laikā ir vairāk aktīvas,
bet naktī, miega laikā atbrīvojas no dienas laikā uzkrātā
sasprindzinājuma.
Tas
nozīmē,
ka
viens
sasprindzinājuma uzkrāšanas un atslābināšanās ritms
organismā ilgst vienu diennakti.
Bībeles bauslis vēsta: sešas dienas strādā, bet
septītā – miera diena ir jāvelta Dievam. Līdzīgi arī
mums ir vajadzīgs viens ritms, kura ietvaros aktīva
darbība mītos ar atpūtu un kas atbilstu nedēļai: sešas
dienas mēs strādājam, uzkrājot galvā un ķermenī
sasprindzinājumu, bet septītajā dienā ir jāatpūšas. Lai
atbrīvotos no gada laikā uzkrātā sasprindzinājuma,
mums pienākas atvaļinājums.
Lai izdzīvotu šajā sarežģītajā pasaulē, mums ir
nepieciešams periodiski spriegot savu prātu un aktīvi
rīkoties. Taču pie tam ir sevišķi svarīgi, un pat vienkārši
nepieciešams atļaut sev regulāri atbrīvot smadzenes no
uzkrātās spriedzes. Tas ir tikpat svarīgi, cik svarīgi ir
regulāri attīrīt savu māju no nevajadzīgiem krāmiem un
grabažām. Pretējā gadījumā ar gadiem smadzenēs
nemanāmi pa kripatiņai sāks uzkrāties sasprindzinājums
un nogurums, no kura laika gaitā būs ļoti grūti
atbrīvoties. Un, pamožoties no rīta, cilvēks nejutīsies
atpūties. Dažreiz pat nepietiek ar atvaļinājumu, lai
cilvēks atbrīvotos no uzkrātā noguruma.
Un, lai arī dzīvot ar pastāvīgu iekšēju
sasprindzinājumu ir kaitīgi veselībai, nereti mēs caurām
diennaktīm neatļaujam atslābt savām smadzenēm: kaut
ko analizējam, vienu ideju nomaina cita, un šis process
nebeidzas pat naktī. Ja cilvēks dzīvo pusbadā un
nepietiekami ēd, tad kādreiz viņa organisms būs
novājējis. Ja mēs savai nervu sistēmai liedzam regulāru
atpūtu, tas pats var notikt arī ar smadzeņu asinsvadiem.
Lai smadzenes regulāri atslābtu un atjaunotos, mūsu
aktīvai darbībai vajag summēties (sošķitatsa rēķināties) ar atpūtu un ķermeņa atslābināšanu –
centrtieces enerģijas plūsma nedrīkst pārsniegt
centrbēdzes.
Praksē šāda harmonija cilvēkā ir ļoti reti. Mēs
nepārtraukti kaut kur skrienam, tiecamies pēc kaut kā
svarīga, nedomājot par to, kas šajā laikā notiek ar mūsu
asinsriti. Un kā biznesmenim aug kapitāls bankā, tā
darbaholiķim smadzenēs uzkrājas sasprindzinājums.
Taču no bankā uzkrātiem miljoniem nebūs nekāda
labuma, ja smadzenēs sakrātā sasprindzinājuma kauss ir
piepildījies līdz malai - robežai. Aiz šīs robežas taču var
iestāties insults.
Insults, tā ir slimība, kas cilvēku noved pie
paralīzes un pat nāves. Sākas pēkšņi, cilvēks dzīvo savu
parasto dzīvi, un te uzreiz spēcīgs galvas reibonis,
rezultātā vai nu sejas vai locekļu sastingums, valodas
raustīšanās vai runas pasliktināšanās. Neskatoties uz to,
ka insults sākas pēkšņi, tas organismā formējas ne vienu
vien desmitgadi. Insults ļoti reti ir gados jauniem
cilvēkiem, bērniem tas praktiski nav. Asinsvadu
saārdīšanās un trombu rašanās ir ilgstošs process.
Insulta saknes dzimst tad, kad cilvēks vēl ir spēka pilns.
Viņš dzīvo un pat neaizdomājas par to, ka viņa
smadzenes jau daudzus gadus nav bijušas atslābušas un
ka asinsvadi galvā nolietojas. Viņš sapņo par remontu
dzīvoklī vai disertāciju, pārdzīvo par bērniem un
mazbērniem un pat nenojauš, kas viņu sagaida pēc kāda
laika.
Nopietnas slimības tuvošanās vēstneši ierodas
ievērojami agrāk nekā parādās tās pirmie simptomi. Pie
tiem var attiecināt biežas galvas sāpes un galvas
reiboņus, dzirdes traucējumus - trokšņus ausīs, kas
atgādina mūzikas skaņas vai jūras šalkoņu, kā arī
pastāvīga sasprindzinājuma sajūtu galvā (galva ir kā
nostiepta stīga). Insulta riska faktors ir hipertonija.
Ja Jūs jūtat, ka Jūsu smadzenes ir nepārtraukti
sasprindzinātas un, pamostoties, Jūs izjūtat iekšēju
nogurumu, nekavējoties vajag pieņemt kaut kādus
mērus. Noregulējiet atpūtas režīmu un atļaujiet sev
vienu dienu nedēļā pilnīgi atslābināties. Šajā dienā
pacenšaties atpūtināt ne tikai ķermeni, bet arī dvēseli.
Nekoncentrējaties uz satraucošām domām, pārslēdziet
savu uzmanību uz domām par kaut ko augstāku,
piemēram, par dzīves jēgu, par dvēseli, par laimi, par
mīlestību , par pasauli, visumu.
Piemēram, minēsim jauna vīrieša stāstu: «Kad
mūsu ģimenē pietrūka naudas, un izvirzījās jautājums,
par ko rīt nopirkt produktus un ar ko samaksāt par
dzīvokli, es vakarā sēdos pie veca žiguļa stūres un visu
nakti nodarbojos ar pārvadāšanu. Šis darbs nav
vienkāršs, jo, lai kaut ko nopelnītu nākas pastāvīgi
riskēt, vadāt dzērājus un pat bandītus. Brauc un nezini,
samaksās vai ne, iesitīs pa galvu vai ne? Gadās arī tā, ka
brauc pa pilsētu, nodedzini benzīnu, nodeldē riepas, bet
nav neviena klienta. Vispār, pastāvīgs stress, no kura
smadzenes vienkārši sāk vārīties – rīt taču vajag ar kaut
ko barot bērnus... Bet vienreiz, kārtējās piestrādāšanas
laikā, neskatoties uz visām transportēšanas grūtībām, es
aizdomājos par to, kas notiek manā dvēselē, un man
palika kauns. Kādas šausmas – domāju es – kur es esmu
nonācis? Es taču esmu aizmirsis par Dievu, es pastāvīgi
esmu drausmīgi satraukts, atrodos trauksmē! Jā, vajag
barot bērnus un apģērbties, maksāt par dzīvokli. Un vēl
jo vairāk tas nedrīkst būt par stresa iemeslu. Jēzus
Kristus taču teica:
xxx
И, тем не менее, это не должно быть поводом для
стресса. Ведь Иисус сказал: «Посему говорю вам: не
заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить,
ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше
ли пищи, и тело одежды?» (Мат.6:25-34). С тех пор,
как только у меня появлялись тревожные мысли, я
начинал молиться: «Если Тебе угодно, Господи,
помоги мне заработать деньги, но да будет на всё не
моя воля, а Твоя». Еду и молюсь, и как-то
понемногу работа складывается. И вот что
интересно. Я заметил, что при появлении
тревожных мыслей кровь приливает в голову и мозг
как бы наполняется жаром, когда же я начинаю
молиться, мой мозг постепенно разгружается, а жар
с головы переходит в грудь».
Наш мозг подчинён пяти органам чувств, но у
нас есть и шестой орган чувств, это сердце. Через
сердце нам открывается совсем другой прекрасный
мир. Человек может ощутить, что у него есть душа,
и что она может радоваться и любить. Но,
живущему с перегруженной головой, всё это не
доступно. Ведь мозгу не свойственны возвышенные
чувства, ему присущ лишь холодный расчёт,
подавляющий все ощущения сердца. Человек с
напряжением
в
голове
теряет
свою
непосредственность, внутренний простор, радость
жизни, угасает творчество. Жизнь становится серой.
Он с тоской вспоминает о том, что когда-то небо
было голубым, а деревья зелёными, но к этому
возврата уже нет. Ведь имея долг в миллиард
долларов, невозможно его погасить, зарабатывая
лишь триста. За долги людей сажают в тюрьму. Мы
же за наши долги перед собственной душой не
редко лишаемся своей внутренней свободы, а это
наказание порой не менее сурово, чем настоящая
тюрьма.
В качестве второго примера приведём
следующий рассказ: «Тюремный проповедник
беседует с заключёнными. Он рассказывает о том,
как прекрасно иметь мир в сердце, как хорошо
ощущать в груди душевную свободу и благодать:
«Здесь, за стенами тюрьмы вы лишены свободы,
конечно, вы страдаете, но тюрьма может лишить вас
лишь физической свободы, а это не самое страшное.
Гораздо страшнее, когда человек не имеет
внутренней свободы, когда невидимыми нитями
скована его душа, а в груди вместо благодати
поселяется страх, озлобленность и смертельная
тоска. А многие из вас помимо физической свободы,
лишены и внутренней, от чего безумно страдают. И
страдаете от тоски не только вы, но и многие люди,
находящиеся на воле. А вы, даже здесь в тюрьме,
можете иметь внутреннюю свободу, покой и мир в
сердце. И даже здесь вы можете быть счастливы». К
проповеднику обратился наркоман, отсидевший
много лет в тюрьме: «Я хочу обрести эту
внутреннюю свободу, как мне это сделать? – Вам
нужно встать на колени, помолиться и искренне
раскаяться и попросить, чтобы Иисус вошёл в ваше
сердце». Он так и сделал, и когда молился,
неожиданно почувствовал, как его тело сделалось
каким-то лёгким, невесомым, ощутил, как будто он
не в тесной тюремной камере, а где-то на просторе,
в космосе, а над головой вместо потолка звёздное
небо. Неожиданно грудь наполнилась необъяснимой
радостью, от которой по щекам потекли слёзы. Он
почувствовал, что к нему Кто-то прикоснулся, он
знал, что это был Иисус. С тех пор в его сердце
поселился покой, который больше его уже не
покидал. От наркотической зависимости не осталось
и следа. До этого момента в течении шестнадцать
лет он принимал героин. Выйдя из тюрьмы, этот
человек устроился на работу в реабилитационный
центр и посвятил свою жизнь помощи бывшим
наркоманам».
КАК БРОСИТЬ КУРИТЬ
(Рассказ бывшего курильщика)
Из-за пристрастия к курению у меня в семье
была масса проблем: уговоры родственников
оставить
эту
вредную
привычку
нередко
заканчивались крупными конфликтами. Да я и сам
прекрасно знал о вреде курения и, тем не менее,
оставлять своё пагубное пристрастие не собирался.
Сигарета всегда была моим верным другом, она
помогала мне и за рулём, и в общении, и во время
отдыха, а в стрессовых ситуациях была просто
незаменима. Возможно, я никогда бы не бросил
курить, если бы моя жизнь однажды в корне не
изменилась. Так получилось, что я пришёл к вере, и
на смену тревожности в мою жизнь пришло
душевное спокойствие. Как с кем-то очень близким
и родным, я общался с Богом, постоянно ощущая
Его присутствие, заботу и помощь. Это было, как
лёгкая пьянящая радость от доверительного
общения с лучшим другом. Иметь хороших друзей
лучше, чем иметь много денег, но когда твоим
другом становится Бог, жизнь превращается в
настоящий праздник. Но этот праздник омрачало
одно обстоятельство: когда я курил, ощущение
Божьего
присутствия
на
короткое
время
притуплялось, и тогда где-то глубоко в душе опять
появлялась тревожность, неопределённость и
грусть. Было ощущение, что Бог не переносил дым
сигарет и на время курения оставлял меня, но спустя
несколько минут ощущение Божьего присутствия
снова возобновлялось, и душа вновь наполнялась
покоем.
Казалось, что моё курение как-то расстраивает,
огорчает Того, Кто принёс в мою жизнь праздник
внутреннего покоя и радости. В Библии прочитал
страшную историю о том, как: «Надав и Авиуд,
сыны Аароновы (а Аарон был первосвященником),
взяли каждый свою кадильницу, и положили в них
огня, и вложили в него курений, и принесли пред
Господа огонь чуждый, которого Он не велел им; и
вышел огонь от Господа и сжег их, и умерли они
пред лицем Господним» (Лев.10:1-2). Были и другие
места в Библии, косвенно отражающие, какое
серьёзное
значение
Бог
придаёт
ритуалу,
называемому курением, сравнивая его с молитвой,
обращённой к Нему (Чис.16:35; Чис.16:35;
Откр.5:8…). Конечно, в Библии шла речь совсем о
другом курении, но «Может Богу неугодно и то, что
я курю? Может мне нужно бросить курить?», думал
я, но как это сделать? Ведь без сигарет я просто
задыхаюсь? Оказывается, дым от сигарет был для
меня не только развлечением, но и пищей, только
пищей не для тела, а для души. И хоть эта пища на
много грубее, чем та тихая радость, которая
приходит от общения с Богом, каждое утро,
задыхаясь от нехватки дыма, я искал сигареты. Но,
втягивая в себя табачный дым, где-то глубоко
внутри я ощущал сожаление о собственной
беспомощности. Мысли искали способ, как бросить
курить. В Библии прочитал, как Иисус после
крещения в Иордане сорок дней находился в
пустыне, и у меня появилось желание тоже
испытать себя. Хотелось очиститься от множества
грехов, самым меньшим из которых наверно в то
время было курение. Но от желания до дела целая
пропасть, время шло, а мечта о духовном очищении
всё ещё оставалась мечтой. Вот бы и мне на сорок
дней уйти в пустыню! Но как, живя в городе
попасть в пустыню? Да ещё если нужно каждый
день ходить на работу. Но однажды у меня
появилась идея – а что, если на сорок дней уйти не в
настоящую пустыню, а в воображаемую, где просто
не будет сигарет! Идея эта мне понравилась, ведь
для её реализации не надо брать отпуск и куда-то
ехать, можно жить своей обычной жизнью, и в тоже
время быть в пустыне, временно отказавшись от
самого важного для меня на то время продукта – от
сигарет. Конечно, я понимал, что будет очень
трудно. Но тогда я уже твёрдо знал, что курение
Богу не угодно, и что желание курить приходит ко
мне не от Него. А если не от Него, то значит от
дьявола. И я представлял, что, как когда-то дьявол
искушал в пустыне Христа, он будет искушать и
меня! Мне даже стало интересно проверить себя,
смогу ли я преодолеть эти его искушения? Вскоре я
назначил себе дату входа в эту воображаемую
пустыню. Но я не знал, смогу ли я противостоять
этим искушениям? А вдруг не выдержу? Ведь и
такое тоже может быть. Решил, чтобы не принимать
ложных решений и не обманывать себя, сначала
войду в эту пустыню лишь на один день, а там
видно будет. Смогу, останусь в ней ещё на три дня,
нет – выйду. Но если приму решение, один день
нужно во что бы то ни стало продержаться, а там
видно будет. Хватит сил, продолжу и пойду на
следующий срок, не хватит сил – прекращаю эту
затею. Если же продержусь три дня и приму
решение продолжать, тогда остаюсь в пустыне на
девять дней, а если буду готов к большему, пробуду
там без сигарет сорок дней.
Вскоре настал назначенный день, я запасся
семечками и леденцами и не без волнения вступил в
эту воображаемую пустыню. Первое время
состояние было ужасное: не хватало воздуха,
подступала тошнота, кружилась голова, но зато при
этом была радость от осознания победы над своей
несовершенной природой, осознание того, что я на
что-то способен. Но особенно радовало то, что я
могу сделать хоть что-то приятное для своего
лучшего Друга, для Бога. Конечно, постоянно
тянуло курить, несколько раз машинально брал в
руку сигарету, зажигал спичку и вдруг вспоминал,
что я же в пустыне! К сороковому дню моё
состояние улучшилось, и я решил остаться в этой
пустыне ещё на целый год. К тому времени тяга к
курению уменьшилась, и в тоже время ощущался
прилив душевных сил. На работе и дома всё стало
как-то лучше складываться, но главным было то, что
общение с Богом больше уже не прерывалось
курением.
СЕМЬ НЕЧИСТЫХ ДУХОВ
Вот кто-то освободился от тревоги и страха,
избавился от вредных привычек, например, от
пристрастия к курению, алкоголю и к наркотикам.
Можно сказать, что он как бы освободился от
гнездившегося в его душе зла, от какой-то
владевшей им грязной энергии, подавлявшей
многие годы его волю. Говоря языком Библии,
человек очистил свою душу от присутствия в ней
нечистых духов, мучивших его возможно, не один
десяток лет, а иногда и с самого детства. Человек
радуется своему освобождению, ощущает в душе
праздник. Радуется человек и не знает, что ждёт его
завтра, а завтра, если будет угодно Богу, всё будет
хорошо. Но может случиться и так, что не всё будет
хорошо. Иисус говорит: «Когда нечистый дух
выйдет из человека, то ходит по безводным местам,
ища покоя, и не находит; тогда говорит: возвращусь
в дом мой, откуда я вышел. И, придя, находит [его]
незанятым, выметенным и убранным; тогда идет и
берет с собою семь других духов, злейших себя, и,
войдя, живут там; и бывает для человека того
последнее хуже первого» (Матф.12:43-45).
Избавившись от нечистого духа, человек обретает
свободу, прилив сил и радость. Это состояние может
даже перейти в эйфорию с угрозой религиозного
фанатизма или ухода с головой в мистику и даже в
магию. Он ещё не знает, почему у верующих людей
присутствует страх Господень (Прит.1:7) и почему
именно с этого страха начинается мудрость. При
недостатке же мудрости может возникнуть иллюзия
уверенности в полной безопасности. К примеру,
мать надёжно опекает младенца, вот её сын
повзрослел и она даёт ему полную свободу.
Взрослость – это ответственность. Но при
недостатке ответственности у ребёнка может
возникнуть
ложное
ощущение
полной
защищённости. Иисус говорит: «Вот, Я посылаю
вас, как овец среди волков: итак будьте мудры, как
змии, и просты, как голуби» (Матф.10:16). Ведь
люди, очищенные от зла, беззащитны перед этим
злом, как овцы перед волками. Они просты как
голуби, вот только мудрости многим из нас порой
не хватает. Той мудрости, которая начинается со
страха потерять в своём сердце присутствие
Господа, присутствие Того, Кем наше сердце
должно быть занято. Возможно, поэтому верующие
люди, обращаясь к Богу, в молитве «Отче наш»,
говорят: «и не введи нас в искушение, но избавь нас
от лукавого».
Человек, не имеющий мудрости, легко может
оказаться беззащитный перед окружающим нас
демоническим миром, тем миром, который ещё
совсем недавно сковывал его сердце. Ведь к своему
первому избавлению от нечистых духов, мы, как
правило, не прикладываем особых собственных
усилий. Первая победа над своими страстями
обычно достаётся относительно легко. Она может
произойти и по молитвам наших друзей или предков
и при помощи психолога и даже, посредствам нашей
собственной воли. А то, что нам легко достаётся, к
сожалению, мы легко и теряем. И однажды человек,
получивший свободу от своих страстей, в погоне за
сиюминутными удовольствиями может с лёгкостью
пойти на роковой компромисс. Но лишь спустя годы
он начнёт об этом сокрушаться. Иногда бывший
наркоман, прожив без наркотика несколько лет,
вдруг срывается и начинает снова колоться и при
этом падает на самое дно или погибает от
передозировки. Ведь от семи нечистых духов
избавиться гораздо сложнее. Такое освобождение
возможно лишь посредствам глубокого осознания и
раскаяния, после многолетних страданий, огромного
духовного труда с постами и молитвой, и при
поддержке церкви. Но самым главным условием для
внутреннего освобождения является личный
контакт человека с Богом. Иисус при личном
контакте выгнал из Марии Магдалины семь
нечистых духов. Но сколько прежде ей пришлось
пережить и пострадать!
Освобождение человека от семи нечистых духов
подобно второму пришествию Христа. Многие ждут
этого освобождения всю свою жизнь. Ученики
спрашивали у Христа о дате Его второго
пришествия, и Он отвечает: «Говорю вам, вы не
увидите Меня до тех пор, пока не скажете:
«Благословен Идущий во имя Господа!». А это
значит, что и в жизни каждого из нас однажды
может произойти это второе пришествие. И
произойдёт это пришествие лишь тогда, когда в
сердце человека всё, что было раньше ему значимо –
семья, друзья, деньги, психология, философия,
мистика и магия, йога и вся наша личная жизнь
померкнут перед Его Славой, и тогда Слава Его
заполнит всю нашу жизнь.
ЗАКОН ТРЕУГОЛЬНИКА
(продолжение рассказа бывшего курильщика)
С тех пор как, благодаря воображаемому
путешествию в пустыню я отказался от сигарет,
прошло около трёх лет. От пагубного пристрастия
не осталось и следа. Но однажды, когда по вине
неопытного водителя мы чуть было не попали в
крупную аварию, рядом кто-то закурил, и я тоже за
компанию решил выкурить сигарету. Ну что в этом
плохого? Ведь у меня больше нет зависимости! Тем
более, что я полностью бросать курить и не
собирался, я просто был в «духовной» пустыне.
Покурил, и ничего страшного не произошло, больше
совершенно не хотелось. Спустя несколько недель
стрессовая ситуация повторилась, и у меня опять
появился повод покурить, я выкурил ещё одну
сигарету, и опять после этого курить совершенно не
хотелось. И тогда я решил: если больше нет
зависимости, то можно иногда позволить себе
выкуривать одну сигарету. Курил только тогда,
когда появлялся какой-нибудь важный повод: или
стресс, или редкий друг в гости пожаловал, или
какой-нибудь праздник. Также заметил, что сигарета
улучшает интуицию, и появился ещё один повод
курить – когда нужно принять какое-то важное
решение. Шло время, и поводов для того, чтобы
выкурить сигарету, становилось всё больше и
больше, и спустя несколько месяцев я опять стал
курить пачку сигарет в день. Грустная история….
Тем более грустная, что как-то незаметно, по
мелочам со мной начали происходить какие-то
случайные неприятности: то на работе неудача, то
дома непонимание. Неприятные ситуации всё более
и более давали о себе знать. Было такое ощущение,
что Бог как-то отдалился, что снялся какой-то
невидимый покров, который раньше хранил меня.
Любые попытки повторно бросить курить оказались
тщетны, без сигареты я просто задыхался.
Приехал погостить в Израиль и первым делом,
как обычно, отправился на машине в Иерусалим
посетить Святые места, но не тут-то было! Заехал по
ошибке в арабский район, и камнем разбили в
машине стекло. Пришлось возвращаться, не посетив
Стены Плача и храма Гроба Господнего. Было ясно,
что основная причина неудачной поездки была не в
хулиганском поведении арабской молодёжи, а в
моём пристрастии к курению. Тогда я решил
посетить Святые места с автобусной экскурсией.
Заранее записался в туристической фирме и за три
дня до отлёта домой отправился в Тель-Авив, чтобы
оттуда начать долгожданную экскурсию и опять не
повезло. По пути в Тель-Авив из-за аварии простоял
на дороге в пробке и опоздал на экскурсионный
автобус. Было ясно, что Бог не пускает меня на
Святые места, что нужно было бы давно уже
бросить курить. Но как это сделать, если без сигарет
я не могу прожить и несколько часов?
Бездумно брожу по улицам Тель-Авива,
вспоминаются слова из песни Виктора Цоя, – «Если
есть в кармане пачка сигарет, значит всё не так уж
плохо на сегодняшний день». И хоть у меня в
кармане и была пачка сигарет, но на душе было
плохо, надежда посетить Святые места таяла. Но
Бог милостив. На одной из тихих улочек у тротуара
я увидел какой-то автобус, рядом стояла женщина,
обращаюсь к ней, к счастью говорит по-русски,
сказала, что этот автобус экскурсионный и что через
несколько минут он отправляется в Иерусалим на
двухдневную экскурсию по Библейским местам.
Оказалось, что есть одно свободное место, да ещё и
на переднее сиденье!
Экскурсия
оказалась
великолепной,
экскурсоводом была женщина, которую я встретил
около автобуса. Она была настоящий энтузиаст
своего дела и так красиво и вдохновенно говорила,
что казалось, от её слов искры разлетались в разные
стороны. Её речь вызывала у меня настоящий
восторг, с каждой минутой поездки я узнавал что-то
новое, было много ярких впечатлений, моей радости
не было предела.
На второй день экскурсия продолжилась,
автобус тронулся, и опять направился в Иерусалим,
как
обычно,
проезжаем
массу
достопримечательностей, но почему-то в этот раз
экскурсовод всё время молчит. Она была даже
какая-то грустная. А что если это из-за меня? Может
своим восторгом, своими бурными эмоциями я, не
желая того, помешал ей вести эту экскурсию?
Тревожные мысли сменяли одна другую; вот
проехали город Лот, связанный с жизнью Георгия
Победоносца, Ангела Хранителя Москвы,
вот
проехали легендарную крепость, домик разбойника
Вараввы, а экскурсовод всё молчит и молчит.
Неужели своими
излишними
эмоциями
я
действительно как-то помешал ей вести экскурсию?
Выходит, мало того, что я курю – делаю неугодное
перед глазами Господа, я ещё своими грязными
энергиями
помешал
этой
женщине
вести
экскурсию? Что делать? На душе стало тяжело и
противно. Я показался себе таким грязным и
отвратительным, что мне даже стало не по себе.
Может взять и рассказать ей об этом? Нет, это не
выход. И тогда я начал мысленно обращаться к Богу
примерно с такими словами: «Господь, каюсь, что
грешный, каюсь, мало того, что я курю, я ещё
вдобавок
своими
необузданными
страстями
помешал этой женщине вести экскурсию. Приехали
люди из разных стран, чтобы прикоснуться к Твоим
Святыням, чтобы больше узнать о Тебе и чтобы
Твой свет отвести к себе на родину, а я своими
необузданными эмоциями помешал этой женщине
говорить о Тебе! Во имя Христа помилуй меня
грешного и, если хочешь, прикоснись к этой
женщине, благослови её и помоги ей провести эту
экскурсию». Так я молился, говоря с Господом
своими словами наверно около полу часа, после
чего экскурсовод понемногу оживилась, у неё снова
заблестели глаза, и её звонкая речь снова полилась,
как из рога изобилия. Экскурсия прошла хорошо, но
самое главное событие ждало меня на обратном
пути из Иерусалима в Тель-Авив. Экскурсовод села
рядом со мной на сиденье и сказала, что ей сегодня
было как-то очень легко проводить экскурсию. Я
спросил – почему? Потому – ответила она – что я
ощущала, как от вас постоянно идёт тепло, и мне от
этого становится легко говорить. В тот день я
реально ощутил, как милостив Господь, как велика
сила молитвы и сделал для себя следующие выводы.
1. Мы ответственны не только за наши дела, но и
за наши мысли и чувства.
2. Наши чувства невидимыми нитями связывают
нас с теми, из-за кого мы волнуемся и кого мы
любим.
3. Своими чувствами и эмоциями, иногда даже
помимо нашей воли, мы либо разрушаем, либо
исцеляем и наполняем энергией окружающих
нас людей, и в первую очередь тех, кого мы
больше любим.
4. Раздражение и тревога, обиды и зависть,
ревность и страсть, похоть, гнев и агрессия,
страх и многие другие негативные чувства
могут отрицательно влиять на внутреннее
состояние, на здоровье и на поведение тех, к
кому они направлены.
5. Если близкие, любящие люди, оказались по
воле судьбы вдалеке друг от друга и страдают
от одиночества и тоски, от ревности и обид, не
желая того, они могут наносить серьёзный вред
не только себе, но и своим близким. И чем
больше они любят друг друга, тем сильнее
может разгораться в их душах этот всё
поедающий огонь.
6. Даже осознавая, что своими чувствами мы
кому-то вредим, мы не всегда способны
измениться.
7. Наше искреннее покаяние и молитва не уходят
в пустоту. На искренние молитвы Бог всегда
отвечает.
8. Если в покаянной молитве вам хватит веры,
чтобы отпустить и искренне доверить жизнь и
здоровье тех, кого вы любите в руки Творца,
тогда энергия любви потечёт по невидимым
нитям, укрепляя тех, о ком вы молитесь.
Незримым свидетельством этого будет покой,
который поселится в вашем сердце.
9. Всё, что нас тревожит: деньги, здоровье, семья,
работа, наше будущее…, всё это во многом
зависит от нашего внутреннего состояния. И
чтобы тревога, способная лишь разрушать, не
вредила бы нам, в своих молитвах своё
будущее, и всё, что нас беспокоит, необходимо,
как бы передавать из своих рук в руки
любящего нас Небесного Отца.
10. Молясь за кого-то, мы верим, что помощь
придёт свыше. На практике же человек, за
которого молятся, может ощущать эту помощь
не свыше, а от того, кто за него молится. В
результате получается как бы треугольник,
основанием которого являются линия между
молящимся и тем, за кого он молится, а
вершина в небе, это Творец.
Кстати, с курением вопрос вскоре успешно
разрешился. Я нашёл в себе силы пообещать Богу,
что больше не выкурю ни одной сигареты и вот уже
много лет (слава Богу) держу своё слово.
РОДИТЕЛИ И ДЕТИ
Одной из причин стрессов могут быть сложные
отношения между родителями и детьми. Родители
часто жалуются, что их дети живут безрассудно, не
слушают их советов и поэтому совершают много
глупостей и ошибок, из-за которых потом страдают.
Дети же в свою очередь с обидой говорят, что
родители лишают их всякой свободы и, вплоть до
преклонного возраста готовы контролировать их и
пасти, как младенцев, лишая своей личной жизни. А
иногда родители, как ревнивые супруги, требуют от
своих детей давать им полный отчёт за каждое своё
действие. В результате самые близкие и любящие
люди уничтожают друг друга: родители хотят
спокойно спать, а дети – свободно дышать. Кто же
из них не прав? Ведь в основе каждого
затянувшегося конфликта должны быть какие-то
причины. Попробуем разобраться.
Фрейд сравнил наше «Я» с айсбергом,
надводной частью которого является сознание.
Подводная же часть этого айсберга, это наше
подсознание. Также Фрейд доказал, что подсознание
оказывает на наше поведение и на всю нашу жизнь,
гораздо большее влияние чем сознание. А это
значит, что даже если человек будет себя
успокаивать, говоря: «Всё будет хорошо, я знаю, что
мой сын уже взрослый, и он не наделает
глупостей…, он лучше знает, на ком ему жениться и
как ему жить…», в душе у родителей всё равно
может оставаться тревога. И это вполне естественно.
Ведь родители любят своих детей и хотят, чтобы у
них было всё хорошо, и чтобы дети не повторяли их
ошибок. У родителей есть жизненный опыт, и они
не успокоятся, пока не передадут его своим детям и
не убедятся, что их дети уже зрелые. Так уж мы
устроены. Так устроена и природа. Яблоня держит
на своих ветвях яблоки до тех пор, пока не они
созреют. Наступит осень, яблоки созреют, и яблоня
их спокойно отпустит, и от малейшего ветерка они
будут падать на землю. Так должно быть и в наших
семьях – повзрослели дети и родители не должны
беспокоиться о них. Пусть живут своей жизнью.
Ну а если, к примеру, лето выдалось холодным,
и яблоки к осени не созрели? Отпустит ли их
яблоня? Нет, ведь она так устроена, что должна свои
плоды довести до совершенства. И недозрелые
яблоки останутся зимовать на дереве. Подобное
происходит и в нашей жизни: детям уже за
пятьдесят, а родители всё ещё воспитывают и
воспитывают. Гончар создаёт сосуды из мягкой
глины, а когда она затвердеет, из неё уже ничего не
сделать. Родители же подчас до самой пенсии
питают надежды изменить своих детей. Возможно,
это происходит потому, что мы, как и деревья,
запрограммированы на то, чтобы довести своих
детей до зрелости. И, тем не менее, мы отличаемся
от деревьев. Мы отличаемся тем, что деревья не
могут осознавать, а мы можем.
Если яблоко стало сладким, оно уже созрело. А
как нам определить, стали ли зрелыми наши дети?
Может показателем зрелости является их возраст
или зарплата? Или положение в обществе? Жизнь
показывает, что эти критерии не всегда
соответствуют внутренней зрелости человека.
Бывает, что ребёнок уже стал дедушкой и
зарабатывает хорошо, и высокий пост занимает, а
материнское сердце всё равно не спокойно и у
матери в душе тревога. Чего же ещё не достаёт
этому беспокойному материнскому сердцу? А не
достаёт ему мудрости, не достаёт веры в то, что
каждый появившийся на свет младенец, это не
собственность родителей, а личность, которую
просто временно доверили им для подготовки к
самостоятельной взрослой жизни. Каждый ребёнок
приходит в этот мир со своей судьбой, и вполне
определённой целью. И задача родителей
заключается в том, чтобы, воспитывая своего
ребёнка, не мешать ему воплощать в жизнь замысел,
заложенный в него свыше. В противном случае
жизнь будущей личности может серьёзно
пострадать. Любовь, это великий дар, но,
проявляясь без мудрости, этот дар может принести
много бед.
В качестве примера приведу историю, которая
закончилась трагично: «Изо дня в день по вечерам
мать в тревоге обзванивала по телефону друзей и
знакомых своего восемнадцатилетнего сына и
дрожащим от волнения голосом спрашивала, где её
сын, говорила с их родителями и выясняла, куда и с
кем он отправился гулять. Родители друзей
неоднократно её успокаивали, говорили, что ничего
страшного с её сыном не произойдёт, что всё будет
хорошо, что сын серьёзный и хороший парень и ей
незачем волноваться. Но изо дня в день всё
повторялось, и опять в трубке телефона звучал
дрожащий от волнения голос матери. Как-то его
отец подарил своему сыну старенький автомобиль, а
вскоре произошла авария, в которой никто из
друзей, бывших в машине, серьёзно не пострадал.
Лишь у сына тревожной женщины были серьёзные
травмы, он попал в реанимацию. Несколько дней
продолжалась борьба за жизнь, но юношу спасти
так и не удалось».
. А вот ещё один пример. Автор книг
«Диагностика кармы» Лазарев рассказал, как
однажды в поезде его попутчицей была молодая
женщина с маленькой дочерью. Интуитивно он
почувствовал,
что
над
девочкой
нависла
смертельная угроза и в ближайшее время она
должна умереть. Размышляя о причинах этой
угрозы, Лазарев пришёл к выводу, что смертельная
опасность у девочки возникла из-за патологической
любви матери к своей дочке. Как же поступить?
Если открыто рассказать обо всём матери, диалог,
скорее всего, не состоится и тогда девочка вскоре
может погибнуть. Время идёт, надо что-то
предпринимать! При удобном случае Лазарев
спросил у попутчицы, верит ли она в Бога. Ответила
– да. Он продолжил – и все заповеди соблюдаете? –
Конечно, – уверенно ответила попутчица. (Многие
думают, что соблюдать заповеди, значит, не
изменять своему мужу, не воровать, не обманывать,
не убивать…). – И одну из самых главных заповедей
тоже соблюдаете? – продолжил Лазарев. – А какая
самая главная заповедь? – «Не сотворить себе
кумира ни в ком кроме Господа» – Да, соблюдаю. –
И по отношению к вашей дочери тоже? –
Продолжил Лазарев – Немного смутившись,
женщина сказала что дочь, это её единственное
исключение из правил, и здесь она бессильна чтолибо изменить. – И тогда Лазарев задаёт ей свой
последний вопрос: «А вы знаете, что Бог ревнив и
может лишить человека того, кто становится ему
кумиром?». Этот вопрос видно попал в самое сердце
женщины, она попыталась скрыть свои чувства, но
её лицо слегка покраснело, а глаза заблестели.
Вскоре после этого Лазарев ощутил, как
смертельная опасность, угрожавшая девочке, ушла».
В
третьей
истории
тяжело
болел
новорожденный младенец – не принимал пищу,
температура за сорок, слабость. Мать не спит
ночами, ребёнка с рук не спускает, почернела от
усталости. Врачи в больнице беспомощно разводят
руками, никакая терапия не помогает, ребёнок тает
на глазах. Для его спасения необходимо
незамедлительно принимать какие-то экстренные
меры. Под расписку мать забирает ребёнка из
больницы, несёт в церковь и крестит. Сразу после
того, как закончилось крещение, у ребёнка
восстановилась нормальная температура, и он
пошёл на поправку.
Для верующих
Мария приносит младенца Иисуса в храм для
посвящения Его Господу. Там она встречает старца
Симеона, которому было предсказано Духом
Святым, что он не увидит смерти, пока не увидит
Христа. Увидев же Иисуса: «Он взял Его на руки,
благословил Бога и сказал: Ныне отпускаешь раба
Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо
видели очи мои спасение Твое…» (Лук.2:22-30).
Можно предположить, что старец Симеон долго
ждал этого часа, что и в течение многих лет изо дня
в день приходил в храм в надежде увидеть там
Христа. Наверно он сожалел о том, что его народ,
притесняемый римлянами, страдает, что утрачена
былая слава Давида и Соломона, можно полагать,
что он неустанно молился за возвращение народу
Божьей славы. И вот главная цель его жизни
свершилась, его очи увидели Того, Кто исполнит все
пророчества и спасёт Свой народ из рабства. Теперь
можно спокойно умереть, ведь то, ради чего он жил,
свершилось – в этом мире есть Спаситель. Конечно
же, это не значит, что старец пойдёт и в тот же день
умрёт, просто завершён какой-то очень важный
путь, и теперь можно спокойно вздохнуть, теперь
всё будет хорошо.
И подобно старцу Симеону, заботящемуся о
своём народе, многие родители беспокоятся о своих
детях. Бог вкладывает в родительское сердце (не
важно, верующие родители или нет) тревогу и
беспокойство за своих детей. И сила этой тревоги
пропорциональна их любви к своим детям. Чем
сильнее родители любят своих детей, тем больше
будут за них тревожиться. И эта тревога оставит
родительское сердце лишь тогда, когда оно ощутит,
что их сын или дочь в полной безопасности.
Вот мать отводит ребёнка в детский садик,
передаёт его из своих рук в руки воспитателя.
Теперь в течение нескольких часов можно спокойно
заниматься своими делами, ведь кто-то взял на себя
ответственность за её ребёнка. Но мы знаем, что ни
мать, ни воспитатель детского сада, ни школьный
учитель не в силах защитить ребёнка от ударов
судьбы, от болезней и неприятностей. И
родительское сердце не найдёт покоя, пока не
почувствует, что ребёнок в этой жизни надёжно
защищён и ему ничего не угрожает. А может ли
вообще быть такое? Может, потому, что в нашем
мире есть Тот, Кто готов взять на себя
ответственность за жизнь наших детей и надёжно их
хранить от зла на протяжении всей жизни. Нужно
лишь каждый раз, когда подступает тревога,
начинать молиться за своих детей и, молясь, в
сердце своём искренне доверять жизнь своего
ребёнка Творцу, как бы мысленно передавать его из
своих рук в руки Небесного Отца. И верьте, даже
если ваши сын или дочь неверующие, они не
погибнут, они могут пострадать, но Бог по
родительской молитве их всё равно спасёт.
А как же быть неверующим родителям? Ведь
если они по-настоящему любят своих детей, они
обречены на пожизненную тревогу? Эта тревога
может оставить их лишь тогда, когда они, подобно
старцу Симеону, в сердце своём почувствуют, что в
душе их ребёнка родился Младенец Христос.
Глазами это увидеть не возможно, но родительское
сердце это наверняка почувствует. И тогда мать,
подобно старцу Симеону, с облегчением скажет:
«Вот теперь я могу спокойно вздохнуть».
Есть такая притча: «Три девочки пошли
погулять. Одна из них была верующая, вторая была
неверующая, но верующей была её мать, и она
помолилась за свою дочь. Третья же девочка и её
мать были не верующими. В притче девочки попали
под поезд. Можно сказать, что в реальной жизни
они попали в мир, где царствует зло и жестокость.
Верующая девочка не пострадала, девочка, за
которою молилась мать, пострадала, но осталась
жива, неверующая же девочка, дочь неверующих
родителей погибла».
Притча показывает, что верующие детей и дети,
за которых молятся родители, защищены свыше.
Неверующие же дети у неверующих родителей
беззащитны перед злом, даже если они физически
сильные и выносливые, хорошо образованы и
материально обеспечены. Ведь зло может повредить
не только физически, но и морально, может увести
человека от счастья и от той творческой жизни, для
которой он пришёл в этот мир.
Дети взрослеют, и однажды ребёнок окажется
вдали от родителей, попадёт в новый коллектив, в
незнакомое окружение. Как же защитить его, когда
он окажется вдали? Когда его будут окружать
опасности? К предстоящей разлуке нужно
готовиться гораздо раньше, чем она произойдёт. Эту
работу желательно начинать ещё тогда, когда мать
впервые почувствует в своём теле того, кто через
неё послан в этот мир.
И тогда однажды, отпуская своего ребёнка
погулять, вы сможете с верой сказать: «Господи,
благослови моего сына (дочь), и береги его от
искушений, от зла, от тревог и от болезней, содержи
его в Своей любви и строй его жизнь, как Тебе
угодно, только будь с ним, ибо я верю, что Ты
любящий Господь и Ты хочешь только добра, и
только Ты знаешь, как строить жизнь моему сыну
(дочери) и как его хранить. Я доверяю в руки Твои
своего сына (дочь) и верю, что Ты его (её)
сбережёшь. Аминь».
К ЧЕМУ ПРИВОДИТ МЯГКИЙ ХАРАКТЕР
Мягкий характер –
серая подкаблучная жизнь
– инсульт, инфаркт, рак –
смерть.
«Доктор! Моя жена скандалистка, по каждой
мелочи, а иногда и без всякого основания кричит на
меня и на детей, бывает, даже распускает свои руки,
отвечая злом на добро и круша всё на своём пути.
Из-за этого я постоянно нахожусь в стрессе и
отчаянии. Наши друзья, родные и близкие тоже
осуждают её поведение и сочувствуют мне, но она
никого не хочет слушать, говорит, что сама знает,
как ей жить и над всеми издевается. Я обращался к
психиатру, но, к сожалению, безрезультатно. От
семейных ссор болеют дети, и состояние их
здоровья ухудшается на глазах. Что делать?»
На первый взгляд эта женщина ведёт себя
безобразно, она потеряла человеческий образ и
уподобилась настоящему тирану. Но всё это из-за
того, что она больна, и в первую очередь нуждается
не в критике, а в помощи. И хоть помочь ей сложно,
выход все-таки есть. Пока мы живы, у нас всегда
есть какой-то выход. Вспомним слова Иисуса:
«Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете;
стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий
получает, и ищущий находит, и стучащему отворят»
(Мат.7:7-8). Поэтому, даже если психиатр оказался
бессильным
что-либо
изменить,
не
стоит
отчаиваться, а нужно ещё раз попытаться найти
какой-то выход. И поиск этот лучше начинать не с
подбора
успокоительных
препаратов
для
агрессивного человека, и не с гипноза (хотя в
некоторых случаях приём успокоительных лекарств,
назначенных врачом, не повредит), а с внутреннего
изменения самого себя. Ведь в том, что происходит
у вас в семье, есть доля и вашей ответственности. И
одной из причин агрессивного поведения жены
может быть слишком мягкий характер её мужа.
Ведь задача мужчины в семье состоит не только в
том, чтобы заработать деньги и ублажать свою
жену.
Во время венчания на головы жениха и невесты
одевают короны. Этот ритуал символизирует
образование нового царства, в котором вся
ответственность снимается с их родителей и
возлагается на мужа и жену. Теперь они имеют
власть сами решать, где им жить, как воспитывать
детей и на что тратить свои деньги. По древней
традиции основная доля ответственности за
построение здоровой семьи, а значит и власть
ложится на мужа, подобно как поставленного на
власть царя, возлагается ответственность за всё, что
происходит в его царстве. И тогда уже ни тёща и ни
свекровь не имеют права контролировать жизнь
своих детей.
И вот стоят молодожёны под венцом и дают
обет верности. В этот момент они могут быть очень
красивы, нарядно одеты, а могут быть и не совсем
красивы, и не совсем нарядно одеты. Во всяком
случае, для родственников в этот момент их
внешний вид очень важен – подходят ли они друг
другу по росту, по возрасту или по материальному
достатку. Может и подходят. Но, к сожалению,
родственники жениха и невесты не могут увидеть
нечто более важное, что скрывается под одеждой и
за чертами лиц молодожён. Ведь глазами их
внутренний мир не увидеть. А внутренний мир
жениха и невесты могут совершенно не
соответствовать их наружности: один из них может
внутри
быть
благородным
существом
с
утончёнными манерами, а второй – волосатым
дикарём с дубиной в руке. Жаль, что мы этого не
можем увидеть глазами. А это важно. Ведь может
оказаться, что жених в своей душе подобен
беззащитному ягнёнку, которого держит за руку
злая волчица, мечтающая поскорее его съесть.
Но будем же помнить, что в жизни ничего не
происходит случайно, и на то, что эти двое
оказались вместе, есть какие-то свои никому не
ведомые причины. Непостижимы нам наши судьбы,
и мы не властны над ними. Но если вы
действительно захотели что-либо изменить в своей
семье, то это изменение прежде должно произойти
внутри вас самих. И мужу, находящемуся под
каблуком у агрессивной жены и неспособному
восстановить в своей семье мир, иногда полезно
вместо того, чтобы критиковать свою жену,
вникнуть в себя и заглянуть в своё сердце. И в
первую очередь разглядеть, что происходит не в
поведении его жены, а в его в душе. Ведь не
случайно судьба соединила его именно с этой
женщиной. Не бывает дыма без огня и в семейных
конфликтах обычно виноваты оба супруга. Поэтому
ответственность за разлад лежит не только на жене,
но и на муже. Если бы у него было достаточно
духовных сил, возможно, не произошли бы
подобные события.
Постоянные
конфликты
в
семье
свидетельствуют о том, что у мужа где-то глубоко в
душе созрели серьёзные проблемы: обиды и
осуждение, гнев и раздражение. И эти чувства не
только истощают моральные силы мужа, но незримо
ведут его, как овцу на заклание, к неизлечимым
болезням.
Поэтому
затягивание
подобного
конфликта часто бывает смерти подобно. Но начать
действовать, это не значит, придти домой и устроить
очередной конфликт или стукнуть кулаком по столу.
Слабый человек в пылу гнева может сказать много
слов, может даже разбить тарелку, но толку с этого
не будет. Иисус же спокойно произносит всего
четыре слова: «Пойди, сын твой здоров», и сын
действительно поправляется, потому что слова
Христа наполнены силой.
Но прежде чем произнести эти слова, Иисус
сорок дней был в пустыне и ничего не ел и не пил. И
мужу, прежде, чем что-то менять, нужно закалить
свой дух и во что бы то не стало, привести в
порядок свою нервную систему, искать мудрость, и
тогда постепенно с годами в нём накопится сила,
которая однажды сможет преобразить его характер.
В заключении можно было бы привести
множество банальных примеров, в которых,
сталкиваясь с грубостью или непониманием,
человек замыкается в себе, как бы капитулирует, и
начинает жить двойной жизнью: внешне он спокоен
и услужлив, а внутри нарастают обиды,
раздражение и тоска. Очень часто такая форма
поведения заканчивается инсультом, инфарктом или
раком.
О ЛУЧЕ СВЕТА В ЦАРСТВЕ ХАРАКТЕРА
Человек, это семя огромного
потенциала. Каждое сердце хранит в
себе не спетую песню и не выраженный
танец, который человек в течение
жизни должен выразить. Раджи Нише
Наше сердце наделено огромным потенциалом.
Оно хранит в себе жажду любви и творчества,
сострадания и милосердия, свободы и благородства.
В сердце каждого из нас есть искорка Божьего
присутствия, которая со временем должна стать
ярким светом, освещающим всю нашу жизнь. Но
для того, чтобы реализовались все наши
возможности, нам отпущено очень мало времени.
Наша жизнь, это всего лишь миг, который мы
находимся на земле, миг, за который нам нужно
очень многое успеть и от этого мига зависит
вечность. И человек, живущий без мечты и без веры,
просто теряет своё драгоценное время. Учёные
Петербургского института имени Бехтерева недавно
обнаружили, что мозг человека, живущего без веры,
деградирует. Правда этот процесс деградации
протекает очень медленно, в течение многих
десятков лет и, как эстафета передаётся из
поколения в поколение от родителей детям, и
поэтому незаметен для окружающих. И всё же при
этом человек постепенно теряет свой человеческий
образ. Незаметно портится его характер, и лишь
спустя много лет его потомки могут оказаться на
свалке жизни. Если лягушку очень медленно
нагревать в кастрюле с водой, она даже не заметит,
как сварится. То же происходит и с нами во время
нашей духовной деградации. Сначала мы
привыкаем к обидам страху и тревоге, к депрессии и
чувству одиночества, к неуверенности в себе и
ревности, к ожесточённости на себя и на весь мир.
Эти качества характера подталкивают человека и к
вредным привычкам – к курению и пьянству.
Хемингуэй пишет, что человека можно убить, но
уничтожить невозможно. И всё же, живя в тревоге,
мы постепенно себя уничтожаем.
Но как остановить процесс деградации своей
личности, как избавиться от страхов и тревог, от
вредных привычек и других наших пороков? На
первый взгляд это сделать легко, стоит лишь
подавить в себе все свои вредные привычки,
прогнать ненужные мысли, и вдобавок постоянно
повторять: «Я ничего не боюсь, всё будет хорошо, я
самый красивый и обаятельный, смелый и
решительный, я не ревную», и всё в порядке.
На практике же, действуя подобным образом,
мы вряд ли освободимся от своих тревог. Почему?
Потому, что каждое из наших чувств возникает не
случайно и имеет свою вполне определённую
причину, уходящую своими корнями в далёкое
прошлое. Например, в тёмном переулке избили
человека и после этого каждый раз, оказываясь в
подобной ситуации, у него может возникать страх.
Глубокий след в нашей взрослой жизни остаётся
и от детских переживаний. Поэтому многие наши
переживания своими корнями уходят в раннее
детство. Плачет ребёнок, а родители его не
понимают, и у него глубокое горе, в душе остаётся
неизгладимый след. А вот один из примеров. На
терапию пришёл молодой режиссёр театра,
жалуется на сильную тревогу, наркоман с
нарушенной сексуальной ориентацией, очень
добрый. Но почему на его лице синяки и ссадины,
почему изо дня в день у него разбито лицо? Шутит,
что упал, поскользнулся…. Со временем причины
побоев выяснились. Оказалось, что в детстве его
жестоко избивал отец и, повзрослев, юноша не мог
расслабиться, пока кто-то его не избивал. С этой
целью ему приходилось регулярно кого-то искать и
платить деньги, чтобы его избили.
Помимо детских переживаний существенное
влияние на характер человека оказывает и
наследственность.
Различные
комплексы
и
привычки передаются нам от наших предков.
Поэтому наши страхи, тревоги и многие другие
особенности поведения невидимыми нитями
связывают нас не только с нашим детством, но и с
образом жизни родителей, дедушек и бабушек и
более дальних предков, с неведомыми нам
событиями, произошедшими в их далёком прошлом.
Значит, на качества характера оказывает
влияние не только наша жизнь, но и образ жизни
наших предков, за безрассудные поступки которых
мы расплачиваемся патологией своих чувств.
В Библии написано: «Я Господь, Бог твой, Бог
ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до
третьего и четвертого [рода], ненавидящих Меня»
(Исх.20:5). Из этого нетрудно подсчитать, что
каждый появившийся на свет младенец, не успев
сделать ничего плохого, уже несёт на себе вину
четырнадцати человек, из которых наверняка кто-то
был преступником или пьяницей. А если ещё учесть
и то, что каждый из этих четырнадцати человек в
свою очередь кроме своих ошибок несёт на себе и
груз ещё четырнадцати своих предков, то в
результате с каждым новым рождением этот груз
увеличивается в четырнадцать раз. Трудно даже
представить, сколько пороков хранится в генах
каждого из нас?
В (Иез.18:2) есть пословица: «Отцы ели кислый
виноград, а у детей на зубах оскомина». Получается
что, приходя в этот мир, чистая душа ребёнка тут же
окунается в грязную ванную родительских пороков,
принимая на себя груз их страхов и тревог,
обидчивости, ревности, озлобленности и прочих
проблем. И этот клубок из рода в род постепенно
увеличивается, всё больше и больше окутывая своей
паутиной каждого новорожденного младенца. И вот
приходит на приём к психологу пациент, жалуется
на тревогу, а эта его тревога может из-за того, что у
него «на зубах оскомина», которой уже несколько
тысяч лет. В реальной же жизни эта «оскомина»
может проявляться в неспособности человека
наполнить свою жизнь смыслом, в неумении
заметить в толпе своё счастье а, встретив его –
сохранить, в неумение хранить верность и любовь.
Зато каждый из нас получает блестящие
способности всё разрушать, начиная со своей жизни
и кончая всем, что его окружает. В какой же мере
человек воспользуется этим своим даром, зависит
лишь от него самого. Но, даже получив груз зла, мы
можем и должны оставаться людьми. Через пророка
Иезекииля Бог подтверждает это словами: «…если
у кого родился сын, который, видя все грехи отца
своего, какие он делает, видит и не делает
подобного им…, будет жив» (Иез.18:14-17).
Во многих местах Библии Бог называет Себя
нашим Отцом, а это значит, что мы вместе с
пороками наших земных предков храним в себе и
Его совершенство (Матф.19:29; 25:34…). Можно
полагать, что в наших ДНК вместе с
наследственностью наших грешных предков
хранится информация и Того, по образу и подобию
Которого мы сотворены. И, наказывая нас за вину
наших отцов, Бог в то же время говорит, что творит
милость до тысячного рода любящим Его и
соблюдающим заповеди Его (Исх.20:6). И где-то в
глубине сердца у каждого из нас светится искорка
свободы, благородства и любви к Богу. Но, к
сожалению, наши эмоции её легко заглушают. Свет
этой искорки Божьего присутствия также
беззащитен перед нашими эмоциями, как тихая
прекрасная музыка беззащитна перед грохотом
отбойных молотков. В результате Божественный
свет, некогда горевший в сердце человека, часто
оказывается закопанным под грудой наших эмоций.
И можно полагать, что раскопать человеку эту груду
своими усилиями практически не возможно.
Иисус, беседуя со старцем Никодимом, говорит
ему: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не
родится свыше, не может увидеть Царствия Божия»
(Иоан.3:3). Тем самым Иисус предлагает нам на
пути к совершенству не переделывать себя а,
подобно новорожденному младенцу, начать свою
жизнь с нуля, с чистого листа. Не пытаться победить
в себе все свои пороки, а выйти из них, как однажды
выходит на свет из лона матери новорожденный
младенец. Толща же наших комплексов, страхов и
тревог в этом случае выполняет лишь функцию
материнской утробы, из которой, подобно
младенцу, должно выйти на свободу наше я, наша
индивидуальность,
наделённая
безграничной
благодатью. И если нам стало тесно жить в
постоянных тревогах и страхах, если от недостатка
свободы стало трудно дышать, значит, и мы уже
созрели и нуждаемся в духовном рождении. Ведь
лишь таким образом мы можем обрести наследие,
уготованное нам свыше.
Сделаем вывод: если мы хотим стать самим
собой, хотим, чтобы раскрылось наше неповторимое
естество, нам необходимо, вникая в своё сердце,
научиться отделять в нём Божественный свет, от
нашей плотской природы. Не отождествляйте себя с
теми пороками, которые пока ещё в вас есть и не
говорите: «Я трусливый – а говорите – Господи! Как
во мне пока ещё много страха, если хочешь, очисть
меня от него, очисть меня от всего, что не Твоё!». И
не говорите: «Я ничтожество – а говорите –
Господи! Как много во мне пока ещё ничтожества,
как я устал от этого, если хочешь, очисть меня, я с
верой буду ждать столько, сколько Тебе угодно,
пока Ты очистишь меня и освободишь от всего того,
что не Твоё…». И верьте, все наши искренние
молитвы услышаны, и по ним мы постепенно
получаем освобождение от наших пороков. При
этом наши мысли и чувства постепенно
преображаются. И однажды, когда, преодолев
множество трудностей, бед и страданий, ваш
характер станет более зрелым, вы обязательно
родитесь свыше и обретёте новую жизнь, в которой
солнце уже будет светить как-то по-особому. С того
момента вы станете делить свою жизнь на две части:
«до» - серую и тяжёлую и «после» - светлую и
наполненную смыслом.
А вот пример из жизни. Молодой и полный сил
юрист, в брежневские времена, с грустью наблюдает
за кризисом, происходящим в нашей стране. Он
ищет правду, но кругом видит лишь лож и
лицемерие чиновников. И он приходит к выводу,
что все эти беды из-за того, что Маркс в своих
теориях допустил какой-то небольшой просчёт.
Юрист не оставляет мечту о светлой жизни и
убеждён, что стоит лишь найти этот просчёт и
зацементировать образовавшуюся из-за него
трещину, как общество исправится, и люди заживут
счастливо. С этой целью он организовывает
политический кружок, за что вскоре попадает в
тюрьму. Но и в тюрьме он продолжает свой поиск
правды, ведь он хочет, чтобы люди жили лучше, и в
результате попадает в одиночную камеру.
Он вспоминает, как однажды обессиленного от
голода, его вывели в тюремный двор на прогулку,
он прислонился к стене и ощутил нежное тепло
весеннего солнца, откуда-то доносилось пение птиц
и запах цветов. Жизнь, несмотря ни на что
продолжалась. И от этого ему стало на душе
хорошо. Но вдруг неожиданно все эти ощущения
стали куда-то исчезать, а на смену им пришла какаято необъяснимая лёгкая благость, от которой в
груди появился пьянящий восторг, тело стало
наполняться необыкновенной лёгкостью. Он
ощутил, как Чья-то невидимая рука с любовью
прикоснулась к нему и по щекам от радости потекли
слёзы. Он понял, что это Бог.
Это событие в корне изменило его жизнь.
Многолетние поиски истины перед величием
высшей правды оказались тщетными. Тогда он поновому открыл для себя смысл заповеди:
«Блаженны нищие духом».
ПСИХОСОМАТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
Психосоматическая медицина известна ещё из
древности, но в начале прошлого века, благодаря
выходу в свет статьи Фрейда «Психоанализ Анны
О.», пережила своё новое рождение. Новые теории
изменили взгляд врачей на причины болезней. В
основу лечебного воздействия легла взаимосвязь
между психологическим состоянием человека и
симптомами его болезни. Благодаря этому удалось
победить многие ранее неизлечимые болезни.
Связь между телом и психикой легко
пронаблюдать
на
примере
новорожденного
младенца, каждая эмоция которого сопровождается
движением его ручек, ножек, изменением мимики.
Единство тела и психики возникает вследствие того,
что наши эмоции, для реализации своих целей,
вызывают двигательные импульсы в мышцах,
побуждающие их к сокращению. Но наши мышцы
находятся под властью, как эмоций, так и разума и
помимо нашей воли, реагируют на каждое наше
переживание. К примеру, у человека возникла
агрессивная эмоция, и появилось желание кого-то
ударить, в мышцах тут же возникают двигательные
импульсы, побуждающие к действию. Но наш разум
имеет власть подавить эти действия. В результате
эмоций подавляются, а в мышцах образуется
напряжение. Наиболее активно процесс подавления
происходит во время стрессов. Поэтому у людей,
часто испытывающих тревогу, страх и стрессы, с
годами в теле образуется хроническое мышечное
напряжение. Последователь Фрейда В. Райха
утверждает, что состояние мышц человека отражает
состояние его бессознательной сферы. Частые
стрессы приводят человека к скованности и
отражаются на его жестах, походке и на всём его
поведении. В результате затрудняется работа
вегетативной нервной системы, что со временем
приводит к возникновению психосоматических
заболеваний.
Психосоматические
заболевания
являются
ответной реакцией организма на длительную
изматывающую неудовлетворённость. При этом у
больных несложно проследить взаимосвязь между
его болезнью и системой ценностей.
Среди
огромного
количества
психосоматических заболеваний врачи выявили и
классические, которые возникают только по
причине стресса. Из них выделили «святую
семёрку»: язвенную болезнь луковицы 12-перстной
кишки, язвенный колит, гипертонию, бронхиальную
астму, ревмотойдный артрит, нейродермит и
токсикоз.
При
лечении
этих
заболеваний
целесообразно применять психоанализ.
А теперь попробуем разобраться, каким же
образом психологические травмы переходят в
психосоматические заболевания.
По причине частых стрессов где-то глубоко в
психике человека со временем происходит надлом,
нарушается психологическая защита. В результате
человек становится более чувствительным и
ранимым, болезненно реагирует на каждую мелочь,
всё принимает близко к сердцу, из-за всего
переживает. Любые неурядицы, вызывают у него
глубокие страдания. Со временем эти страдания
могут представлять серьёзную угрозу его
психическому здоровью. И тогда, чтобы сохранить
психику от повреждений, удары от стрессов
принимает на себя физическое тело. Оно как бы
предаёт себя в жертву, чтобы сохранить здоровье в
психике. Поэтому, принимая на себя душевную
боль, тело трансформирует её в язвы желудка и
кишечника, бронхиальную астму или сахарный
диабет. Мучение от страха, стрессов и тревог
трансформируются в заболевания внутренних
органов. Если бы организм не взял на себя эти
удары, у человека могли бы возникнуть более
тяжких последствия, чем физические болезни.
Например, нарушение памяти, речи и мышления,
галлюцинации, бред, шизофрения, эпилепсия
деградация личности и многие другие заболевания.
Формирование
же
психосоматических
заболеваний происходит по следующей схеме:
стрессы, минуя нарушенную психологическую
защиту, локализуются в структурах головного
мозга,
откуда
их
разрушающие
сигналы,
посредствам вегетативной
нервной
системы
передаются на те или иные органы, разрушая их.
Какие конкретно органы будут поражены, зависит
от характера стрессов, а также наследственной
предрасположенности.
В настоящее время в мире наблюдается рост
психосоматических
заболеваний.
Любые
социальные перемены, как правило, обрастают
подобными заболеваниями. В России пик всплеска
этих заболеваний приходится на 1993 год – год
наибольшего синдрома социальной напряжённости.
В это время в два раза выросли язвенные
кровотечения. Такое явление наблюдалось лишь в
годы после Второй Мировой войны. Ишемическую
болезнь и инфаркт сейчас можно наблюдать у
молодых, гипертония стала более агрессивна, а из-за
женской эмансипации женщины по гипертонии
догнали мужчин.
Основные
факторы,
способствующие
возникновению психосоматических заболеваний,
это
индивидуальные
особенности,
наследственность, особенность типа поведения
человека в той или иной ситуации, а также сила
стрессового воздействия. Обычно меньше болеют
те, у кого есть в жизни какая-то мечта и цель, а
также люди, любящие свою профессию. Поэтому
активные болеют значительно реже. Онкология
также является психосоматическим заболеванием.
Болеют раком люди с сильным типом нервной
системы, те, кто многие годы где-то глубоко в душе
хранил свои переживания.
Больных с угрозой развития рака лёгких
разделили на две группы: в одной из которых в
дополнение к основному лечению добавили
психотерапию. Им снимали тревогу и помогали
расслабиться, и результаты терапии были
значительно лучше, чем у второй группы.
Основными
методами
лечения
психосоматических
заболеваний
являются:
психоанализ,
телесно-ориентированная
психотерапия, древняя медицина.
ОСНОВЫ ДРЕВНЕЙ МЕДИЦИНЫ
Как в космосе стыкуются два
космических корабля, так когданибудь и на земле должны
соединиться древняя и современная
медицина.
Подобно ребёнку, пренебрегающему советами
седовласого
старца,
современная
медицина
продолжает упорно игнорировать мудрость древних
медиков. Конечно, иногда врачи справедливо
упрекают целителей в их невежестве, ведь многие из
них берутся лечить тяжело больных людей, не имея
даже элементарных знаний анатомии, увлекаются
магией, или просто поступают с доверчивыми
людьми, как мошенники из сказки «Голый наряд
короля». В тоже время и современную медицину
часто небеспричинно обвиняют в бессердечном
отношении к больному человеку и в бездуховном
подходе к лечению. Ведь, несмотря на все научные
открытия в наше время люди страдают от болезней
не меньше, чем в прошлом, с той лишь разницей,
что раньше болели и умирали от чумы и холеры, а
сейчас от болезней, в основе которых стрессы,
тревоги, депрессия и отчаяние. Лишь от сердечно
сосудистых заболеваний, обычно возникающих по
причине стрессов, в настоящее время наблюдается
пятьдесят семь процентов смертности. Почему,
несмотря на научные достижения до сих пор такая
печальная картина? Скорее всего, потому что
медицина пока ещё не научилась исцелять наши
души.
Тысячелетиями медицина и религия были
едины. Но из-за косности церкви и бурного роста
науки, на смену религии пришла психология. А
достижения в области психоанализа позволили
рядовому психологу затронуть глубинные грани
бессознательной сферы человеческой личности, как
бы вступить на территорию пока ещё неведомого
науке, таинственного мистического мира. Наука
смело ступила в неведомый ей мир, совершенно не
признавая не только его мистических законов, но и
вообще существование этого мира. И нужно
полагать, что это вторжение не прошло бесследно.
«Если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму»
(Матф.15:14). И об этом падении свидетельствуют
страшные факты – по статистике среди психологов
и психиатров, по отношению к другим профессиям,
самый большой уровень самоубийств. Каждые пять
лет большинство из лиц этой профессии
переживают серьёзный психологический кризис.
Наука, изучающая законы природы, и не
признающая Того, Кто эти законы утвердил, не
всегда способна принести человеку пользу.
Возможно, по этой причине в лечении психических
и психосоматических заболеваний за последнее
время не наблюдается существенный прогресс.
Теории же древней медицины долгое время
оставались в тени. Над ними был как бы ореол
суеверия и мистицизма. (Но ведь и о существовании
электричества люди долгое время тоже не знали). И
лишь благодаря последним научным достижениям
появилась реальная возможность вновь вернуться к
изучению опыта древних медиков и провести
корреляцию между современной наукой и учением
древности.
Древние медики рассматривали психику
человека как взаимодействие различных её частей,
каждая из которых имеет своё предназначение.
Согласно этому учению наша психика, подобно
физическому телу, состоящему из разных органов,
также состоит из различных составляющих. Разница
лишь в том, что тело материально и его можно
увидеть и потрогать, психику же увидеть глазами и
потрогать невозможно. Поэтому долгое время науке
не удавалось каким-либо образом подтвердить и
научно обосновать древние теории. А всё что,
недоказуемо, остаётся в тени.
Но около ста лет назад российские физики
супруги Кирлиан столкнулись с необычным
явлением. При попадании человека в магнитное
поле высокой частоты, вокруг него появлялось
какое-то необычное свечение, которое в честь его
авторов назвали Кирлиановским. Дальнейшие
исследования этого свечения показали, что его
размеры, форма и интенсивность связаны с
физическим
и
психическим
состоянием
испытуемых.
Также
удалось
подтвердить
достоверность теорий древних медиков о реальной
взаимосвязи меридианов, Чакр и тонких каналов со
здоровьем человека, а также и с его системой
ценностей.
На
базе
этих
исследований
петербуржский профессор К. Г. Коротков создал
прибор (ГРВ камеру), позволяющий проводить
диагностику
психосоматического
состояния
человека.
При помощи различных программ прибор К. Г.
Короткова не только фотографирует Кирлиановское
свечение, но и отражает уровень тревоги и стресса, а
также особенности характера человека и многие
другие параметры. Также прибор показывает и
уровень активности семи энергетически активных
центров, в которых происходит наиболее тесное
взаимодействие между телом и психикой. В
древности эти центры называли Чакрами.
Проецируются они на поверхность тела по
вертикали, от паховой области до макушки головы.
Каждый из семи энергетически активных центров
имеет свой цвет, свою систему ценностей, отражает
различные качества характера и вместе с тем
координирует
работу
соответствующих
ему
внутренних органов, эндокринных желёз и чувств.
Разбалансировка работы этих центров может
привести человека к нарушению как физического,
так и психического здоровья.
Также прибор К. Г. Короткова позволяет
отслеживать состояние невидимых глазу тонких
каналов, в которых, согласно учению древних
медиков, циркулирует энергия, необходимая для
питания психики.
*************
Мы долгое время сомневались, нужно ли
включать в книгу раздел, отражающий взгляды
древней медицины на строение психики человека.
Ведь для исцеления от болезней многим из нас
совсем не обязательно знать, как мы устроены.
Достаточно иметь лишь мудрость и сильную веру.
Ведь со страниц Библии мы видим, как по слову
Иисуса слепые прозревают, хромые ходят,
прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые
воскресают. И в наше время, как и две тысячи лет
назад, по вере в Бога многие без всяких лекарств и
каких-либо особых знаний освобождаются от
тяжелейших болезней.
И, тем не менее, мы решили включить в нашу
книгу раздел о древней, или как её теперь называют,
альтернативной медицине, против которой пока
ещё часто выступает наука и церковь. И пошли мы
на этот шаг потому, что далеко не у каждого из
нас есть такая вера, чтобы исцелиться лишь
посредством молитвы. Представления же науки о
строении психики человека крайне ограничены, что
порождает невежество. Прилавки книжных
магазинов завалины литературой, в которой учение
древних медиков часто даётся без должной
духовной основы, вперемешку с магией и суеверием,
что приводит читателей подобной литературы
вместо исцелений к ещё большим проблемам.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ГЛАЗАМИ
ДРЕВНИХ
На протяжении всей нашей жизни мы
нуждаемся в защищённости. Эмбрион надёжно
защищён от внешнего мира материнской утробой.
Выйдя же на свет, он ещё долго будет в полной
зависимости от матери, остаться одному для него
означает гибель. Но и во взрослой жизни мы также
нуждаемся в определённой защите. Кожа защищает
организм от микробов, одежда от холода и наготы,
милиция от бандитов, бронежилет от пуль, наши
гражданские права защищает закон, здоровье – врач.
Наша жизнь нуждается в многогранной защите,
одной из граней которой является психологическая
защита. Эта защита необходима нам для того, чтобы
укрывать от повреждений нашу психику. Ведь ни
дорогая одежда и ни бронежилет не могут защитить
человека от недоброго взгляда и злого слова, от
оскорблений и унижений, от ударов судьбы и
потерь. Психологическая защита предназначена для
того, чтобы при любых обстоятельствах сохранять
психику человека от боли и отчаяния, от страхов и
тревог. При нарушении же этой защиты душа
человека страдает, и испытывает боль, которая по
своей силе может превышать боль телесную. С
нарушений психологической защиты у человека
начинаются все его беды, он может потерять своё
здоровье, работу и семью, упасть на самое дно
жизни, стать пьяницей и наркоманом. Поэтому
основная задача психолога – помочь человеку
восстановить его психологическую защиту. В
психологии этой защитой называют реакцию
человека, направленную на снятие тревоги,
возникшей при психотравмирующих ситуациях. В
зависимости от особенностей характера и от
жизненного опыта разные люди на стрессовые
ситуации реагируют по-разному: кто-то, чтобы уйти
от тревоги, станет колоть дрова или пойдёт в театр
либо в тренажерный зал, а кто-то сорвёт свою злость
на других и успокоится. Иногда люди просто
стараются забыть о происшедшем травмирующем
событии или, чтобы преодолеть тревогу, читают
псалмы и в молитве открывают свое сердце Богу.
Медики
древности
же
представляли
психологическую защиту в виде невидимой для глаз
оболочки, окружающей со всех сторон наше тело.
Называли эту оболочку эфирной. Подобно тому, как
скорлупа яйца закрывает от внешних воздействий
белок и желток, эфирная оболочка защищает от
психологических воздействий наши чувства –
рецепторы души. Надёжная эфирная оболочка
позволяет человеку сохранять душевное равновесие
даже в самых сложных критических ситуациях.
Вспоминается случай, произошедший во время
проведения
психологического
тренинга,
направленного на восстановление психологической
защиты. Это было в начале девяностых годов, когда
в нашей стране внезапно произошла сильная
инфляция. В течение несколько дней цены в
магазинах выросли в десятки раз, люди сутками
стояли в различных очередях с надеждой сохранить
хоть немного денег. Многие россияне тогда
переживали сильный стресс. На тренинге случайно
мы оказались свидетелями разговора двух женщин
лет пятидесяти, одна из которых говорила другой,
что удивляется своему спокойствию. Говорила, что
если бы не этот тренинг, она бы, скорее всего, у неё
был бы сильный стресс и она, обхватив руками
голову, носилась бы по комнате, не зная, что делать.
Женщина удивлялась тому, что смогла перенести
этот безумный рост цен без всякой паники,
совершенно спокойно. Её спокойную реакцию
можно объяснить лишь тем, что во время тренинга у
женщины изменилась система ценностей и
восстановилась её психологическая защита.
Поводом для второго примера послужила
история, произошедшая в одном из московских
дворов. Стояла зима, на улице минус тридцать,
деревья, провода и стены домов покрылись инеем.
На проезжей части одного из дворов на крышке
люка, из которой идёт пар, греется стайка
бездомных собак. Через двор медленно движется
легковой автомобиль, снег скрипит под его
колёсами. Вот автомобиль приблизился к сидящим
посреди дороги собакам, но те как будто ничего не
замечают и не собираются уступать дорогу, даже не
реагируют. Автомобиль осторожно подкатывается
ещё чуть поближе, собакам деваться некуда,
приходится встать с насиженного места и уступить
дорогу. Бездомные животные нехотя поднимаются,
расходятся в сторону и вдруг, оскалив зубы,
начинают с остервенением лаять на проезжающий
автомобиль и на сидящего в нём водителя.
Автомобиль, не торопясь, проехал и скрылся за
поворотом, собаки вновь заняли своё место на
крышке люка.
А теперь попробуем представить, что могло бы
произойти, если бы водитель того автомобиля
понимал бы собачий язык? Остался бы он
равнодушным, если бы в лае бездомных собак он
вдруг смог разобрать оскорбления и гнусные
ругательства, направленные в свой адрес, угрозы и
унижения, а может даже и проклятия? Наверно ему
тут же захотелось бы остановить свой автомобиль,
выйти из него и проучить этих наглых и
неблагодарных животных. И чем бы закончился
этот диалог? Скорее всего, тем, что бездомные
собаки набросились бы на водителя и, изрядно
покусав его, разбежались бы в разные стороны, а
водитель, покусанный и окровавленный, еле
ковыляя, сел бы за руль своего автомобиля и поехал
бы дальше своей дорогой.
К счастью нам это не грозит, потому что мы
собачий язык не понимаем, но мы понимаем язык
людей, которые иногда тоже бывают озлобленными
и в момент гнева по своей внутренней природе мало
чем отличаются от бездомных собак. И хоть они не
кусаются, могут серьёзно ранить человеку его душу,
а могут разрушить и всю жизнь. В одном из своих
стихотворении Сергей Есенин пиcал, что в детстве
он часто возвращался домой с разбитым в кровь
лицом, теперь же он иногда возвращается домой с
израненной и окровавленной душёй.
Возможно, поэтому Иисус учит нас, чтобы мы
никого не осуждали бы и не обижались на зло, и, не
смотря ни на что, любили бы своих обидчиков. Но,
тем не менее, соприкасаясь с хамством, мы порой
все-таки забываем о мудрости и о библейских
заповедях. И от нахлынувших чувств кровь
приливает к нам в голову, и мы готовы тут же
отреагировать на зло, обличить неправду, поставить
наглеца на место, и в результате страдаем. И тому
есть масса примеров. Вот один из них: мужчина
долго терпел на своей работе ложь и беспредел со
стороны руководства, и однажды на собрании
справедливо обличил виновных, после чего взялся
рукой за сердце и упал. В результате инфаркт и
инсульт одновременно. А вот ещё один пример:
пожилая женщина любила ходить по магазинам
перед их закрытием. Она подходила к продавцу,
когда тот уже собирался домой, и просила
обслужить её. При этом она, неторопливо выбирала
товар, осознанно оттягивая время. Продавец сначала
вежливо её поторапливал, но вскоре его терпение
лопалось, и он срывался, выражая вслух своё
раздражение. Добившись от продавца желаемых
эмоций, покупательница с улыбкой уходила домой,
а продавец с опустошённой и израненной душой,
молча глядел ей вслед.
Если у человека образовалась в зубе трещина, и
оголился нерв, зуб будет очень чувствительный и
любая пища, и даже вода вызовут сильную боль.
При нарушении же эфирной оболочки у человека,
как нерв, оголяются его чувства. И тогда любое
грубое слово или чей-то недобрый взгляд в его душе
могут отозваться нестерпимой болью и мукой.
Человек
становится
беззащитным
перед
окружающими,
ранимым,
обидчивым
и
раздражительным, всё принимает близко к сердцу,
из-за всего переживает, тяжело страдает из-за
каждой мелочи, болезненно на все реагирует. Про
него говорят, что он из мухи делает слона. А всё
потому, что из-за нарушения эфирной оболочки
оголились его чувства, и он из-за каждой мелочи в
своей душе ощущает боль.
Со временем такой человек может стать
вспыльчивым, ожесточиться на весь мир и
выплёскивать на окружающих все свои обиды. А
может замкнуться в себе и, несмотря на то, что его
всё раздражает, какое-то время подавлять,
сдерживать свои эмоции. Но при этом где-то
глубоко внутри эти эмоции всё равно будут
оставаться и накапливаться. Внутри него как бы
будет сжиматься пружина. По мере накопления
эмоций человек даже не желая того, может принести
окружающим немалый вред, своим раздражением
он может передать свои раны тем, кто случайно
оказался рядом с ним или просто попадётся ему под
горячую руку. Но даже если ему и удастся себя
сдерживать, и его раздражение какое-то время не
будет вырываться наружу, накопленные в нём
негативные эмоции, рано или поздно всё равно
дадут о себе знать. Они будут прорываться через
тембр его голоса, через выражение глаз, через
случайные жесты и оговорки. Терпение человека не
безгранично и однажды сжатая пружина может
неожиданно распрямиться. И тогда те эмоции,
которые он долгое время сдерживал, могут
вырваться наружу. В этот момент, не желая того,
человек способен, нанести непоправимый вред
своим близким и даже тем, кого безумно любит.
Подобно убийце, нажавшему на курок пистолета, он
может произнести страшные слова: пожелать комуто зла или даже проклясть.
Как же быть, если вы ощущаете, что ваша
психическая защита нарушена? Необходимо
принять меры по её восстановлению. Ведь если
зубной врач может на зубе поставит пломбу, то зуб
перестанет болеть. Также если закроется душевная
рана, то человек успокоится. Но проблема в том, что
на эфирную оболочку зубной врач пломбу
поставить не сможет. Но не стоит отчаиваться,
восстановлением
психологической
защиты
занимаются психологи, церковь. Также в нашем
организме
есть
силы
самоорганизации,
способствующие тому, чтобы подобно телесным
ранам заживали бы и душевные, для этого нужно
лишь создать необходимые условия, связанные с
приобретением новых знаний и изменением образа
жизни.
Если же душевные раны долгое время не
заживают, то с годами они могут разрушить и
физическое здоровье человека. Начинается же
разрушение здоровья с того, что из-за частых
стрессов слабеют защитные силы организма. По
мнению медиков древности из-за душевных ран у
человека происходит утечка жизненной энергии.
Человек какое-то время после повреждения психики
остается физически здоровым, но уже идет
навстречу своим болезням, симптомы которых
могут проявиться лишь спустя годы. Но в
фундаменте
здоровья
этого
человека
уже
образовалась трещина и его психике не завтра, а
сейчас необходима помощь. Медики древности
полагали, что даже к обычной простуде человек
может идти несколько лет.
Медицина пока ещё не способна своевременно
выявлять душевные раны, однако природа дает нам
массу знаков, по которым можно получить
представление о состоянии эфирной оболочки: кожа
здорового человека должна быть гладкой и рука при
лёгком поглаживании должна свободно скользить
по её поверхности (если конечно кожа сухая). При
нарушении же эфирной оболочки, кожа обычно
становится слегка шершавой и рука по её
поверхности не скользит. Также состояние эфирной
оболочки можно проверить и при помощи нажатия
на различные точки, расположенные на поверхности
тела. При нарушении эфирной оболочки нажатие на
эти точки будет болезненным. Ленинградский
профессор Е.И. Зуев, основываясь на древней
медицине и современной психологии, разработал
лечебный метод, в котором поверхность тела
разделил на множество различных точек и зон,
каждая из которых реагирует на те или иные
чувства, эмоции и переживания. Например, во время
частых стрессов при нажатии на солнечное
сплетение человек будет испытывать болевое
ощущение, а болезненность при нажатии в центре
груди говорит о нехватке любви и внутренней
свободы, о тоске, и о страхе одиночества (проверьте
у себя эти точки), зона под пупком отражает
уровень тревоги, лобковая кость – страх. По
расположению болевых точек можно получить
представление о системе ценностей человека и о
том, какие переживания привели его к нарушению
защитной оболочки.
Стойкие, длительные эмоции создают и
накапливают напряжение в мышцах, что с годами
приводит человека к скованности, которая со
временем может отразиться на походке, жестах и на
его поведение. Состояние эфирной оболочки
оказывает влияние не только на гладкость кожи, на
болезненность тела и напряжение в мышцах, но и на
состояние мельчайших кровяных сосудов –
капилляров. Из-за душевных ран с годами
капилляры становятся более хрупкими и от
малейших ушибов на теле могут легко
образовываться синяки, а со временем и сосудистые
заболевания. Ещё одним симптомом, связанным с
длительным нарушением психической защиты
является появление на теле ярко-красных пятнышек,
похожих на родимые. Древние называли их
«пятнами марса», и утверждали, что эти пятна
образуются на теле из-за хронических стрессов и
страданий.
Если вы заметили на своём теле какие-то из
симптомов
нарушения
защитной
оболочки,
задумайтесь о своем образе жизни и при
необходимости постарайтесь что-то в нём изменить.
Наладьте здоровый образ жизни, регулярно
отдыхайте, старайтесь больше размышлять о душе,
о смысле жизни, о закономерностях судьбы, ищите
причины своих неудач не в тех, кто вас обижает, а
внутри вас самих. Старайтесь трезво смотреть на
происходящее, вникая в себя и в своё сердце, чтобы
лучше понимать истинные причины ваших
страданий. Любое наше раздражение, как и зубная
боль, имеют свой повод и причину. Если у человека,
к примеру, больной зуб, то поводом для зубной боли
может послужить пища, раздражающая больной зуб,
но истинная причиной зубной боли, конечно же, это
не пища, а то, что зуб не запломбирован. Также
поводом для тревоги, паники и отчаяния может
оказаться любая сложная или травмирующая
ситуация. Например, нет денег. Но помните! Эта
ситуация может быть лишь поводом для стресса!
Основной же причиной возникновения стресса, как
правило, является наша несовершенная психическая
защита.
Как бы сложно не складывались ваши
обстоятельства, будьте мудрыми, не ожесточайтесь
на окружающих и не отчаивайтесь. Постарайтесь, не
смотря ни на что здраво, как бы со стороны глядеть
на происходящее. И помните! Душевные раны
образуются лишь потому, что в трудную минуту
человеком овладевает страх. В решающий момент
им овладевает паника или озлобленность. Поэтому
душевные раны, являются следствием нашей
неготовности принять те или иные жизненные
события. И всё это лишь из-за нашей внутренней
слабости, нашего невежества и глупости, нашего
неверия и малодушия, из-за того, что нам порой не
хватает мудрости, веры, силы духа и смирения.
Некоторые ошибочно полагают, что человек,
имеющий внутреннее спокойствие подобен роботу,
что он
флегматичный, заторможенный или
циничный. Это далеко не так. Человек, имеющий
мир в душе, отличается от нервного примерно, как
человек, физически здоровый отличается от
больного. И тот, кто имеет страх, обиды или
ожесточение, лишает себя той внутренней свободы,
радости и блаженства, которые должны находиться
в сердце каждого из нас. Апостол Иоанн говорит:
«Всякий, ненавидящий брата своего, есть
человекоубийца; а вы знаете, что никакой
человекоубийца не имеет жизни вечной, в нем
пребывающей» (1Иоан.3:15).
Чтобы восстановить душевное здоровье, одного
здорового образа жизни недостаточно. Необходимо
постоянно совершенствовать свой характер, учиться
мудрости и смирению, укреплять свою веру, а также
вести здоровый образ жизни. Благодаря этому труду
со временем заживут те душевные раны, которые
пока ещё мучают многих из нас, и вы сможете, как
бы вылезти из невидимого но, тем не менее,
реального «болота» раздражения, страхов и тревог,
в котором многие из нас добровольно проводят всю
свою сознательную жизнь.
КОРЕНЬ ЖИЗНИ
(Из древней медицины)
Каждый
человек
обладает
огромным,
безграничным потенциалом. Обладает им даже тот,
кто в настоящий момент страдает от хронической
усталости. Силу же этого потенциала медики
древности приравнивали к десяти тысячам
миллионов солнц и утверждали, что он хранится у
человека в нижнем энергоактивном центре,
называемом корнем жизни и расположенном в
районе паховой области.
И как у растений от корней по капиллярам вверх
сочится питательная влага, так и у нас по
невидимым глазу тонким каналам от корня жизни к
мозгу движется энергия, необходимая для питания
нашей психики. По мере её насыщения организм
вырабатывает
различные
гормоны,
которые
необходимы для питания мозга и всего нашего
организм.
Если по каким-то причинам эта энергия не
доходит до места своего назначения и психика
остаётся голодной, то жизнь человека становится
тусклой. Люди, машины, деревья, животные и небо
становятся серыми. Подступает смертельная тоска,
всё раздражает, мозг отказывается думать, все
мысли в нём путаются, жизнь становится в тягость,
медленно течёт время и человек мечтает о смерти.
При насыщении же психики этой энергией у
человека повышается настроение, появляется
ощущение спокойствия и защищённости. Жизнь
обретает смысл, в голове появляется много идей и
планов хочется чего-то творить и создавать. Небо
становится голубым, люди добрыми, а машины
чистыми. В принципе это то нормальное состояние,
которое должно сопровождать каждого из нас на
протяжении всей нашей жизни. Наша психика не
должна страдать от голода. Но, к сожалению, наши
души, находясь в сытых телах, очень часто страдают
от голода.
Попробуем же разобраться, почему, обладая
таким огромным потенциалом, так часто мы
испытываем внутренний голод, и так редко имеем
необходимый каждому из нас покой?
По мнению древних, творческое озарение,
блаженство и ощущение внутренней свободы мы
ощущаем лишь, когда наша психическая энергия,
циркулируя по тонким каналам, беспрепятственно
проходит путь от корня жизни до своей конечной
цели – нашей психики и мозга, насыщая их. Чтобы
это было более понятно, представим такую картину:
к голодающему городу подходит огромная баржа,
наполненная продуктами. Нужен лишь мостик, по
которому бы эти продукты можно было доставить
голодающим людям. Голодный город, который
нуждается в продуктах, это наш мозг, наша
центральная нервная система, это наша душа. Баржа
же с продовольствием символизирует тот
потенциал, который есть у каждого из нас, и
хранится
в
паховой
области
в
нижнем
энергоактивном центре, называемом «корнем
жизни».
Роль же мостика от баржи к голодному городу в
нашем организме выполняют тонкие невидимые
глазу каналы, предназначенные для доставки
психической энергии от корня жизни к психике.
Проблема же заключается в том, что на пути
энергии, проходящей по тонким каналам, кроется
масса препятствий. Что это за препятствия? Это
наши эмоции. Подобно тому, как человек имеет
власть над природой, наши эмоции имеют власть
над нашими тонкими каналами. И как человек по
своей воле может преспокойно сорвать цветок,
спилить дерево или зарезать овцу, так и наши
эмоции помимо нашей воли могут беспрепятственно
перекрыть наши тонкие каналы, а если захотят, то
смогут забрать из них энергию, предназначенную
для питания мозга, могут ранить и разрушить душу,
нанести душевную боль. Стрессы, страх, паника,
гнев, агрессия и многие другие переживания, по
мнению древних медиков, блокируют циркуляцию
энергии в тонких каналах. Поэтому далеко не всегда
энергия, требуемая для питания психики, способна
дойти до своей конечной цели. Вследствие этого мы
иногда испытываем душевный голод. Появляется
неуверенность в себе, тревога, страх, обидчивость,
ревность, чувство одиночества, скованность,
ранимость,
закомплексованность,
раздражительность и многие другие чувства и
переживания.
И хоть процессы, происходящие в психике
человека, глазу и не видны, их не сложно увидеть,
сделав при помощи ГРВ камеры снимок
Кирлиановского свечения.
На (рис. 1) изображён снимок ауры
психологически здорового человека. Её свечение не
имеет разрывов, оно равномерно распределяется
вокруг тела. Каждая наша эмоция вносит в это
свечение какие-то изменения. На (рис. 2) изображён
снимок ауры, в котором можно увидеть разрывы
свечения в области поясницы и лобковой кости,
свидетельствующие о том, что у человека есть
сильная тревожность и страх. Разрыв в области
затылка говорит о напряжённости в его голове.
.
Рис. 1
Рис. 2
Увеличенная площадь свечения в нижней части тела
(рис.2) отражает избыток нереализованной энергии.
В то же время можно полагать, что в связи с
разрывами интенсивного свечения в области
затылка и груди, психика этого человека получает
значительно меньше энергии, чем требуется для её
питания. В данном случае психика человека
недополучает энергию, скорее всего, по причине
эмоций, связанных с тревогой и страхом.
Чтобы было более ясно, что происходит в
психике, приведём ещё один пример, позволяющий
абстрактно взглянуть на взаимодействие тонких
каналов и чувств. Вдоль горной дороги, идущей из
Тель-Авива в Иерусалим, на обочинах, как
памятники военных лет, стоят старые разбитые
грузовики. Они служат немыми свидетелями того,
как в пятидесятые годы террористы со скал
расстреливали колонны грузовиков, везущих
продовольствие жителям Иерусалима. Не сложно
представить, как в жару грузовики с трудом ползли
вверх по сложной горной дороге, окружённой со
всех сторон скалами, и были лёгкой мишенью для
скрывающихся в скалах террористов.
Эта дорога была смертельно опасной и для
паломников, которые в древние времена шли по ней
пешком на Святые Места. Они проходили по этой
дороге путь протяжённостью в шестьдесят
километров, от порта Яффо до Иерусалима.
Бандиты, прятавшиеся в тех местах, часто нападали
на путников, грабили и убивали их.
Трудно было водителям грузовиков доставить в
Святой город продовольствие. Также и паломникам
трудно было дойти до Святых Мест. Подобно
бандитам, грабившим на дороге путников и
террористам,
расстреливающим
колонны
грузовиков, наши эмоции и стрессы, подобно
разбойникам, нападают на психическую энергию,
движущуюся по тонким каналам от корня жизни к
центральной нервной системе, и разворовывают её.
Ведь наши эмоции и глубокие переживания
сжигают огромное количество психической энергии,
а страх открывает ворота, чтобы питать этой
энергией других. В результате наша психика
страдает.
Чтобы наши души не разрушались, философия и
религия призывают нас к мудрости, к тому, чтобы
мы более спокойно реагировали на различные
сложные, травмирующие ситуации, не ожесточаясь
и без излишних эмоций. Ведь каждая частичка
нашего тела, независимо от нашей воли, реагирует
на любые наши переживания. И только душевное
спокойствие может быть надёжным гарантом
беспрепятственного прохождения по тонким
каналам этой энергии, столь необходимой для
питания психики.
Когда-то монахи, жившие на Святой Земле,
собирались в отряды и по мере своих сил охраняли
путь, ведущий к Иерусалиму от разбойников. А как
же нам защитить свою психическую энергию от
излишних эмоций и переживаний? Невозможно же
человеку прожить без неприятностей, без
конфликтов и потерь, и как бы мы не старались
обрести власть над своими чувствами, мы всё равно
в конечном итоге оказываемся в проигрыше. Ведь
эмоции возникают практически мгновенно, а
ответная реакция, в виде понимания ситуации и
осознания приходит лишь спустя некоторое время.
И даже если мы научимся сдерживать и подавлять
свои эмоции, они просто будут накапливаться у нас
в подсознании. Со временем они наберут силу,
чтобы в самый неподходящий момент вырваться
наружу и, возможно, наделать немало бед.
Вот один из подобных примеров. В
брежневские времена женщина инспектор партии
сопровождает группы советских туристов за
границей. Ей было необходимо так преподнести
туристам жизнь за рубежом, чтобы осталось
впечатление, что жизнь в СССР лучше. За её заслуги
ей впервые доверили Америку. И вот она ведёт
группу советских граждан по улицам американского
города и уверенно говорит: «Здесь у них ночуют
бомжи, а здесь наркоманы, здесь бастуют
безработные…». Всё было бы хорошо, но когда
туристы зашли в супермаркет и увидели огромное
изобилие товаров, которое в СССР никогда не
видели, женщина открыла рот, чтобы что-то ещё
сказать, но…, не сдержав своих эмоций, просто
расплакалась.
Лишь благодаря духовному труду, формируется
характер человека. Если человек успешно и
стремительно поднимается вверх по служебной
лестнице, он с каждым годом становится богаче и
могущественнее. Путь же духовного роста может
принести совсем другие плоды. И этими плодами в
первую очередь будут ни богатство, ни деньги и ни
слава а, возвращение человека к своему естеству, к
той интересной и наполненной жизни, для которой
он предназначен. Апостол Павел говорит: «Не видел
того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на
сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его»
(1Кор.2:9). И если, по мнению учёных у наиболее
одарённых из людей мозг реализует до шести
процентов своих возможностей то, исследуя
Библию, можно утверждать, что у многих из нас
мозг, несмотря на все достижения, пока ещё просто
спит.
ДРЕВНЯЯ МОДЕЛЬ
ПСИХОСОМАТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
Ребёнок, заглянув под крышку телевизора,
может увидеть там разноцветные микросхемы. Но
он при этом не станет утверждать, что теперь он
знает устройство этого телевизора и способен его
отремонтировать. Мы же в отличие от этого
ребёнка, лишь приоткрыв дверь в загадочный и
непостижимый нашему пониманию, психический
мир, часто ошибочно полагаем, что вот теперь мы
знаем, как устроен этот мир и уверены, что можем
преобразить его и раскрыть в себе свои мистические
возможности. Сейчас весь мир переживает
увлечение нетрадиционными восточными культами
и восточной философией. Людей привлекает
возможность
не
только
нравственного
совершенствования,
но
и
приобретение
сверхъестественных способностей. Однако такие
увлечения могут оказаться пагубными. Вред же
заключается не в самом совершенствовании, а в
достижении этой цели без непосредственной
помощи Бога, Который в этих культурах часто
занимает второстепенное место.
*****************
Процесс формирования личности подчинён
определённой закономерности и отражается не
только на характере человека, но и на его
физиологическом состоянии. В предыдущей главе
говорилось о том, что человек обладает огромным
потенциалом, энергия которого, циркулируя по
тонким каналам, доставляется для питания психики.
Но для чего природа наделила нас этим
потенциалом? Конечно же, не только для того,
чтобы просто иметь душевное спокойствие. Ведь
мы созданы по образу и подобию Творца, а значит,
мы тоже можем творить. Творчество является одним
из важнейших отличий человека от животного. И
хоть животные тоже строят себе жилища, они это
делают лишь благодаря врожденным инстинктам.
Человек же в своём творчестве выходит за рамки
инстинктов и, благодаря данной ему свободе,
способен воплощать в жизнь свои мечты. Можно
сказать и больше: человек изначально поставлен в
такие рамки, что просто не может не творить – если
он творит, его душа наполняется радостью. Когда
же творчество угасает, в организме скапливается
избыток невостребованной энергии, которую
древние сравнивали с ядом, ведущим человека к
болезням и смерти. Депрессия и хроническая
усталость,
тревога
и
страх,
а
также
психосоматические
заболевания
чаще
всего
являются следствием избытка этой нереализованной
энергии. Кто-то из наших современников пытается
избавиться от этого избытка при помощи голодания,
сауны, обливания холодной водой йоги или бега по
утрам. Но от себя всё равно не убежать и однажды
человек, не выполняющий своё предназначение, всё
равно проиграет.
И хоть творчество человека обычно направлено
на создание какого-то определённого объекта, тем
не менее, в его основе лежит поиск прекрасного,
поиск той красоты и гармонии, которая, когда-то
нашими далёкими предками была потеряна.
Поэтому, вместе с изменением внешнего мира,
творческий процесс меняет и внутренний мир
самого человека. Индикатором же творческой
реализации
человека
может
быть
его
психологическое здоровье.
Согласно
учению
древних,
все
наши
психические процессы сопровождаются работой
семи энергоактивных центров, которые медики
древности называли «чакрами». В частности наши
идеи, мечты и мотивации зарождаются в верхнем
центре, называемом в переводе с индийского языка
«Тысячелепестковый» и расположенном над
макушкой головы. Но для реализации этих идей
необходима энергия, которая хранится в нижнем
энергоактивном центре «Корне жизни».
Человек мечтает, творит, создаёт, как бы
проходя путь от идеи к её реализации. Этот путь
отражается и на процессах, происходящих в семи
энергоактивных
центрах.
Творческий
поиск
открывает врата для движения духовной энергии.
Подобно цветку, тянущемуся к солнцу, духовная
энергия, находящаяся внутри нас, тоже стремится
вверх, она стремится пройти путь от нижнего
энергоактивного центра к верхнему.
В нижнем центре «Корне жизни» эта энергия
хранится в грубой необработанной форме, как бы
неочищенной от наших примитивных желаний и
инстинктов. По мере того, как в процессе творчества
наши мечты воплощаются в жизнь, внутри нас
грубая неосознанная энергия, проходя через
различные энергоактивные центры, преобразуется,
преобразуя свою животную природу в человеческую
культуру и в благородство. На пути к своей высшей
цели этой энергии необходимо преодолеть семь
энергоактивных центров. Каждый из этих центров,
подобно мартеновской печи, очищает нашу
психику, кристаллизуя те или иные качества
характера. В одиннадцатом псалме Давид говорит:
«Слова Господни – слова чистые, серебро,
очищенное от земли в горниле, семь раз
переплавленное».
Разница
же
между
грубой
энергией,
начинающей своё движение от «Корня жизни», и
очищенной, входящей в верхний энергоактивный
центр примерно, как между грубой рудой и
драгоценным высококачественным металлом. По
своей сути душа человека напоминает доменную
печь, в которой из «руды» грубых необработанных
инстинктов
выковывается
бессмертный
человеческий дух. Также семь энергоактивных
центров можно сравнить с семью комнатами,
каждая из которых имеет свою систему ценностей, и
открывает свои двери лишь тем, кто готов в неё
войти. Двери каждой из семи комнат охраняет
страж, который впускает в свою комнату лишь тех,
кто готов туда войти, кто успешно сдал экзамен на
зрелость.
*******
В «первую комнату», называемую «Муладхарой
чакрой», или на русском языке «Корнем жизни»
страж открывает дверь тем, у кого впервые в жизни
появились серьёзные проблемы, связанные с
появлением какой-то вполне реальной опасности,
угрозы для его жизни. При этом у человека
включается инстинкт самосохранения. Благодаря
активности, связанной с борьбой за выживание,
человек учится трудолюбию и бесстрашию, учится
выживать и адаптироваться в сложных условиях, а
также при необходимости защищаться. Активно
работающий «Корень жизни» окрашивает ауру
человека в красный цвет. Этот центр наиболее тесно
связан с обонянием, поэтому ощущение угрозы
повышает у человека чувствительность к различным
запахам. Орган восприятия этого центра – нос, а его
эндокринная железа – простата. «Корень жизни»,
также является хранилищем огромного потенциала
энергии, которую древние символично сравнивали с
дремлющей змеёй, называемой «Кундалини». Для
древних змея символизирует мудрость. Христос
говорит ученикам: «Будьте мудры, как змии»
(Матф.10:16). Энергию этой дремлющей змеи
приравнивали к десяти тысячам миллионов солнц. И
вот эта гигантская энергия до времени в человеке
дремлет. Она может продремать в нём всю его
жизнь. Пробуждается же эта энергия лишь в момент
реальной опасности, когда у человека возникает
угроза жизни и начинает действовать инстинкт
самосохранения.
Пробуждаясь
эта
энергия
активизирует работу нижнего энергоактивного
центра «Корня жизни». При этом у человека
формируются навыки выживания, способность
обороняться, строить себе жилище, зарабатывать на
жизнь, запасаться впрок и охранять своё добро. В
системе ценностей человека, живущего на этом
уровне, преобладает потребность в безопасности и
материальном благополучие. Человек обретает
стойкость и трудолюбие, умение выживать,
уверенность в себе и смелость. Такие качества
характера, как пассивность, лень, жадность и страх,
неуверенность в себе, безволие, потеря мечты и
мотиваций, а также потеря связи с собственными
корнями
могут
нарушить
работу
первого
энергоактивного центра. При этом на физическом
плане возможно появление боли в крестце,
геморрое, запоров, ишиаса, простатита и проблем с
гинекологией и мочевым пузырём.
Кто-то, реализовав потребности первого центра
и обретя безопасную и стабильную жизнь, остаётся
жить на уровне этих ценностей. Эти люди
посвящают
жизнь
преумножению
своих
материальных благ и их защите, а также
совершенству своего физического тела. Для них
важнее всего досыта есть, хорошо спать, тяжело
трудиться, защищаться и совокупляться. Такую
жизнь в древности сравнивали со счастьем свиньи.
И в наше время многие живут такой жизнью, но
не все. Безусловно, любой из нас нуждается в
деньгах, здоровье и безопасности. Но если человеку
свыше дано нечто большее, он не сможет
довольствоваться лишь своим материальным
благополучием.
*******
И тогда его душа в поисках чего-то большего
выйдет за рамки тихой и спокойной жизни и энергия
мудрости поднимется немного вверх, чтобы
пробудить к жизни «вторую комнату», называемую
«Свадхистана чакра или Обителью эго». Вход в эту
комнату, (во второй энергоактивный центр)
открывается лишь тем, кто стремится к красоте и
гармонии,
кто
хочет
трудиться
и
совершенствоваться для воплощения своей мечты в
произведениях
искусства.
Эти
намерения
пробуждают работу второго энергоактивного
центра, расположенного у человека чуть ниже
пупка. Он имеет оранжевый цвет, реагирует на вкус,
орган его восприятия – язык, а эндокринные железы,
соответствующие этому центру – надпочечники. С
пробуждением второго энергоактивного центра у
человека открываются его творческие способности,
также появляется сексуальное влечение. И если
сексуальная энергия этого центра влечёт человека к
чувственной любви и к продолжению рода, то
творческая энергия побуждает его творить и
создавать прекрасное. И если на уровне первого
центра плоды человеческого труда обычно прочные,
добротные и имеют простые прямоугольные формы,
то второй центр побуждает человека творить,
создавать прекрасные произведения искусства и
делать новые научные открытия.
На этом этапе развития перед человеком встаёт
выбор: либо он реализует свой потенциал в
творческом труде, либо в чувственности и
сексуальности. Но есть и третий путь – гармоничное
совмещение первого и второго.
Работа второго центра даёт человеку умение
терпение, выносливость, ощущение прекрасного,
радость
творчества.
Тревога,
депрессия,
неуверенность в себе, зависть и многие другие
негативные качества характера могут нарушить
работу этого центра и привести человека к
заболеваниям почек, мочевого пузыря, импотенции,
фригидности, гиперсексуальности, боли в пояснице,
а также к диабету.
Люди, живущие лишь на уровне второго
энергоактивного центра, как бы отгораживают себя
от окружающего мира. Они живут в мечтах о
чувственных наслаждениях, либо довольствуются
плодами
своего
творчества,
безразлично,
направленного на добро или на зло. Они творят
лишь ради самого творческого процесса, создавая
при этом мирный трактор и химическое оружие,
фильмы ужасов и прекрасные романы, не желая
выходить за рамки своего замкнутого мира.
*******
Кто-то всю жизнь проживёт на уровне этих
ценностей. Но наши чувства ненасытны и однажды
у человека, живущего на уровне второго центра,
может наступить кризис. И тогда те, кому для
полного счастья недостаточно лишь что-то творить
и наслаждаться чувственностью, продолжат свой
поиск истины, и тогда энергия мудрости выйдет за
рамки второго энергоактивного центра, чтобы войти
в «третью комнату», называемую «Манипура чакра
или Город драгоценных камней». Двери этой
комнаты – третьего энергоактивного центра
открываются тем, кто накопил жизненный опыт и
готов им поделиться с другими, кто хочет
организовать и улучшить жизнь окружающих его
людей. На этом уровне человек учится работать в
коллективе, а также строить отношения в семье,
передавать свои знания и руководить другими
людьми. Третий энергоактивный центр, расположен
в области солнечного сплетения. Этот центр имеет
жёлтый цвет, орган его восприятия – зрение, а
эндокринные функции связаны с работой печени и
селезенки. Энергия третьего центра пробуждает в
человеке лидерские качества и организаторские
способности,
необходимые
учителям
и
руководителям.
Человек
становится
яркой
личностью с активной жизненной позицией,
целеустремлённым, решительным, имеющим на всё
своё собственное мнение.
Честолюбие и гордыня, неуверенность и
завышенные требования к себе, повышенная
ответственность и комплекс вины, жадность,
стрессы, депрессия, страх и другие негативные
качества характера могут привести человека к
нарушению работы третьего энергоактивного
центра. Человек становится недовольным собой и
своими достижениями, плохо сходится с другими
людьми, с новым коллективом, обижается,
конфликтует на службе и в семье, понижается в
карьере. Из-за нарушения работы этого центра
также могут возникнуть заболевания печени и
желчного пузыря, язвенная болезнь желудка и
двенадцатиперстной кишки, ухудшиться зрение.
Люди, живущие лишь на уровне ценностей этого
центра, мечтают о неограниченном богатстве, о
деньгах и славе.
Кто-то всю жизнь мечтает о власти, славе и
богатстве. Кто-то уже достиг желаемого и тратит
все свои силы, чтобы это сохранить.
*******
Но есть и те, кому ни власть, ни слава и ни
деньги не смогли утолить жажду души. И тогда в
поисках покоя и истины энергия мудрости выходит
за рамки третьего энергоактивного центра, чтобы
оживить работу «четвёртой комнаты», которая
открывает свои двери лишь тому, кто способен
любить, кто полюбил не ради получения
удовольствий, в наоборот готов ради любимого
человека отказаться от своего благополучия, даже от
своей жизни. Древние называли четвёртый
энергоактивный центр «Анахатой чакрои или
Неразбиваемым». Здесь человек проходит школу
любви и альтруизма. Проецируется этот центр на
область в центре груди между сосками,
пробуждаясь, светится зелёным цветом. Связан с
осязанием, орган его восприятия – кожа,
эндокринная железа – тимус. С пробуждением
четвёртого центра человек освобождается от страха
смерти, в корне меняются черты его характера.
Человек становится альтруистом, у него появляется
способность к состраданию. Его любовь от
привязанности к конкретному человеку может
вырасти до всеобъемлющей любви к природе, к
животным и ко всем людям. Творчество такого
человека направлено на то, чтобы сделать кого-то
более счастливым.
Предательство любви, ревность и страх
потерять любовь, замена её на деньги, власть или
славу, а также неудачи в любви и осуждение других
людей приводят человека к нарушению работы
четвёртого энергоактивного центра. При этом на
смену
любви
может
придти
пассивность,
бесчувственность, вплоть до эмоциональной
тупости, печаль, страх одиночества и депрессия,
доходящая до отчаяния и мыслей о самоубийстве,
также может появиться неосознанный страх смерти.
На физическом плане могут появиться нарушения
работы пищевода, сердца, сосудов, лёгких и боли в
грудном отделе позвоночника.
********
Сердце любящего человека ранимо и
беззащитно перед злом, и лишь мудрость может
защитить его от невыносимой душевной боли.
Поэтому только тот, кто искренне любит, способен
по настоящему оценить мудрость. Дальнейшее
совершенствование личности будет направленно на
поиск мудрости, которая способна спасти человека
от мук ревности и страха за любимого человека.
Этот поиск способствует открытию дверей в «пятую
комнату, называемую Вишудхой чакрой или
Престолом духа», которая открывается лишь тем,
кто больше всего на свете полюбил мудрость. Здесь
человек учится побеждать своё невежество, у него
пробуждается
интерес
к
религиозным
и
философским знаниям, к совершенствованию своего
характера.
Пятый
энергоактивный
центр
расположен в области горла и, пробуждаясь,
светится голубым цветом, связан со слухом, орган
его восприятия уши, а эндокринная железа –
щитовидная. Активизируясь, энергия пятого центра
побуждает человека к постижению закономерностей
судьбы, помогает осознать причины добра и зла,
способствует пониманию и осознанию сложных, и
порой непостижимых для человеческого разума
закономерностей
причинно
следственных
отношений.
У
человека
пробуждается
ответственность перед окружающими и перед Богом
не только за свои слова и поступки, но и за своё
внутреннее состояние. Творчество переходит от
создания внешних объектов и благ на внутреннее
самосовершенствование.
В результате со временем человек укрепляет
своё психологическое здоровье, освобождается от
страха и патологической привязанности к своим
близким и, конечно же, от страшного яда любви,
ревности. Он как бы выходит из клетки тревог и
обретает коммуникабельность, а также вдохновение
для духовного совершенствования. Для него
обретают смысл слова мудрого Соломона:
«Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий
собою [лучше] завоевателя города» (Прит.16:32).
Неприятие же мудрости, патологическая тревога
из-за близких, ревность и страх одиночества, могут
нарушить работу пятого энергоактивного центра и
привести человека к трудности в общении, к
идеализму и фанатизму, к стереотипам в поведении,
к осуждению и ожесточению, к гордыне и
комплексу неполноценности, а также к неврозу. При
этом на физическом плане могут возникнуть
заболевания
шейного
отдела
позвоночника,
щитовидной железы, нарушения речи и слуха,
частые простуды.
Те же, у кого пятый энергоактивный центр
гармоничен, обладают уверенностью в себе,
осознанием смысла жизни и причин страданий. Для
них близки слова Христа о любви к врагам и о
полном доверии Богу. Далеко не многие из нас
могли бы с уверенностью сказать, что имеют
мудрость и духовную силу, позволяющую не
противиться злу, что готовы доверить свою жизнь и
жизнь своих близких и любимых Богу и способны
без паники и отчаяния переносить удары судьбы.
*******
Многие из тех, кто достиг этих вершин,
полюбил мудрость, философские и религиозные
учения, хотели бы поделиться этим с окружающими
и передать им свой духовный опыт. Это желание
поднимает человека на более высокую ступень
духовного развития. Перед ним открываются двери
«шестой комнаты», куда может войти лишь тот, кто
не только сам совершенствуется, но стремится и к
преобразованию и совершенствованию духовного
мира окружающих его людей. Можно сказать, что
здесь творчество человека в своём идеале
приближается к сотворчеству с Творцом.
Этот энергоактивный центр древние называли
«Аджиной
чакрой
или
Третьим
глазом».
Расположен он в нижней части лба между бровями,
его цвет синий, ему соответствует гипофиз. Ещё
шестой центр называют каналом управления, так
как полагают, что из него может исходить энергия,
способная воздействовать на волю другого
человека. Например, мать, желая изменить
поведение своего ребёнка, в разговоре с ним
сдвигает брови, тоже делает и начальник, наставляя
своих
подчинённых.
Творчество
человека,
живущего на уровне шестого центра, направлено на
духовное преобразование отдельного человека, либо
целого общества.
Гармоничная работа этого центра способствует
развитию у человека интуиции, интеллекта,
образного мышления и других психических
возможностей, одной из которых является
ясновидение. Ясновидение на первый взгляд
кажется безобидным явлением, но за ним кроется
опасное
искушение.
Всех
верующих
и
увлекающихся духовными практиками можно
разделить на две категории. Одни искренне любят
Бога, и стремятся приблизиться к Нему, чтобы
больше Его познать и Ему служить, другие же,
движимые гордыней и эгоизмом, выполняют все
религиозные ритуалы, постятся, молятся и стоят на
коленях лишь для того, чтобы использовать милость
Творца для реализации тщеславия и достижения
своих личных целей.
Человек же, обладающий даром ясновидения,
способен на расстоянии определять состояние
здоровья, а также мысли и чувства других людей,
заглядывать в их прошлое и предвидеть будущее,
что даёт человеку власть над другими людьми.
Кому-то дар ясновидения даётся свыше, как
награда за пройденный нелёгкий жизненный путь,
сопряжённый с преодолением тяжёлых испытаний и
искушений, страданий и лишений, благодаря чему у
человека нарабатываются положительные качества
характера. В качестве примера можно привести
Библейского героя, Иосифа, который прошёл
сложный путь лишений. Будучи юношей, он был
продан в рабство, безвинно провёл много лет в
тюрьме и при этом сохранил благородство, доброту
и веру. Преодолев невероятные трудности и
искушения, он не отвернулся от Бога и в один день,
благодаря данному ему свыше дару ясновидения, из
узника тюрьмы стал первым после фараона
правителем Египта.
Но далеко не все, обладатели ясновидения,
обрели этот дар путём естественного духовного
роста. Многие, не развив в себе в должной мере
предшествующих ступеней духовного развития,
таких как трудолюбие и творчество, любовь и
сострадание, мудрость и смирение, искусственно, с
помощью различных тренировок и изотерических
практик, развили в себе способность к ясновидению.
Также есть люди, у которых ясновидение открылось
вследствие черепно-мозговой травмы или глубокого
переутомления психики, а также из-за различных
психических заболеваний. И хоть сама по себе
способность к ясновидению присуща каждому из
нас но, открываясь у человека искусственным путём
– в результате тренировок, болезней или
переутомления, может привести к серьёзному
ухудшению психического и физического здоровья.
В церкви подобные явления называют прелестью.
Митрополит Антоний Сурожский рассказывал, как
однажды ощутил в себе дар ясновидения. Он
молился и говорил: «Господи, если этот дар не от
Тебя, забери его от меня». Вскоре после молитвы
дар ясновидения пропал.
Те же немногие, кто с годами духовного труда,
преодоления трудностей и страданий обрёли такое
смирение и мудрость, что естественным путём
достигли ясновидения, имеют образное мышление.
У них приоткрывается память о прошлом, осознание
настоящего и духовное предвидение будущего, а
также помышления сердец других людей. Они
обретают способность посредством мудрости,
молитвы и веры воздействовать на окружающий
мир, совершенствуя и освещая его Божественным
светом. Такой жизнью жили многие праведники и
святые, например, Ксения Блаженная, Серафим
Вырецкий,
Серафим
Саровский,
Сергий
Радонежский и многие другие праведники,
сотворившие, благодаря данному им дару,
множество пророчеств, чудес и добрых дел.
При недостатке мудрости и смирения у человека
могут произойти нарушения в работе шестого
энергоактивного центра, приводящие к головной
боли, рассеянности, и более тяжёлым психическим
расстройствам, связанным с нарушением памяти,
мышления и восприятия, вплоть до бреда и
галлюцинаций.
*******
И тот, кто не нашёл себе покой в земной любви
и в познании мудрости, продолжает поиск Истины.
И тогда на встречу такому человеку однажды
Истина придёт сама (Мат.25:31). Но, как правило,
каждый наш подъёму на более высокую ступень
духовного развития в реальной земной жизни
сопровождается серьёзным кризисом. Человек
страдает, думает, что у него всё рушится, что он
падает вниз, что Бог от него отвернулся, а на самом
деле он поднимается на более высокую ступень и
ещё больше приближается к Истине. Всё, что даётся
нам от Бога, даётся ценой огромного многолетнего
труда, ценой неимоверных усилий, связанных с
преодолением различных искушений и трудностей,
падений, бед и лишений. Зато наше падение вниз
обычно начинается с полного благополучия и с
веселья (Лук.12:16-20). Иисус в Своём откровении
говорит: «Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю.
Итак будь ревностен и покайся. Се, стою у двери и
стучу: если кто услышит голос Мой и отворит
дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со
Мною» (Откр.3:19-20). Многие в наше время ходят
в церковь, но мало кто из нас может с уверенностью
сказать, что выполняет важнейшую из всех
заповедей, и возлюбил Бога больше чем своих детей
и родителей, чем мужа или жену. Иисус говорит:
«Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не
достоин Меня; и кто любит сына или дочь более,
нежели Меня, не достоин Меня» (Матф.10:37).
По учению же древних, двери «седьмой
комнаты» открываются лишь тем, кто более всего на
свете полюбил Истину. Тем, кто (по словам
архимандрита Виктора Мамонтова) в глубине
своего сердца подобно апостолу Петру, сдал свой
«выпускной» экзамен, правильно ответив на три
заданные ему Христом вопроса: «Симон Ионин!
Любишь ли ты Меня?», после чего Иисус произнёс
ему: «Паси овец Моих». Эти слова: «Паси овец
Моих», однажды в своём откровении услышал и
наш
современник,
знаменитый
хирург
и
архиепископ
Лука
Войно-Ясенецкий,
ныне
причисленный к лику святых.
Седьмой энергоактивный центр древние
называли
«Сахасрара
чакра
или
Тысячелепестковый». Находится он над головой
человека и проецируется на его макушку, его цвет
фиолетовый, с ним связывают работу шишковидной
железы.
С пробуждением этого центра человек как бы
встречается
лицом
к
лицу
с
Истиной,
воссоединяется с Творцом и в моменты
Божественных откровений может освобождаться от
ограничений пространства и времени, а иногда и
гравитации (4Цар.2:11; Быт.5:24; Мат.17:1-9;
Евр.11:5; 2Кор.12:2; 1Кор.13:12…). Ему, как и
многим
библейским
пророкам,
посредствам
откровения
свыше,
становятся
возможными
контакты с духовным миром, при которых
усиливается восприятие Божественной любви.
Такие люди внешне ни чем не отличается от
окружающих, но благодаря своей любви к Богу они
становятся проводниками Божественного света,
которым могут насыщать свои сердца люди,
стремящиеся к мудрости и к Истине. Примерами
таких людей являются апостолы и многие святые,
благодаря которым свет Христа проник во все
уголки земли и дошёл до нас. Христос о таких
людях говорит: «Блаженны вы, когда будут
поносить вас и гнать и всячески неправедно
злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо
велика ваша награда на небесах: так гнали [и]
пророков, бывших прежде вас. Вы - соль земли.
Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее
соленою? Она уже ни к чему негодна, как разве
выбросить ее вон на попрание людям. Вы - свет
мира. Не может укрыться город, стоящий на верху
горы. И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом,
но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да
светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели
ваши добрые дела и прославляли Отца вашего
Небесного» (Мат.5:12-16).
Древние утверждают, что за спиной у каждого
из нас есть два ангела, один из которых поднимает
нас вверх к Богу, а второй периодически искушает и
тащит вниз. При охлаждении же человека к вере,
угасает и его стремление к мудрости, к духовному
росту, к внутренней свободе и счастью. Охлаждение
веры в Божественную любовь подобно падению,
которое приводит человека к нарушению работы
седьмого энергоактивного центра. Вследствие этого
падения человек может встать на путь ложных идей,
стать зависимым от пагубных пристрастий. Со
временем у него могут появиться тяжёлые
психические и физические заболевания, такие, как
алкоголизм и наркомания, эпилепсия и шизофрения,
рассеянный склероз, инсульт, инфаркт, рак и другие.
Основная же проблема заключается в том, что
заболевания, связанные с нарушением работы
энергоактивных центров могут передаваться по
наследству от родителей детям, внукам и
правнукам. И это будет происходить до времени,
пока кто-то из потомков не исправит те или иные
качества своего характера и снова не познает
Истину и тогда Истина сделает человека свободным
(Иоан.8:32).
ТРЕТИЙ ГЛАЗ
Эта глава адресована тем, кто желает овладеть
даром ясновидения просто из любопытства. Тем, кто
открывает в себе этот дар лишь при помощи
различных тренировок, рискуя принести вред своей
психике. При естественных условиях ясновидение
может открыться лишь тогда, когда у человека уже
сформировались качества характера на уровне
шести
нижних
энергоактивных
центров.
Преждевременное же открытие «Третьего глаза»
противоестественно и может принести большой
вред здоровью человека. И, тем не менее, кому-то
действительно удастся на какое-то время ощутить в
себе этот дар. И это не удивительно, ведь если
прийти в психбольницу, то там можно встретить
много ясновидящих.
Если усилием рук раскрыть лепестки цветка,
который ещё не расцвёл, он вскоре погибнет.
Цветок расцветает лишь тогда, когда сформируется
его корень и вытянется и окрепнет стебелёк. Иначе
корень не будет давать ему достаточно влаги, а
стебелёк не успеет сформироваться и другие цветы
заслонят ему солнце.
Раскрытие «Третьего глаза», произошедшее в
результате болезни, травмы или тренировок,
является симптомом болезни, которая может
привести человека к полному истощению нервной
системы и, как следствие, к психическим или в
лучшем
случае
к
психосоматическим
расстройствам.
Вот один из подобных примеров. С жалобой на
упадок сил обратился режиссёр телевидения. Он
испытывает постоянную внутреннюю дрожь,
беспричинную тревогу, плохой сон, резко
ухудшилось зрение, на теле появился фурункулёз. А
все началось с того, что он попал на приём к
тибетским ламам. Они медитировали, жгли свечи и
читали мантры, после чего у него появился эффект
ясновидения. Сначала был восторг, ведь он видит
ауры, ощущает чувства и мысли других людей. Он
начал рисовать необычные космические картины
своих видений, друзья были в восторге. Но по
прошествии нескольких недель он стал терять силы,
ухудшилось здоровье, появились описанные выше
симптомы. После проведённой терапии, пациенту
вернулись силы, и восстановилось зрение, ушла
тревожность. Но при этом исчез эффект
ясновидения, о чём он совершенно не жалел. А
спустя несколько дней от фурункулёза не осталось и
следа.
ВОСЬМАЯ ЧАКРА
Подобно тому, как на территории государства
расположены консульства других стран, на
поверхности
нашего
тела
расположены
представительства семи невидимых нам, но вполне
реальных миров, каждый из которых имеет свою
территорию и сферу влияния. Отличаются же эти
миры между собой не только местом расположения,
но и своей системой ценностей. И если первый
энергоактивный центр связан с преодолением
страха, то седьмой помогает нам среди многих
знаний избрать и полюбить Истину. Семь центров
также подобны семи фабрикам, каждая из которых
на протяжении всей нашей жизни неустанно
трудится над характером человека, способствуя
укреплению нашей веры и благородства.
Представим, что человек пришёл в салон
красоты, где его обслуживает одновременно семь
работников: один из них подстригает, второй в это
время моет ему руки, третий ноги, четвёртый делает
массаж, а пятый в это время для него танцует и поёт
песни. Примерно так на протяжении всей нашей
жизни круглые сутки нас «обслуживают»,
воспитывая и очищая от невежества, семь слуг,
выполняющих волю Творца.
И если в дверь «первой комнаты» входит
агрессивный звереподобный волосатый предок с
дубиной в руке, то из седьмой двери выходит
пророк, мудрец, философ и царь.
Ещё семь энергоактивных центров можно
сравнить с семью фильтрами для очистки воды.
Только вместо воды через эти фильтры проходит
наше сознание.
Если
же
мы
вспомним
фрейдовскую
топографическую модель с айсбергом, в котором его
подводная часть отображает бессознательную сферу
человека, а надводная часть – сознание, то семь
энергоактивных центров в этой модели будут чем-то
вроде границы отделяющей в этом айсберге его
надводную от подводной части – сознание от
бессознательной сферы человека. У животных,
например, эта граница отсутствует, и если самцу
понравилась самка, он не будет долго церемониться,
а тут же помчится за ней, чтобы реализовать свой
инстинкт. Мужчина же в отличие от животного в
данном случае будет действовать иначе, и лишь
когда между ним и его возлюбленной возникнет
взаимная любовь, и когда они примут твёрдое
решение навсегда доверить себя друг другу, они
окажутся вместе.
Для физиков можно привести более простое
сравнение: семь энергоактивных центров можно
сравнить с семью управляющими сетками,
модулирующими поток электронов в обычном
триоде.
Многие
ошибочно
полагают,
что
разбалансировка работы этих центров происходит
из-за слабой их активности и что с помощью
медитации или каких-либо других тренировок
можно повысить активность работы этих центров,
открыть в себе новые способности и резервы и
восстановить своё здоровье. На практике же
подобный подход к лечению не принесёт большой
пользы
потому,
что
основная
причина
разбалансировки наших энергоактивных центров
заключается не в их блокировке, а в нашем
характере и извращённой системе ценностей.
Представьте, что к врачу пришёл слепой, глухой,
хромой и горбатый человек. Врач хочет вернуть ему
слух, зрение, вылечить больные ноги, выпрямить
спину. Он спрашивает: «Что вы хотите от лечения –
больной же отвечает – хочу, чтобы вы восстановили
бы мне потенцию, больше мне от вас ничего не
нужно». Мы же пришли в этот мир, чтобы обрести
несравненно большее, чем здоровая потенция. Семь
энергоактивных центров, называемых «чакрами»
для нас являются лишь средством, инструментом,
данным нам свыше для формирования «восьмого
состояния» – жизни в Божьем присутствии. И до тех
пор, пока человек не достигнет этой цели, семь
плетей будут подгонять его, ударяя по физическому
и душевному здоровью.
РЕИНКАРНАЦИЯ
Реинкарнацией называют возвращение в
прошлую жизнь. На эту тему есть такой анекдот:
«Беседуют между собой два эмбриона, находясь в
животе у матери. Один из них задаёт вопрос: «Как
ты думаешь, есть ли жизнь после рождения? –
второй отвечает – не знаю, но назад ещё никто не
возвращался». Но если всё-таки кто-то смог бы
возвратиться обратно в материнский живот, он смог
бы рассказать этим собеседникам, как однажды
какая-то неведомая сила вдруг подхватила его и
потащила через очень тесный туннель к яркому
свету, где чьи-то огромные руки взяли его и куда-то
понесли. Как вы думаете, поверили бы ему эти
двое? Подобно тому, как этим эмбрионам, пока они
не родятся, трудно понять нашу земную жизнь, так
и нам, пока мы живём в этом мире, непостижима
жизнь небесная. Конечно, известно множество
случаев клинической смерти, но все они не
раскрывают суть посмертной жизни, а лишь слегка
приоткрывают завесу. Ведь те, кто пережил
клиническую смерть, спустя считанные минуты,
вернулись обратно. Они, подобно туристам,
ненадолго заехавшим в чужую страну, лишь
поверхностно окунались в мир иной. А туризм и
эмиграция, как известно, вещи разные. Поэтому на
вопрос – что с нами будет после смерти? Куда мы
попадём? Родимся ли снова на этой земле или
попадём в какой-либо иной мир, где есть рай и есть
ад или просто исчезнем, нет готового ответа. О
посмертной
жизни
существует
множество
различных суждений, из которых некоторые в
конечном итоге могут оказаться достоверным.
Религии разных народов имеют об этом различные
представления. Материалисты же вообще отвергают
какую-либо жизнь после смерти, и в противовес
этим убеждениям приведём фрагмент из книги о.
Александра
Меня
«Магия,
оккультизм
и
христианство». История произошла с человеком,
лично знакомым автору.
«Шестидесятилетний инженер Я.А. Абрамов
страдал воспалением тройничного нерва, и ему была
сделана операция с трепанацией черепа. «Операция
происходила
под
местной
анестезией,
рассказывает Я. А., - и я в продолжение всего
времени
сохранял
полное
сознание.
Анестезирующей жидкостью мне облили бритую
голову,
и
ее
поверхность
потеряла
чувствительность. Я лежал на столе, притянутый к
нему ремнями. Чувствовал, как профессор провел
скальпелем по черепу и загнул назад, на затылок,
прорезанный кусок кожи. Слышал, как отрезанная
кожа коснулась ушей. Начали сверлить череп, чтобы
между
образовавшимися
отверстиями
его
пропиливать. Хотя я и не чувствовал резкой боли,
но состояние было очень тяжелым и нервы
напряжены... Я услышал голос: «Давление крови
катастрофически падает». Другой голос: «Сердце
останавливается». Больше я ничего не слышал и на
мгновение как бы потерял сознание... Но здесь
начинаются мои собственные ощущения и
переживания. Я чувствую, что я приподнимаюсь над
моим телом. Впрочем, я не прежний: я состою из
какой-то прозрачной материи, как из стекла или
густого воздуха, но в прежней форме моего тела.
Отделившись от тела, я становлюсь на свои новые
ноги. Вижу - рядом лежит мое неподвижное старое
тело со свисшей вниз рукой. Около него суетятся
доктора. От моих болей и нервного напряжения
ничего не осталось. Я чувствую необычайную
легкость, тишину в сердце, покой и радость. Это
было такое блаженное состояние, которое
невозможно описать и которого я никогда не
переживал на земле. Думаю: «Как мне теперь
необычайно хорошо». Немного постояв, я решил
выйти наружу. Я прохожу через ширму и через
закрытую дверь на балкон. Ничто не мешает моему
движению через материальные тела. В то утро была
пасмурная погода. Когда же я вышел на балкон, то
вижу сияющее золотыми лучами солнце и
безоблачное небо. Небо не обычное, а какое-то
искрящееся лучезарными блестками. Все время
переживаю какую-то особую радость и думаю: «Как
здесь все прекрасно. Вот она - вечность, здесь нет
более времени». Потом я возвращаюсь назад в
операционную комнату. Снова вижу свое мертвое
тело и суетящихся около него докторов. Вдруг все
оборвалось...».
Электрическим током сердце заставили биться,
и операция прошла благополучно. Согласно
протоколу операции, клиническая смерть длилась
семь минут».
Ленинградский профессор Е. И. Зуев разработал
метод лечебного воздействия, в котором наряду с
различными лечебными техниками применял
глубокую психотерапию, которую ещё называл
реинкарнацией. Проводил эту терапию профессор
без гипноза, лишь при помощи свободных
ассоциаций и, тем не менее, пациент вспоминал то,
что происходило с ним не только в детстве, но и, как
он утверждал, в его прошлых жизнях. Конечно, это
делалось не с целью любопытства, а лишь для того,
чтобы выявить психологические причины, которые
привели человека к болезни. При правильном
выполнении данной техники человек, благодаря
глубокому расслаблению тела и психики, вспоминал
и снова переживал свои прожитые годы, вплоть до
раннего детства и внутриутробного развития, а при
необходимости вспоминал и свою прошлую жизнь.
Профессор очень строго относился к качеству
выполнения этой техники. Он запрещал проводить
реинкарнацию лишь из любопытства, запрещал
применять гипноз. Если человек в прошлой жизни
вдруг видел вокруг себя ангелов, а такое тоже
бывало, терапия немедленно прекращалась. Также
было много и других ограничений. Е. И. Зуев
полагал, что причиной болезни могут быть какие-то
грехи, либо стрессы или сильное горе, пережитое,
возможно, в молодости, в детстве или даже в
прошлой жизни. Данный лечебный метод часто
имел положительный терапевтический эффект.
Прогулка в прошлое помогала человеку вспомнить и
осознать ту первичную причину, которая спустя
много лет привела к болезни. При этом человек
получал новый опыт, который помогал ему
изменить систему ценностей, а также на какое-то
время забыть о насущных проблемах и избавиться
от тревоги и депрессии.
Можно
привести
множество
различных
примеров, и даже феноменов, когда люди в
прошлых жизнях видели себя генералами, царями и
нищими, животными, рыбами, насекомыми и даже
растениями, иногда говорили на незнакомых
языках. Приведём некоторые примеры.
У молодого человека с рождения была
парализована правая сторона тела. В прошлой
жизни он увидел себя гусаром, ведёт разгульную
жизнь, играет в карты, пьёт шампанское. Но вот он
проиграл большую сумму денег, у него появились
большие долги, а вскоре он берёт пистолет и
стреляет себе в висок. После реинкарнации паралич
не снялся, но эмоциональное состояние юноши
значительно улучшилось.
В другом случае женщине был поставлен
диагноз шизофрения. Болезнь появилась после
стресса, перенесённого женщиной в восемнадцать
лет в связи с изнасилованием. В прошлой жизни она
увидела себя рабыней, она трудится на плантации.
По её словам, это изнурительный труд, жара,
издевательства надзирателей. Вдруг она с ужасом
ощутила, как прямо на плантации два раба её
насилуют.
После
пережитого
симптомы
шизофрении у женщины прошли.
Может быть, эти люди действительно видели
себя в прошлой жизни? А может, эти видения
происходят потому, что у каждого из нас в генах
хранится память о жизни наших предков, и люди во
время реинкарнации вспоминают не свои прошлые
жизни, а фрагменты из жизни своих прадедушек и
прабабушек. Ведь написано же в Библии, что Бог
наказывает детей за вину отцов до третьего и
четвертого рода (Втор.5:9).
А вот ещё одна версия: те образы, которые
человек видит во время глубокого расслабления, и
называет их фрагментами своей прошлой жизни,
могут быть чем-то наподобие сна, но только в
сознании, в бодрствовании. Ведь в сновидениях
человек также видит образы, которые косвенно
отражают его внутренние переживания.
Скорее всего, нам полностью никогда не
удастся понять многое, происходящее в наших
душах. Поэтому лучше нам не утверждать того, в
чём мы не можем быть полностью уверены, и не
мистифицировать, а назвать это просто таинством.
Ведь мы очень сложно устроены, и даже ничтожный
атом, по мнению учёных, сложнее целого города,
духовный же мир каждого из нас устроен гораздо
сложнее атома. Поэтому мы не можем с
уверенностью утверждать о неведомом нам
устройстве наших душ, и о том, что происходит с
нами после смерти.
Древняя восточная медицина уделяет огромное
значение строению человеческой психики, она
изучает систему Чакр, систему тонких тел, каналов
и различных точек и зон на теле человека. Это очень
интересные знания, которые открывают много
нового о закономерностях наших судеб и о
причинах болезней.
Но лишь когда в жизнь человека приходит
Божественное откровение, приходит живой Бог,
когда человек переживает по истине прекрасное
озарение и, как бы выходит из тёмного туннеля на
яркий свет, перед ним постепенно с годами
приоткрывается огромный и безграничный смысл
бытия. И тогда между строк Библии человеку
открываются
глубинные
причины
наших
внутренних конфликтов и работа центральной
нервной
системы,
и
причины
различных
заболеваний и многое другое. Благодаря этим
знаниям у человека меняется отношение к смыслу
жизни и к своему предназначению. Он реально
ощущает, как невидимый Бог, подобно заботливому
Отцу, ведёт его за руку по жизни, предупреждая об
опасностях, поздравляя с каждой победой, а иногда
устраивает в душе настоящий праздник.
При этих откровениях древние восточные
знания, как правило, не теряют своей важности, а
даже наоборот, как-то оживают, становятся ещё
более
понятными.
Библия
нисколько
не
противоречит учению древних медиков, а как бы
наоборот, одухотворяет это учение, наполняя его
живительной силой.
Но
почему
тогда
церковь
отвергает
реинкорнацию? В чём же вред подобного
представления о посмертной жизни? Ведь на первый
взгляд она приносит только пользу и совершенно
безобидна? Библия не отвергает реинкарнацию, в
ней об этом просто ничего не говорится. Зато в
Библии говорится о том, что после смерти каждому
из нас не миновать страшный суд (Мат.25:31-46), и
что только Бог решает, куда после этого суда
человеку суждено пойти: в ад или в рай. Для нас
пока это остаётся таинством и никто, кроме Бога, не
знает, кого из нас какая ждёт участь. А грехов у
каждого из нас, чтобы попасть в ад, хватает, и кто из
нас пойдёт в рай, а кто в ад, мы не знаем.
Есть такая притча: «Когда человек попадёте в
рай, он будет трижды удивлён. Первый раз он
удивится тому, что не увидит там того, кого ожидал
там увидеть, второй раз будет удивлён тому, что
увидит там того, кого не ожидал увидеть, ну а в
третий раз он будете удивлен, конечно же, тому, что
сам туда попал».
Если же человек будет твёрдо верить в
реинкарнацию, верить, что после смерти он
обязательно ещё раз родиться на этой земле, он
может подумать: «Ничего страшного, эта жизнь у
меня не удалась, я не смог её прожить без грехов,
ничего, ещё немного погрешу, а в следующем своём
воплощении обязательно буду вести себя умнее и
мудрее и наверняка всё исправлю или, как теперь
стало модно говорить, «отработаю свою карму».
Возможно, если в этой жизни человек ещё
немного погрешит и не покается, то ему после
страшного суда уже не представится возможность в
следующей жизни отработать свою «карму».
Христос нас всех ставит перед фактом, что у нас
есть только эта жизнь, в которой мы можем либо
сохранить, либо потерять свою душу.
А ради того, чтобы сохранить душу, в практиках
психотерапии можно обойтись и без проведения
реинкарнаций, тем более, что существует масса
других методов терапии, заменяющих этот. Ведь
важно не только вылечить тело, но и душе не
повредить. А если человек отказывается от
проведения реинкарнации ради веры в Бога, то Бог
наверняка откроет массу других возможностей
помочь безнадёжно больному, и это подтверждает
многолетний опыт работы без прогулок по
прошлым жизням.
ДЛЯ НЕВЕРУЮЩИХ
Учитель атеизма обратился к
детям: «Давайте все посмотрим вверх
и скажем дружно – Бог! Тебя нет!».
Один мальчик отказался повторять.
Он сказал: «Если Бога нет, тогда зачем
к Нему обращаться, а если есть, то не
стоит портить с Ним отношение.
Это произошло в Германии сразу после
Отечественной войны. Тогда по всюду в ГДР
насаждался атеизм. Во многих залах историки и
философы проводили лекции и занятия, в которых
приводили бесконечные доводы в пользу атеизма.
После одной из таких лекций профессор,
обратившись к залу, спросил, будут ли вопросы? Он
был уверен в себе, ведь он прекрасно знал свой
материал. Он знал, что пока ещё никто не смог
доказать существование Бога, и был уверен, что
сможет ответить на любой вопрос. К нему подошла
пожилая женщина и сказала, что хотела бы задать
ему вопрос, но прежде она должна что-то
рассказать: «Это произошло во время войны. Ко мне
в дверь постучал полицейский. Открыв ему дверь, я
увидела, что в руке он держит какой-то конверт, я
увидела, что это похоронка и я поняла, что мой муж
погиб. От горя я упала в обморок, а когда пришла в
себя, дома было много родственников и друзей, был
врач, меня успокаивали, давали лекарство, но моя
душа продолжала болеть и страдать, я не хотела
жить, я не представляла, как я буду жить без мужа.
В ожидании смерти я целыми днями лежала и
ничего ни ела. И когда я была уже совсем слаба,
неожиданно увидела в комнате у двери яркий свет и
подумала, что умираю, за тем в комнату вошёл
Христос, и комната залилась светом. И моя душа
вновь ожила и ощутила радость, я снова
почувствовала в своём теле силы, мне стало легко и
спокойно. Я встала с кровати и с тех пор мне
хорошо на душе, и я хочу жить».
Закончив свой рассказ, женщина обратилась с
вопросом к профессору: «Вот это мне дала моя вера
– сказала она, – скажите, что вам дало ваше
неверие?» От неожиданности профессор смутился и
ответил, что не ставил перед собой цель отнимать
веру у таких, как она.
АЛКОГОЛИЗМ
До недавнего времени науке были известны
лишь три состояния мозга: бодрствование, быстрый
и медленный сон. Заведующим лабораторией нейрои
психофизиологии
НИИ
им.
Бехтерева
профессором Валерием Борисовичем Слезиным
было проведено любопытное исследование. С этой
целью в лабораторию пригласили семерых
слушателей Духовной академии и, когда они
молились, записали их электроэнцефалограммы
(ЭЭГ). В результате был открыт новый феномен,
который
профессор
назвал
«четвёртым
функциональным
состоянием
мозга»,
или
«медленным», молитвенным бодрствованием. При
этом наблюдалось постепенное урежение ритма
биотока мозга, и, наконец, остались только
медленные дельта-ритмы (с частотой 2-3 Гц). Такое
состояние сознания у взрослого человека бывает во
время так называемого «медленного» сна, а во
время бодрствования – лишь у младенцев до трёхчетырёх
месяцев.
Сохранившиеся
быстрые
биопотенциалы имели столь малую амплитуду, что
практически приближались к прямой линии.
Картина ЭЭГ показывала полное отключение коры
мозга, хотя он был в сознании! «Вероятно, слова
Христа «будьте как младенцы и спасётесь» могут
быть отнесены и к состоянию мозга», - заключил
профессор. Он сделан следующий вывод:
«Четвёртое состояние мозга столь же необходимо
человеку, как и три остальных. Отсутствие одного
из них нарушает гармоничное развитие человека,
приводит к болезни и деградации. Когда в жизни
человека нет необходимого для него четвёртого
физиологического состояния мозга, нет молитвы, в
его психике происходят серьёзные негативные
процессы». И если, отказавшись от ночного сна,
человек уже на следующий день почувствует
усталость то, отказавшись от веры и молитвы,
человек ощутит усталость лишь спустя несколько
лет, но вряд ли он свяжет причины появления этой
усталости с отсутствием молитвы. Зато сто грамм
водки легко эту усталость развеют.
Великий советский физиолог академик Павлов
был глубоко верующим человеком, и кроме своей
научной деятельности был ещё и старостой в
православной церкви. И как верующий врач, он
наверняка
видел
пагубные
последствия,
происходящие в психике людей, потерявших веру.
Существует легенда, в которой академик для
поддержания здоровой психики рекомендовал
мужчинам раз в месяц напиваться до поросячьего
визга. Алкоголь действительно позволяет человеку
на какое-то время разгрузить нервную систему и
расслабиться, но это легко может перейти в
зависимость и тогда возникает реальная угроза
алкоголизма.
Не секрет, что атеизм привёл Россию к эпидемии
этой страшной болезнью. Салжиницин писал о
деревне, в которой до революции был всего один
пьяница, и все над ним смеялись. После революции
в этой деревне уже все пили, и оставался только
один трезвенник, и теперь уже все смеялись над
ним.
В качестве примера приведём притчу, в которой
трое тащат тяжёлую телегу с камнями. На вопрос:
«Что вы делаете?» Один из работников с радостью
отвечает, что строит прекрасный храм, в котором
люди будут счастливы, второй говорит, что
зарабатывает деньги, третий же пробурчит, что ему
надоела эта проклятая телега. Первым двум
стремление к цели предаёт силы, наполняет их
жизнь смыслом. Третьего же мало волнует, зачем он
тащит эту телегу, его труд превратился в серые
будни, время течёт невыносимо медленно, в груди
нарастает тоска.
И в наше время много людей живут лишь
серыми буднями, без мечты и без какой-либо цели.
Чем же тогда заполнить образовавшийся в душе
вакуум? Как освободиться от тоски и тревоги?
Конечно же, нужно как-то менять свой образ жизни,
но для этого необходимо много трудиться, при чём
трудиться своей душой и сердцем. А душевный
труд, это очень тяжёлый труд, он тяжелее
физического. И поэтому далеко не каждый из нас
способен трудиться своей душой – от чего-то
отказывать и с верой преодолеть страдания. Если в
кармане нет денег и неохота работать, деньги можно
взять взаймы. Но можно ли взять взаймы радость
жизни? Оказывается это сделать очень просто, для
этого нужно лишь сходить в магазин и купить
бутылку вина. И многие вместо того, чтобы
трудиться своей душой, искать какой-то выход и
что-то менять в своей жизни, заполняют свою жизнь
радостью взаймы, забираясь в долг, который в
будущем нужно будет оплачивать.
Так незаметно наступает вроде бы совсем
безобидная первая стадия алкоголизма. Основной её
симптом, это просто жажда веселья, желание как
следует отметить праздник и юбилей. А зачем
ходить хмурым, когда можно так хорошо
расслабиться? Со временем праздников становится
всё больше: это и первый день весны и починка
телевизора, и просто кто-то пришёл в гости. И снова
уходит тревога, снова приходит радость, правда, за
неё однажды придётся расплачиваться, но до этого
ещё далеко. И над человеком нависает чёрная туч.
Придёт время и кто-то рассчитается потерянными
годами жизни, здоровьем и страданиями, а кто-то
своей душой, но это будет ещё не скоро, и вообще
будет ли? Обязательно будет! В духовном мире с
долгами дело обстоит строго. Это у нас стало
модным не отдавать долги. В духовном же мире все
долги, не взирая на лица, оплачиваются. Правда
глазами мы духовный мир до времени не видим,
поэтому и кредитор, дающий радость взаймы, на
протяжении первых двух стадий алкоголизма
скрывает от должника своё лицо.
В одной из продаваемых в церкви книг с
молитвами об освобождение от алкогольной
зависимости, первая молитва обращена к Богу с
просьбой о помощи тем мученикам, которые живут
с пьющим. Давно ушёл в прошлое суровый
сталинский режим, при котором многие люди жили
в страхе, но живущие с пьяницей и в наше время,
как и много лет назад, постоянно испытывают
неосознанную тревогу, страх и страдание. Живущие
с пьяницей обычно скрывают своё горе от друзей и
соседей, но последние всё равно рано или поздно
узнают об этом. Самого же виновника проблем, как
правило, всё это совершенно не волнует. Его
волнует только то, что ему всё время хочется
выпить. Он считает себя полностью здоровым, ведь
пьют все…. И, тем не менее, алкоголизм, это
тяжёлое психическое заболевание, при котором
человек не только морально деградирует, но и
теряет своё здоровье. Сложность же лечения
заключается в том, что большинство страдающих от
алкогольной зависимости считают себя здоровыми.
Например, больной раком реально чувствует, как в
связи с ростом опухоли ухудшается его здоровье,
алкоголик же не чувствует, как с каждой выпитой
рюмкой у него разрушается мозг и весь его
организм, он не замечает, как деградирует его
личность, так как у него теряется критика.
Теперь ознакомимся вкратце с симптомами этой
болезни. Как ангина начинается с простуды, так
алкоголизм с опустошённой души. Для первой
стадии этой болезни характерно желание как можно
веселее отмечать каждое событие, чтобы чаще
произносились тосты, и за каждый пить до дна, а
иногда выпивать и между тостами. Если раньше
организм отторгал чуждый ему напиток, и от
принятия небольших доз алкоголя начиналась
тошнота, то со временем человек привыкает, и доза
выпиваемого спиртного увеличивается.
Пройдут годы, и если жажда к спиртному
сохранится, то со временем появится и синдром
похмелья, свидетельствующий о том, что началась
вторая стадия алкоголизма. Вы скажете, что у
многих по утрам после пьянки болит голова и
многим хочется на другой день похмелиться. Да это
так, потому что очень многие в наше время больны
алкоголизмом. Если бы они страдали от гипертонии
или от бронхиальной астмы, они бы считали себя
больными, но алкоголизм, развивается не заметно, и
поэтому ещё более опасен. Со временем появляется
всё больше и больше поводов для выпивки: это и
обмывание новой вещи и любая памятная дата, или
просто встреча с друзьями. Да и пьющих друзей
становится больше, ведь друзьями остаются лишь
те, кто пьёт, с остальными уже не интересно, они
какие-то ни такие, скучные. Если кто-то не пьёт,
значит, больной либо не нормальный. Дома всегда
должен быть запас спиртного, а вдруг придут гости!
Ведь надо их чем-то угостить! Правда эти запасы
быстро кончаются, и приходится их восполнять. Со
временем потребность в принятии большого
количества спиртного уменьшается, ведь основная
цель алкоголика заключается не в том, чтобы как
можно больше выпить, а в достижение состояния
опьянения. Со временем пьющий человек
«прокладывает тропинку» к этому состоянию.
Защитные механизмы психики, охраняющие его
сознание, сломлены и теперь он пьянеет от малой
дозы. Если же намечается застолье, самое главное,
запастись спиртным, чтобы всем хватило. Когда
алкоголь уже куплен, поднимается настроение,
также поднимается настроение и от мыслей о
приближающемся веселье. Застолья становятся всё
чаще и чаще, и доходят до нескольких раз в неделю.
Но вот ещё одна особенность: стоит алкоголику
немного выпить, как у родственников возникает
тревога. Тревога у близких может возникать даже
тогда, когда пьющий человек находится от них
вдали. Мать пьяницы на расстоянии ощущает
желание её сына выпить, она ощущает даже, как он
идёт в магазин за вином.
Алкоголика можно сравнить с сектантом,
который честно служит своему кумиру, отказываясь
ради выпивки от своих денег, времени, здоровья и
семьи. Правда долгое время он не видит того, кому
он всё это отдаёт и кому однажды должен будет
отдать свою душу.
На третьей стадии болезни из-за разрушения
мозга усиливается тревога, появляется дрожь в
руках и во всём теле, иногда возникают
галлюцинации и, наконец, происходит то, что в
народе называют белой горячкой. И лишь тогда в
награду за самоотверженное служение тот,
невидимый кумир, к ногам которого были брошены
годы жизни, семья, друзья и здоровье, приоткрывает
свою завесу, чтобы забрать себе душу верного
своего
раба.
При
этом
человек
видит
представителей
демонического
мира,
часто
появляющихся с рогами и с хвостом. Эти видения,
как правило, сопровождаются ощущением тревоги и
страха, иногда заканчиваются самоубийством,
человек прыгает с балкона или бросается под
машину или теряет память и полностью
деградирует.
Как же помочь пьющему человеку освободиться
от этой страшной болезни? На это нет готового
ответа, но если вы действительно хотите помочь,
вам необходимо для этого обрести силу. И сила эта
заключается не в том, чтобы заехать кулаком в глаз
(хоть это иногда очень хочется), и не в том, чтобы
задавить морально, а в том, чтобы иметь большую
веру. Знайте, что вытаскивать человека из
алкоголизма гораздо тяжелее, чем в течение
нескольких лет с утра до поздней ночи разгружать
вагоны. Ведь помогая человеку освободиться от его
пристрастия, вы вступаете в борьбу с тем, кому
пьющий человек задолжал. Если бы этот долг
измерялся рублями или долларами, всё было бы
проще, но этот долг измеряется страданием. Готовы
ли вы за него страдать? Если нет, то вы не в силах
ему помочь. Ведь чтобы освободить человека из
рабства, за него нужно отдать долг. Пьющий же
человек физически свободен, он продал в рабство
лишь свою душу, и уже получил за эту сделку море
удовольствий, и теперь по закону справедливости
его ждёт расплата. Интуиция действует в нас
помимо нашей воли и пьющий человек, мучается от
тревоги и страха, он неосознанно чувствует час
приближающейся расплаты. «Какой выкуп даст
человек за душу свою?», спрашивает Иисус
(Матф.16:26) Ни врач и ни психолог, сколько бы вы
им не заплатили за лечение, не способны выкупить
душу пьющего человека. И вы тоже вряд ли
сможете это сделать. Но это уже сделал за нас Тот,
Кто Своими страданиями расплатился за наши
ошибки. Апостол Пётр говорит, что: «Не тленным
серебром или золотом искуплены вы от суетной
жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною
Кровию Христа» (1Пет1:18-21). И если вы
действительно верите, что Иисус уже заплатил за
всех нас, то смело действуйте. Ведь как от одного
человека другому передаётся болезнь, так
передаётся и духовный свет. И вы можете стать
проводником этого света, но для этого
Божественный свет прежде должен наполнить вас
самих.
Прежде, чем кому-то помогать, вам самим
нужно обрести душевное здоровья. Сначала
постарайтесь
сами освободиться от страха и
тревоги и от всех своих обид. И если вы сможете
наполнить своё сердце Божественным светом, то со
временем вы сами станете источником этого света, и
сможете наполнить им сердце того, кто рядом с
вами и кто в этом свете нуждается.
Приведу пример из жизни. Пьянствовали муж и
жена, но однажды произошло чудо. Муж пришёл к
вере в Бога и бросил пить, стал ходить в церковь, у
него появились верующие друзья. Его жена
продолжала пить, а он за неё молился и терпеливо
ждал исцеления. Он верил, что если Господу будет
угодно, то однажды она обязательно бросит пить.
Время шло, а он за неё молился. Кто-то занимается
физическим трудом: строит дома и ремонтирует
автомобили, а её муж всё это время работал своим
сердцем: молясь за свою жену, он как бы наполнял
светом её опустевшую душу. Иисус говорит:
«Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, а кто
будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет
жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему,
сделается в нем источником воды, текущей в жизнь
вечную» (Иоан.4:13-14). Придя к вере, мужчина стал
источником живой воды, а спустя восемь лет к его
жене прикоснулся Христос, и она тоже бросила пить
и пришла в церковь.
Но любить ближнего на языке Библии означает
желать ему добра. И поэтому иногда, желая
человеку добра, мы можем быть с ним твёрдыми и
даже жестокими (1Кор.5:11). Поэтому постарайтесь
не говорить вашему пьющему родственнику, что он
своими пьянками отравляет вашу жизнь и разрушает
семью, и что вы с ним живёте, как в аду. Молитесь
за него и верьте, что терпение и духовный труд не
напрасны. Верьте, что Бог слышит ваши молитвы и
действует. Но цветок не может сразу расцвести, и
душа тоже не может сразу наполниться светом.
Постарайтесь не бояться за здоровье пьющего
человека. Потому что как тучи заслоняют солнце,
так и тревога может закрыть от нас Божественный
свет. Доверьте судьбу пьющего человека в руки
Бога и отпустите его, дайте ему полную свободу.
Ведь этому учит нас Тот Единственный, Кто
действительно может помочь. А решение бросить
пить должно прийти человеку не через ваши упрёки,
а изнутри. И знайте, что, давая свободу другим, вы и
сами становитесь свободнее. Вы имеете право
сказать пьющему человеку (когда он в трезвом
состояние) такие слова: «Ты свободный человек, и
можешь сам сделать выбор, пить тебе или не пить,
но я хочу тебя предупредить, что я не буду скрывать
от родственников и соседей, если они спросят, из-за
чего я страдаю. И, если ты придёшь опять пьяным,
возможно, уйду с детьми ночевать к друзьям».
Верьте, что все ваши молитвы услышаны.
Единственным вашим врагом может быть только
страх. Не отождествляйте этот страх с собой.
Относитесь к нему, как к «грязи», от которой вы
должны избавиться, но не сами, а при помощи Бога,
и тогда по вашей вере и покаянию Он обязательно
очистит вас.
Рассказ бывшего алкоголика.
«Я бы хотел рассказать о своей прошлой
кошмарной жизни, чтобы те, кто сегодня находится
в этой тяжёлой ситуации, в этих страшных пороках,
в рабстве алкоголизма и наркомании немного
ободрились, потому что есть светлая надежда для
таковых. Самое главное, не дать обмануть себя, не
сказать: «Это всё, это конец», это наоборот, только
начало. Нельзя спастись тому, кто действительно не
считает себя погибшим.
Ребёнком я прошёл войну, голод, блокаду и
остался жив. И вот пришло время, когда я подошёл
к такому концу, что не хотел жить, пришли мысли о
самоубийстве. Всё – думаю - на конце пропасти
стою. И вот в эту ночь случилось что-то страшное,
что перевернуло всю мою жизнь. Раньше я даже не
представлял, что есть что-то страшнее смерти.
Перед войной я не пил, а только курил. Пить начал в
сорок третьем году, когда была прорвана блокада.
День Победы, радость такая, пили все по любому
поводу, говорили, что не пьёт только курица. И мы с
друзьями стали пить. Пили всё подряд тогда, и лак,
и политуру, и денатурат, и одеколон, и духи. Потом
я сделал самогонный аппарат. Друзья мои все ушли
из жизни – кто с эпилепсией, кто повесился, кто
отравился эссенцией. Мой друг, с которым я прожил
долгие годы, блокаду, войну, двадцать восемь лет
ему было, принёс бутылку. Мы выпили, он говорит:
«Не хочу больше жить – плачет – пойду сейчас,
сброшусь с Володарского моста». Я его уговаривал,
но это не помогло. Потом и я пришёл к этому же
концу. И вот в ту ночь, когда я уже решил
покончить собой, совершилось страшное, чего я
даже не предполагал и не думал. Пришёл ко мне
дьявол, за моей душёй, как когда-то пришёл он за
Иисусом Христом, и поставил Его на крыле храма, и
сказал: «Бросься вниз». Но Господь сказал: «Отойди
от Меня сатана». Но я тогда был безбожник, алкаш,
тем более тогда было гонение на церковь. И в это
время совершилось чудо. Вся моя душа
встрепенулась от страха, волосы встали дыбом, и я
закричал: «Господи помилуй!», как я слышал когдато до войны от матери. «Господи помилуй меня!», и
действительно произошло чудо, дьявол бросил
меня, а Господь протянул мне руку и сказал: «Не
бойся, держу тебя за правую руку твою, говорю
тебе, не бойся, Я помогаю тебе». И вот уже сорок
лет я иду этой, «Слава Господу!» счастливой
жизнью, жизнью победы. Поэтому я хочу всем, кто
сегодня в таком состоянии находится, сказать:
«Ободритесь! Будьте смелы и тверды, и не бойтесь!
Господь поможет вам!». Только нужно обратиться к
Нему всем сердцем. Не языком, не устами, а
сердцем! Потому, что Он пришёл спасти людей
именно таких, погибших уже. Но для того, чтобы
жить этой жизнью, нужна сила, а сила у Бога. Вы
примите силу, когда сойдёт на вас Дух Святой,
Господь сказал. Но для этого нужно принять
Христа, сказать: «Господи, прости меня грешного,
войди в мою жизнь, войди в моё сердце!». И
Господь совершит это. Да поможет вам Господь,
дорогие друзья! Верьте, потому что я всё это
пережил в своей жизни!»
ЕСЛИ В ВАШ ДОМ
ПРИШЛА БЕДА
Подобно художнику, доводящему
каждым новым мазком кисти свою
картину до совершенства, Небесный
Творец страданиями и скорбями
отшлифовывает
и
ведёт
к
совершенству характер человека.
В нашей жизни никогда не бывает всё гладко, и
нет такой семьи, в которую бы ни разу не
заглядывала беда. Но как быть, если именно в ваш
дом постучала беда? Если сегодня кто-то из ваших
близких находится в смертельной опасности:
неизлечимо болен, попал в какую-то скверную
историю, беспробудно запил или стал наркоманом?
Как действовать, если над любимым человеком
нависла смертельная опасность? С чего начинать,
если обстоятельства зашли в тупик, и уже ни деньги,
ни связи помочь не в силах? А бывает и так, что у
вас нет ни первого и ни второго.
И все-таки не отчаивайтесь! Не стоит опускать
руки! Если вы действительно искренне хотите
помочь тому, кто сейчас находится в беде, у вас есть
реальный шанс это сделать. И как бы не была велика
ваша беда, вы можете помочь любимому человеку.
Вы можете оказать ему духовную помощь, и эта
помощь будет реально действовать. Эта помощь
способна действовать независимо от расстояний, и
от того, сколько денег осталось в вашем кошельке.
И поверьте, что в критических ситуациях духовная
помощь гораздо важнее материальной, и даже
важнее помощи какого-нибудь очень влиятельного
чиновника. Ведь любовь даже самого маленького,
слабого
и
беззащитного
человека
имеет
безграничную силу. Правда иногда наша любовь
бывает наивной и беспомощной, но если её вверить
в руки Того, Кто создал этот мир, она сможет и горы
сдвинуть. Ведь невозможное человеку, возможно
Богу. Эффективность же вашей духовной помощи
будет зависеть лишь от вашей веры. Иисус говорит:
«Истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с
горчичное зерно и скажете горе сей: "перейди
отсюда туда", и она перейдет; и ничего не будет
невозможного для вас» (Матф.17:20).
Но где простому человеку взять такую веру?
Как обрести веру, которая творит чудеса?
Возможно, этот вопрос задавал себе и отец
мальчика, страдающего от приступов эпилепсии,
когда: «Иисус сказал ему: если сколько-нибудь
можешь веровать, все возможно верующему. И
тотчас отец отрока воскликнул со слезами: верую,
Господи! помоги моему неверию» (Мар.9:23-24).
В Библии можно встретить много людей,
обладавших большой верой, одним из них был
Авраам. Его веру апостолы приводят в пример для
подражания.
Обращаясь к Аврааму, Бог неоднократно
говорил, что произведёт от него великий народ. Но
шли годы, а его жена Сарра оставалась бесплодной.
И лишь в глубокой старости она зачала и родила
сына. Долго Авраам ждал этого, но не долго
длилось его счастье. Спустя некоторое время: «Бог
искушал Авраама и сказал ему: Авраам! Он сказал:
вот я. [Бог] сказал: возьми сына твоего,
единственного твоего, которого ты любишь,
Исаака; и пойди в землю Мориа и там принеси его
во всесожжение на одной из гор, о которой Я
скажу тебе» (Быт.22:1-2). Нам подобная просьба
показалась бы нелепой, но в те времена у многих
народов действительно был обычай приносить в
жертву своим богам первого ребёнка. Да и сам
Авраам неоднократно приносил в жертву Богу
различных животных. Но на сей раз, он должен был
принести в жертву не животное, а своего
долгожданного и любимого сына!
А что если в этот раз не подчиниться воле
Творца? Можно же всего лишь раз Его ослушаться?
Ведь Он дал нам полную свободу! Тем боле, что
сейчас Он где-то далеко, невидимый, а ребёнок,
которого я безумно люблю, около меня! И вообще,
здесь на земле всё в первую очередь зависит от
нашей воли, от наших решений и от наших
действий! Ведь мы свободны. А многие вообще не
верят в Бога, и ничего, как-то живут! Всего один
компромисс и ребёнок останется живым…, и Сарра
не будет плакать…. Но можно ли что-то скрыть от
Творца неба и земли? От Того, Кому принадлежит
весь этот мир? Не знал тогда ещё Авраам заповеди,
говорящей о том, что никого нельзя любить больше,
чем Бога, и, тем не менее, несмотря на свою
безграничную любовь к своему сыну, он эту
заповедь исполняет.
И вот: «Авраам встал рано утром, оседлал осла
своего, взял с собою двоих из отроков своих и
Исаака, сына своего; наколол дров для
всесожжения, и встав пошел на место, о котором
сказал ему Бог» (Быт.22:3). Разбудил ли он тем
утром Сарру? Сказал ли он ей, куда идёт?
Попрощалась ли мать со своим единственным
сыном? Мы этого не знаем но, скорее всего, этого не
произошло. Не знаем мы и того, что в это время
творилось в душе Авраама. И хоть он не мог тогда
слышать слов, которые спустя две тысячи лет
произнесёт Христос: «И всякий, кто оставит домы,
или братьев, или сестер, или отца, или мать, или
жену, или детей, или земли, ради имени Моего,
получит во сто крат и наследует жизнь вечную»
(Матф.19:29). Скорее всего, слова эти были
отпечатаны в сердце Авраама. Ведь оставить ради
Бога это значит, выпустить из своих рук, чтобы
передать в руки Того, Кто является источником
жизни. Что же в тот момент переживал в своей душе
Авраам? Можно лишь предположить, что его душа
горела в огне страданий, но в сердце своём, скорее
всего, он хранил веру и молился. Возможно, он
говорил: «Господь, вот перед Тобой мой любимый
сын! Это самое дорогое, что у меня есть, но всё моё
принадлежит Тебе, ибо Ты сотворил весь этот мир и
только Ты имеешь власть давать жизнь и её
забирать. Вот я веду к Тебе сына моего
возлюбленного, чтобы отдать его в Твои руки. Если
Тебе угодно, прими его в жертву Себе, как когда-то
принимал от меня в жертву моих лучших
животных».
И нам, когда мы обращаемся с молитвой к
Творцу, необходимо заглядывать в своё сердце, и
при этом задавать себе вопрос, есть ли там вера,
подобная вере Авраама? Вера в то, что жизнь
любого из нас находится в руках Творца, вера в то,
что только Он властен над нашими судьбами и над
тем, сколько кому отпущено жить. Заглядывая в
своё сердце, задайте себе вопрос: «А смог бы я
подобно Аврааму подняться в гору Мориа, ведя с
собой того, кого я люблю, и над кем нависла
смертельная опасность, за кого день и ночь
тревожится моё сердце?». Это очень сложный
вопрос, многие на нём спотыкаются. Трудно понять,
почему Бог допускает в мире столько зла, почему
иногда гибнут невинные дети? И Аврааму наверно
тоже трудно было понять, почему должен умереть
ни в чём неповинный его сын Ицхак?
Устами пророка Исаии Бог говорит, что нам
никогда не постичь Его волю. Он говорит, что: «Как
небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших,
и мысли Мои выше мыслей ваших» (Ис.55:9). И, тем
не менее, разум ищет ответ на вопрос, почему
существуют беды и страдания? Ведь бывает и так,
что человек вроде бы всё делает хорошо, старается
изо всех сил, и всё равно страдает. Мудрый
Соломон на это сказал: «Все пути человека чисты в
его глазах, но Господь взвешивает души»
(Прит.16:2), и «Всякий путь человека прям в глазах
его; но Господь взвешивает сердца» (Прит.21:2). Мы
же в отличие от Господа не способны взвешивать ни
людские души и ни сердца и тем более познать
замысел Творца. Поэтому мудрый человек
воспринимает зло, как терапию, данную по милости
Божией ему свыше, терапию, которая необходима
для того, чтобы очистилось его сердце. При такой
вере сердце человека действительно с годами
очищается, укрепляется характер человека, и на
смену зависти, страху и тревоге, злоречию,
осуждению и отчаянию приходит любовь ко всем
людям и вера в безграничную милость Божью.
Верил в эту безграничную милость и Авраам,
поднимаясь со своим сыном на гору Мориа. А мы
имеем ли такую веру? Можем ли и мы, молясь за
любимого человека, в сердце своём полностью
доверить его жизнь Божьей милости? Успокоится ли
при этом наша душа? Сможет ли она передать в
решающий момент судьбу любимого человека в
руки Творца?
Пилат, беседуя с Иисусом, говорит: «не знаешь
ли, что я имею власть распять Тебя и власть имею
отпустить Тебя»? И мы часто полагаем, что наши
судьбы находятся во власти каких-то людей или
обстоятельств. Но Иисус отвечал Пилату: «Ты не
имел бы надо Мною никакой власти, если бы не
было
дано
тебе
свыше»
(Иоан.19:10-11).
Непостижимы наши судьбы, но каждая из них
хранится в руке Творца. И подчинены они вполне
определённым законам, хоть и непостижимым
нашему разуму, но строго исполняемым с
точностью до мелочей. Мало мы о себе знаем, Бог
же знает о каждом из нас абсолютно всё. Он даже
все волосы сосчитал на наших головах
(Матф.10:30). И только Он решает сколько, кому
осталось жить. И когда мы искренне Ему верим, в
нужный момент Он обязательно приходит к нам на
помощь. Ведь кому мы доверяем свою судьбу, тот
над ней и властен. Кто-то, поддаваясь панике,
становится суеверным и, несмотря на Божий запрет,
вверяет свою судьбу в руки гадалок и магов, а
значит, в руки представителей демонического мира.
«Широки врата и пространен путь, ведущие в
погибель, и многие идут ими» (Матф.7:13). И лишь
немногие не смотря ни на что, находят в себе
мужество и силу, чтобы открыть своё сердце Богу и
не побояться доверить в Его любящие руки себя и
своих близких. Это трудно, потому что «тесны врата
и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят
их» (Матф.7:14).
«На третий день Авраам возвел очи свои, и
увидел то место издалека. И сказал Авраам
отрокам своим: останьтесь вы здесь с ослом, а я и
сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к
вам. И взял Авраам дрова для всесожжения, и
возложил на Исаака, сына своего; взял в руки огонь
и нож, и пошли оба вместе. И начал Исаак
говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: отец мой!
Он отвечал: вот я, сын мой. Он сказал: вот огонь и
дрова, где же агнец для всесожжения? Авраам
сказал: Бог усмотрит Себе агнца для всесожжения,
сын мой. И шли [далее] оба вместе. И пришли на
место, о котором сказал ему Бог; и устроил там
Авраам жертвенник, разложил дрова и, связав сына
своего Исаака, положил его на жертвенник поверх
дров. И простер Авраам руку свою и взял нож,
чтобы заколоть сына своего. Но Ангел Господень
воззвал к нему с неба и сказал: Авраам! Авраам! Он
сказал: вот я. [Ангел] сказал: не поднимай руки
твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо
теперь Я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел
сына твоего, единственного твоего, для Меня».
(Быт.22:4-12)
Человек, переживший клиническую смерть,
обычно в корне меняется. Хоть он и возвращается к
земной жизни, но что-то в нём безвозвратно
умирает, а что-то рождается. Наверно пережил в
своей душе эту смерть и Авраам, и его сын Ицхак.
Непостижимы для человеческого разума судьбы
людей, но все они в руке у Бога. Иван Грозный в
порыве гнева занёс нож над своим сыном. Вспомнил
ли он в тот момент о Боге? Но мы знаем, что никто в
последний момент не остановил его руку. Авраам
же заносит нож над своим сыном, безумно любя его,
и делает он это лишь потому, что велика его вера, и
Бог пощадил его сына и благословил его. Ведь Бог
является источником жизни.
Также Бог силен пощадить и любого из нас,
даже самого последнего преступника, если в нём
сохранилось хоть немного веры. А если у него этой
веры нет, вы можете за него молиться, чтобы
освятить и наполнить его своей верой, ибо
написано: «Если начаток свят, то и целое; и если
корень свят, то и ветви» (Рим.11:16).
Есть много хороших врачей, среди них есть и
профессора, и лауреаты нобелевской премии. Эти
люди очень многое могут, но не всё. Они знают, как
вылечить тело, но далеко не всегда способны
помочь человеку освободиться от депрессии, от
алкоголизма и наркомании, от зависимости к
азартным играм.
Но есть Врач, Который способен решить все эти
проблемы, и к Нему на приём попасть гораздо легче,
чем даже к обычному семейному врачу. Только
далеко не каждый из нас готов к этому и далеко не у
каждого достаточно мужества принять с верой
терапию от Этого Врача.
Вот один из примеров.
Начало девяностых годов, небольшой городок в
центре России, мама имеет высокий пост, отец пьёт,
сын пришёл из армии, женился, занялся бизнесом,
взял в банке ссуду, купил за границей товар. Всё
было бы хорошо, но… таможня задержала
контейнер с грузом, неожиданно стали расти
банковские проценты. Пришлось отдать всё, что
было в доме: остаток денег, новую машину. Вскоре
таможня пропустила контейнер с товаром, но к тому
времени банковские долги были так велики, что
пришлось отдать и тот контейнер. Вот пришла
очередь и за шикарной квартирой в центре города.
Банковские проценты почему-то так быстро росли,
что за ними невозможно было угнаться. Иногда
ночью домой приезжали бандиты, забирали сына,
завязывали ему глаза и везли за город, там пытали –
лили на спину кипяток, требовали отдать
родительскую квартиру и служить бандитам. А
утром, почерневшая от горя мать, приводила к нам
на приём своего сына, поднимала ему рубашку и
показывала на его спине следы пыток. От стрессов у
парня на ногах появился грибок, и слезли ногти.
Обращались за помощью к властям, познакомились
даже с генералом, но и тот помочь не смог. Мать
ходила к банкирам, плакала, умоляла, пыталась както всё уладить, договориться, стала использовать
своё служебное положение в личных целях, чем
вызвала на себя гнев сотрудников. Дошло до драки
– на автобусной остановке подралась с сотрудницей,
та с неё сорвала крест…, вскоре её уволили с
работы. На нервной почве у матери раздулись
лимфатические
железы,
сделали
операцию,
подозревали саркому лёгких. Невестка с внуком
ушла к своим родителям. Муж продолжал
пьянствовать и с топором гонять жену по квартире.
Был ли у этой женщины повод для отчаяния?
Конечно, был, да ещё какой!
Два раза в год по работе мы приезжали в этот
город, и всякий раз привозили с собой различные
религиозные кассеты, фильмы и духовные книги.
Женщина слушала проповеди, смотрела фильмы,
читала книги, ходила в церковь. Помнится,
особенно воодушевила её тогда книга «Отец
Арсений». Положение было сложное – как на войне.
Оставалось надеяться лишь на милость Божию и на
слова Христа: «Не оставлю тебя и не покину тебя»
(Евр.13:5), и о том, что невозможное человекам
возможно Богу (Лук.18:27), и ещё: «Истинно говорю
вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно и
скажете горе сей: «перейди отсюда туда», и она
перейдет; и ничего не будет невозможного для вас»
(Мат.17:20), ещё говорил Иисус: «Если бы вы имели
веру с зерно горчичное и сказали смоковнице сей:
исторгнись и пересадись в море, то она послушалась
бы вас» (Лук.17:6).
Шло время, женщина была погружёна в
глубокое страдание, но не теряла веру. Мы как
могли, поддерживали её, проводили интенсивную
терапию для укрепления нервной системы и
иммунитета, много беседовали о Боге, о вере и о
том, как Иисус учит относиться к обидчикам.
Как-то по телевизору в криминальных новостях
рассказали о бандитской разборке со стрельбой и с
гибелью одиннадцати человек, произошедшей в том
городе. После тех событий банк закрылся и больше
уже никто эту семью не терроризировал. Вскоре сын
стал директором магазина, а его мать у него
бухгалтером.
ФРАГМЕНТ ИЗ РАССКАЗА ОЛЬГИ
МЕЛЕНЧУК
У Ольги был рак крови, также
она четырнадцать лет страдала
от
тяжёлой
наркотической
зависимости. Врачи пророчили ей
скорую смерть, но за неё неустанно
молились мать с сыном, и однажды
в её жизни всё изменилась. Теперь
она полностью здорова, имеет
прекрасную семью и троих детей.
Я раньше видела очень много счастливых
людей, у которых была нормальная жизнь и я
считала, что такие люди не нуждаются в Боге. Я
думала, что в Боге нуждаются только юродивые,
хромые, больные обездоленные люди, кому больше
некуда пойти. На самом деле сейчас я реально вижу,
что это не так. В Боге нуждается каждый человек,
каждый человек создан существом, поклоняющимся
Богу, и если в жизни человека этого нет, то он не
смотря ни на что, ущербен, он всё равно в своей
душе страдает и мучается. И если это не наркотики
и не алкоголь, то это какие-то другие страхи, боли и
обиды, которые заполняют сердца
людей
незнающих Бога. А Бог хочет просто жизни и
сердца людей привести в Свой Божественный
порядок, и каждого наполнить этим счастьем, этим
миром, этой любовью, которые получила я. Я также
хочу сказать дорогим братьям и сёстрам во Христе о
том, что вокруг вас столько людей, которые не
знают Бога, столько наркоманов и алкоголиков,
бомжей которые выглядят очень ужасно и к ним
противно подходить. Я понимаю это, потому что я
сама была такой, но каждый из них потенциальный
сын Божий или дочь Божья. Просто они не знают, о
том, что есть любящий Отец, и если вы не скажите
им об этом, то кто же тогда скажет им? Потому что
весь мир занят собой, он бежит куда-то, и он не
может остановиться, и я призываю вас не проходить
мимо этих людей, а просто подарить частичку
своего сердца, частичку Божьей любви. Бог научит
и даст вам возможность любить этих вонючих,
грязных людей, которые просто валяются на
обочине нашей жизни. Я также хочу сказать
молодёжи, которая, может быть, слушала моё
свидетельство, я хочу, чтобы для вас это было
каким-то напутствием, может просто уроком. Не
обязательно учиться на своих ошибках, можно
сделать вывод из того, что вы услышали и не
купиться на дьявольскую лож, что наркотики – это
круто, что это что-то замечательное, что это
необходимо, что это к чему-то вас приблизит или
возвысит. Это всё неправда. Я хочу, чтобы вы знали,
что каждый, кто приближается к вам для того,
чтобы предложить наркотик, это человек, который
хочет убить вас. И поэтому думайте прежде, чем вы
сделаете свой выбор. Выбор в ваших руках и вашу
жизнь вы будете строить сами, не торопитесь.
Также я хочу сказать наркоманам, ребята, для
вас есть выход. Если такую, как была я, Бог смог
изменить, то это значит, что выход есть для
каждого. Я была совершенно безнадёжна, но теперь
моя жизнь совсем другая, поэтому просто
обратитесь в церкви. Сейчас много центров, только
христианских центров (www.newlife.spb.ru). В
остальных обычно много денег и мало помощи.
Христианские центры это те центры, которые
открывают
дорогу
в
новую,
совершенно
уникальную жизнь, потому что только Бог может
освободить душу человека, тот Бог, Который и
создал эту душу. Да, врач может снять физическую
ломку, но он не может освободить души. Это может
сделать только Иисус Христос. Поэтому помните об
этом, что где бы вы сейчас не были, в каком бы вы
не были сейчас состоянии, Бог видит вас, слышит
вас и знает ваши мечты и ваши желания. Поэтому
вы можете к Нему обратиться с любого места, и вы
просто увидите, как Божественная помощь начнёт
приходить в ваши жизни. И Бог поднимет вас, Он
просто выведет вас из этого рабства, из этого зла, из
этой зависимости и обнимет вас и утешит вас Своею
Отеческой любовью, Он вытрет ваши слёзы и
успокоит ваши сердца.
Также я хочу и вам сказать, дорогие родители
наркоманов, не отчаивайтесь! У вас тоже есть
надежда! Вы начните молиться за своих детей! Вы
встаньте в этот пролом, в который может быть
никто кроме вас не может и не хочет уже вставать!
Я знаю, что только вы не потеряли надежду в ваших
детей, а если потеряли, то она у вас есть. Моя мать
получила совершенно здоровую дочь, она умерла на
моих руках и я отдала ей последнюю дань своей
жизни и она в последние годы своей жизни была
просто счастливой женщиной, потому что она имела
любящую заботящуюся дочь и Бога Отца в своём
сердце.
И последнее. Ни один самый лучший день из
своей прошлой жизни, который по мирским
понятиям считался бы самым замечательным,
самым крутым, когда у меня было много денег,
много друзей, много «кайфа», когда я чувствовала
себя на пике и на гребне волны, я бы не променяла
на самый плохой, на самый тяжёлый день жизни с
Богом. Потому что самый ужасный день с Богом на
много прекрасней всей той жизни, которую я вела
до встречи с Ним.
О ПРОКЛЯТИИ
Каждый день мы произносим массу различных
слов, порой даже не задумываясь о том, что словом
можно убить и словом можно воскресить. А ведь
наши слова могут быть наделены гигантской силой.
Словом был создан наш мир. И подобно тому, как
человек своими руками строит дом или ремонтирует
автомобиль, при помощи слова созидается душа
человека, созидается наш психический мир,
который является основой всей нашей жизни. Но
как человек, нажав на курок, может ранить или
убить другого человека, так и своим словом он
может ранить и даже погубить жизни многих людей.
Когда будущая мать, еще до рождения ребенка,
посещает храм и читает молитвы, она через слово
освящает и благословляет свой плод. Слова же
проклятий, это слова, подобные яду или удару ножа.
Если благословение родителей спасает детей от
многих бедствий, выравнивает их судьбу, а иногда
избавляет их от неминуемой смерти, то проклятие,
это черный траурный покров над их жизнью.
Родители, проклинающие своих детей, совершают
такую же жестокость, как если бы они убили бы их
своей рукой. Проклиная ребенка, они отказываются
от своих родительских прав, и словами проклятий
вручают ребенка демону. Проклятие, это пожелание
бедствий в земной жизни и гибели в вечной. В
древности финикийские язычники, бросая детей в
пламя, приносили их в жертву демону.
Христианские же родители, проклиная своих детей,
призывают темную силу овладеть их ребенком,
мучить его всю жизнь и взять в вечности как свою
добычу. Не менее страшно и то, что проклятие, как
и благословение, переходит на последующие
поколения, и его печать будет лежать на еще не
родившихся младенцах. Библейский герой Ной за
провинность проклял своего младшего сына Хама
(Быт.9:25), и в результате спустя сотни лет его
потомки, Хананеи до такой степени погрязли в
грехах, что Бог предал их заклятию и уничтожил, не
пощадив при этом ни женщин ни стариков ни детей
(Втор.7:1-2).
Сирах пишет, что проклятие матери разрушает
дома детей (Сир.3:9). Есть семьи, на которые
постоянно обрушиваются несчастья, в которых
расстраиваются все дела, умирают дети, рождаются
калеки и больные. Есть люди, на лицах которых
лежит печать какой-то обреченности, и чаще всего
это следствие проклятия их родителей или предков.
Проклятие, произнесенное даже в адрес своего
кровного врага и обидчика, остается излишней
жестокостью и несправедливостью, так как его
пагубное и разрушительное действие превосходит
то зло, которое один человек может нанести
другому. Поэтому апостол Павел не только
заповедует христианам, но и умоляет их:
«Благословляйте, а не проклинайте» (Рим.12:14).
В законе любого государства можно найти
множество статей, защищающих жизнь человека от
насилия, от нанесения ему телесных повреждений,
но нет статьи, запрещающей проклинать. Есть
статья, запрещающая незаконное хранение оружия,
но у каждого из нас есть оружие не менее опасное,
чем пистолет, это слово. Люди же, проклинающие
по пустякам, а иногда и просто по привычке, это
змеи, кусающие своего ближнего своими ядовитыми
зубами.
Проклятие, это отделение человека от Бога, это
молитва дьяволу о том, чтобы он отомстил бы
человеку, был бы преткновением на путях его, стал
болезнью в теле его, взял как добычу сердце его,
чтобы Ангел-Хранитель отошел бы от человека и
Бог отвернулся от него.
Человек же, проклинающий сам себя или
другого человека, похож на безумца, который
вонзает нож в свое собственное тело и призывает
сатану, чтобы тот взял его к себе. Душа такого
человека идет по мытарствам как бы закованная
цепями.
И хоть полиция не может запретить людям
проклинать, жизнь строго наказывает того, кто
своим словом ранит другого человека.
Не так давно мы были свидетелями
драматических событий, происходивших в Израиле,
когда президент Шарон отдавал часть территорий
своего государства Палестине. В эти дни у
президента
было
много
противников,
произносивших в его адрес злые слова. Один из них
по телевизору в прямом эфире послал в адрес
президента проклятия с пожеланием, чтобы у него
взорвалась голова. Вскоре после этого у президента
действительно произошёл обширный инсульт и вот
уже много месяцев он находится в коме. Но мало
кто знает, что человек, проклявший президента,
умер чуть раньше того, как у президента произошёл
инсульт.
И если самая большая заповедь, это заповедь
любви, то проклятие – самый большой грех против
этой заповеди. Христос пришел на землю, чтобы
снять с человечества древнее проклятие. Как же
поступить тем, кто кого-то проклинал? Кто
проклинал своих детей? Прежде всего, исповедать
этот грех в церкви, просить Бога о том, чтобы его
безумные слова не исполнились, понести за это
епитимью; если позволяют условия, заказывать
службы о спасении и благополучии тех, кого он
проклинал и раздавать за них милостыню бедным.
Свои же уста, оскверненные проклятием, как
человеческой кровью, надо очистить и омыть
постоянным покаянием и призыванием Иисуса
Христа.
Что делать тем, кого прокляли? В ответ на
проклятие горячо молиться за проклинающих,
осознавая при этом свои, пусть даже самые мелкие
ошибки и прегрешения, которые могли послужить
поводом для произнесения проклятия. Просить,
чтобы священник прочел особую молитву на снятие
проклятия и назначил епитимью, стараться чаще
причащаться Святых Таин. Легче нанести рану, чем
ее залечить, но покаяние и милость Божия врачуют
всякую рану, а также дают человеку силы в
преодоление всех трудностей.
В заключение приведём следующий пример: «К
священнику обратилась пожилая женщина. Она со
слезами на глазах рассказывала, как только что на
улице её прокляла незнакомая женщина. Проклиная,
та женщина упомянула всех членов её семьи и так с
ней говорила, будто знала всю её жизнь. «Что мне
теперь делать?» – в ужасе спросила женщина. «Вы
верите в Бога? – задал вопрос священник – да, –
тогда вспомните, как учит нас поступать в таких
случаях Христос? Он учит любить врагов наших,
благословлять проклинающих нас, благотворить
ненавидящим нас и молиться за обижающих нас и
гонящих нас. И вы поступайте так и верьте, если
Господь сказал, что не оставит и не покинет нас, то
значит так и будет, и ничего не бойтесь, если
сохраните веру, всё у вас будет хорошо».
Будем же помнить, что в нашей жизни не
бывает случайных событий. И если в чей-то адрес
прозвучали злые слова, значит, это было угодно
судьбе, и они должны были прозвучать. Верьте, что
всё в нашей жизни происходит по непостижимой
нам воле Божьего промысла, в котором: «любящим
Бога, призванным по [Его] изволению, все
содействует ко благу» (Рим.8:28). Поэтому и
проклятия, сказанные в адрес человека верующего и
искренне стремящегося к Богу, вместо вреда
принесут ему только пользу, и научат его смирению,
а также любить и благословлять своих врагов.
В написании главы использовались материалы
статьи священника о. Рафаила из Саратова «О грехе
проклятия».
ОТ МЕНЯ ЭТО БЫЛО
Духовное
завещание
иеросхимонаха
Серафима
Вырицкого, написанное им от лица
Спасителя.
Думал ли ты когда-нибудь, что всё, касающееся
тебя, касается одинаково и Меня? Ибо касающееся
тебя, касается зеницы ока Моего. Ты дорог в очах
Моих, могущественен, и Я возлюбил тебя, а потому
для Меня составляет особую отраду воспитывать
тебя.
Когда искушения восстанут на тебя, если враг
придёт, как река, Я хочу, чтобы ты знал, что от
Меня это было. Я – Бог, располагающий твоими
обстоятельствами. Ты не случайно оказался на
своём месте, это то самое место, которое Я тебе
предназначил. Не просил ли ты, чтобы Я научил
тебя смирению? Так смотри: Я поставил тебя как раз
в ту школу, где этот урок научается. Твоя среда и
живущие с тобою только исполняют волю Мою.
Находишься ли ты в денежных затруднениях,
трудно тебе снести концы с концами, - это от Меня
было, ибо Я располагаю твоим кошельком. Я хочу,
чтобы ты прибегал ко Мне и был в зависимости от
Меня. Мои богатства неистощимы, Я хочу, чтобы
ты убеждался в верности Моей и Моих обетований.
Переживаешь ли ты ночь скорби? - От Меня это
было, Я, Муж скорбей, изведавший болезни, Я
допустил это, чтобы ты обращался ко Мне и мог бы
найти утешение вечное.
Обманулся ли ты в друге своём, в ком-нибудь,
кому ты открыл сердце своё? – От Меня это было. Я
допустил это разочарование коснуться тебя, чтобы
ты познал, что лучший Друг твой, это Господь. Я
хочу, чтобы ты все приносил ко Мне и поверял бы
Мне.
Наклеветал ли кто на тебя? – Предоставь Мне
это дело и прильни поближе ко Мне, убежищу
твоему. Я выведу, как свет, правду твою и
справедливость твою, как полдень.
Разрушились планы твои? Поник ли ты душой и
устал? – От Меня это было. Ты создал свои планы и
принёс их Мне, чтобы Я благословил их; но Я хочу,
чтобы ты предоставил Мне распоряжаться твоими
обстоятельствами, - тогда ответственность за все
будет на Мне, ибо слишком тяжело это для тебя, ты
один не можешь всего справить, ты всего лишь
орудие, а не действующее лицо.
Мечтал ли ты совершить какое-то особое дело
для Меня, а вместо этого слег на одр болезни и
немощи? – От Меня это было. Когда ты был
погружен в дела, Я не мог привлечь твои мысли ко
Самому Себе, а Я хочу научить тебя самым
глубоким мыслям Моим и, потому, что ты на
службе у Меня, Я хочу, чтобы ты научился
сознавать, что ты ничто. Один из лучших
соратников Моих суть те, которые отрезаны от
внешней деятельности, чтобы им научиться владеть
оружием непрестанной молитвы.
Призван ли ты неожиданно занять трудное и
ответственное положение? – Иди, полагаясь на
Меня, Я вверяю тебе эти трудности, ибо за то
благословит тебя Господь Бог твой во всех делах
твоих, во всем, что будет делаться руками твоими. В
сей день даю в руку твою этот сосуд священного
елея – благословения Моего, пользуйся им
свободно, дитя Мое. Каждое возникающее
затруднение, каждое оскорбляющее тебя слово,
каждая помеха в твоей работе, которая могла бы
вызвать досаду, каждое откровение твоей немощи и
неспособности пусть будут помазаны этим елеем.
Помни, что всякая помеха есть Божье наставление.
Всякое жало притупляется, если ты научишься во
всём видеть Меня, чтобы не коснулось тебя. А
потому положи на сердце все слова, которые Я
объявил тебе сегодня, - от Меня это было, ибо это не
пустое слово для тебя, но это жизнь твоя…
МОЛИТВЫ
Отче наш
Отче наш, сущий на небесах, да святится имя
Твое, да приидет Царство Твое, да будет воля Твоя и
на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам
на день сей, и прости нам долги наши, как и мы
прощаем должникам нашим, и не введи нас в
искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть
Царство и Сила и Слава во веки. Аминь.
Иисусова молитва
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй
меня грешного. Аминь.
Молитва Оптинских старцев
Господи! Дай мне с душевным спокойствием
встретить все, что принесет мне наступающий день.
Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На
всякий час сего дня во всем наставь и поддержи
меня. Какие бы известия я не получил в течение дня,
научи меня принять их со спокойной душой и
твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
Во всех словах и делах моих руководи моими
мыслями и чувствами. Во всех непредвиденных
случаях не дай мне забыть, что все ниспослано
Тобой. Научи меня прямо и разумно действовать с
каждым членом семьи моей, никого не смущая и не
огорчая. Господи, дай мне силы перенести
утомление наступающего дня и все события в
течение дня. Руководи моею волею и научи меня
молиться, верить, терпеть, прощать, надеяться и
любить. Аминь.
Молитва Филарета Дроздова
Господи! Не знаю, чего мне просить у Тебя! Ты
Один ведаешь, что мне потребно. Ты любишь меня
больше, нежели я умею любить себя. Отче! Дай
рабу Твоему, чего я и сам просить не умею. Не
дерзаю просить ни креста, ни утешения. Только
стою пред Тобою, сердце мое отверсто. Ты зришь
нужды мои, которых я не зрю. Зри! И сотвори со
мною по милости Твоей! Порази и исцели, низложи
и подыми меня. Благоговею и безмолвствую перед
Святою Твоею волею, и непостижимыми для меня
Твоими судьбами. Приношу себя в жертву Тебе.
Предаюсь Тебе. Нет у меня желания кроме желания
– исполнить волю Твою. Научи меня молиться. Сам
во мне молись! Аминь.
Молитва Александра Меня о смирении
Господи, помилуй! Христос, помилуй! Иисусе,
кроткий и смиренный сердцем, услышь и помилуй
меня! Отче небесный, Боже, помилуй нас! Сыне,
Искупителю мира, помилуй нас! От желания
избежать обиды – избавь меня, Иисусе! От желания
утвердить свое мнение - избавь меня, Иисусе! От
желания, чтобы мои советы принимались – избавь
меня, Иисусе! От желания быть восхваляемым –
избавь меня, Иисусе! От желания быть уважаемым –
избавь меня, Иисусе! От желания быть первым –
избавь меня, Иисусе! От желания быть любимым –
избавь меня Иисусе! От боязни быть забытым –
избавь меня, Иисусе! Когда других ценят более,
нежели меня, - помоги, Иисусе, с любовью это
перенести! Когда других принимают, а меня не
замечают, - помоги, Иисусе, с любовью это
перенести! Когда первенство дают другим – помоги,
Иисусе, с любовью это перенести! От боязни быть
подозреваемым – избавь меня, Иисусе! От боязни
быть неизвестным – избавь меня, Иисусе! От боязни
быть неправильно понятым – избавь меня, Иисусе!
От боязни быть отвергаемым – избавь меня, Иисусе!
От боязни быть оклеветанным – избавь меня,
Иисусе! От боязни быть униженным – избавь меня,
Иисусе! От боязни быть осмеянным – избавь меня,
Иисусе! Дабы я не стяжал высокого положения –
даруй мне, Иисусе, благодать смирения и любви!
Дабы ради Славы Твоей я охотно исполнял
неприятные обязанности – даруй мне, Иисусе,
благодать смирения и любви! Дабы в приказаниях
старших я видел волю Божью – даруй мне, Иисусе,
благодать смирения и любви! Дабы на деле, как и на
словах, я прощал обиды – даруй мне, Иисусе,
благодать смирения и любви! Дабы я с любовью
относился ко всем, а особенно к тем, кто меня
осуждает, – даруй мне, Иисусе, благодать смирения
и любви! Дабы я был скор на сокрушение – даруй
мне, Иисусе, благодать смирения и любви! Дабы я
любил бедность и унижение – даруй мне, Иисусе,
благодать смирения и любви! Агнец Божий,
взявший на себя грехи мира, - прости нас, Господи!
Агнец Божий, взявший на себя грехи мира, - услышь
нас Господи! Агнец Божий, взявший на себя грехи
мира, - помилуй нас, Господи! Иисусе, кроткий и
смиренный сердцем, услышь просьбы мои и дай по
милости Твоей, чтобы я с радостью согласился быть
незаметным на земле, и чтобы моей радостью были
бы Слава и Любовь Твоя. Аминь.
Фрагмент из общей исповеди митрополита
Антония Сурожского
Господи, прими нас, ныне кающихся, каждого
кающегося в своих грехах, и всех нас кающихся о
грехах наших общих.
Господи, Ты каждого из нас из небытия привёл
в бытиё не насилием, Господи, а любовью. Каждого
из нас, Господи, Ты призвал через временную жизнь
к жизни вечной, каждого из нас Ты призвал быть
другом Твоим и, больше того, приобщиться к
Божественной Твоей природе и быть сыном
Божьим. Боже, как мы растратили эту жизнь,
каждый из нас в отдельности и все вместе! Как
часто, Господи, вместо благодарности за то, что Ты
нас сотворил, мы задаём Тебе с горечью вопрос о
том, зачем Ты нам дал многострадальную,
многоскорбную жизнь. Забывая, что любовь Твоя
нас призвала к себе, мы обращаем свой взор ко
всему тварному и ко многому злому и
отворачиваемся от Тебя в гневе, блудно, зло.
Помилуй, прости нас, Господи. Не ждём мы,
Господи, с надеждой, как радости, светлого дня
встречи с Тобой. Так часто мы думаем о смерти, как
о конце временной жизни, будто смерть не
раскрывает нам вечность! Подобно призванным на
пир, мы все Господи, отнекиваемся. Мы освоили
землю – и она нас поглотит; мы посвятили себя
труду; и он нас отвёл от Тебя, Господи; даже
радость, которую земля нам даёт, нас заставляет
забыть Твою любовь. Господи, прости!
Господи, Ты видишь все наши грехи: и
себялюбие, и лож, и неправду, и невнимание, и
забывчивость, и неблагодарность, и отсутствие
любви, и холодность, и жестокость. Боже, каждому
из нас прости! Каждого из нас, Боже, исцели, сделай
цельным! Восстанови, Господи, во всей красе и
славе Твой образ в нас! Соедини нас друг ко другу
искренней подвижнической любовью! Просвети
наш ум светом разума святого Евангелия Твоего!
Душу просвети любовью Креста Твоего! Сердце
озари Собою, Господи, чистотой Твоего слова,
присутствием Твоим. Соблюди нас смирением,
благодарностью и любовью и сподоби нас не в суд и
не во осуждение причаститься, но сотвори из нас
людей новых.
Сподоби нас Твоих Тайн причаститься и
истинно соединиться с Тобой так, чтобы наши
мысли были Твоими мыслями, наше сердце было
Твоим сердцем, наша воля былы Твоей Волей, наша
плоть была освящена приобщением Тела и Крови
Твоих, и чтобы мы исполнили, Господи, призвание
наше - быть на земле свидетелями Твоими, жизнью
нашей больше, чем словом.
Всесвятая Владычица Богородица, покрой нас
кровом Твоим! Принеси нашу молитву Сыну
Твоему и Богу нашему, приведи нас к Нему и спаси
Нас!
СОДЕРЖАНИЕ
Введение
Цена минуты жизни
Семь симптомов болезни души
О запахе тела
Исправление
Если заболело сердце
Профилактика инсульта
Как бросить курить
Семь нечистых духов
Закон треугольника
Родители и дети
К чему приводит мягкий характер
Луч света в царстве характера
Психологическая защита
Психосоматическая медицина
Основы древней медицины
Корень жизни
О системе ценностей
Третий глаз
Восьмая чакра
Реинкарнация
Для неверующих
Алкоголизм
Если в ваш дом пришла беда
Из рассказа Ольги Мелинчук
О грехе проклятия
Небесный Хирург
От Меня это было
Молитвы
Download