2015 жылғы шілдедегі берілген техникалық құрылғыларға, материалдарға, технологияларға рұқсаттар бойынша ақпарат

Реклама
2015 жылғы шілдедегі берілген
техникалық құрылғыларға, материалдарға, технологияларға рұқсаттар бойынша ақпарат
Информация по выданным разрешениям на применение техустройств, технологии и материалов
за июль 2015 года
№
1
2
3
Техникалық құралғалардың,
материалдардың, технологиялардың атауы
Наименование технических устройств,
материалов, технологий
- «Isuzu Nkr77pipacja» маркалы көлік қанқасына
орнатылған SQ2ZK1 маркалы кран-манипулятор,
зауыттық нөмірі №022, шығарылған жылы – 2012.
кран-манипулятор
марки
SQ2ZK1,
установленный на шасси автомашины марки
«Isuzu Nkr77pipacja», заводской номер №022, год
выпуска – 2012 год.
- шаймалап өңдеуге сұйықтық дайындау торабы
2526.00.00.00.000. сериялық нөмірімен.
-узел приготовления выщелачивающих растворов
с серийным номером 2526.00.00.00.000.
- Сығынды мембраналары бар 800х800 плита
базасындағы жоғарғы ілмегімен фильтр-пресс. F=
20 м2, эл. қозғ. 2,5 кВт.
- ЭВП-1тн
тензометриялық
платформалы
таразы.
- OCS 1тн кранды таразы.
- ПУ- 800/SP, ПУ - 1500/SP шаң аулаушы
агрегаттар.
- ГРАД-50 желдеткіш градирня шағын типті.
- Өнеркәсіптік электронды кран таразы 1000 кг.
Жасаған
Производитель
өңдіруші зауыт «Xu gong XCMG»,
ҚХР
Күні, рұқсат берілген
№ / Дата, № выдачи
разрешения
24.07.2015г.
KZ27VEH00003108
завод -изготовитель «Xu gong
XCMG», КНР
өңдіруші «Эльта-W», Қазақстан
09.07.2015г.
Республикасы
KZ74VEH00003038
изготовитель ТОО «Эльта-W»,
Республика Казахстан.
– «Бердичевский машиностроиKZ85VEH00003131
тельный завод» «Прогресс» ЖШС,
от 28.07.15.
Украина;
– Ресей;
– Қазақстан;
– Ресей;
– Ресей;
– Ресей;
- НМШ 2-40-1,6/16 сорғы, дизельді отын мен
жанар-жағар май қоймасы
- Электрлі сорғы ХМс-Е-50/25К-55-7,5/2.
- Дәнекерлеуші аппарат WORKMAN-160.
- Токарлы-винттік кесу станогы 16Т В25(РМЦ
1500);
- Telwin
Energy
1500
Start
230-400V
қозғалтқыштарды қосу үшін қосып қуаттау
қондырғысы.
- Дизельді отын үшін сыртқа тебуші сепаратор
СТД 1-4.
- Индукциялы жылытқыш пен саңырау тесіктері
үшін шешкіш SFK.
- Қысыммен жұмыс жасаушы ыдыс пен
сығымдағыш К-20.
- Өнеркәсіптік шаңсорғыш 166-302-350.
- Сыртқа тебуші сорғы ПНВ-2.
- Бұрғылау сорғылары НБ-32.01 және НБ-50.
- Дәнекерлеуші түзеткіш ВД-405.
- P-4 DYTRON сериясындағы дәнекерлеуші
аппарат.
- Дәнекерлеуші генератор ГД-4004 У2.
- Консольдік типтегі КМ, КМС, К, АНД мұнай
өнімдері үшін сыртқа тебуші электр сорғылары.
- Дәнекерлеуші түзеткіш ВДМ-6304 УЗ.
- Тепловизор FLIR.
- «Успех АТТ-410.10» арнадағы ағуды іздеуіш
жинақтама.
- Дәнекерлеуші электродтарды кептіру мен
жұқарту электрпеші ПСПЭ 160-400.
- Портативті діріл өлшегіш UT311.
– Ресей;
– Ресей;
– Қытай;
– Ресей;
– Қытай;
– Ресей;
– Германия;
- «Бежецкий завод «Автоспецоборудование» ААҚ.Ресей;
– Ресей;
– Қазақстан;
– Ресей;
– Ресей;
KZ85VEH00003131
от 28.07.15.
– Германия;
– Германия;
– Ресей;
– Ресей;
– АҚШ;
– Ресей;
– Ресей;
- Қытай;
– Ресей;
KZ85VEH00003131
от 28.07.15.
- Ультрадыбыстық қаспаққа қарсы аппарат УПА2М.
- Сұйық отынды шілтері «PM 5 PLT-218».
- Сандық мультиметр UT-50A/B/C.
- Ауаны желдету мен салқындату агрегаты
«VENTUS» VS-21-L-E/Sec.
- Қайрап, тегістеу станогы ТШ-3.
- Тігінен бұрғылап тесу станогы 2С125.
- Тасымалды радиостанция Motorola 403-470
МГц, 16 арналы. 5ВТ Li-ion аккумуляторымен.
- Акумуляторлы бұрамашеге қағушы 601 916 430
GSR 14/4V.
- Ұрмалы дрель 601 148 708 GSB116RE.
- Қайрап, тегістеу станогы S3ST-400 сериясы.
- Айналып тарау сорабы DAB BPH 180/360/80T.
- Айналып тарау сорабы DAB А50/180 ХМ.
- Айналып тарау сорабы UPS 3280 180.
- Электрлі сорап ЦМК 40-25, ЦМК 16-27М.
- Сорап АХВМС 20/31.
- Жылытуы бар жуғыш Ру=30-150 бар, Q=300750 л/сағ. «KARCHER».
- Дизельді генератор 703 кВа ALP 22. AJD 33.
ABE-80. ACQ-350. AKSA-703.
- Бұрыштық тегістеуіш машинка BOSH.
- Акумуляторлы бұрамашеге қағушы BOSH GSR
1080-LI/1440-LI/1800 – LI.
- Ұрмалы дрель BOSH GBH.
- Әмбебап жонғыш станогы CU 630/3000.
- Әмбебап жонғылау станогы СФ676 ИЗ-879-01.
- Абразивті-кеспелі маятник типтегі станок
СОМ-400Б.
– Германия;
- Қытай;
– Польша;
– Ресей;
– Ресей;
- Қытай;
- Қытай;
- Қытай;
- Қытай;
– Германия;
– Германия;
– Германия;
– Ресей;
– Ресей;
– Ресей;
– Туркия;
– Германия;
– Германия;
– Германия;
– Болгария;
– Ресей;
– Ресей;
KZ85VEH00003131
от 28.07.15.
- Суды жергілікті тазарту контейнерлі станциясы
AQUAPORE UF-RO.
- Кеспелі шышағы бар электрлі сорап ЦМК 1627М.
- Гидравликалық ажыратқыш СГ205, СГ305,
СГ215, СГ315, СГ320.
- Көп компакталы әмбебап типті арыластырғыш
СМУ-ПБ-60 литр.
- Статикалық арыластырғыш ИХЛ СС.
- Гидравликалық гараж краны Q=2 тн. N3720.
- Көлденен сорап PEMO модель 603 AO/AB-ASB55.
- Жапсыру үшін станок ПНД KL-160.
- Дозатор сорап Bran+Luebbe NOVADOS H2
жиынтықта жиілік түрлендіргішпен.
- Вертикальді ауа жинағыш, ауа ресивер, Atlas
Copco Airpover n.v фирмасынын, 1,1 МПа. ЭМУ.
- Мембранды гидробак Reflex DE 300, V=300 л.
(4 дана). ЭМУ.
- Отын таратушы бағана, модель AVKO 2202H
(дизельді отын). ЭМУ.
- Отын таратушы бағана, модель AVKO 2202H
(бензин). ЭМУ.
Стандартты емес жабдықтар:
- Контакталы күбі V=10 м3. Аффинаж цехы.
- Контакталы күбі V=2 м3. Аффинаж цехы.
- Бак V=2 м3. К.1812.000.00. Аффинаж цехы.
- Бак V=25 м3. К.118092.000.00. Аффинаж цехы.
- Затаркалау торабы. Аффинаж цехы.
- Репульпатор V=15 м3 К2159.0000. Аффинаж
цехы.
– Қазақстан, «Intertech System Ltd»
ЖШС;
– Ресей;
– Ресей;
– Ресей;
– Ресей;
– Ресей;
– Италия;
– Германия;
– Германия;
- Бельгия;
- Германия;
- «Tokheim-Asia» ЖШС.
Қазақстан;
- «Tokheim-Asia» ЖШС.
Қазақстан;
- зауыт «ЗСМК» ЖШС. Қазақстан
Республикасы;
- ҚР;
KZ85VEH00003131
от 28.07.15.
- Қоюландырғыш D=6000 мм 10Х17Н13М2Т
К.2166.000.00. Аффинаж цехы.
- Түсіру механизмі К.2167.000.00. Аффинаж
цехы.
- Бункер 1.8 м3 12х18Н10Т К.2167.000.00.
Аффинаж цехы.
- Пеш ВГТП-8 К.1952.000.00. Аффинаж цехы.
- Көбікті скруббер D=600 мм 12Х18Н10Т
араластырғышпен 622/3 типті, эл. қозғ. N=2,2 кВт.
Аффинаж цехы.
- Көбікті скруббер D=500 мм 12Х18Н10Т.
Аффинажный цех.
- Көбікті скруббер D=600 мм 12Х18Н10Т.
2028.000.00. Аффинаж цехы.
- «Құбырдағы
құбыр»
типтегі
жылу
алмастырғыш. Аффинаж цехы.
- Бак V=5 м3 12Х18Н10Т. Аффинаж цехы.
- Көбікті скруббер D=1200 мм 12Х18Н10Т
К.2007.000.00. Аффинаж цехы.
- Қоюландырғыш D=2500 мм 12Х18Н10Т.
К.2173.000.00. Аффинаж цехы.
- Бак V=50 м3 12Х18Н10Т К.1887.000.00.
Аффинаж цехы.
- Бак V=30 м3 12Х18Н10Т К.2014.000.00.
Аффинаж цехы.
- Сілтілерді ерітінділеу үшін реактор V=2,4 м3.
Аффинаж цехы.
- Бак-тұндырғыш
V=5
м3
12Х18Н10Т
К.2045.000.00. Аффинаж цехы.
- Бак-аккумулятор V=0,5 м3 Аффинаж цехы.
- Маневрлы құрылғы Ст.3. Аффинаж цехы.
- зауыт «ЗСМК» ЖШС. Қазақстан
Республикасы;
KZ85VEH00003131
от 28.07.15.
- зауыт «ЗСМК» ЖШС. Қазақстан
Республикасы.
- Контейнер Ст.3. Аффинаж цехы.
- Бак V=25 м3 12Х18Н10Т. ӨЕӨЦ.
- Контакталы күбі V=10 м3 12Х18Н10Т
араластырғыш құрылғымен. ӨЕӨЦ.
- Бак V=25 м3 12Х18Н10Т. ӨЕӨЦ.
- Контейнер Q=1,5 тн. ӨЕӨЦ.
- Бағана СНК-3М 12Х18Н10Т. ӨЕӨЦ.
- Бункер V=6 м3 12Х18Н10Т. ӨЕӨЦ.
- зауыт «Арсенал» АМЗ. Қазақстан
Республикасы;
- Гидроэлеватор 12Х18Н10Т. ӨЕӨЦ.
- зауыт «Машзавод» ЖШС.
Қазақстан Республикасы.
- Десорбциялық бағана D=1600 мм 12Х18Н10Т. - зауыт «Завод горного
ӨЕӨЦ.
оборудования» ЖШС. ҚР;
- Бағана
СДК-1500/2000,
10Х17Н13М2Т, - зауыт «Машзавод» ЖШС. ҚР.
06Х28МДТ. ӨЕӨЦ.
- Ионды ауыстырғыш бағана D=2000 мм
10Х17Н13М2Т. ӨЕӨЦ.
- Бункер V=3,5 м3, 10Х17Н13М2Т. ӨЕӨЦ.
- зауыт «Завод горного
- Жылу алмастырғыш-жылытқыш F=2 м2 оборудования» ЖШС. ҚР.
12Х18Н10Т. ӨЕӨЦ.
- Бақылаушы елек 12Х18Н10Т. ӨЕӨЦ.
- Бак V=75 м3 12Х18Н10Т. ӨЕӨЦ.
- Жылу алмастырғыш (пластиналы) Zilmet Z4-63
№ 1,2-№ 1. № 1,2-№ 2. ӨЕӨЦ.
- Резервуар V=100 м3. ЭМА.
- зауыт «Буран Бойлер» ЖШС.
- Өрт резервуары V=400 м3. ЭМА.
Қазақстан Республикасы.
- Бактерицидті қондырғы. ЭМА.
- зауыт «ЗСМК» ЖШС. Қазақстан
- Қабылдау станциясы № 1. ЭМА.
Республикасы.
- Үрлеу бак. ЭМА.
- Қазақстан Республикасы.
- Ыдыс V=600 м3. Ст3. ГТАА.
KZ85VEH00003131
от 28.07.15.
- Бак V=10 м3 12Х18Н10Т. ГТАА.
- Резервуар V=10 м3. ГТАА.
- Ауа кептіргіш 12Х18Н10Т. ГТАА.
- Сыйымдылық V=320 м3. Ст3. ГТАА.
- Қанқада орнатылған сыйымдылық т/б Q=2,2
м3. ЖЖА.
- Қанқада орнатылған сыйымдылық т/б Q=12 м3.
ЖЖА.
- Қанқада орнатылған сыйымдылық т/б Q=11 м3.
ЖЖА.
- Қанқада орнатылған сыйымдылық т/б Q=10 м3.
ЖЖА.
- Қанқада орнатылған дизель отынына арналған
сыйымдылық Q=3 м3. ЖЖА.
- Ұңғымаларды шаю үшін арналған қондырғы
УОС-М,
- Ұңғымаларды
тербелту
үшін
арналған
қондырғы барабанымен және сыйымдылықпен,
«градирка».
ПТС-12,5 тіркеме қаңқасында орнатылған
ұңғыманы тазарту үшін арналған қондырғы.
3
- зауыт «ЗСМК» ЖШС. Қазақстан
Республикасы.
- зауыт «Завод строительных
конструкций» ЖШС. ҚР.
- зауыт «КЭММ – 2030» ЖШС.
Қазақстан Республикасы.
KZ85VEH00003131
от 28.07.15.
- зауыт «Волковгеология» АҚ-ның
филиалы УПТОК. ҚР.
- зауыт «КЭММ – 2030» ЖШС.
Қазақстан Республикасы.
- зауыт «ЖамбылРемавтотехника» ЖШС. Қазақстан
Республикасы.
- Фильтр-пресс с верхней подвеской на базе плит 800х800 с отжимными мембранами.
F= 20 м2, эл. двиг. 2,5 кВт.
- Весы платформенные тензометрические ЭВП-1тн.
- Крановые весы OCS 1тн.
- Пылеулавливающие агрегаты ПУ- 800/SP, ПУ - 1500/SP.
- Градирня вентиляторная компактная типа ГРАД-50.
- Электронные крановые весы промышленные 1000 кг.
KZ85VEH00003131
от 28.07.15.
- Насос НМШ 2-40-1,6/16, склад топлива и дизтоплива.
- Электронасос ХМс-Е-50/25К-55-7,5/2.
- Сварочный аппарат WORKMAN-160.
- Станок токарно-винторезный 16Т В25(РМЦ 1500).
- Установка пускозарядная для запуска двигателей Telwin Energy 1500 Start 230-400V.
Производство – Китай.
- Сепаратор центробежный для дизельного топлива СТД 1-4. Производство – Россия.
- Индукционный нагреватель и съёмник для глухих отверстий SFK. Производство –
Германия.
- Компрессор К-20 и сосуд, работающий под давлением. Производство - ОАО
«Бежецкий завод «Автоспецоборудование». Россия.
- Промышленный пылесос 166-302-350. Производство – Россия.
- Центробежный насос ПНВ-2. Производство – Казахстан.
- Насосы буровые НБ-32.01 и НБ-50. Производство – Россия.
- Сварочный выпрямитель ВД-405. Производство – Россия.
- Сварочный аппарат серии P-4 DYTRON. Производство – Германия.
- Генератор сварочный ГД-4004 У2. Производство – Германия.
- Электронасосы центробежные консольные типов КМ, КМС, К, АНД для
нефтепродуктов. Производство – Россия.
- Выпрямитель сварочный ВДМ-6304 УЗ. Производство – Россия.
- Тепловизор FLIR. Производство – США.
- Комплект трассотечепоисковый «Успех АТТ-410.10». Производство – Россия.
- Электропечь для сушки и прокалки сварочных электродов ПСПЭ 160-400.
Производство – Россия.
- Портативный измеритель вибраций UT311. Производство - Китай.
- Ультразвуковой противонакипный аппарат УПА-2М. Производство – Россия.
- Жидкотопливная горелка «PM 5 PLT-218». Производство – Германия.
- Цифровой мультиметр UT-50A/B/C. Производство – Китай.
- Агрегаты для вентиляции и кондиционирования воздуха «VENTUS» VS-21-L-E/Sec.
Производство – Польша.
- Станок точильно шлифовальный ТШ-3. Производство – Россия.
- Станок вертикально сверлильный 2С125. Производство – Россия.
- Радиостанция носимая Motorola 403-470 МГц, 16 кан. 5ВТ с Li-ion аккумулятором.
Производство – Китай.
- Шуруповёрт аккумуляторный 601 916 430 GSR 14/4V. Производство – Китай.
- Ударная дрель 601 148 708 GSB116RE. Производство – Китай.
- Точильно-шлифовальные станки серии S3ST-400. Производство – Китай.
- Насос циркуляционный DAB BPH 180/360/80T. Производство – Германия.
- Насос циркуляционный DAB А50/180 ХМ. Производство – Германия.
- Насос циркуляционный UPS 3280 180. Производство – Германия.
- Электронасос ЦМК 40-25, ЦМК 16-27М. Производство – Россия.
- Насос АХВМС 20/31. Производство – Россия.
- Мойка с нагревом Ру=30-150 бар, Q=300-750 л/час. «KARCHER». Производство –
Россия.
- Дизель генераторы 703 кВа ALP 22. AJD 33. ABE-80. ACQ-350. AKSA-703.
Производство – Турция.
- Угловая шлифовальная машинка BOSH. Производство – Германия.
- Аккумуляторный шуруповёрт BOSH GSR 1080-LI/1440-LI/1800 – LI. Производство
– Германия.
- Дрель ударная BOSH GBH. Производство – Германия.
- Универсальные токарные станки CU 630/3000. Производство – Болгария.
- Станок универсально-фрезерный СФ676 ИЗ-879-01. Производство – Россия.
- Станок абразивно-отрезной маятникового типа СОМ-400Б. Производство – Россия.
- Контейнерная локальная станция очистки воды AQUAPORE UF-RO. Производство
– Казахстан, ТОО «Intertech System Ltd».
- Электронасос ЦМК 16-27М с режущим ножом. Производство – Россия.
- Съёмник гидравлический СГ205, СГ305, СГ215, СГ315, СГ320. Производство –
Россия.
- Смеситель многокомпактный универсальный тип СМУ-ПБ-60 литров. Производство
– Россия.
- Смеситель статический ИХЛ СС. Производство – Россия.
- Кран гаражный гидравлический Q=2 тн. N3720. Производство – Россия.
- Горизонтальный насос PEMO модель 603 AO/AB-AS-B55. Производство – Италия.
- Станок для пайки ПНД KL-160. Производство – Германия.
- Насос дозатор Bran+Luebbe NOVADOS H2 в комплекте с частотным
преобразователем. Производство – Германия.
- Вертикальный воздухосборник, ресивер воздушный, фирмы Atlas Copco Airpover n.v,
1,1 МПа. ЭМУ. Производство - Бельгия.
- Гидробак мембранный Reflex DE 300, V=300 л. ( 4 шт). ЭМУ. Производство Германия.
- Топливораздаточная колонка Модель AVKO 2202H (дизельное топливо). ЭМУ.
Изготовитель ТОО «Tokheim-Asia». Казахстан.
- Топливораздаточная колонка, Модель AVKO 2202H (бензин). ЭМУ. Изготовитель
ТОО «Tokheim-Asia». Казахстан.
Нестандартное оборудование:
- Чан контактный V=10 м3. Аффинажный цех. Завод изготовитель ТОО «ЗСМК».
Республика Казахстан.
- Чан контактный V=2 м3. Аффинажный цех. ТОО «ЗСМК». Республика Казахстан.
- Бак V=2 м3. К.1812.000.00. Аффинажный цех. Завод изготовитель ТОО «ЗСМК».
Республика Казахстан.
- Бак V=25 м3. К.118092.000.00. Аффинажный цех. Завод изготовитель ТОО «ЗСМК».
Республика Казахстан.
- Узел затаривания. Аффинажный цех. Республика Казахстан.
- Репульпатор V=15 м3 К2159.0000. Аффинажный цех. Завод изготовитель ТОО
«ЗСМК». Республика Казахстан.
- Сгуститель D=6000 мм 10Х17Н13М2Т К.2166.000.00. Аффинажный цех. Завод
изготовитель ТОО «ЗСМК». Республика Казахстан.
- Механизм выгрузки К.2167.000.00. Аффинажный цех. Завод изготовитель ТОО
«ЗСМК». Республика Казахстан.
- Бункер 1.8 м3 12х18Н10Т К.2167.000.00. Аффинажный цех. Завод изготовитель ТОО
«ЗСМК». Республика Казахстан.
- Печь ВГТП-8 К.1952.000.00. Аффинажный цех. Завод изготовитель ТОО «ЗСМК».
Республика Казахстан.
- Скруббер пенный D=600 мм 12Х18Н10Т с мешалкой типа 622/3, эл. двиг. N=2,2 кВт.
Аффинажный цех. Завод изготовитель ТОО «ЗСМК». Республика Казахстан.
- Скруббер пенный D=500 мм 12Х18Н10Т. Аффинажный цех. Завод изготовитель ТОО
«ЗСМК». Республика Казахстан.
- Скруббер пенный D=600 мм 12Х18Н10Т. 2028.000.00. Аффинажный цех. Завод
изготовитель ТОО «ЗСМК», Республика Казахстан.
- Теплообменник типа «Труба в трубе». Аффинажный цех. Завод изготовитель ТОО
«ЗСМК». Республика Казахстан.
- Бак V=5 м3 12Х18Н10Т. Аффинажный цех. Завод изготовитель ТОО «ЗСМК».
Республика Казахстан.
- Скруббер пенный D=1200 мм 12Х18Н10Т К.2007.000.00. Аффинажный цех. Завод
изготовитель ТОО «ЗСМК». Республика Казахстан.
- Сгуститель D=2500 мм 12Х18Н10Т. К.2173.000.00. Аффинажный цех. Завод
изготовитель ТОО «ЗСМК». Республика Казахстан.
- Бак V=50 м3 12Х18Н10Т К.1887.000.00. Аффинажный цех. Завод изготовитель ТОО
«ЗСМК». Республика Казахстан.
- Бак V=30 м3 12Х18Н10Т К.2014.000.00. Аффинажный цех. Завод изготовитель ТОО
«ЗСМК». Республика Казахстан.
- Реактор для растворения щелочи V=2,4 м3. Аффинажный цех. Завод изготовитель
ТОО «ЗСМК». Республика Казахстан.
- Бак-отстойник V=5 м3 12Х18Н10Т К.2045.000.00.Аффинажный цех. Завод
изготовитель ТОО «ЗСМК». Республика Казахстан.
- Бак-аккумулятор V=0,5 м3 Аффинажный цех. Завод изготовитель ТОО «ЗСМК».
Республика Казахстан.
- Маневровое устройство Ст.3. Аффинажный цех. Завод изготовитель ТОО «ЗСМК».
Республика Казахстан.
- Контейнер Ст.3. Аффинажный цех. Завод изготовитель ТОО «ЗСМК». Республика
Казахстан.
- Бак V=25 м3 12Х18Н10Т. ЦППР. Завод изготовитель ТОО «ЗСМК». Республика
Казахстан.
- Чан контактный V=10 м3 12Х18Н10Т с перемешивающим устройством. ЦППР.
Завод изготовитель ТОО «ЗСМК». Республика Казахстан.
- Бак V=25 м3 12Х18Н10Т. ЦППР. Завод изготовитель ТОО «ЗСМК». Республика
Казахстан.
- Контейнер Q=1,5 тн. ЦППР. Завод изготовитель ТОО «ЗСМК». Республика
Казахстан.
- Колонна СНК-3М 12Х18Н10Т. ЦППР. Завод изготовитель АМЗ «Арсенал».
Республика Казахстан.
- Бункер V=6 м3 12Х18Н10Т. ЦППР. Завод изготовитель ТОО «Машзавод».
Республика Казахстан.
- Гидроэлеватор 12Х18Н10Т. ЦППР. Завод изготовитель ТОО «Завод горного
оборудования». Республика Казахстан.
- Колонна десорбционная D=1600 мм 12Х18Н10Т. ЦППР. Завод изготовитель ТОО
«Машзавод». Республика Казахстан.
- Колонна СДК-1500/2000, 10Х17Н13М2Т, 06Х28МДТ. ЦППР. Завод изготовитель
ТОО «Машзавод». Республика Казахстан.
- Колонна ионообменная D=2000 мм 10Х17Н13М2Т. ЦППР. Завод изготовитель ТОО
«Завод горного оборудования». Республика Казахстан.
- Бункер V=3,5 м3, 10Х17Н13М2Т. ЦППР. ТОО «Завод горного оборудования».
Республика Казахстан.
- Теплообменник-подогреватель F=2 м2 12Х18Н10Т. ЦППР. Завод изготовитель ТОО
«Завод горного оборудования». Республика Казахстан.
- Сито контрольное 12Х18Н10Т. ЦППР. Завод изготовитель ТОО «Завод горного
оборудования». Республика Казахстан.
- Бак V=75 м3 12Х18Н10Т. ЦППР. Завод изготовитель ТОО «Завод горного
оборудования». Республика Казахстан.
- Теплообменник (пластинчатый) Zilmet Z4-63 № 1,2-№ 1. № 1,2-№ 2. ЦППР. Завод
изготовитель ТОО «Буран Бойлер». Республика Казахстан.
- Резервуар V=100 м3. ЭМУ. Завод изготовитель ТОО «ЗСМК». Республика Казахстан.
- Пожарный резервуар V=400 м3. ЭМУ. Завод изготовитель ТОО «ЗСМК». Республика
Казахстан.
- Бактерицидная установка. ЭМУ. Республика Казахстан.
- Приёмочная станция № 1. ЭМУ. Республика Казахстан.
- Бак продувочный. ЭМУ. Завод изготовитель ТОО «ЗСМК». Республика Казахстан.
- Ёмкость V=600 м3. Ст3. УГТП. Завод изготовитель ТОО «ЗСМК». Республика
Казахстан.
- Бак V=10 м3 12Х18Н10Т. УГТП. Завод изготовитель ТОО «Завод строительных
конструкций». Республика Казахстан.
- Резервуар V=10 м3. УГТП. Завод изготовитель ТОО «Завод строительных
конструкций». Республика Казахстан.
- Осушитель воздуха 12Х18Н10Т. УГТП. Завод изготовитель ТОО «Завод
строительных конструкций». Республика Казахстан.
- Ёмкость V=320 м3. Ст3. УГТП. Завод изготовитель ТОО «Завод строительных
конструкций». Республика Казахстан.
- Ёмкость н/ж на шасси Q=2,2 м3. УРВР. Завод изготовитель ТОО «КЭММ – 2030».
Республика Казахстан.
- Ёмкость н/ж на шасси Q=12 м3. УРВР. Завод изготовитель ТОО «КЭММ – 2030».
Республика Казахстан.
- Ёмкость н/ж на шасси Q=11 м3. УРВР. Завод изготовитель ТОО «КЭММ – 2030».
Республика Казахстан.
- Ёмкость н/ж на шасси Q=10 м3. УРВР. Завод изготовитель ТОО «КЭММ – 2030».
Республика Казахстан.
- Ёмкость для дизельного топлива на шасси Q=3 м3. УРВР. Завод изготовитель ТОО
«КЭММ – 2030». Республика Казахстан.
- Установка для промывки скважин УОС-М, Завод изготовитель Филиал АО
«Волковгеология» УПТОК. Республика Казахстан.
- Установка для прокачки скважин с барабаном и с емкостью, «градирка». Завод
изготовитель ТОО «КЭММ – 2030». Республика Казахстан.
- Установка очистки скважин на шасси прицепа ПТС-12,5. Завод изготовитель ТОО
«Жамбыл-Ремавтотехника». Республика Казахстан.
4
5
6
кран-манипулятор Palfinger, модель – РК-23500,
заводской № 100271865, г/п – 6100 кг, странаизготовитель – Австрия, год изготовления – 2015.
насосы типа Д и агрегаты электронасосные типа
АД на их основе с комплектующими и запасными
частями, изготовленные согласно ТУ У 29.100220477-007:2008, год выпуска – 2015.
технические устройства, год изготовления – 2014:
- регуляторы давления газа, типа – РДГК-10,
РДГК-10М, РДГД-20, РДГ-50Н(В), РДБК1-50(В),
РДНК-32,
РДУ-32, РД-32М, РДК-32, РДНК-400, РДНК400М, РДНК-1000, РДНК-У, РДГБ-6, РДСК;
- регуляторные пункты и установки шкафные,
типа – ГРПШ, ГСГО, ГРП-1, ГРП-2, ГРП-3,
ГРПН-300,
ГРПШН-А-01, ГРПШН-А-01п, ГРПШН-А-02,
ГРПШН-А-02п, УГРШ-50-2, ГРПУ-1-3А,
блочные ГРПБ,
ПГБ, на раме ГРУ, пункты и узлы учета расхода
газа: блочные БУУРГ, шкафные ШУУРГ, ПУГ,
(Р, Ш,
ШУЭО, ШУГО), ШПУРГ, на раме УУРГ;
- клапаны предохранительные сбросные, типа –
КПС, ПСК-50Н/50С/50В;
- клапаны предохранительные запорные, типа –
КПЗ-50Н/50В;
- клапаны предохранительные запорные
электромагнитные газовые, типа – КПЭГ-50/50П;
- фильтры газовые волосяные, типа – ФГВ50/80/100/150 мм., ФГ-50/80/100/150;
Австрия
KZ06VEH00003001
01.07.2015
– Публичное
АО «Сумский завод насосного и
энергетического машиностроения
«Насосэнергомаш», Украина
KZ16VEH00003015
03.07.2015
ООО «РИМ», г. Саратов, Россия
KZ36VEH00003043
10.07.2015
7
8
9
10
11
12
13
14
- фильтры газовые сетчатые, типа ФГС32/500/80/100;
- краны шаровые, типы – DN 50 мм.,
- изолирующие соединения сгоны, приваренные,
фланцевые, типа – ИФС, ИС, СИ, СЗК-78.
центробежный насос, модель – Pioneer FT-83,
заводской № 1ML03955, год выпуска – 2006.
кран автомобильный стреловой XCMG, модель –
QY50KS, заводской № LXGCPA429FA001695, г/п
– 50 тонн, год изготовления – 2015.
1. Пневматический гидравлический кран с
телескопической стрелой TADANO, модель –
GR-800E-2-00104, грузоподъемность – 80 тонн,
заводской № 548708, год выпуска – 2014;
2. Установки измерительные, модель – "СпутникМассомер НТ";
– USA TULSA OK 74107
Challenger services 4530 South
Jackson Avenue, США
KZ81VEH00003009
03.07.2015
завод-изготовитель – «Xuzhou
Heavy Machinery Co. LTD», Китай
KZ68VEH00003049
10.07.2015
завод-изготовитель – TADANO
LTD, Takamatsu, Kagawa, Япония
KZ03VEH00003055
14.07.2015
– ООО ИПП "Новые Технологии",
Российская Федерация,
Республика Башкортостан, г. Уфа
– ЗАО "Производственное
3. Светильник ССП01, модель – ССП01-20х3-220- объединение "Электроточприбор",
УХЛ1-Р;
Российская Федерация, г. Омск
4. Подъемник каротажный самоходный, модель –
– ООО "НижГеоКомплект"
ПКС-5-04Г, с гидроприводом лебедки на базе
Российская Федерация,
шасси КамАЗ 43118, год выпуска – 2014, № 142;
Республика Башкортостан, г.
Туймазы
5. Агрегат цементировочный, модель – АЦ-32, на
– ОАО "ПО ЕлАЗ", Российская
шасси Урал 4320 1951-60, год выпуска – 2014,
Федерация, Республика Татарстан,
заводской № X89011201E0BD4323;
г. Елабуга
6. Передвижная парогенераторная установка
– ООО "Уральский завод
(фургон), модель – ППУА 1600/100, на шасси
спецтехники", Российская
КамАЗ 4118 -3049-46, год выпуска – 2014,
Федерация, г. Челябинск
KZ03VEH00003055
14.07.2015
KZ03VEH00003055
14.07.2015
KZ03VEH00003055
14.07.2015
KZ03VEH00003055
14.07.2015
KZ03VEH00003055
14.07.2015
15
16
17
заводской № 571, завод-изготовитель – ООО
"Уральский завод спецтехники", Российская
Федерация, г. Челябинск;
7. Установка подъемная для освоения и ремонта
нефтяных и газовых скважин, модель – УПА-60А
(60/80), на шасси КрАЗ-63221, года выпуска –
2015, заводской № 484, завод-изготовитель –
ОАО "Ишимбайский машиностроительный
завод", Российская Федерация, Республика
Башкортостан, г. Ишимбай;
8. Автокран XCMG, модель – QY16G.5,
грузоподъемность – 16 тонн, заводской №
LXGBCA243EA009768, год выпуска – 2014;
9. Счетчик турбинный с магнитоиндуктивным
датчиком, типа – НОРД-М-80-4,0 Н;
18
10. Счетчик газа вихревой, типа – СВГ.М 400;
19
11. Счетчик газа вихревой, типа – СВГ.М 160/80;
20
12. лифты пассажирские, модель – S700L, 1000kg1.5m/s-14/14/14, заводской № SWD12637; модель
– S700L, 450kg-1.5m/s-15/15/15, заводской №
SWD12638; модель – S700P, 1000kg-1.5m/s15/15/15,
заводские № SWD12639-12640; модель – S700P,
450kg-1.5m/s-15/15/15, заводские № SWD1264112642; модель – S700L, 1000kg-1.5m/s-15/15/15,
заводской № SWD12643; модель – S700L, 450kg-
– ОАО "Ишимбайский
машиностроительный завод",
Российская Федерация,
Республика Башкортостан, г.
Ишимбай
KZ03VEH00003055
14.07.2015
– Xuzhou Construction Machinery
Group Co., Ltd., Китай
KZ03VEH00003055
14.07.2015
– ООО «Бугульминский опытный
завод нефтеавтоматики» (ООО
«БОЗНА»), г. Бугульма, Россия
– ОАО ИПФ
«Сибнефтеавтоматика», г.
Тюмень, Россия
– ОАО ИПФ
"Сибнефтеавтоматика", г. Тюмень,
Россия
завод-изготовитель – Hangzhou
Sword Elevator Co.LTD, Китай
KZ03VEH00003055
14.07.2015
KZ03VEH00003055
14.07.2015
KZ03VEH00003055
14.07.2015
KZ03VEH00003055
14.07.2015
21
22
23
24
1.5m/s -15/15/15, заводской № SWD12644; модель
– S700L, 450kg-1.0m/s-5/5/5, заводской №
SWD12645; модель – S700P, 1000kg-1.0m/s-6/6/6,
заводской № SWD13340; модель – S700P, 450kg1.0m/s-6/6/6, заводской № SWD13341; модель –
S700P, 1000kg-1.0m/s-6/6/6, заводской №
SWD13500; модель – S700P, 1000kg
-1.0m/s-5/5/5, заводской № SWD13501; модель –
S700P, 1000kg-1.0m/s-9/9/9, заводские №
SWD13618 -13622; модель – S700P, 1000kg1.0m/s-9/9/9, заводские № SWD13623-13627;
модель – S700L, 450kg -1.0m/s-6/6/6, заводской №
SWD14104; модель – S700P, 1350kg-1.0m/s-6/6/6,
заводской № SWD14410; модель – S700P, 1150kg1.0m/s-5/5/5, заводской № SWD14411; модель –
S700P, 630kg-1.0m/s-5/5/5, заводской №
SWD14412; модель – S700L, 550kg-1.0m/s-2/2/2,
заводской № SWD14413; модель – S700P, 1000kg1.0m/s-9/9/9, заводской № SWD14414
автомобильный кран телескопический Terex,
модель – Explorer 5500, заводской № 35208, г/п –
– Terex Cranes, Германия
130 тонн, год изготовления – 2015,
преобразователь влажности, модель – HygroPro,
страна производитель – США
серийный № 293186-А, год выпуска 2015.
грузопассажирский лифт, модель – SE300FC,
заводской № 814886, г/п – 380 кг., год
– «Alimak Hek Group AB», Швеция
изготовления – 2014,
кран мостовой, модель – КММГ 10-22,5-16-А7380-У3, заводской № 219;
– ТОО Фирма «Стальмонтаж»,
- кран мостовой, модель – КММГ 10+10-22,5-16Республика Казахстан
А7-380-У3, заводской № 221;
KZ02VEH00003073
17.07.2015
KZ23VEH00003083
20.07.2015
KZ91VEH00003120
27.07.2015
KZ21VEH00003119
27.07.2015
25
26
27
28
29
- кран мостовой, модель – КММГ 10-22,5-16-А7380-У3, заводской № 218;
- кран мостовой, модель – КММГ 10+10-22,5-16А7-380-У3, заводской № 220.
телескопический подъемник, модель –
GTWY10.1000DC(12/1000DC), заводской № WG
141022-21, г/п – 125 кг., год изготовления 2014.
расходомеры электромагнитные, модель –
OPTIFLUX:
- расходомеры-счетчики ультразвуковые, модель
– OPTISONIC 7300;
- уровнемеры, модель – OPTIFLEX;
- уровнемеры, модель – ВМ 26;
- уровнемеры радарные, модель – OPTIWAVE.
кран мостовой электрический однобалочный
опорный, индекс – 1-А-3,2-16,5-6,0-380/10Ц,
заводской №636, г/п – 3,2 тонн, год изготовления
– 2015, в комплекте с талью электрической
канатной, индекс – Т320-511(6)2КЦ-1ПТО, зав.
№ 903, г/п – 3,2 тонн, год изготовления – 2015.
кран-манипулятор автомобильный XCMG,
модель – SQS125, серийный № 0532F1402i1,
индекс № QCIT459-2004, г/п – 5,0 тонн, год
изготовления – 2014.
трубная головка 279,4х179,4х52,4 мм (11 х 7 1/16
х 2 1/16 дюйма) на давление 70 МПа (10000
фунтов на кв.дюйм);
- адапторы 179,4х77,8 мм (7 1/16 х 3 1/16 дюйма)
на давление 70 МПа (10000 фунтов на кв.дюйм);
- трубная подвеска 179,4х73,0 мм (7 1/16 х 2 7/8
дюйма) на давление 70 МПа (10000 фунтов на
– Фирма «Zhejiang Dingl Machinery
Co.Ltd» (КНР).
KZ30VEH00003054
14.07.2015
– ООО «КРОНЕ-Автоматика»,
Россия
KZ15VEH00003130
28.07.2015
– ООО «Тельферное производство
– Алтайталь», Россия
KZ63VEH00003139
30.07.2015
– XCMG, Китай
KZ90VEH00003138
30.07.2015
– UZTEL S.A., Румыния;
KZ36VEH00003140
30.07.2015
30
31
32
33
34
35
кв.дюйм);
- фонтанная арматура 77,8х65,1 мм (3 1/16 х 2
9/16 дюйма) на давление 70 МПа (10000 фунтов
на кв.дюйм);
- манифольд 52,4 мм (2 1/16 дюйма) на давление
70 МПа (10000 фунтов на кв.дюйм);
- манифольд 65,1 мм (2 9/16 дюйма) на давление
70 МПа (10000 фунтов на кв.дюйм).
ножничные самоходные подъемники, модель –
– Pinguely-Haulotte LA Peronniere –
Haulotte Compact 12, заводские № СЕ112995,
B.P.9 42152 L’HORME, Франция
СЕ118024, СЕ128165, г/п – 300 кг..
кран башенный, модель – ТБ-630, заводской №
– ТОО «Азия-Кран.kz»,
0000007, год изготовления – 2014.
Республика Казахстан
теплообменник регенерационного газа, чертеж №
DVKV-4189-A1, серийный № 5182, расчетное
– ТОО «Белкамит», Республика
давление – 8,0 МПа, рабочее давление – 6,85
Казахстан
МПа, вместимость – 304 м3, год выпуска – 2015.
воздушные компрессоры, марка – CompAir D9008A, заводские № CD10019971001,
CD10019908001, CD10019941001, заводизготовитель – CompAir Drucklufttechnik – Z
– CompAir Drucklufttechnik – Z
weigniederlassung der Gardner Denver Deustchland
weigniederlassung der Gardner
GmbH, год выпуска – 2015.
Denver Deustchland GmbH
- осушители, марка – CompAir FO180HS,
серийные № 398743480001, 398715210001,
398743480003, год выпуска – 2015.
краны мостовые специальные электрические,
заводские № 21204/20 и № 21204-30, г/п – 41
– «Hans Kuenz GmbH», Австрия
тонна, год выпуска – 2015.
кран автомобильный стреловой FOTON, модель –
– «Beiqi Foton Votor Co., Ltd»,
BJ5333JQZ25, идентификационный
Китай
KZ90VEH00003041
09.07.2015
KZ86VEH00003016
03.07.2015
KZ09VEH00003141
30.07.2015
KZ61VEH00003078
17.07.2015
KZ73VEH00003056
14.07.2015
KZ71VEH00002995
01.07.2015
№LVBV7JEC0EH900760, г/п – 25 т., год выпуска
– 2014.
36 кран автомобильный стреловой XCMG, модель –
LXJ5290JQZ25K, тип – QY25K-II, , заводской №
– «Xuzhou Heavy Machinery Co.
LXGCPA297EA011561, завод-изготовитель –
Ltd», Китай
«Xuzhou Heavy Machinery Co. Ltd», Китай, год
изготовления – 2015.
37 I. Трубы бесшовные стальные диаметром:
1. 219,1×6,35 мм (8", Sch 20), ASTM A333 Grade 6, Италия, Tenaris;
2. 60,3×5,54 мм (2", Sch 80), ASTM A333 Grade 6, Испания, Tubos Reunidos;
II. Фланцы диаметром:
1. воротниковые 254 мм (10", Sch 20, класс 150) A350 Grade LF2, Италия, Galperti;
2. воротниковые 203,2 мм (8", Sch 20, класс 150) A350 Grade LF2, Италия, Galperti;
3. воротниковые 50,8 мм (2", Sch 80, класс 150) A350 Grade LF2, Испания, Ulma;
4. глухие 254 мм (10", класс 150) A350 Grade LF2, Италия, Galperti;
5. глухие 203,2 мм (8", класс 150) A350 Grade LF2, Италия, Galperti;
6. глухие 50,8 мм (2", класс 150) A350 Grade LF2, Италия, Metalfar;
III. Переходы диаметром:
1. Концентрические 254×203,2 мм (10"×8", Sch 20), ASTM A420 Grade WPL6, Таиланд,
Benkan;
IV. Отводы диаметром:
1. 50,8 мм (2", Sch 80) 90º, ASTM A420 Grade WPL6, Таиланд, Benkan;
V. Тройники диаметром:
1.203,2 мм (8", Sch 20), ASTM A420 Grade WPL6, Таиланд, Benkan;
VI. Краны шаровые трехходовые диаметром:
1. 254×254×254 мм (10×10×10"), класс 150, ASTM A352 Grade LСС, Франция, Sud
Robinetterie Industrie;
2. 50,8×50,8×50,8 мм (2×2×2"), класс 150, ASTM A352 Grade LСС, Франция, Sud
Robinetterie Industrie;
38 - Труборезное устройство для резки и снятия фасок Производство компании «G.B.C.
труб «Supercutter 6”-36”» (для труб ⱷ 6”-36”);
Industrial Tools S.p.A.», Италия.
KZ10VEH00003123
28.07.2015
KZ49VEH00003003 от
02.07.2015 г.
KZ00VEH00003012 от
03.07.2015г.
39
40
41
42
43
- Труборезное устройство для резки и снятия фасок
труб «Supercutter 36”-60”» (для труб ⱷ 36”-60”);
- Труборезное устройство для снятия фасок торцов
труб (фаскорез) «Super Boiler T5» (диапазон ⱷ
49÷203 мм (1,92”-7,99”);
- Гидравлический блок питания PGBC-12-05/127;
- Гидравлический блок питания PGBC-14-03/160.
Самоспасатель
изолирующий
(дыхательный
аппарат со сжатым
Cam Lock Limited
воздухом), «Cam Losk», модель Cam Lock FAST(Великобритания),
COWL-20LW-R, 2015 года выпуска.
газогенераторная установка - 1200GF-T, модель Jinan Diesel Engine Co.ltd (2 ед.),
H16V190ZLT2-2, 2014 года выпуска.
страна Китай,
1.Осушитель Air Dryer,;
- Marvel Technicals Sales & Service
2.Компрессор Atlas Copco GA 15;
Pvt. Ltd (Индия)
3.Осушитель воздуха с поглотителем влаги 496
CFM;
4. Вакуумный насос ВВН 1-3;
- ЗАО «Беском» (Россия);
5. Прибор Testo 635.
- Testo AG (Германия)
Автоматизированная
групповая
замерная
установка «Поток» - 400, заводской №0001, год
– ТОО «Топан» РК,
выпуска – 2015.
1. Превенторы плашечные ручные типа ППР, с условным проходом от 50 до 73 мм,
рабочим давлением до 35 МПа, по Стандарту организации СТ 2330-1948-ТОО-39-0022015;
2. Сальники устьевые типов СУ, СУС, СУСГ, с диаметром уплотняющего штока от 27
до 32 мм, рабочим давлением до 14 МПа, по Стандарту организации СТ 2330-1948ТОО-39-001-2012;
3. Краны шаровые типов 3КМ, 4КМ, АФНИ, КШ, с условным проходом от 15 до 75 мм,
рабочим давлением до 70 МПа;
KZ70VEH00003013 от
03.07.2015г.
KZ59VEH00003017 от
03.07.2015г.
KZ69VEH00003031 от
08.07.2015г.
KZ10VEH00003026 от
07.07.2015г.
KZ95VEH00003048 от
10.07.2015г.
44
4. Краны пробковые типов 2КМ, КП, НБ40 с условным проходом от 25 до 50 мм,
рабочим давлением до 70 МПа;
5. Вентили прямоточные типов ВПЭМ, ВП с условным проходом от 5 до 15 мм и
рабочим давлением до 35 МПа;
6. Вентили угловые типа УВ с условным проходом от 25 до 50 мм и рабочим давлением
до 70 МПа;
7. Заслонки шиберные типа УНБ с условным проходом 100 мм и рабочим давлением
0,65 МПа;
8. Клапаны предохранительные типов КП, 8Т, 9Т, КС, CS, ВФП с условным проходом
от 25 до 50 мм и рабочим давлением до 35 МПа;
9. Колена шарнирные типов КШ, КШР с условным проходом 50 мм и рабочим
давлением 70 МПа;
10. Дроссельно-запорные устройства типа ДЗУ с условным проходом 60 мм и рабочим
давлением 32 МПа;
11. Шланги нагнетательные типов УНБ, ЦА с условным проходом от 25 до 50 мм и
рабочим давлением до 1,6 МПа;
12. Трубопроводы нагнетательные типов ЦА, АФНИ с условным проходом от 25 до 50
мм и рабочим давлением до 70 МПа.
1. Дренажная ёмкость V=10m3 Tag: 1) ТК-160001-CCS-1,
2) ТК160001-CCS-3, 3) ТК-160001-CCS-5, 4) TK-160001-CCS-7. Заводские серийные
номера: № 0150-2014, № 0151-2014, № 0152-2014, № 0153-2014, Казахстан;
2. Свеча (вытяжная труба) V-7,8m3 Tag: №FL-5501, заводской серийный номер
№ 0147-2014, Казахстан;
3. Резервуар для питьевой воды V=11,25тЗ Tag: 1) № 40-Т-0001,
2) №
40-Т-0002, 3) № 40-Т-0003, 4) № 40-Т-0004, 5) № 40-Т-0005,
6) № 40-Т0006, 7) № 40-Т-0007, 8) № 40-Т-0008, 9) № 40-Т-0009,
10) № 40-Т-0010,
11) № 40-Т-0011. Заводские серийные номера:
№0125-2014, №0126-2014, №01272014, №0128-2014, №0129-2014,
№0130-2014, №0131-2014, №0132-2014,
№0133-20140, №0134-2014,
№0135-2014, Казахстан;
4. Сепаратор топливного газа V=3m3 Tag: №V-3806, заводской серийный номер
№0148, Казахстан;
KZ26VEH00003029 от
09.07.2015г.
45
46
47
48
49
5. Нагреватель топливного газа V=0,1078m3 Tag: №Е-3806, заводской
серийный номер №0149, Казахстан
- Установка подъемная для освоения и ремонта нефтяных и газовых скважин УПА60А(60х80) , заводской номер №460, №338, изготовитель ОАО «Ишимбайский
машиностроительный завод», 2012 года выпуска,
- Агрегат цементировочный АЦ-32, заводской номер №43, №700 изготовитель ОАО
«Первомайскхиммаш», 2012 года выпуска
Компьютизированный тестер рабочих характеристик автономных дыхательных
аппаратов, модели - ПозиЧек - 3, заводской номер № L02360, производства Спериан
Протекшин / Биосистемз, США;
- Компьютизированный тестер проверки прилегания маски дыхательных
аппаратов к лицу ФитТест, заводской номер № 86103066, модели –Quantifit,
производситель – OHD, llc, Канада;
- Прибор для определения качества воздуха, модель - AIRTEC, заводской номер
№ 012038, производитель – SENSIDAYNE, США.
- Превентор плашечный-шиберный двухфланцевый типа ППШР
2ФТ-152х21,
заводской номер №173, завод-изготовитель ООО «Сибнефтеоборудование» (Россия),
2015 года выпуска.
- Трубный насос, типа 20-175-ТН-14-2-2, производства Shengli Oilfield Shengji
Petroleum equipment Со., LTD, страна изготовитель КНР, 2015 года выпуска;
- Трубный насос, типа 20-225-TH-I4-2-2, производства Shengli Oilfield Shengji
Реtrоlеum equipment Со., LTD, страна изготовитель КНР, 2015 года выпуска
1.Запорный вентиль фланцевый RF 1" Class 300 Агресивный. Коррозии стойки,
Wenzhou Kerui Valve Indusrty Co., LTD, Китай, 2015 г.
2.Изолирующее фланцевое соединение DN80 (3") PN 2,5 Мпа ИФС 80, Zhengzhou
Wanda Pipe Fitting Manufacture Co.,LTD, Китай, 2015 г.
3.Клапан обратный 3" Class 2500 RTJ Агресивный. Коррозии стойки,
Wenzhou Kerui Valve Indusrty Co., LTD, Китай, 2015 г.
4.Кран шаровой фланцевый 1" RF Class 300 полнопроходной. Коррозии
стойкий.Wenzhou Kerui Valve Indusrty Co., LTD, Китай, 2015г.
KZ41VEH00003050 от
10.07.2015г.
KZ84VEH00003052 от
10.07.2015г.
KZ53VEH00003028 от
08.07.2015г.
KZ46VEH00003057 от
13.07.2015г.
KZ67VEH00003067 от
16.07.2015г.
5.Кран шаровой фланцевый 2" RF Class 150. полнопроходной.
Коррозии стойкий,
Wenzhou Kerui Valve Indusrty Co., LTD , Китай, 2015 г.
6.Кран шаровой фланцевый 2" RF Class 300 полнопроходной. Коррозии стойкий,
Wenzhou Kerui Valve Indusrty Co., LTD, Китай, 2015 г.
7.Кран шаровой фланцевый 4" RF Class 300 полнопроходной. Коррозии
стойкий.Wenzhou Kerui Valve Indusrty Co., LTD, Китай, 2015 г.
8.Кран шаровой фланцевый 6" RF Class 300 полнопроходной. Коррозии стойкий,
Wenzhou Kerui Valve Indusrty Co., LTD, Китай, 2015 г.
9.Кран шаровой фланцевый 6" RF Class 900 полнопроходной. Коррозии стойкий,
Wenzhou Kerui Valve Indusrty Co., LTD, Китай, 2015 г.
10.Кран шаровой фланцевый 8" RF Class 150 полнопроходной.
Коррозии
стойкий.Wenzhou Kerui Valve Indusrty Co., LTD
, Китай, 2015 г.
11.Стопорный и спусковой клапан двойного действия 2" RTJ Class 2500, Коррозии
стойки, Wenzhou Kerui Valve Indusrty Co., LTD,
Китай, 2015 г.
12.Стопорный и спусковой клапан двойного действия 3" RTJ Class 2500 Агресивный.
Коррозии стойки, Wenzhou Kerui Valve Indusrty Co., LTD , Китай, 2015 г.
13.Стопорный и спусковой клапан двойного действия RJ 3" Class 900 Агресивный.
Коррозии стойки, Wenzhou Kerui Valve Indusrty Co., LTD , Китай, 2015 г.
14.Сферический вентиль фланцевый 4" RF Class 300. Агресивной. Коррозии стойкий,
Wenzhou Kerui Valve Indusrty Co., LTD , Китай, 2015 г.
15.Кран шаровый, фланцевый, 1/2" 300 ANSI RF ASTM А216 WCB Flanged Yongjia
Sheng Shi Valve Co., LTD, Китай, 2015 г.
16.Кран шаровый, фланцевый, 1" 300 ANSI RF ASTM А216 WCB Flanged, Yongjia
Sheng Shi Valve Co., LTD, Китай, 2015 г.
17.Кран шаровый, фланцевый, 2" 300 ANSI RF ASTM А216 WCB Flanged, Yongjia
Sheng Shi Valve Co., LTD, Китай, 2015 г.
18.Кран шаровый, фланцевый, 6" 300 ANSI RF ASTM А216 WCB Flanged, Yongjia
Sheng Shi Valve Co., LTD, Китай, 2015 г.
19.Кран шаровый, фланцевый, 8" 600 ANSI RF ASTM А216 WCB Flanged, Yongjia Sheng
Shi Valve Co., LTD, Китай , 2015 г.
20.Кран шаровый, фланцевый, 8" 300 ANSI RF ASTM А216 WCB Flanged, Yongjia
Sheng Shi Valve Co., LTD, Китай , 2015 г.
21.Клапан обратный, фланцевый, 8" 300 ANSI RF ASTM А216 WCB Flanged, Yongjia
Sheng Shi Valve Co., LTD, Китай, 2015 г.
22.Кран шаровый, фланцевый, 10" 150 ANSI RF ASTM А216 WCB Flanged, Yongjia
Sheng Shi Valve Co., LTD, Китай, 2015 г.
23.Кабель CU/rm/XLPE/SWA/PVC 10х1,5мм2 SHANGHAISHENGHUA
CABLE
GROUP,Китай, 2015 г.
24.Кабель CU/rm/XLPE/SWA/PVC 20х1,5мм2, SHANGHAISHENGHUA
CABLE
GROUP, Китай, 2015 г.
25.Кабель CU/XLPE/SWA/PVC 1000В 3х2,5мм2, SHANGHAISHENGHUA CABLE
GROUP, Китай, 2015 г.
26.Кабель CU/XLPE/SWA/PVC 1000В 3х4мм2, SHANGHAISHENGHUA
CABLE
GROUP,Китай, 2015 г.
27.Кабель CU/XLPE/SWA/PVC 1000В 4х10мм2
, SHANGHAISHENGHUA CABLE
GROUP,Китай, 2015 г.
28.Кабель CU/XLPE/SWA/PVC 1000В 4х240мм2
, SHANGHAISHENGHUA CABLE
GROUP, Китай, 2015 г.
29.Кабель CU/XLPE/SWA/PVC 1000В 4х50мм2
, SHANGHAISHENGHUA CABLE
GROUP, Китай, 2015 г.
30.Кабель CU/XLPE/SWA/PVC 1000В 4х95мм2,
SHANGHAISHENGHUA CABLE
GROUP,Китай, 2015 г.
31. Кабель CU/XLPE/SWA/PVC 1000В 5х2,5мм2
, SHANGHAISHENGHUA CABLE
GROUP,Китай, 2015 г.
32.Кабель CU/XLPE/SWA/PVC 1000В 5х4мм2,
SHANGHAISHENGHUA CABLE
GROUP, Китай, 2015 г.
33.Кабель CU/XLPE/SWA/PVC 20000В 3х95мм2, SHANGHAISHENGHUA CABLE
GROUP, Китай, 2015 г.
34.Кабель NYM 3х1,5мм2
SHANGHAISHENGHUA CABLE GROUP, Китай, 2015 г.
35.Кабель NYM 3х2,5мм2, SHANGHAISHENGHUA CABLE GROUP, Китай, 2015 г.
50
51
52
53
54
Система факельная СФНР с серийным номером 1, производитель ООО«Нефтемаш»,
Россия, 2013 года выпуска.
1. CFS-480, завод-изготовитель Halliburton, США, 2014 года выпуска;
2. BDF-590, завод-изготовитель Halliburton, Россия, 2013 года выпуска;
3. BDF-611,завод-изготовитель Halliburton, Россия, 2013 года выпуска;
4. EZ MUL NTR,завод-изготовитель Halliburton, Россия, 2014 года выпуска;
5. BARASORB, завод-изготовитель Halliburton, США, 2014 года выпуска;
6. BXR-L, завод-изготовитель Halliburton, США, 2014 года выпуска;
7. BDF-490, завод-изготовитель Halliburton, Россия,2014 года выпуска;
8. DRISTEMP, завод-изготовитель Drilling Specialties Company, Европа,2014 года
выпуска;
9. EDC-95-11 BASE OIL, завод-изготовитель TOTAL, Европа, 2014 года выпуска;
10. ESCAID 110 BASE OIL, завод-изготовитель EXXON MOBIL, Европа, 2014 года
выпуска;
11. DRISCAL D, завод-изготовитель Drilling Specialties Company, Европа, 2014 года
выпуска;
12. BARAKLEAN DUAL, завод-изготовитель Halliburton, США,2014 года выпуска;
13. STOPPIT, завод-изготовитель Halliburton, США, 2014 года выпуска;
14. BDF-613, завод-изготовитель Halliburton, США, 2014 года выпуска.
1. Мультифазный насос, модель NM148SY06S36Z, зав. № 75302, 75303, 75304, 75305,
завод-изготовитель ООО Насосная компания «NETZSCH Lanzhou Pumps Co. Ltd»,
Китай, 2015 года выпуска.
Трехфазный испытательный сепаратор, заводской номер SSV 124, завод-изготовитель
Компания «SPECIALIST SERVICES, ОАЭ, 2014 года выпуска.
- Ловильно-фрезерное оборудование в составе:
(Правосторонний наружный ловитель (серия 150/70/10, Левосторонний наружный
ловитель (серия 150), удлинитель на наружный ловитель, направитель на наружный
ловитель, ремонтная муфта для обсадной колонны, направляющий крючок,
внутренний ловитель, фрезер для разбуривания пакеров, печать, ловильный магнит,
правосторонний наружный колокол, левосторонний наружный колокол, метчик,
металлоуловитель, бурильный яс, ловильный яс, ударник, амортизатор, ролерный
KZ40VEH00003068 от
16.07.2015г.
KZ24VEH00003065 от
15.07.2015г.
KZ94VEH00003066 от
15.07.2015г.
KZ19VEH00003058 от
14.07.2015г.
KZ89VEH00003059 от
14.07.2015г.
расширитель, безопасное соединение, обратно-циркуляционный ловитель, трубный
резак, гидравлический наружный резак, колонный расширитель, скважинный
расширитель, циркуляционный инструмент, циркуляционный переводник, внутренний
магнит, наружный магнит, промывочный инструмент для превентора, фильтр,
очиститель колонны, щеточный очиститель колонны, внутренний стабилизатор,
наддолотный стабилизатор, оправка для обсадной трубы, супер фрез, фрез, фрез с
направлением, расширяющий фрез, промывочная труба, оббурочная коронка,
переводчик);
- Тестер для гидравлического яса «Bowen» модель «Bowen», год выпуска-1986,
серийный №S/D32305, страна производитель США;
- Гидроагрегат «Bowen», модель «824 Bowen Service Center», год выпуска-2000,
серийный №F39900-1, страна производитель США;
- Шлифовальная машина (Morando) модель Morando, год выпуска-2001, серийный №
М2462/410, страна производитель Италия;
- Гайконарезной станок модель «WEI», год выпуска-2001, серийный № ТМ-02-3500,
страна производитель Италия;
- Машинка для холодной резки и снятия фаски на трубах (Wachs) модель SF814/3,
SF814/3, SF408/3, год выпуска 1997, серийный № 4294, 09-1494,
03-2228,
страна производитель США;
- Сварочный аппарат модель «LAX380», «LAX320», год выпуска-2000, серийный
№645-946-7830, 521 -625-2056, страна производитель Швеция.
55
Технология по ремонту скважин месторождений АО «СНПС-Актобемунайгаз
56
1) Фильтр-сепаратор HBP14027-A; HBP14028A-1; HBP14028A-2; HBP14028A-3;
HBP14028A-4; HBP14028A-5; HBP14028A-6 (Китай).
2) Циклонный сепаратор PIM-II80/10.0-93 (Китай).
3) Установка охлаждения газа 21C14414-1-01; 21C14414-1-12; 21C14414-2-01-12
(Китай).
4) Воздушный резервуар и буферный резервуар 30m³ (Китай).
5) Воздушный компрессор STQK-M132VSD (Китай).
6) Установка водоснабжения R05 (Китай);
KZ89VEH00003069 от
16.07.2015г.
KZ18VEH00003076 от
17.07.2015г.
7) Установка очистки сточных вод JYJ2 (Китай);
8) Дренажная ёмкость DN1600*5882*16/22 11.2m³ (Китай).
9) Насос постоянного давления CR 10-8 (Китай).
10) Газовый теплообменник BEU700-10/10-63-2/19-2-00 (Китай).
11) Источник бесперебойного питания 1*30KVA; 1*10KVA; 1*5KVA (Китай).
12) Установка регулировки давления газа RX50 (Китай).
13) Обратный клапан 48*36 600class DRV-BN; 36*30 900class DRV-BN; 36" 600class
DRV-BN; 24" 900 class DRV-BN; 6" 150 DRV-Z; 4" 150 DRV-Z; 2" 150 DRV-Z; 2" 150
DRV-Z; class600, 48", A350-LF2; class900, 2", A350-LF2 (Китай).
14) Глубинный насос VPD60-9 (Китай).
15) Однобалочный мостовой кран 16.0 т - 22.5m (Китай).
16) Башенные молниеотводы 40.2 м; 40.2 м, 9X1000W (Китай).
17) Взрывозащищенная лампа на высокой стойке BGD-25B9*N1000W (Китай).
18) Дизельный генератор C380D5 (Китай).
19) Регулирующий клапан class900, 8", A350-LF2 (Китай).
20) Ручной криогенный шаровой клапан class900, 8", A350-LF3; class600, 8", A350-LF3;
class900, 2", A350-LF3 (Китай).
21) Запорно-дренажный клапан TP41Y-600 4"; TP41Y-600 2"; TP41Y-900 2"; class600,
4", A350-LF2; class900, 2", A350-LF2; class600, 2", A350-LF2 (Китай).
22) Дроссельно-запорный клапан FJ41Y-600 4"; FJ41Y-900 2"; FJ41Y-600 2"; FJ41Y-900
4"; FJ41Y-900 1"; FJ41Y-600 1"; class900, 4", A350-LF2; class600, 4", A350-LF2;
class900, 2", A350-LF2; class600, 2", A350-LF2; class600, 1", A350-LF2; class900, 1",
A350-LF2 (Китай).
23) Пневматический шаровой клапан class600, 8", A350-LF2; class600, 4", A350-LF2;
class900, 2", A350-LF2; class600,2", A350-LF2 (Китай).
24) Ручной шаровой клапан class900, 8", A350-LF2; class600, 8", A350-LF2; class900, 4",
A350-LF2; class600, 4", A350-LF2; class900, 2", A350-LF2; class600, 2", A350-LF2;
class900, 1" , A350-LF2; class600, 1", A350-LF2; class900, 20", A350-LF2; class600,
20", A350-LF2 (Китай).
25) Теплообменники горячей воды RV3/22-00 300KW (Китай).
26) Монорельсовый кран MD2t-6m (Китай).
57
58
59
60
61
62
27) Устройство обработки сточных вод THUNIP-QG-2.0 (Китай).
28) Предохранительный клапан 1"X2", 9.81MPa, A350-LF2 (Китай).
Консольный кран BZD, грузоподъемность 2 тонны (Китай).
арматура устьевая типа АУШГН-65х21, производства ТОО «Актауский
машиностроительный завод» (Казахстан)
арматура устьевая типа АУШГН-65х21, производства ТОО «Прикаспийский
Машиностроительный Комплекс» (Казахстан)
- Обсадная колонна Ǿ 168 мм, толщина 8,94 мм, N-80, резьба UPJ, газогерметичная,
взаимозаменяемая с NV, завод-производитель ОАО «Интерпайп Нижнеднепровский
трубопрокатный завод», страна изготовитель Украина, 2015 года выпуска;
- Обсадная колонна Ǿ 339,7 мм, толщина 10,92 мм, J-55, резьба ВТС., заводпроизводитель ОАО «Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод», страна
изготовитель Украина, 2015 года выпуска.
- Консистометр НРНТ, серийный номер №10102166 производства «Fann Instrument
Company», США, 2007 года выпуска
Консистометры НРНТ, серийные номера №82017, №82018, производства «Fann
Instrument Company», США, 2008 года выпуска
Линейные трубы из углеродистой стали с плакировкой из коррозионностойкого
сплава, наружный диаметр 717,0мм, толщина стенки 18,9мм, марки стали ISO3183
L415 (X60) SAW, включая коррозионностойкий сплав (КСС) инконель 625 толщиной
3,0мм, Код ТНВЭД 7305110003, производитель H.Butting GmbH&Co.KG, страна
Германия, 2015 года изготовления;
- Линейные трубы из углеродистой стали с плакировкой из коррозионностойкого
сплава, наружный диаметр 720,2мм, толщина стенки 20,5мм, марки стали ISO3183
L415 (X60) SAW, включая коррозионностойкий сплав (КСС) инконель 625 толщиной
3,0мм, Код ТНВЭД 7305110003, производитель H.Butting GmbH&Co.KG, страна
Германия, 2015 года изготовления;
- Линейные трубы из углеродистой стали с плакировкой из коррозионностойкого
сплава, наружный диаметр 717,0мм, толщина стенки 18,9мм, марки стали ISO3183
L415 (X60) SAW, включая коррозионностойкий сплав (КСС) инконель 625 толщиной
3,0мм, с антикоррозийным трехслойным полиэтиленовым покрытием, Код ТНВЭД
KZ28VEH00003090 от
21.07.2015г.
KZ28VEH00003089 от
21.07.2015г.
KZ93VEH00003084 от
20.07.2015г.
KZ71VEN00003092
От 21.07.2015г.
KZ44VEN00003093
От 22.07.2015г.
KZ06VEN00003098
От 22.07.2015г.
7305110003, производитель H.Butting GmbH&Co.KG, страна Германия, 2015 года
изготовления;
- Линейные трубы из углеродистой стали с плакировкой из коррозионностойкого
сплава, наружный диаметр 720,2мм, толщина стенки 20,5мм, марки стали ISO3183
L415 (X60) SAW, включая коррозионностойкий сплав (КСС) инконель 625 толщиной
3,0мм, с антикоррозийным трехслойным полиэтиленовым покрытием, Код ТНВЭД
7305110003, производитель H.Butting GmbH&Co.KG, страна Германия, 2015 года
изготовления;
- Линейные трубы из углеродистой стали с плакировкой из коррозионностойкого
сплава, наружный диаметр 717,0мм, толщина стенки 18,9мм, марки стали ISO3183
L415 (X60) SAW, включая коррозионностойкий сплав (КСС) инконель 625 толщиной
3,0мм, а также утяжеляющий бетонной оболочкой, Код ТНВЭД 7305110004,
производитель H.Butting GmbH&Co.KG, страна Германия, 2015 года изготовления;
- Линейные трубы из углеродистой стали с плакировкой из коррозионностойкого
сплава, наружный диаметр 720,2мм, толщина стенки 20,5мм, марки стали ISO3183
L415 (X60) SAW, включая коррозионностойкий сплав (КСС) инконель 625 толщиной
3,0мм, а также утяжеляющий бетонной оболочкой, Код ТНВЭД 7305110004,
производитель H.Butting GmbH&Co.KG, страна Германия, 2015 года изготовления;
- Линейные трубы из углеродистой стали с плакировкой из коррозионностойкого
сплава, наружный диаметр 717,0мм, толщина стенки 18,9мм, марки стали ISO3183
L415 (X60) SAW, включая коррозионностойкий сплав (КСС) инконель 625 толщиной
3,0мм, Код ТНВЭД 7305110003, производитель Eisenbau Kraemer GmbH, страна
Германия, 2015 года изготовления;
- Линейные трубы из углеродистой стали с плакировкой из коррозионностойкого
сплава, наружный диаметр 720,2мм, толщина стенки 20,5мм, марки стали ISO3183
L415 (X60) SAW, включая коррозионностойкий сплав (КСС) инконель 625 толщиной
3,0мм, Код ТНВЭД 7305110003, производитель Eisenbau Kraemer GmbH, страна
Германия, 2015 года изготовления;
- Линейные трубы из углеродистой стали с плакировкой из коррозионностойкого
сплава, наружный диаметр 717,0мм, толщина стенки 18,9мм, марки стали ISO3183
L415 (X60) SAW, включая коррозионностойкий сплав (КСС) инконель 625 толщиной
3,0мм, с антикоррозийным трехслойным полиэтиленовым покрытием, Код ТНВЭД
7305110003, производитель Eisenbau Kraemer GmbH, страна Германия, 2015 года
изготовления;
- Линейные трубы из углеродистой стали с плакировкой из коррозионностойкого
сплава, наружный диаметр 720,2мм, толщина стенки 20,5мм, марки стали ISO3183
L415 (X60) SAW, включая коррозионностойкий сплав (КСС) инконель 625 толщиной
3,0мм, с антикоррозийным трехслойным полиэтиленовым покрытием, Код ТНВЭД
7305110003, производитель Eisenbau Kraemer GmbH, страна Германия, 2015 года
изготовления;
- Линейные трубы из углеродистой стали с плакировкой из коррозионностойкого
сплава, наружный диаметр 717,0мм, толщина стенки 18,9мм, марки стали ISO3183
L415 (X60) SAW, включая коррозионностойкий сплав (КСС) инконель 625 толщиной
3,0мм, а также утяжеляющий бетонной оболочкой, Код ТНВЭД 7305110004,
производитель Eisenbau Kraemer GmbH, страна Германия, 2015 года изготовления;
- Линейные трубы из углеродистой стали с плакировкой из коррозионностойкого
сплава, наружный диаметр 720,2мм, толщина стенки 20,5мм, марки стали ISO3183
L415 (X60) SAW, включая коррозионностойкий сплав (КСС) инконель 625 толщиной
3,0мм, а также утяжеляющий бетонной оболочкой, Код ТНВЭД 7305110004,
производитель Eisenbau Kraemer GmbH, страна Германия, 2015 года изготовления.
63
- Установка подъемная для освоения и ремонта нефтяных и газовых скважин УПА60А (60х80), заводской номер № 460, предприятие-изготовитель ОАО «Ишимбайский
машиностроительный завод», Россия, 2012 года выпуска;
- Установка подъемная для освоения и ремонта нефтяных и газовых скважин
УПА-60А (60х80), заводской номер № 338, предприятие-изготовитель ОАО
«Ишимбайский машиностроительный завод», Россия, 2012 года выпуска;
- Агрегат цементировочный АЦ-32, заводской номер № 700, предприятиеизготовитель ОАО «Первомайскхиммаш», Россия, 2012 года выпуска;
- Агрегат цементировочный АЦ-32, заводской номер № 43, предприятиеизготовитель ОАО «Первомайскхиммаш», Россия, 2012 года выпуска.
KZ76VEN00003099
От 22.07.2015г.
64
65
66
67
68
- Установка для выравнивания профиля приемистости скважины (ВПП), модель ВППRU-20150506, заводской номер 15001, изготовитель «BEIJING EXPLORE
ENGINEERING TECHNOLOGY», КНР, 2015 года выпуска.
- Водораспределительный пункт (ВРП), типа PZS-100/16-8, завод изготовитель
«Liaoning Kuake Petro-Equipment Co., LTD», КНР, 2015 года выпуска;
- Газосепаратор сетчатый, модели X-S-4, завод изготовитель ООО «Нефтемаш»,
Россия, 2015 года выпуска;
- Газосепаратор сетчатый, модели X-S-6, завод изготовитель ООО «Нефтемаш»,
Россия, 2015 года выпуска;
- Газосепаратор сетчатый, модели X-2, завод изготовитель ООО «Нефтемаш»,
Россия, 2015 года выпуска.
Центробежный компрессор D06R4S серийные №№ 1000291249, 1000291250 (GC701.A/В)
Панель управления газовым уплотнением компрессора (1-PU-711A/В)
Дроссельный затвор «Valreg» для компрессора 2", серийные №№ 13110170101,
13110170102
Контрольный клапан для компрессора 8"×8", модель «KOSO» серийные №№
80000023001, 80000023002
Прокладка спиральнонавитая 1", SS 316L, класс давления 150
Труба бесшовная 48,3 мм×5,1 мм (1½"×Sch XS), ASTM A333 Gr.6
Пружинный предохранительный клапан, модель 1D2- JOS-E-14-(ХE)P-SPL, DN 25 ×
DN 50, PN 20, (1" × 2", класс давления 150, RF), серийные №№ 525243, 525244
Задвижка клиновая ½", класс 800, резьбовая SW NPT, корпус ASTM A350 Gr.LF2
Буровая установка WDH-500A, производства Qingdao Bohwa Machinery Corporation,
Китай, год выпуска-2015
I. Труба стальная бесшовная диаметром
1. 323,8×6,35 мм (12", Sch 20), ASTM A333 Grade 6. Мексика, Tenaris;
2. 219,1×12,7 мм (8", Sch 80), ASTM A333 Grade 6, длина - 6м. Польша, Alchemia;
II. Фланцы диаметром
1. Воротниковые 203,2 мм (8", Sch 80, класс 600) A350 Grade LF2. Италия,
Santafede;
KZ60VEN00003096
От 22.07.2015г.
KZ33VEN00003097
От 22.07.2015г.
KZ65VEN00003103
От 22.07.2015г.
KZ45VEН00003075
От 17.07.2015г.
KZ77VEН00003081
От 17.07.2015г.
69
2. Воротниковые 203,2 мм (8", Sch 20, класс 600) A350 Grade LF2. Италия,
Galperti;
3. Глухие 19,05 мм (¾", класс 600) A350 Grade LF2. Испания, Ulma;
III. Нипофланцы диаметром
1. 203,2×19,05 мм (8×¾", Sch 80, класс 600) ASTM A350 Grade LF2.
Великобритания, Spromak;
IV. Переходы диаметром
1. Эксцентрические 304,8×203,2 мм (12×8" Sch 20) ASTM A420 Grade
WPL6. Таиланд, Benkan;
2. Эксцентрические 304,8×203,2 мм (12×8" Sch 20) ASTM A420 Grade
WPL6. Франция, Interfit;
V. Задвижки диаметром
1. 203,2 мм (8", класс 600), ASTM A352 Grade LCC. Китай, Kitz;
2. 19,05 мм (¾", класс 600), ASTM A350 Grade LF2. Италия, BFE
I. Труба стальная бесшовная диаметром
1. 60,3×8,74 мм (2", Sch 160), ASTM A333 Grade 6, длина - 6м. Чехия,
Arcelor Mittal;
2. 60,3×5.54 мм (2", Sch 80), ASTM A333 Grade 6, длина - 6м. Испания,
Tubos Reunidos;
II. Фланцы диаметром
1. Воротниковые 50,8 мм (2", Sch 160, класс 600) A350 Grade LF2. Италия,
Galperti;
2. Воротниковые 50,8 мм (2", Sch 80, класс 600) A350 Grade LF2. Италия,
Galperti;
3. Воротниковые 50,8 мм (2", Sch 80, класс 600) A350 Grade LF2. Италия,
Galperti;
4. Глухие 25,4 мм (1") класс 600, A350 Grade LF2. Испания, Ulma;
5. Глухие 19,05 мм (¾") класс 600, A350 Grade LF2. Испания, Ulma;
III. Нипофланцы диаметром
1. 50,8×25,4 мм (2×1", Sch 80/80, класс 600) ASTM A350 Grade LF2.
Великобритания, Spromak;
KZ50VEН00003082
От 17.07.2015г.
70
71
72
2. 50,8×19,05 мм (2×¾", Sch 160, класс 600) ASTM A350 Grade LF2.
Великобритания, Spromak;
IV. Отводы диаметром
1. 50,8 мм (2", Sch 160) 90º, ASTM A420 Grade WPL6. Австрия, Erne;
2. 50,8 мм (2", Sch 160) 90º, ASTM A420 Grade WPL6. Таиланд, Benkan;
V. Тройники диаметром
1. 50,8 мм (2", Sch 80), ASTM A420 Grade WPL6. Таиланд, Benkan;
VI. Бобышки диаметром
1. 254×50,8 мм (10×2", Sch 160) ASTM A350 Grade LF2. Великобритания,
Spromak;
VII. Фитинги резьбовые
1. Бобышки 50,8×19,05 мм (2×¾", класс 6000) ASTM A350 Grade LF2;
Великобритания, Spromak;
2. Заглушки 19,05 мм (¾"), ASTM A350 Grade LF2. Италия, Chero Piping;
VIII.Задвижки диаметром
1.50,8 мм (2"), класс 600, ASTM 352. Китай, Kitz;
2. 25,4 мм (1"), класс 600, ASTM 350. Италия, BFE;
3. 19,05 мм (¾"), класс 600, ASTM 350. Италия, BFE;
IX. Обратные клапаны
1. 50,8 мм (2"), класс 600, ASTM LCC. Китай, KITZ
1.Глубинный штанговый насос типа 30-250-RWAM-18-2; 30-175-RHAM-14-2-2; 30225-RHAM-18-2 завод-изготовитель ТОО Шаньдунское «Цзинтань», Китай, 2014 года
выпуска.
2.Станок-качалка типа CYJ6-3-40HB завод-изготовитель ТОО Шаньдунское
«Цзинтань», Китай, 2015 года выпуска.
автогидроподъемник марки Tadano AT-160 TG, компании «TADANO FAUN Group
зав № AT-160-1-00001,
– группа машиностроительных
компаний» (Япония).
1. подогреватель нефти ПП-0,63А с системой
АО
«Западно-Казахстанская
автоматики;
машиностроительная компания»
KZ56VEН00003071
От 16.07.2015г.
KZ59VEН00003114
От 27.07.2015г.
KZ86VEН00003113
От 27.07.2015г.
73
2. подогреватель устьевой УН-0,2МА с системой
автоматики;
3. газосепаратор сетчатый (ГС1-2,5-600-1);
4. нефтегазовый сепаратор (НГС-II-1,6-1600-1).
1. Клапан переключатель предохранительных
клапанов, модель SVR-4010F-LXTО, DN 250
PN 50× DN 250 PN 50, (10", класс давления
300, RF × 10", класс давления 300, RF),
серийный № 508955, 1 штука.
2. Клапан переключатель предохранительных
клапанов, модель SVR-4005F-LXTT, DN 250
PN 20× DN 250 PN 20, (10", класс давления 150,
RF × 10", класс давления 150, RF), серийные №
№ 512353, 512354, 2 штуки.
3. Клапан переключатель предохранительных
клапанов, модель SVR-1205F-LXTО, DN 80 PN
20×DN 50 PN 20, (3", класс давления 150, RF ×
2", класс давления 150, RF), серийный №
512355, 1 штука.
4. Клапан переключатель предохранительных
клапанов, модель SVR-1205F-LXTТ, DN 80 PN
20×DN 80 PN 20 (3", класс давления 150, RF ×
3", класс давления 150, RF), серийные №№
512356, 512357, 2 штуки.
5. Пружинный предохранительный
клапан,
модель 1,5Н3 JBS-E-K-N2-SPL, DN 40 PN 20×
DN 80 PN 20, (1½", класс давления 150, RF ×
3", класс давления 150, RF), серийные №№
510961, 510962, 2 штуки.
6. Пружинный предохранительный
клапан,
модель 6R10- JBS-E-35-XK-N2-SPL, DN 150
KZ80VEН00003124
От 28.07.2015г.
произведенные Компанией
«Anderson Greenwood & Crosby»,
Франция.
74
PN 50× DN 250 PN 20, (6", класс давления 300,
RF × 10", класс давления 150, RF), серийные
№№ 510963, 510964, 2 штуки.
- Котел утилизатор, серийный № 26821/3Е404/2 (3Е-404.2) «Pecquet Tesson» Франция –
1 шт;
- Теплообменник, нагреватель хвостовых газов, серийный № 03.31123 (1E507.2)«Famet» Польша – 1 шт;
- Реактор сульфрена, серийный № 48316 (R-504) «Волгограднефтемаш» СССР – 1 шт;
- Теплообменник, ребойлер колонны деэтанизации, серийный № A14-220 AA/A (1E702) «Delaunay et Fils» Франция – 1 шт;
- Теплообменник, ребойлер колонны дебутанизации серийный № A14-170 AA/A (1E720.1) – 1 шт;
- Теплообменник, нагреватель колонны конденсата, серийный № А14-770 АА/А (1E203.2) – 1 шт;
- Трубные пучки теплообменников, ребойлер верхнего стабилизатора, серийные №
А14-290А, 14-290В (1E-206.1, 1E-206.2) – 2 шт;
- Трубный пучок теплообменника, холодильник бутана, серийный № А14-240А (1E782) – 1 шт;
- Трубные пучки теплообменников, холодильник кислого газа, серийный № А14-210А,
А14-210В (1E-208.1, 1E-208.2) – 2 шт;
- Трубные пучки теплообменников, холодильник второй ступени компрессора,
серийные № А14-180А, А14-180В (1E-209.1, 1E-209.2) – 2 шт;
- Трубные пучки теплообменников, ребойлер верхнего стабилизатора, серийные №
А14-290С, А14-290D (1E-207.1, 1E-207.2) – 2 шт;
- Трубные пучки воздушных теплообменников, серийные № 45119, 45120 (10EA-901A,
10EA-901В) «GEA Batignolles Technologies Thermiques» Франция – 2 шт;
- Трубные пучки воздушных теплообменников, серийные № 45121, 45122 (1EA-202.2,
1EA-202.3) – 2 шт;
- Трубный пучок воздушного теплообменника, серийный № 45189 (1EA-404.2) – 1 шт;
KZ53VEН00003125
От 28.07.2015г.
75
76
- Трубный пучок воздушного теплообменника, серийный № 45494 (1EA-303.2F) – 1
шт;
- Теплообменник, ребойлер колонны деметанизации, серийный № 5180 (1E-704) ТОО
«БЕЛКАМИТ» Казахстан – 1 шт;
- Гравитационный сепаратор, серийный № 5179 (1F-738) – 1 шт;
- Горелка кислого газа, серийный № SPR-1232 (1C-402.1) «HEC Canada INC.» Канада –
1 шт;
- Факельные оголовки с подачей пара, тип QFSC-30/38, серийные № 24295, 24294
(1PU-1001.1, 1PU-1001.2) «Zeeco Europe LTD» Великобритания – 2 шт.
1. Факельный оголовок модели UFV-3, в комплекте с пилотной горелкой и
комплектующими. Номера по системе предприятия владельца TAG №№ F2100-X120-1 ÷ F2100-X-129-1 «Zeeco Europe LTD» Великобритания – 10 шт;
2. Труба бесшовная 26,7×3,91 (¾"×Sch XS), LTCS ASTM A333 Gr. 6 «Rohrwerk
Maxhutte Gmbh» Германия – 24 м;
3. Тройник 2", BW, Sch XS, LTCS A420 WPL6 «Erne Fitting» Австрия - 12 шт;
4. Отвод 90° 2", BW, Sch XS, LTCS A420 WPL6 «Chero piping» Италия – 33 шт;
5. Переход концентрический 2"×¾", BW, Sch XS, LTCS A420 WPL6 «Marla PF»
Великобритания – 20 шт;
6. Фланец воротниковый 2"×Sch 80, класс 150, RF, LTCS A350 LF2 «Ulma» Испания –
10 шт;
7. Фланец воротниковый ¾"×Sch 80, класс 150, RF, LTCS A350 LF2 «Ulma» Испания
– 20 шт;
8. Прокладка спиральнонавитая 2", SS 316L, класс 150, RF «Novus Sealing»
Великобритания – 20 шт;
Прокладка спиральнонавитая ¾", SS 316L, класс 150, RF «Novus Sealing»
Великобритания – 40 шт.
Труба бесшовная 26,7 мм×3,9 мм (¾"×Sch XS), ASTM A333 Gr.6 «Arcelor Mittal» Чехия
– 66 м.
Фланец воротниковый ¾", ASTM A350 Gr.LF2 Cl. 1, класс 150, Sch XS, RF «ULMA»
Испания – 10 шт.
KZ26VEН00003126
От 28.07.2015г.
KZ96VEН00003127
От 28.07.2015г.
77
Фланец воротниковый 1½" ASTM A350 Gr.LF2 Cl. 1, класс 150, Sch XS, RF «Wilhelm
Maass GmbH» Германия – 2 шт.
Отвод 90° ¾", ASTM A420 Gr.WPL6, Sch XS, LR «Erne Fitting» Австрия – 20 шт.
Отвод 90° ¾", ASTM A420 Gr.WPL6, Sch XS, LR «BKL» Тайланд – 1 шт.
Отвод 90° 1½", ASTM A420 Gr.WPL6, Sch XS, LR «Erne Fitting» Австрия – 18 шт.
Отвод 90° 1½", ASTM A420 Gr.WPL6, Sch XS, LR «Benkan» Тайланд – 5 шт.
Фланец глухой 1½", ASTM A350 Gr.LF2 Cl. 1, класс 150, Sch Std, RF «ULMA» Испания
– 2 шт.
Фланец глухой ¾", ASTM A350 Gr.LF2 Cl. 1, класс 150, Sch 160, RF «Wilhelm Maass»
Германия – 2 шт.
Меж фланцевый профиль 1", ASTM A240 Type 316, класс 150, RF «Aperam Genk»
Бельгия – 7 шт.
Ниппель ¾", тип SS-12M0-1-12 «Swagelok» США – 2 шт.
Отвод обжимной 90°, тип SS-12M0-2-8 «Swagelok» США – 2 шт.
Трубка бесшовная 12 мм × 1,5 мм, SST316/316L SS-T12M-S-1.5M-6ME «Sandvik»
Швеция – 36 м.
Прокладка спиральнонавитая ¾", SS 316L, класс 150, RF «Lamons» США – 17 шт.
Прокладка спиральнонавитая 1", SS 316L, класс 150, RF «Flexitalic Ltd» Великобританя
– 20 шт.
Прокладка спиральнонавитая 1½", SS 316L, класс 150, RF «Flexitalic Ltd»
Великобританя – 2 шт.
Комплект межфланцевой изоляции ¾", SS 316, класс 300, RF «Picotek» США – 2 шт.
Задвижка клиновая тип 1-104А ¾", класс давления 150, RF, корпус ASTM A350
Gr.LF2 «Bonney Forge» Италия – 2 шт.
1.
Прямая труба, модель: (DN25~DN200)×(184~4642mm) 150LB. Производитель:
Xuanda Industrial Group Co., Ltd .
2.
Переходной тройник, модель: (DN25~DN150)/(DN25~DN150), L1=(100~4000)
mm, L2=(100~4000) mm , H=(100~5000) mm, 150 LB. Производитель: Xuanda Industrial
Group Co., Ltd .
KZ69VEН00003128
От 28.07.2015г.
3.
Штуцер угловой 90, модель: Стальной вкладыш PTFE: DN 25~DN200, А=(98~
191)mm; DN 25~DN200, А1=(98~191)mm, A2=(341~359). Производитель: Xuanda
Industrial Group Co., Ltd .
4.
Фланец закрытого фланца, модель: Стальной вкладыш PTFE: DN25~
DN200,150LB. Производитель: Xuanda Industrial Group Co., Ltd .
5.
Переходная пятиходовая деталь, модель: Стальной вкладыш PTFE: DN25~
DN200,
M1=(25~1000)mm,M2=(25~1000)mm,
M3=(25~1000)mm,L1=(100~
4000)mm,L2=(100~4000)mm ,
L3=(100~4000)mm,L4=(100~4000)mm,H1=(100~
5000)mm, H2=(100~5000)mm, H3=(100~5000)mm, 150 LB. Производитель: Xuanda
Industrial Group Co., Ltd .
6.
Переходная
крестовина,
модель:
Стальной
вкладыш
PTFE:
DN25~DN200, M1=(25~1000)mm, M2=(25~1000)mm,L1=(100~4000)mm, L2=(100~
4000)mm,L3=(100~4000)mm,H1=(100~5000)mm, H2=(100~5000)mm, 150 LB.
Производитель: Xuanda Industrial Group Co., Ltd .
7.
Концентрическая переходная труба, модель: Стальной вкладыш PTFE: DN25~
DN200, L=(100~1000)mm. Производитель: Xuanda Industrial Group Co., Ltd .
8.
Эксцентричная переходная труба, модель: Стальной вкладыш PTFE: (DN25~
DN200)×(DN25~DN200), L=(100~1000)mm. Производитель: Xuanda Industrial Group
Co., Ltd .
9.
Стопорный клапан-вкладыш, модель: Стальной вкладыш PTFE:DN25~DN200,
L=(100~1000)mm 150LB. Производитель: Xuanda Industrial Group Co., Ltd .
10. Y-образный фильтр, модель: Стальной вкладыш PTFE: DN25~DN200, L=(100~
1000)mm 150LB. Производитель: Xuanda Industrial Group Co., Ltd .
11. 8-образный закрытый фланец, модель: PTFE: DN25~DN200, H=8~15, 150LB.
Производитель: Xuanda Industrial Group Co., Ltd .
12. Односедельный регулирующий клапан с верхней направляющей, модель: 500,
600, 700 Series, 501G, 550G, 501T, 551T, 501T, 520C, 530C, 521F, 500A, 520A, 500R, 500S,
520T, 510D, 522F, 510A, 721E, 627H. Производитель: KOSO Control Engineering (Wuxi)
Co.,Ltd.
13. Горячеоцинкованные лотки серии XQJ, LQJ, FQJ. Производитель: Yangzhong
Zhongcheng Piping&Fitting Co., ltd.
14. Запорный клапан с наружной резьбой, модель: Class 600 DN5 ф14 316SS,Class 600
DN20 ф27 316SS, DN10-Φ18 304SS.
Производитель: Yangzhong Zhongcheng
Piping&Fitting Co., ltd.
15. Шаровой клапан для подачи воздуха, модель: NPT 1/2"-F.T Ф12 316SS Class300;
NPT 1/2", 2"-F.T Ф14 316SS Class300; 1" 316SS Class300; NPT 1/2"-F.T Ф16 316SS
Class300; G1/2" 316SS Class300; Class300 1/2" NPT(F)-F.T ф8 316SS; CLASS300 316SS
1/2", 1"; CLASS300 1/2"NPT(F)-F.T φ10 316SS. Производитель: Yangzhong Zhongcheng
Piping&Fitting Co., ltd.
16. Электрический шаровой клапан, модель: 2" ZDJRy-20KII-50 150LB,LCB, 3"
ZDJRy-20KII-80 150LB,LCB; 4" ZDJRy-20KII-100 150LB,LCB; 6" ZDJRy-20KII-150
150LB,LCB; 8" ZDJRy-20KII-200 150LB,LCB; 10" ZDJRy-20KII-250 150LB,LCB.
Производитель: Zhejiang Zhongde Automatic Control Science and Technology Joint Stock
Co., Ltd /Rotork Controls Ltd.
17. Нержавеющая взрывозащищенная соединительная коробка, модель: Тип Klippon
CB262620, CB303220. Производитель: Weidmuller Interface (Shanghai) Co., Ltd.
18. Кабельный разъем, модель: 3/4" NPT(M), 1-1/2" NPT(M), 1" NPT(M), 1/2" NPT(M)
2" NPT(M), M20*1.5(M). Производитель: CMP Products.
19. Металлиский шланг, модель: JSG-20-800MM stainless M20+G3/4, JSG-25-800MM
stainless M25+G1, JSG-32-1000MM stainless M40+G1 1/4. Производитель: CMP Products.
20. Ненормативная бесшовная стальная труба, модель: ф12*1, ф14*2, ф27*3, ф16*2,
ф10*1, ф8*1. Производитель: Jiangsu Xinghe Group Company Ltd.
21. Труба, модель: 2",1-1/2", 1", 3/4",, 1/2" SCH80 SMLS NPT А333 Gr.6; 2",1-1/2", 1",
3/4", 1/2"SCH40 SMLS NPT А333 Gr.6; ф14*2.0 316SS ASTM.269. Производитель:
Jiangsu Xinghe Group Company Ltd.
22. Двуглавый обсадный хомут, модель: 1-1/2", 1/2", 2", 1", 3/4" FNPT CL2000 A350
LF2 CL1. Производитель: Jiangsu Xinghe Group Company Ltd.
23. Колено 90DEG, модель: 1-1/2", 1/2", 2", 1", 3/4" FNPT CL2000 A350 LF2 CL1.
Производитель: Jiangsu Xinghe Group Company Ltd.
24. Переходный двуглавый обсадный хомут, модель: 2", 1-1/2", 1",3/4"
FNPT*1/2",*3/4",*1", *1-1/2", FNPT CL2000 A350 LF2 CL1. Производитель: Jiangsu
Xinghe Group Company Ltd.
25. Тройник, модель: 1/2", 1", 3/4", 2", 1-1/2" FNPT CL2000 A350 LF2 CL1.
Производитель: Jiangsu Xinghe Group Company Ltd.
26. Клапан бабочка/отсечной клапан, модель: тип:D9B43Y, размер:1”~
24”,материал:A217, A350, A351, A352, давление:CL150~CL900. Производитель:
Zhe Jiang Deca Control Valve Meter Cо.,Ltd, Китай.
27. Клапан шаровой запорный с пневмоприводом, модель: тип:ZSHO, размер:1”
~24”,материал:A217, A350, A351, A352, давление:CL150~CL900. Производитель:
Zhe Jiang Deca Control Valve Meter Cо.,Ltd, Китай.
28. Задвижка отсечная с электрическим приводом, модель: тип:Z9B42Y, размер:
1”~24”,материал:A217,
A350,
A351,
A352,
давление:CL150~CL900.
Производитель: Zhe Jiang Deca Control Valve Meter Cо.,Ltd, Китай.
29.
Трубы крышка, модель: CL1500 NPT1/2", 1" (F); CL1500 NPT1/2", 1" (M).
Производитель: Wenzhou Jieda Petrochemical Instrument Co., Ltd.
30.
Односторонний короткий штуцер, модель: Class1500NPT 1/2" (M)-Ф14L=100;
Class1500NPT 1" (M)-Ф34L=100. Производитель: Wenzhou Jieda Petrochemical
Instrument Co., Ltd.
31.
Запорный клапан с внешней резьбой, модель: Class1500 DN5 Ф14; Class600 DN25
Ф34. Производитель: Wenzhou Jieda Petrochemical Instrument Co., Ltd.
32. Двухсторонний фланец, модель: 2" Class150 RF ASME B16.5. Производитель:
Wenzhou Jieda Petrochemical Instrument Co., Ltd.
33.
Фланец, модель: 1" Class300 RF ASME B16.5. Производитель: Wenzhou Jieda
Petrochemical Instrument Co., Ltd.
34.
Труба из чугуна с шаровидным графитом, модель: DN25~DN900, C40.
Производитель: Shanxi Juntong Cast Pipe Co., Ltd.
35. Чугунный двойной раструб, модель: DN25~DN900. Производитель: Shanxi
Juntong Cast Pipe Co., Ltd.
36. Чугунный отвод, модель: DN25~DN900. Производитель: Shanxi Juntong Cast Pipe
Co., Ltd.
37. Резиновая манжета, модель: DN25~DN900. Производитель: Shanxi Juntong Cast
Pipe Co., Ltd.
38.
Антикоррозионная полипропиленовая клейкая лента, модель: (5~300) мм × ( 1.0
~2.0) мм. Производитель: Jiaozuo Heyuan Anticorrosion Co., Ltd.
39. Высокотемпературный войлок из центробежной стекловаты, модель: TW,
L×T=(10m~20m)×(25mm~60mm). Производитель: Owens Corning (Shanghai) Fiberglas
Co., Ltd.
40. Высокотемпературный прочный корпус из центробежной стекловаты, модель:
DP, (22mm×25mm)~(114mm×95mm).
Производитель: Owens Corning (Shanghai)
Fiberglas Co., Ltd.
41. Модульная установка обработки воздуха 3224/1-AHU-0001,ZKX08C в составе:
Секция свежего воздуха, секция первичной фильтрации, секция отопления, секция
кондиционера, вентилятор;
Секция промежуточного и резервного вентилятора подачи воздуха для установки
обработки воздуха;
Шкаф управления кондиционерами;
Мешковидный первичный фильтр, модель: 592х592х350-G3; 287х592х350-G3;
Воздушный клапан с электроприводом, модель: FDH221.552.552DK. Производитель:
Guangdong Jirong Air Conditioning Co., Ltd.
42.
Воздуходувка 3201-FA-01501-A/B в составе:
Центробежный вентилятор, модель: JYFJ№15.3D;
Глушитель на входе, модель: Φ1700;
Переменный диаметр приточного отверстия + мягкое соединение, модель:
Φ1100×Φ1500 H=800;
Привод, модель: IA20/MOW5-40 (Взрывозащищенный);
Переменный диаметр вентиляционного отверстия + мягкое соединение, модель:
Квадратное отверстие 560×848 Круглое отверстие Φ1200 H=1000;
Защитный кожух глушителя на входе.
Производитель: Jiangyin city fine wind machine Co., Ltd.
43. Теплообменник
продуктовый
ЛГКК/сырье,
позиция:
3201-E-0102.
Производитель: Hubei Changjiang Petrochemical Equipment Co., Ltd.
44.
Подогреватель питательной воды СД пароводяной, позиция: 3201-E-01501.
Производитель: Hubei Changjiang Petrochemical Equipment Co., Ltd.
45.
Подогреватель питательной воды, позиция: 3201-E-01502. Производитель: Hubei
Changjiang Petrochemical Equipment Co., Ltd.
46.
Подогреватель питательной воды ВД пароводяной, позиция: 3201-E-01505.
Производитель: Hubei Changjiang Petrochemical Equipment Co., Ltd.
47.
Подогреватель конденсата водоводяной, позиция: 3201-E-01506. Производитель:
Hubei Changjiang Petrochemical Equipment Co., Ltd.
48.
Водяной холодильник подпиточного водорода, позиция: 3203-E-0602.
Производитель: Hubei Changjiang Petrochemical Equipment Co., Ltd.
49.
Холодильник продуктовой смеси реактора,
позиция: 3203-E-0603.
Производитель: Hubei Changjiang Petrochemical Equipment Co., Ltd.
50.
Холодильник отработанной среды для регенерации, позиция: 3203-E-0606.
Производитель: Hubei Changjiang Petrochemical Equipment Co., Ltd.
51.
Охладитель продуктого ТАМЭ, позиция: 3207-E-0806. Производитель: Hubei
Changjiang Petrochemical Equipment Co., Ltd.
52.
Холодильник конденсата, позиция: 3207-E-0813. Производитель: Hubei
Changjiang Petrochemical Equipment Co., Ltd.
53.
Рибойлер колонны стабилизации, позиция: 3211-E-1309. Производитель: Hubei
Changjiang Petrochemical Equipment Co., Ltd.
54.
Пусковой холодильник, позиция: 3212-E-1420. Производитель: Hubei Changjiang
Petrochemical Equipment Co., Ltd.
55.
Реактор гидрирования 3203-R-2601. Производство: Jiangsu Liyang Yunlong
Equipment Мanufacturing Co., Ltd, Китай
56.
Окислитель 3202-R-0502. Производство: Jiangsu Liyang Yunlong Equipment
Мanufacturing Co., Ltd, Китай
Ребойлер отпарной колонны бокового отбора керосина 3205-Н-2003. Производство:
Jiangsu Yanxin Science&Technology Incorporated Corporation, Китай
78
79
Пресс цеховой гидравлический, производства Компания «ATIS»/ Китай; Стенд для
испытания форсунок, Стенд для испытания дизельной топливной аппаратуры,
Тележка для снятия и транспортировки колес грузовых автомобилей, производства
ООО «БОНУС»/ Россия; Стенд контрольно-измерительный, производства ООО
«ЦИНУС завода ГАРО»/ Россия; Кран гидравлический передвижной подъемный,
производства WERTHER INT SpA/ Италия; Электрическая подвесная кран-балка,
производства Компания «УРАЛ комплект»/ Россия; Подъемник платформенный
ПЛ20, производства ОАО «Автоспецоборудование»/ Россия; Нагнетатель,
производства ОАО «Автоспецоборудование»/ Россия
Взрывозащищенное управляющее устройство GHG411, Тип 41181, «Соорег CrouseHinds GmbH»/ GEAG, Germany;
Двойная клиновая задвижка со спускным клапаном, 300LB RF250 VDB3010 2"; 600LB
RJ VDB6010 2", Alco Valves Group, USA;
Ручной полнопроходной шаровой вентиль, A4ND-LM-1/2'' NPT (70mm Face to Face
Lg); A6ND-LM-3/4'' NPT (75mm Face to Face Lg) VBA 1040, Alco Valves Ltd, UK.;
Труба, SCH 80 BE A333 GR.6 SMLS NACE 4", Arcelor Mittal, Czech Rep;
Труба, S-80 ASME B36.10M BE ASTM A333 GRADE 6 SMLS NACE 4", Arcelor Mittal,
Czech Rep;
Глухой фланец, 300LB RF 4" 125 AARH ASTM A350 GR. LF2 NACE, BENKAN
FITTINGS, Thailand;
Труба, 6" S-40 ASME B36.10M BE ASTM A 333 GRADE 6 SMLS NACE, TUBOS
REUNIDOS, Spain;
Глухой фланец, 300LB RF 1" 125 AARH ASTM A350 GR. LF2, ULMA, Spain;
Фланец, WN 16" S-120 ASME B16.5 900LB RING JOINT ASTM A 350 GR.LF2 SOUR
NACE, Special flange services/ MGI, UK;
Клапан шаровой, 1.5" 600LB RJ VBA 6010, Bonney forge, USA;
Манометр, 1/4'' NTP-M - SS316, Bourdon sedeme, Germany;
Манометр, 1/4'' NPT- A DIA 150MM, Bourdon sedeme, Germany;
Клапан игольчатый, тип "B" 15.000 PSI ASSEMBLY, Breda energia, Italy;
Т-образная капиллярная трубка, тип соединения пайка серебром, 2 1/8'' TO ASME B1622, Conex, UK;
KZ42VEН00003129
От 28.07.2015г.
KZ25VEН00003144
От 30.07.2015г.
Труба медная, 2 1/8'' TO ASME B16-22, Conex, UK;
Угловая капиллярная трубка, тип соединения пайка серебром, 2 5/8", 90 град. TO
ASME B16-22, Conex, UK;
Угловая капиллярная трубка, тип соединения пайка серебром, 3 5/8", 45 град. TO
ASME B16-22, Conex, UK;
Труба медная, 2 5/8'' TO ASME B16-22, Conex, UK;
Угловая капиллярная трубка, тип соединения пайка серебром, 2 1/8", 90 град. TO
ASME B16-22, Conex, UK;
Распределительная коробка взрывозащищенная, XLH 302015 Тип В422, "COOPER
CROUSE HINDS", Germany;
Клапан шаровой, 4" 600LB RJ RB VBA 6630, Della Foglia, Italy;
Клапан шаровой, 4" VBA6150, gear studs A320 L7M and nuts A194 7M; flange facing
RTJ 600LB, Della Foglia, Italy;
Тройник, S-80 BW 4" X 4" ASTM, A420 GR. WPL6 NACE, BKL Fittings, UK;
Фланец, F/F, 1/2" NPT PVC-02 319 102, DURAPIPE, UK;
Глухой фланец, 6" 600LB RTJ ASTM A182 F316 / 316L, Erne fittings, Austria;
Бобышка для приварки, S 80 X S-80 BW 12"x4" ASTM A350 GR. LF2, EUROFAST
LTD, Bulgary;
Сварной фланец, L=150MM 4" X 2" MANUF.S STD 6000#/600LB RING JOINT ASTM
A 350 GR.LF2 NACE SCH 80 X SCH 80; 3000#/300LB RF 125-250 RA ASTM A 350
GR.LF2 NACE SCH 40 X SCH 80, Spromak LTD, UK;
Пневматический активатор, 3/15 PSI, FAIS, Spain;
Глухой фланец, 0.75 inch ASME B16.5 2500LB RING JOINT ASTM A 182
GR.F316/316L NACE; 1 inch S-80S ASME B 16.5 300# RF 125-250 Рa ASTM A 182Gr F
316/316L NACE, A.R.Technology Srl, Italy;
Поворотная заглушка, очковая заглушка, 2” ASME B16.48 + 1.5 mm add. Thk. THRU
BOLTED 150LB RF 125-250 Ra ASTM A 516 Gr.70 Sour Nace, FIL PEMTO, Italy;
Поворотная заглушка, очковая заглушка, 1” ASME B16.48 THRU BOLTED 2500LB
Ring Joint ASTM A 182 Gr.F347 Nace, FIL PEMTO, Italy;
Поворотная заглушка, очковая заглушка, 1” ASME B16.48 THRU BOLTED 2500LB
Ring Joint ASTM A 182 Gr.F347 Nace, FIL PEMTO, Italy;
Цельная взрывозащищенная распределительная коробка, фильтр с регулятором,
манометр-входной сигнал#4.20mA, выходной сигнал#3.15PSI питание#19-23PSI;
Прямое действие;W/ фильтр с регулятором и питание /выходящий измеритель
давления E69F-TI2-JRS, FOXBORO, USA;
Температурный датчик, модель RTT 20, серия I/A, FOXBORO, USA;
Фланец, WN 14 S-80 ASME B16.5 600LB Ring Joint ASTM A 350 Gr.LF2 Sour Nace,
Galperti, Italy;
Контрольный фланец с соединительным выступом, углеродистая сталь, ANSI 16.5
CLASS 150# 1/2"NPT HOLES PIPE SIZE 1/2"; 3/4"; 1"; 1+1/2";, Galperti, Italy;
Глухой фланец, 1" ASME B16.5 300LB RF 125-250 Ra A STM A 350 Gr.LF2 Sour Nace;,
Galperti, EU;
Глухой фланец, 300LB RF A350/LF2 125 AARH 1"; 150LB RF 2" 125 AARH ASTM
A350 GR. LF; 1"300RFBLLF2, Galperti, Italy;
Фланец, WN 8" S-40 ASME B16.5 300LB RF 125-250 Ra ASTM A350 Gr.LF2 NACE,
Ulma, Spain;
Глухой фланец, 1" ASME B16.5 150LB RF 125-250 Ra ASTM A350 Gr.LF2 NACE,
Ulma, Spain;
Фланец, WN 2" S-80 ASME B16.5 600LB RJ ASTM A350 Gr.LF2 SOUR NACE; 12"600
WN RJ 80, Metalfar Prodotti Industriali Spa, Italy;
Комплект клапанов, 1/2" # 300RF; 3/4" # 300RF; 2" 300RF ; 3/4" # 300RTJ; 2" 300RTJ,
Galperti, Italy;
Глухой фланец, 16" ASME B16.5 900LB Ring Joint ASTM B 564 UNS NO6625 Nace,
Galperti, Italy;
Глухой фланец, 20" ASME B16.5 900LB Ring Joint ASTM A 350 Gr.LF2 Sour Nace,
Galperti, Italy;
Глухой фланец, 4" ASME B16.5 900LB Ring Joint ASTM A 182 Gr.F316/316L Nace,
Galperti, Italy;
Глухой фланец, 6" ASME B16.5 900LB Ring Joint ASTM A 182 Gr.F316/316L Nace,
Galperti, Italy;
Фланец, WN S-80 600LB RJ 4" ASTM A350 GR. LF2, Galperti, Italy;
Концевая пробка трубопровода, 2" ASME B16.9 BW ASTM A 815 UNS S31803 CLASS
WP/S;, Gam Raccordi. Italy;
Датчик расхода способный измерять скорость потока, датчик типа фиксированной
установки газового расходомера с двумя изолированными выходами 4-20 мА и ИК-6
кнопок клавиатуры; P/N XGM868i-1-12-OI-03154-S, Panametrics / GESensing &
Inspection Technologies, Ireland;
Телефонный аппарат взрывозащищенный с трубкой и клавиатурой, модель: TLA
227А1, IICT5, IP66, Le Las, France;
Ручной насос, модель PV411A - HA + DPI 104 I.S. 0-10000 psi / 0.742 Mpa; 4-in-1, GE
Sensing, USA;
Труба, 2" S-80 ASME B36.10M ASTM A 333 GRADE 6 SMLS NACE, Glamal Eng., UK;
Фланец, S-XS SW 600LB RJ 0.75" ASTM A350 GR. LF2 NACE, Glamal Eng./Ulma,
Spain;
Клапан сброса давления, 27741-4, Haskel International Inc., USA;
Предохранительный клапан давления, 27741-4, Haskel International Inc., USA;
Манометр, модель 232.50.160 диапазон 0-6 BAR. 1/2 NPT BOTTOM ENTRY [LM].
диам. 6” (160MM) CASE ST STEEL 316SS IP65, WIKA, Germany;
Распределительная коробка положительного потенциала, применяемая для опасных
зон, EEXD IIB T5, 10 WAY, Hockway, UK;
Трансформатор-выпрямитель с масляным охлаждением, 48V 10A, Hockway, UK;
Трансформатор-выпрямитель с масляным охлаждением, 48V 15A, Hockway, UK;
Труба, 12" S-STD BE A333 GR.6 SMLS NACE, Huta Batory, Poland;
Труба, 12", S-STD ASME B36.10M BE ASTM A 333 GRADE 6 SMLS NACE, Huta
Batory, Poland;
Фланец, 1’’ ANSI 1500 Lb Inconel 625 /RJ to male A-lock connector for 12 mm O.D.
Tubing, Parker, USA;
Клапан, SERIES 10 GLOBE, 10 3'' ANSI 300 RF, Kentintrol, UK;
Клапан шаровой, 4" 600LB RJ VGL 6030, Kitz Corporation, UAE;
Тройник с понижением диаметра, диаметр 200мм на 100ммSTM A420 GR. WPL6
NACE, Benkan Fittings, Thailand;
Манометр, диам. 100 мм, диапазон 0-16 бар, заднее подключение 1/4 NPT, AISI 316L
SS, BIFFI, Italy;
Манометр, диам. 63 мм, диапазон 0-16 бар / 0-230 Psi, AISI 304 SS, BIFFI, Italy;
Ручной шаровой клапан поплавочного типа, VB3110, LCM Italia SRL, Italy;
Радарный уровнемер, 705, подключение двухпроводного типа 24V 4-20мА, Magnetrol
International N.V., Belgium;
Угловая труба, 90 град. длина радиуса S 4'' S-120 ASME B16.9 BW ASTM A 420 GR.
WPL6 SMLS SOUR NACE, MARLA PF, UK;
Глухой фланец, 1/2, 300lbs RF A182 316/, Melesi, Italy;
Сварной фланец, L=150MM 2" X 1.5" STD 900#/150LB RF 125-250 RA ASTM A 350
GR.LF2 SOUR NACE, Merec Eng., UK
Сварной фланец, L=150MM 2" X 0.75" MANUF.S STD 600#/600LB RING JOINT ASTM
A 182 GR.F316/316L NACE, Merec Eng., UK;
Контрольный фланец с соединительным выступом, АNSI 16.5 CLASS 150# 1/2"NPT
HOLES PIPE SIZE 2"; 3"; 4''; 6'', Metalfar, Italy;
Фланец, WN Orifice pair 0.5" plain hole 18" S-100 ASME B16.36 600LB Ring Joint ASTM
A 350 Gr.LF2 Sour Nace, MGI-Vilmar, Romania;
Клапан шаровой, R.B./TRUNION 12" API 6D FLG 150LB RF 125-250 RA A350 LF2 /
A352 LCC SEE VBA1050 SOUR, Multi-Valve Technology Limited, Scotland / UK;
Бобышка для приварки, 24'' X 2'' S-80 X S-160 MSS SP-97 BW ASTM A 350 GR.LF2
SOUR NACE, Nautic steels ltd, UK;
Манометры показывающие с диапазоном измерения, 01.20.3.C; 0-60 Bar, 0-25 Bar
01.20.3.A; 0-10 Bar, Nuova Fima Spa, Italy;
Биметаллические термометры, модель TB899, Nuova Fima Spa, Italy;
Манометр показывающий, MGS-20-01.20.3.A; 0-10Бар, Nuova Fima Spa, Italy;
Угловая труба, 90 DEG LONG RADIUS 3" S-10S ASME B 16.9 BW ASTM A 403
Gr.WP316/316L SMLS Nace, O.M.R, Italy;
Угловая труба, 90 Deg Long Radius 1.5S-40S ASME B16.9 BW ASTM A 403
Gr.WP316/316L SMLS Nace, O.M.R, Italy;
Сбросной клапан с двойной блокировкой, RJ A350-LF2; RJ UNS N08825, B.F.E., Italy;
Обратный клапан двухпластинчатого типа, ASME 900# RJ ASTM A350-LF2 Cl.1,
GOODWIN, UK;
Шаровой клапан поплавочного типа, size 1x3/4, PetroValves S.R.L, Italy;
Концентрический переходник, 0,75" x 0,5"ASME B16.9 BW ASTM A 403
Gr.WP316/316L SMLS, BKL, Thailand;
Пневматический активатор, модель PT 063; модель PT 075; модель PT 085 модель PT
115, Power-tork, USA;
Фланец, WN 1” S-80S ASME B 16.5 300# RF 125-250 Ra ASTM A 182Gr F 316/316L
NACE, Rafit, Italy;
Соединительная коробка для соленоидного клапана, EExd rated M20, RGS, UK;
Равносторонний тройник, 500мм BW ASTM A815 UNS S31803 CLASS WP.S;,
SCOMARK, UK;
Фланец, S-60 300LB RF250 A350/LF2 SOUR NACE, Sevenstone, UK;
Глухой фланец, 12 ASME B 16.5 600LB, SFS, Romania;
Глухой фланец, 30 ASME B 16.47-A 150LB RF 125-250 RA ASTM A 350 GR. LF2
SOUR NACE, SFS, Romania;
Глухой фланец, 36 ASME B 16.47-A 150LB RF 125-250 RA ASTM A 350 GR. LF2
SOUR NACE, SFS, Romania;
Запорная задвижка клинового типа, 2"BS 5154 THRD-F npt PN40 ALUM/BRZ B 148,
Shipham valves, UK;
Датчик температуры, QAM 2171.040; S-080-10213, Siemens, Germany;
Глухой фланец, 600LB RJ 1.5" ASTM A350 GR. LF2, Spromak ltd, UK;
Угловой отвод, 90гр диаметром 150мм, ONG RADIUS 6'' S-40 ASME B16.9 BW ASTM
A 420 GR. WPL6 SMLS, Spromak ltd, UK;
Эксцентрический переходник, 6'' X 4 '' S-40 X S-40 ASME B16.9 BW ASTM A 420 GR.
WPL6 SMLS, Spromak ltd, UK;
Ввариваемая бобышка, 24'' X 2'' S-120 XS-160 MSS SP-97 BW ASTM A 350 GR.LF2,
Spromak ltd, UK;
Труба из нержавеющей стали, 1-1/2" X 0,083" WALL, STAINLESS STEEL, Swagelok,
USA;
Накидная трубная гайка из нержавеющей стали, 1-1/2", STAINLESS STEEL, Swagelok,
USA;
Фланец с внутренней резьбой, 4"АSME B16.5 THRD-F NPT 150# RF 125-250 Ra ASTM
A 350 Gr, Swagemaster, UK;
Фланец, WN 6" S-40 ASME B16.5 300LB RF 125-250 RA ASTM A 350 GR.LF2 NACE,
диаметр 150 мм, Glamal Eng. / Ulma, Spain;
Соединительная коробка для использования в опасных зонах, серия 1058, Tranberg,
Norway;
Труба, 2" S-XXS ASME B36.10M BE ASTM A 333 GRADE 6 S MLS Sour Nace, Tubos
reunidos, Spain;
Труба, 6" S-40 ASME B36.10M BE ASTM A 333 GRADE 6 S MLS Sour Nace, Tubos
reunidos, Spain;
Труба, 24" S-80 ASME B36.10M BE ASTM A333 GR. 6 SOUR NACE,
Vallourec/Mannesmann, Germany;
Шаровой клапан поплавочного типа, диам. 4'' CLASS 300, Petrovalves S.R.L/Tyco
Valves & Controls, Italy;
Фланец для стыковой сварки, 8"300STD/40 RF A350LF2, Ulma, Spain;
Герметик для трубных резьбовых соединений, размер: 50cm3. Состав: смола
(содержащая метакриловую кислоту) и частицы PTFE. Номинальное давление: для
труб или фитингов рабочего давления до 689 бар, Swagelok, USA;
Фланец, WN 12" S-STD ASME B16.5 300LB RF 125-250 RA ASTM A 350 GR.LF2,
диам. 300мм, Ulma, Spain;
Фланец, S-XS SW 600 RJ 1.5" ASTM A350 GR. LF2 NACE, диаметр 40мм для
розеточной сварки, Glamal eng./Offine Nikola Galperti & Figlio Spa, Italy;
Глухой фланец, 600LB RTJ 4" ASTM A350 GR. LF2, диам. 100мм, Ulma, Spain;
Патрубок с приваренным фланцем, L=150MM 24" X 0.75" MANUF.S STD
6000#1500LB RING JOINT ASTM A 350 GR.LF2 SOUR NACE, Spromak ltd, UK;
Фланец для стыка, WN 12" S-40 ASME B16.5 150LB RF 125-250 RA ASTM A 350
GR.LF2 SOUR NACE, 300мм, Verona Flanges & Fittings S.R.L, Italy;
Патрубок с приваренным фланцем, L=150mm 12" x 2" MANUF.S STD 9000#/150LB RF
125-250 RA ASTM A 350 GR.LF2 SOUR NACE, Verona Flanges & Fittings S.R.L, Italy;
80
81
Труба, диам. 20мм, ASME B36.19M BE ASTM A 358 Grade 316/316L Classe 3 EFW
Nace, Welded Pipe Industries srl, Italy;
Манометр с трубчатой пружиной, модель 213.50. / 213.53, WIKA, Germany;
Манометр с трубкой Бурдона, модель 232.50.160, 0-25 BAR; 0-6 BAR; 0-16 BAR,
232.50. диам. 160MM 1/2" NPT 316SS IP65, WIKA, Germany;
Манометр с трубкой Бурдона, модель 232.30, диам. 160, 1/2" NPT-M, диапазон 0-16
BAR, 0-6 BAR, 0-25, подключение снизу (радиально) - AISI 316 SS, WIKA, Germany;
Манометр с трубчатой пружиной, Модель 213.53, 1/4"NPT 0-4 BAR, Диам 63 mm,
WIKA, Germany;
Манометр дифференциальный, модель 732.51 диапазон 0-60 BAR DIA: 100MM.
LOWER MOUNT 1/2; OVER PRESS 2.5, WIKA, Germany;
Манометр деформационный дифференциальный, модель 732.51.100, WIKA, Germany;
Биметаллический термометр, модель S5550/4, Ambient Temp# -36DegrC to 42 Degr C;
NS100, 0...100Ѓ, L1=265x8mm E=1/2" NPT, WIKA, Germany;
Биметаллический термометр, модель R5502/4, Ambient Temp -30…+50 C, WIKA,
Germany;
Интеллектуальный преобразователь давления, IPT-10, WIKA, Germany;
Переходник для фланца, 316SS, с фланцевого соединения 1" & 150# на 1" NPT резьбу,
male connection (может также состоять как резьбового фланца 1 "Х 150 # на 1"
подключение ниппель, резьба NPT), Wilden, UK.
присадка депрессорная CP3845LR сырой нефти
и мазута, технического устройства - установка по ООО «Нефтехимсервис», Россия
вводу присадки, серийный № 001/06,
1) Фонтанное оборудование:
•Типовая фонтанная арматура в сборе, DN 45 мм ÷ 180 мм, PN 13,8 МПа ÷ 103,5 МПа,
для температурного диапазона от - 60°С до + 121°С;
•Однорядная модульная фонтанная арматура в сборе, DN 45 мм ÷ 180 мм, PN 13,8
МПа ÷ 138 МПа, для температурного диапазона от - 60°С до + 121°С;
•Двухрядная фонтанная арматура в сборе, DN 45 мм ÷ 180 мм, PN 13,8 МПа ÷ 103,5
МПа, для температурного диапазона от - 60°С до + 121°С;
KZ20VEН00003137
От 30.07.2015г.
KZ52VEН00003143
От 30.07.2015г.
•Соединители под сварку (Weld neck connectors) в комплекте с уплотнительными
кольцами, шпильками и гайками, DN 45 мм ÷ 180 мм, PN 13,8 МПа ÷ 138 МПа, для
температурного диапазона от - 60°С до + 121°С;
•Соединители-заглушки (Blind connectors) в комплекте с уплотнительными кольцами,
шпильками и гайками, DN 45 мм ÷ 180 мм, PN 13,8 МПа ÷ 138 МПа, для
температурного диапазона от - 60°С до + 121°С;
•Соединители резьбовые (Threaded connectors) в комплекте с уплотнительными
кольцами, шпильками и гайками, DN 45 мм ÷ 180 мм, PN 13,8 МПа ÷ 138 МПа, для
температурного диапазона от - 60°С до + 121°С;
•Нерегулируемые или регулируемые дроссели, дроссели управления (Positive or
Adjustable chokes, control chokes), DN 45 мм ÷ 180 мм, PN 13,8 МПа ÷ 138 МПа, для
температурного диапазона от - 60°С до + 121°С;
•Тройники и крестовины (Trees and Crosses), DN 45 мм ÷ 180 мм, PN 13,8 МПа ÷ 103,5
МПа, для температурного диапазона от - 60°С до + 121°С;
•Колпаки фонтанной арматуры однотрубные или двухтрубные
(Tree Caps, single or dual bore), DN 45 мм ÷ 180 мм, PN 13,8 МПа ÷ 138 МПа, для
температурного диапазона от - 60°С до + 121°С; 2) Устьевое оборудование:
•Головки обсадных труб в сборе (Casing Head Housing Assembled), включая корпуса
головок типов S, SB или IC, подвески обсадных труб типов S, SB, IC, AW, CA,
вторичное уплотнение типов T, P, SB, NX, CANH, уплотнительные кольца, шпильки и
гайки, DN более 115 мм, PN до 103,5 МПа, для температурного диапазона от - 60°С до
+ 121°С;
•Катушки головок обсадных труб в сборе (Casing Head Spool Assembled), включая
корпуса катушек обсадных труб типов S, SB или IC, подвески обсадных труб типов S,
SB, IC, AW, CA, вторичное уплотнение типов T, P, SB, NX, CANH, уплотнительные
кольца, шпильки и гайки, DN более 115 мм, PN до 138 МПа, для температурного
диапазона от - 60°С до + 121°С;
•Катушки насосно-компрессорных труб в сборе (Tubing Spool Assembled), включая
корпуса катушек насосно-компрессорных труб типов C, CD-2, подвески насоснокомпрессорных труб типов HT, CXS, CT, HP T, C-SRL, CD, вторичное уплотнение
типов T, P, SB, NX, CANH, уплотнительные кольца, шпильки и гайки, DN более 26,7
мм, PN до 138 МПа, для температурного диапазона от - 60°С до + 121°С;
•Многоколонные головки и катушки типа MBS, MB20 (Multi-Stage Head Housing and
Spools), включая нижнюю головку обсадной колонны, верхнюю катушку обсадной
колонны, подвеску обсадной колонны, уплотнительную втулку, подвески насоснокомпрессорных труб типов HT, HT-2, TLC, CXS, T, MB-TLC, MB-CDT,
уплотнительные кольца, шпильки и гайки, DN 279,4 мм и 376 мм, PN 34,5 МПа, 69
МПа – MBS и 138 МПа для MB20, для температурного диапазона от - 60°С до + 121°С;
•Многоколонные головки и катушки типа SSMC (Multi-Stage Head Housing and
Spools), включая кольцо для подвески, корпуса головок обсадных колонн, компактный
корпус, подвеску обсадной колонны, уплотнения, пружинные кольца, подвески
колонны насосно-компрессорных труб, быстроразъемные соединители (муфты),
уплотнительные кольца, шпильки и гайки, DN 179,4 мм и 476,25 мм, PN до 69 МПа,
для температурного диапазона от - 60°С до + 121°С;
•Подвески обсадных и насосно-компрессорных труб (Casing and Tubing Hangers), DN
более 26,7 мм, PN до 138 МПа, для температурного диапазона от - 60°С до + 121°С;
•Герметизирующие устройства (Pressure Boundary Penetration /Lubricators), PN 13,8
МПа ÷ 138 МПа, для температурного диапазона от - 60°С до + 121°С;
•Защитные втулки (Wear Bushings), DN 179,4 мм÷539,75 мм, PN 13,8 МПа ÷ 138 МПа,
для температурного диапазона от - 60°С до + 121°С;
•Инструменты для спуска и испытаний (Running and testing tools), включая
уплотнения, DN 179,4 мм ÷ 539,75 мм, PN 13,8 МПа ÷ 138 МПа, для температурного
диапазона от - 60°С до + 121°С;
•Переходные соединители (Cross-Over Connectors), включая уплотняющие
компоненты, уплотнительные кольца, шпильки и гайки, DN 46 мм и 679,45 мм, PN
13,8 МПа ÷ 138 МПа, для температурного диапазона от - 60°С до + 121°С;
•Переводники трубной головки (Tubing Head Adapters), включая фитинги линии
управления, уплотнения, уплотнительные кольца, шпильки и гайки, 1-13/16" на 7-1/16"
(ТОР) и 7-1/16" на 13-5/8" (ВТМ), PN 13,8 МПа ÷ 138 МПа, для температурного
диапазона от - 60°С до + 121°С;
•Быстросъемные соединения - соединители типа FastLock, FlangeLock или FastClamp;
82
83
84
85
•Переходные и промежуточные катушки (Adapters and Spacer Spools);
•Пробки /заглушки (Bullplugs), PN 13,8 МПа ÷ 138 МПа, для температурного
диапазона от - 60°С до + 121°С;
•Пробки для извлечения клапанов (Valve-Removal Plug), PN 13,8 МПа ÷ 138 МПа, для
температурного диапазона от - 60°С до + 121°С; 3) Арматура промышленная
трубопроводная:
•Задвижки модели М, DN 52 мм - 180 мм, PN 13,8 МПа ÷ 138 МПа, для
температурного диапазона от - 60°С до + 121°С;
•Задвижки моделей FL, FLS, FLS-R с ручным, пневматическим и гидравлическим
приводом, включая пневматические приводы типов МР и МА, гидравлические
приводы типа МН и MHW, DN 46 мм, 130,18 мм, 173,56 мм, 179,38 мм, PN 13,8 МПа 138 МПа, для температурного диапазона от - 60°С до + 121°С;
•Поверхностные и подводные предохранительные клапаны типа API (Surface and
Underwater Safety Valves and actuators), включая пневматические приводы типов МР и
МА, гидравлические приводы типа МН и MHW, PN 13,8 МПа - 138 МПа, для
температурного диапазона от - 60°С до + 121°С;
•Обратные клапаны типа API (Back-pressure valves), PN 13,8 МПа ÷ 138 МПа, для
температурного диапазона от - 60°С до + 121°С. 4) Штанговые скважинные насосы:
типов RHA, RHB, TH, RHT, производства компании «Cameron Romania S.R.L.»
(Румыния).
Нагреватель газа регенерации Н-3200, 2015 года
производство фирмы
выпуска.
«Vergaengineering Spa», Италия,
Фонтанная арматура марки АФК 1-65х21 ХЛ и
ООО НПП «Иннотех» (Россия)
колонная головка-обвязка марки ОКК 2-21168х245-324 ОТТМ К1 ХЛ,
Пенообразователь «ДС-6Ц»,
ТОО «ДосМунайХим»
Дизельный компрессор «Atlas Copco», модель
XAHS 426, 2003-2015 года выпуска,
«Atlas Copco», Швеция.
KZ43VEН00003111
От 27.07.2015г.
KZ57VEН00003150
От 31.07.2015г.
KZ68VEН00003146
От 31.07.2015г.
KZ46VEН00003154
От 31.07.2015г.
86
87
88
89
ВРУ КАр-15 ауа тазарту қондырғысының
комплексті түйінін қолдануға рұқсат береді,
жыинтықта:
- адсорбер АГ - 49/36 шығарылған жылы - 2014);
- фильтр ГФ - 0,6- 800/20 шығарылған жылы 2014);
- электрқыздырғыш
HЭ - 17500/433-24
(шығарылған жылы - 2014);
- шыққан газдың дыбысынбасқыш ШПГ-1000-121,05 және ШПГ-1000-12-1,13 (шығарылған жылы 2014).
узла комплексной очистки воздуха установки ВРУ
КАр-15, в комплекте:
- адсорберов АГ - 49/36 (год выпуска - 2014);
- фильтров ГФ - 0,6- 800/20 (год выпуска - 2014);
- электронагревателя HЭ - 17500/433-24 (год
выпуска - 2014);
- шумоглушителей выхлопа ШПГ-1000-12-1,05 и
ШПГ-1000-12-1,13 (год выпуска - 2014).
KZ38VEH00003007
от 02.07.2015ж.
«Криогенмаш» ААҚ өндірістік
фирмасы, Ресей
«Энергетические Машины» ҚШС
өндірістік фирмасы, Ресей
KZ38VEH00003007
от 02.07.2015г.
производство фирмы ОАО
«Криогенмаш», Россия
производство фирмы ООО
«Энергетические Машины»,
Россия
ВРУ КАр-15 ауа кеңейту қондырғысын қолдануға
рұқсат береді, жиынтықта:
- турбодетандер - компрессорлы агрегат ДТК- «Криогенмаш» ААҚ өндіріс
15,8/0,9 (шығарылған жылы - 2014);
фирмасы, Ресей
- пластинкалы жылуалмастыру аппараты GCP- «TRANTER International AB»
060-M-5-NCM-66+88-1.4401-EPDM (P) (жылы өндіріс фирмасы, Швеция
және суық секциясы) (шығарылған жылы - 2013).
узла дополнительной компрессии и расширения
воздуха установки ВРУ КАр-15, в комплекте:
- агрегатов турбодетандеров - компрессорных производство фирмы ОАО
ДТК-15,8/0,9 (год выпуска - 2014);
«Криогенмаш», Россия
KZ92VEH00003005
от 02.07.2015ж.
KZ92VEH00003005
от 02.07.2015г.
90
91
- пластинчатых теплообменных аппаратов GCP060-M-5-NCM-66+88-1.4401-EPDM (P) (теплая и
холодная секции) (год выпуска - 2013).
ВРУ КАр-15 аргон тазарту түйінінің ауабөлу
қондырғысын
қолдануға
рұқсат
береді,
жиынтықта:
- тік орналасқан ортадан тепкіш криогенді сорғы
ZP 170-6-DC-CB-LABS-V (шығарылған жылы 2014);
- өңделмеген аргон колоннасы МСН-16-6
(шығарылған жылы - 2014);
- техникалық аргон колоннасы МСН-16-7
(шығарылған жылы - 2014);
- таза аргона колоннасы МЧ-4/48-1 (шығарылған
жылы - 2014);
- сыйымдылық С-4,4/0,3-1 (шығарылған жылы 2014).
узла ректификации аргона воздухоразделительной
установки ВРУ КАр-15 в комплекте:
- вертикального центробежного криогенного
насоса ZP 170-6-DC-CB-LABS-V (год выпуска 2014);
- колонны сырого аргона МСН-16-6 (год выпуска 2014);
- колонн технического аргона МСН-16-7 (год
выпуска – 2014);
- колонны чистого аргона МЧ-4/48-1 (год выпуска
– 2014);
- емкости С-4,4/0,3-1 (год выпуска – 2014).
производство фирмы «TRANTER
International AB», Швеция
KZ92VEH00003004
от 02.07.2015ж.
«FIVES CRYOMEC AG өндіріс
фирмасы, Швейцария
«Криогенмаш» ААҚ өндіріс
фирмасы, Ресей
KZ92VEH00003004
от 02.07.2015г.
производство фирмы «FIVES
CRYOMEC AG, Швейцария
производство фирмы ОАО
«Криогенмаш», Россия
92
93
КАр-15
ауа
тазарту
түйінінің
ауабөлу
қондырғысын
қолдануға
рұқсат
береді,
жиынтықта:
- тік орналасқан ортадан тепкіш криогенді сорғы
ZP170-6-DC-CB-LABS-V (шығарылған жылы 2014);
- тік орналасқан ортадан тепкіш криогенді сорғы
ZP 200-9.5-DC-CB-LABS-V (шығарылған жылы –
2014);
- жиынтық колонна МВ-29/41 (шығарылған жылы
- 2014);
- қосынды колонна МКН-16, қосынды құрамды
колонна МКН-16-1 (шығарылған жылы - 2014);
- айыру колоннасы МВ-29/5 (шығарылған жылы 2014);
- төменгі колонна МН-24/59 (шығарылған жылы 2013);
- конденсатор (шығарылған жылы - 2014);
- жылуалмастырғыш ТВН-48/4 (шығарылған
жылы - 2013);
- араластырғыш (шығарылған жылы - 2013);
- айырғыш ВИ-6/0,3-0,32, (шығарылған жылы 2014);
- адсорбер АЖ-0,5-6 (шығарылған жылы - 2014);
- буландырғыш ИГ-0,3 (шығарылған жылы - 2014);
- буландырғыш ИА-16 (шығарылған жылы - 2013).
узла
ректификации
воздуха
воздухоразделительной установки КАр-15, в
комплекте:
KZ65VEH00003006
от 02.07.2015ж.
«FIVES CRYOMEC AG» өндіріс
фирмасы, Швеция
Криогенмаш» ААҚ өндіріс
фирмасы, Ресей
KZ65VEH00003006
от 02.07.2015г.
производство фирмы «FIVES
CRYOMEC AG», Швейцария
94
- вертикального центробежного криогенного
насоса ZP170-6-DC-CB-LABS-V (год выпуска 2014);
- вертикальных центробежных криогенных
насосов ZP 200-9.5-DC-CB-LABS-V (год выпуска
- 2014);
- колонн концентрационных МВ-29/41 (год
выпуска - 2014);
- колонны смесевой МКН-16, в составе колонны
смесевой МКН-16-1 (год выпуска – 2014);
- колонны отгонной МВ-29/5 (год выпуска – 2014);
- колонны нижней МН-24/59 (год выпуска - 2013);
- конденсатора (год выпуска - 2014);
- теплообменника ТВН-48/4 (год выпуска – 2013);
- смесителя (год выпуска – 2013);
- сепаратора ВИ-6/0,3-0,32, (год выпуска – 2014);
- адсорберов АЖ-0,5-6 (140160 год выпуска –
2014);
- испарителя ИГ-0,3 (год выпуска – 2014);
- испарителя ИА-16 (год выпуска – 2013).
ВРУ КАр-15 ауабөлу сужабдығының дербес жүйе
қондырғысын
қолдануға
рұқсат
береді,
жиынтықта:
- сорғы станциясының құрамында: IL250/405-90/4
сорғысы (шығарылған жылы - 2015);
сорғыны басқару, бақылау және қорғау құралы
SK-712/SS-1-90(170A)/EL (шығарылған жылы 2015);
 құрамдас мөлшерлеу станциясы, құрамында:
DLX-VFT/MBB 5-7 мембранды мөлшерлеу сорғысы
(шығарылған жылы - 2015);
производство фирмы ОАО
«Криогенмаш», Россия
KZ20VEH00003040
от 09.07.2015ж.
«WILO» өндіріс фирмасы,
Германия
«ВилоРус» ҚШС өндіріс фирмасы,
Ресей
95
96
 2˝ХВ 0,25л/мин импульсті шығын мөлшерлеу
(шығарылған жылы - 2015);
 градирлі желдеткіш блогі, құрамында: БМГ-600
градирлі модулді блогі (шығарылған жылы 2014).
системы
автономного
водоснабжения
воздухоразделительной установки ВРУ КАр-15, в
комплекте:
 насосной станции, в составе: насосов IL250/40590/4 (год выпуска - 2015);
 приборов управления, контроля и защиты
насосов SK-712/SS-1-90(170A)/EL (год выпуска 2015);
 составной станции дозирования, в составе:
мембранного дозирующего насоса DLX-VFT/MBB
5-7 (год выпуска - 2015);
 расходомера импульсного 2˝ХВ 0,25л/мин, (год
выпуска - 2015);
 блока вентиляторных градирен, в составе:
градирен блочномодульных БМГ-600 (год
выпуска - 2014).
ВРУ КАр-15 сұйық өнімдерді сақтау жүйесінің
қондырғысын
қолдануға
рұқсат
береді,
жиынтықта:
- РЦВ суқоймасы– 31/1,7 (шығарылған жылы 2014 );
- атмосфералық жоғарғы қысымды буландырғыш
CNHP 4х4х5000 CS және CNHP 5х4х2500 CS
(шығарылған жылы - 2013);
- атмосфералық орташа қысымды буландырғыш
CNLP 4х4х3500 S (шығарылған жылы - 2013);
«Etatron D.S.» өндіріс фирмасы,
Италия
«ТМИМ» ҚШС өндіріс фирмасы,
Ресей
KZ20VEH00003040
от 09.07.2015г.
производство фирмы «WILO»,
Германия
производство фирмы ООО
«ВилоРус», Россия
производство фирмы «Etatron
D.S.», Италия
производство фирмы ООО
«ТМИМ», Россия
KZ47VEH00003039
от 09.07.2015ж.
«Криогенмаш» ААҚ өндіріс
фирмасы, Ресей
«Cryonorm» өндіріс фирмасы,
Голландия
«Криогенмаш» ААҚ өндіріс
фирмасы, Ресей
97
98
99
- буландырғыштар (шығарылған жылы - 2014);
- криогенді насостар сериясы НP30/32TW3
(шығарылған жылы - 2014).
системы хранения жидких продуктов установки
ВРУ КАр-15, в комплекте:
- резервуаров РЦВ – 31/1,7 (год выпуска 2014,);
- испарителей атмосферных высокого
давления CNHP 4х4х5000 CS и CNHP 5х4х2500 CS
(год выпуска - 2013);
- испарителей атмосферных среднего давления
CNLP 4х4х3500 S год выпуска - 2013);
- испарителей (год выпуска - 2014);
- криогенных насосов серии НP30/32TW3 (год
выпуска - 2014).
ВРУ
КАр-15
ауаны
алдын-ала
суыту
қондырғысын
қолдануға
рұқсат
береді,
жиынтықта:
- NL 100/250 –75 – 2 -12 сорғысы (шығарылған
жылы - 2014);
- NL 50/315 – 37 – 2 – 12 сорғысы (шығарылған
жылы - 2014);
- СВ - 23 ауа скруббері (шығарылған жылы - 2014);
- СА – 23 азотты скруббер (шығарылған жылы 2014);
- ШПГ шу басқышы – 600 – 50 - 6,54 (шығарылған
жылы - 2014).
узла предварительного охлаждения воздуха
установки ВРУ КАр-15, в комплекте:
- насосов NL 100/250 –75 – 2 -12 (год выпуска
2014);
«Ванцетти Инжиниринг Срл»
өндіріс фирмасы, Италия
KZ47VEH00003039
от 09.07.2015г.
производство фирмы ОАО
«Криогенмаш», Россия
производство фирмы «Cryonorm»,
Голландия
производство фирмы ОАО
«Криогенмаш», Россия
производство фирмы «Ванцетти
Инжиниринг Срл», Италия
KZ11VEH00003105
от 27.07.2015ж.
«ВИЛО РУС» ЖШҚ өндіріс
фирмасы, Ресей
«Криогенмаш» ААҚ өндіріс
фирмасы, Ресей
«Энергетические Машины» ЖШҚ
өндіріс фирмасы, Ресей
KZ11VEH00003105
от 27.07.2015г.
производство фирмы ООО «ВИЛО
РУС», Россия
- насосов NL 50/315 – 37 – 2 - 12 (год выпуска
2014);
- скруббера воздушного СВ - 23 (год выпуска
2014);
- скруббера азотного СА - 23 (год выпуска 2014);
- шумоглушителя ШПГ – 600 – 50 - 6,54 (год
выпуска 2014)
100 ВРУ КАр-15 ауа компрессорлық қондырғысын
қолдануға рұқсат береді, жиынтықта:
3МSGEP-16/15
үш
сатылы
турбокомпрессор негізді компрессор қондырғы
моделі НКМ171Е04 электроқозғалтқышты моделі
(шығарылған жылы - 2014);
SCCMIF20FBSILDQE
сору сүзгісі
(шығарылған жылы - 2014).
101 воздушной компрессорной установки ВРУ КАр15, в составе:
- компрессорной установки на базе
трехступенчатого турбокомпрессора модели
3МSGEP-16/15 с электродвигателем модели
НКМ171Е04 (год выпуска 2014);
всасывающего
фильтра
SCCMIF20FBSILDQE (год выпуска 2014).
102 QFW-1 газсұйықтық бөлгіштерін (шығарылған
жылы - 2007)
103 сепаратора
газожидкостного
изготовления - 2007)
QFW-1
производство фирмы ОАО
«Криогенмаш», Россия
производство фирмы ООО
«Энергетические Машины»,
Россия
KZ81VEH00003106
от 27.07.2015ж.
«Cameron Compression Systems»
өндіріс фирмасы, АҚШ
«Cernusco sul Naviglio» өндіріс
фирмасы, Италия
KZ81VEH00003106
от 27.07.2015г.
производство фирмы «Cameron
Compression Systems», США
производство фирмы «Cernusco sul
Naviglio», Италия
TIANJIN OLIVE EQUIPMENT
ENGINEERING & TECHNOLOGY
CO, LTD өндіріс фирмасы, ҚХР
(год производства фирмы TIANJIN
OLIVE EQUIPMENT
ENGINEERING & TECHNOLOGY
CO., LTD, КНР
KZ09VEH00003044
от 09.07.2015ж.
KZ09VEH00003044
от 09.07.2015г.
104 ФВОВ-200М.00.00.000 жеңіл ылғал бөлгіш
фильтрларын (шығарылған жылы- 2013)
105 фильтров-влагоотделителей воздушных ФВОВ200М.00.00.000 (год изготовления - 2013)
- DZ50-4 дірілдемелі түсіргіш (шығарылған жылы
- 2015);
- 2SZG-1860 дірілдеуік елеуіш (шығарылған жылы
- 2015);
- ленталы конвейерлер моделі В500, В650
(шығарылған жылы - 2015);
- MBZстерженді диірмен (шығарылған жылы 2015);
- моделі ZH 2.4×14 барабанды кептіргіштер
(шығарылған жылы - 2015).
106 - вибрационного питателя DZ50-4 (год выпуска
2015);
- вибрационного грохота 2SZG-1860 (год выпуска
2015);
- конвейеров ленточных моделей В500, В650 (год
выпуска 2015);
- стержневой мельницы MBZ (год выпуска 2015);
- барабанной сушилки модели ZH 2.4×14 (год
выпуска 2015)
винтовой
насос,
модель
ТР17-1000,
107 производительность 17 м3/сут при 100 об/мин, для
эксплуатационной колонны диаметром 139,7 мм.
- винтовой насос, модель ТР28-1000,
производительность 28 м3/сут при 100 об/мин,
для эксплуатационных колонн диаметром 139,7
мм и 177.8 мм.
«Курганхиммаш» ҚШС өндіріс
фирмасы, Ресей
производства фирмы ООО
«Курганхиммаш», Россия
«LUOYANG ZHONGDE HEAVY
INDUSTRIES» Со., Ltd өндіріс
фирмасы, ҚХР
KZ63VEH00003042
от 09.07.2015ж.
KZ63VEH00003042
от 09.07.2015г.
KZ19VEH00003155
от 31.07.2015ж.
Производство фирмы «LUOYANG KZ19VEH00003155
ZHONGDE HEAVY
от 31.07.2015г.
INDUSTRIES» Со., Ltd, Китай
производства
Хэйлунцзянская компания по
производству
нефтяного
KZ54VEH00003107
оборудования
"Цзинхун", от 24.07.2015г.
КНР, г/в – 2015г,
- винтовой насос, модель ТР42-1000,
производительность 42 м3/сут при 100 об/мин, для
эксплуатационных колонн диаметром 139,7 мм и
177.8 мм.
- винтовой насос, модель ТР79-1000,
производительность 79 м3/сут при 100 об/мин, для
эксплуатационных колонн диаметром 139,7 мм и
177.8 мм.
- винтовой насос, модель ТР115-1000,
производительность 115 м3/сут при 100 об/мин,
для эксплуатационной колонны диаметром 177,8
мм.
108
1. Насос пожарный с дизельным приводом. В
комплекте c панелью управления ( 5-481-17
/JU6H-UFG8)- 2. Насос
поддержания
давления
с
электродвигателем (10SV05F022T) - 3. Резервуар пенного концентрата (бакдозатор) с обвязкой (MTB-V-4000) 4. Дозирующее устройство к баку-дозатору
(TP-150 BSP 6%)5. Фильтр сетчатый, Ду150, Ру1,6 МПа (ФС
150 С 16 -3 У)
6. Насос для закачки пенообразователя, в
комплекте с напорными и всасывающими
шлангами. –
7. Быстродействующий дренчёрный клапан
прямоточного типа Ду 150 мм Ру 1,6 МПа
PUMP AURORA
DIESEL) США
LOWARA Италия
/
CLARKE
TYCO-SKUM,
Швеция
TYCO-SKUM
Швеция
-
Нидерланды
-
Нидерланды
KZ82VEH00003088от
21.07.2015г.
Россия
Россия
TYCO – Нидерланды
ОАО
"Тяжпромарматура",
ЗАО
фланцевый, в комплекте с обвязкой
соленоидным клапаном (с обвязкой). (DV-5) –
и "Муромский
завод
трубопроводной арматуры", ОАО
"АРЗИЛ"- ООО "ГеАЗ" – Россия
8. Задвижка стальная клиновая с выдвижным
шпинделем, Ду 300 мм, Ду 250 мм, Ду 200 мм, Ду Россия
150 мм, Ду 50 мм, Ду 200 мм Ру 1,6 МПа.
(30с41нж, 30с941ж) –
9. 1 Клапан обратный поворотный фланцевый, - Россия
с ответными фланцами, крепежом и прокладками,
ОАО "Синарский трубный завод",
Ду250, Ру1,6 Мпа, Ду150, Ру4,0 Мпа, Ду50, Ру4,0
МПа (19с16нж, 19с53нж)
10. Кран шаровой из углеродистой стали, под
приварку, Ду15, Ру1,6 Мпа, Ду20, Ру1,6 МПа
(ЗАРД.015.016.10-00.P, ЗАРД.020.016.10-00.P)
11. Трубы
стальные
бесшовные,
холоднодеформированные Ø20x4мм, Ø25x4мм
горячедеформированные Ø57х5мм, Ø108х5мм,
Ø159х6мм, Ø273х8мм, Ø325х8мм -
ОАО "Северский трубный завод",
ГОСТ 8734-75 /
B20, ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8732-78
B20, ГОСТ 8731-74 - Россия
ОАО "Трубодеталь", ГОСТ 173752001 - Россия
12. Отводы
крутоизогнутые,
бесшовные,
приварные, П-90-57x5мм, П-90-108x6мм, Отвод ОАО "Трубодеталь", ГОСТ 17378П-45-108x6мм, Отвод П-90-159x6мм, П-90- 2001 – Россия
219x8мм, П-90-273x10мм, П-90-325x10мм –
13. Переходы
концентрические,
эксцентрические, бесшовные, приварные, ПК ОАО "Трубодеталь", ГОСТ 17376273x10-133x6, ПК 273x10-219x8, ПК 273x10- 2001 , ГОСТ 17376-2001 – Россия
159x8, ПК 57x5-45x4, ПК 159x8-89x6, ПЭ 325x10159x6, ПЭ 57x5-45x4 –
14. Тройники равнопроходные, переходные, TYCO , Нидерланды
бесшовные, приварные, П 159x6, П 219x8, П
273x8, П 325x8 П 273x10-159x6, П 273x10-219x8 –
15. Клапан контроля концентрата (с обвязкой).
Казахстан
(DV-5) –
16. Опора 57-КП-А11-ВстЗсп, 108-KX-A1 Вст3сп, 159-КП-А11-ВстЗсп, 219-КП-А11-Вст3сп,
273-КП-А11-ВстЗсп, 325-КП-А11-ВстЗсп, 108ТО-А1-Вст3сп, 159-Т0-А1-Вст3сп, 219-Т0-А1Вст3сп,ОПП2-20.25, ОПП2-20.32 (OCT 36-146- Казахстан, Россия, Китай
88,36-146-89, 36-146-90,36-146-91, 36-146-92, 36146-93, 36-146-94, 36-146-95, 36-146-96) –
17. Фланец 2" ANSI 250#, 5" ANSI 125#, 6" ANSI ТОО "Компания "UNEX STROY"125#, 4" ANSI 150#, 6" ANSI 150#. (ANSI) –
Казахстан
18.
Крепежные изделия –
Казахстан, Россия
19. Прокладочные материалы (ГОСТ 7798-70,
Белоруссия
ГОСТ 5915-70) –
20. Шкаф пожарный, (ШПК-Пульс-320Н) –
21. Клапан пожарный с муфтой и цапкой Ду50
(1Б1р) –
Россия
Россия
22. Головка
соединительная
напорная
(рукавная) ГР-50 Ру=1,6 МПа, ГОСТ 28352-89-
Россия
23. Головка соединительная (муфтовая) ГМ-50 Россия
Ру=1,6 Мпа,ГОСТ 28352-89
24. Ствол пожарный ручной PC-50 Ру=0,6 Мпа,
Белоруссия, Россия, Казахстан
ГОСТ 9923-80 25. Рукав пожарный напорный Ø51 –
26. Огнетушитель ОВП-10, ОУ-8, ТУ 4854-16921352393-98, ТУ 4854-212-21352393-99–
27. Войлок 2,0 x 2,0 м -
Белоруссия, Россия
Казахстан, Белоруссия
SPERONI s.p.a, Италия
28. Насос для закачки пенообразователя, в
комплекте с напорными и всасывающими
шлангами и диспозитив зарядки. Q=3 м3/ч; Н=425 Россия
кПа, P=0,8 кВт; ~220 В, 50 Гц (CAM 40-HL) 29. Проходной
патрубок
для
прохода
выхлопной трубы через стену. Внутренняя труба Россия
Ду100 мм, 30. Дроссельная шайба Ø57 с отверстием Италия
Ø14мм –
31. Игольчатый вентиль по DlN 16 270, внешняя Италия
резьба G 1/2”), PN 250 (Тип 910.11) –
США
32. Приварной штуцер с внутренней резьбой G
1/2”
33. Лакокрасочное покрытие. (HEMPADUR
45880/50630, GALVOSIL 1578, HEMPATHANE
55210/57200, HEMPADUR 1550.)
34. Грунтовка «Праймер НК-50» -один слой
(ПраймерНК-50 / ТУ 5775-001-01297859-95) –
35. Лента полиэтиленовая «Полилен» -два слоя
(ТУ 2245-003-01297859-99),
36. Наружная обертка – лента полиэтиленовая
«Полилен-ОБ» - один слой (ТУ 2245-00401297859-99),37. Штуцер усиленный, приварной встык, Ду50
мм в трубу Ду250 мм., Ду50 мм в трубу Ду300 мм.
38. Труба чугунная ЧШГУ-100x6000 (ТУ 1461037-50254094-2004),39. Колено УРГ-100 (ТУ 1460-035-502540942000) 40. Тройник раструбный ТР -100 (ТУ 1460-03550254094-2000)
Россия
Россия
Россия
(WELD-O-LET), - США
Россия
Россия
Россия
Казахстан, Россия
Казахстан
Казахстан, Россия
41. Крепежные элементы,
42. Трап бетонный 500x500,43. Маты
прошивные
теплоизоляционные
энергетические марки 75 на металлической сетке
Россия
Россия
(МТПЭ-21-75-2000.500.40,
5761-001-00126238-00), -
500.50,
500.60/ТУ
Россия
44. Прокат листовой холоднокатаный. Лист БТКазахстан – Россия
ПН-0 из стали 12Х18Н10Т- 0,50x500x1000. –
45. Краска масляная густотёртая,ГОСТ 8292- Россия
85* Россия
46. Мел природный обогащённый (ММС1) –
47. Олифа "Оксоль", ГОСТ 190-78 –
48. Клей казеиновый в порошке. Марка
"Обыкновенный", ГОСТ 3056-90, 49. Белила цинковые густотёртые (МА011),ГОСТ 482-77* 50. Лента холоднокатаная из стали 12Х18Н9
2x30, ГОСТ 3560-73* 51. Полоса горячекатаная из легированной
стали 12Х18Н9 3x30, ГОСТ 5582-75
52. Уголки
стальные
горячекатаные
равнополочные из легированной стали, ГОСТ
8509-93
53. Проволока
из
высоколегированной
коррозионностойкой и жаростойкой стали, ГОСТ
3282-74* - Казахстан,
54. Лента стальная упаковочная из ст.3, 0,7x20,
ГОСТ 3560-73*55. Сталь тонколистовая оцинкованная. Лист
ОЦ-0,80x800x1000,ГОСТ 14918-80*–
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Казахстан, Россия
Казахстан, Россия
Казахстан, Россия
Казахстан, Россия
Казахстан, Россия
56. Проволока стальная низкоуглеродистая из
cт.0, диаметром 1,2 мм, 2,0 мм, ГОСТ 3282-74* 57. Болт с шестигранной головкой М8х30,
М12x50 –
58. Стеклопластик рулонный марки РСТ-240Л,
ТУ 2296-14-00204961-99 –
59. Шайба 8, 12 –
60. Гайка шестигранная М8, М12 –
61. Топливный бак с двойной стенкой и
арматурой, номинальным размером 187 В
комплекте: заглушки, прокладки и крепежные
изделия для люков; ответные фланцы, крепежные
изделия и прокладки для фланцевых соединений
трубопроводов; огнепреградитель, дыхательные
клапана. ( DWFT-187 gal) 62. Кран шаровой, Ду25,Ду20, Ду15, Ру1,6 МПа,
с ответными фланцами, крепежными изделиями
прокладками, с покрытием для надземной
установки (ФБ39.010.025 (20,15) * 10НЖ19П),
63. Труба бесшовная холоднодеформированная,
диаметром 32 мм, 25 мм, 20 мм, толщина стенки
2,0 мм, сталь класса прочности К42, ГОСТ 8734-75
64. Отвод П90° 32x2,3. 25x2, сталь 20, ГОСТ
17375-2001 65. Тройник П 32x2,3., 26,9x2, переходной П
33,7x2,3-21,3x2., П 26,9x2,3-21,3x2 сталь 20,
ГОСТ 17376-2001 66. Заглушка эллиптическая Ду25 , Ду15, ГОСТ
17379-2001
Казахстан, Россия
PUMP AURORA
DIESEL), США
Россия
/
CLARKE
67. Грунтовка ЭП-0263 (ВЛ-023)
68. Эмаль "Виниколор»
69. Шнур теплоизоляционный энергетический
марки 150 в оплётке из стеклоровинга (ТУ 5761001-00126238-00) - ШТЭ-150-Р-20
70. Прокат листовой холоднокатаный из стали
12Х18Н10Т. Лист БТ-ПН-О из стали 12Х18Н10Т0,50x500x1000 - Россия
71. Пленка полиэтиленовая М 0,20x500 - Россия
72. Лента полиэтиленовая с липким слоем
0,10x50 - Россия
73. Полотно
стекловолокнистое
холстопрошивное теплоизоляционное, толщиной
1,4 мм (ТУ 6-48-97-93) - ПСХ-Т-450 (1000) Россия
74. Клей казеиновый в порошке. Марка
"Обыкновенный". - Россия
75. Текстолит поделочный конструкционный
ПТК - Россия
76. Лента стальная горячекатаная 3x30 - Россия
77. Сольвент каменноугольный - Россия
78. Лак битумный БТ-577 - Россия
79. Полуцилиндры теплоизоляционные из
минеральной ваты на синтетическом связующем
марки 100 толщиной 40мм - ПЦ 100-500.25.40,
100-500.18.40, - Россия
109 Клапан двойного блокирования, тип: D.B.B. Ball
2" RJ ×½" RJ 2500#, компании КПО б.в.
производства Galperty Engineering
& Flow Control S.p.A., Италия,
2014 г.в.
KZ49VEH00003100 от
22.07.2015г.
110
1. Кран шаровый ЗАРДПЦ 200.016.40-00Ркп
запорный полнопроходной цельносварной под
приварку из стали 20 с контролем протечки с
заводским
антикоррозионным
полимерным
покрытием, труба 219х6.0мм. диаметр проходного
сечения 200 мм с удлиненным штоком (длина
штока - 4000 мм.) с ручным управлением.
уплотнение полиуретан. Шар сталь 14Х17Н2 RAL
9003, ИК "ЭНЕРПРЕД-ЯРДОС", Россия
2. Кран шаровый ЗАРДПЦ
150.063.4000Ркп запорный полнопроходной цельносварной
под приварку из стали 20 с контролем протечки,
рабочая
среда
нефть
с
заводским
антикоррозионным полимерным покрытием,
труба 159х6.0мм. диаметр проходного сечения 150
мм с удлиненным штоком (2000мм) уплотнение
полиуретан. Шар сталь 14Х17Н2 RAL 9003,
ИК "ЭНЕРПРЕД-ЯРДОС", Россия
3. Кран шаровый
ЗАРДП 150.100.27-00Ркп
запорный
полнопроходной
цельносварной
фланцевый (исполнение 7 по ГОСТ 12815-80) из
стали 20 с контролем протечки, с ответными
фланцами по ГОСТ 12821-80, оцинкованным
крепежом ипрокладками овального сечения; с
заводским
антикоррозионным
покрытием
уплотнение полиуретан. Шар сталь 14Х17Н2. RAL
9003., ИК "ЭНЕРПРЕД-ЯРДОС", Россия
4. Кран шаровый
ЗАРДПЦ
100.016.4000Ркп запорный полнопроходной цельносварной
под приварку из стали 20 с контролем протечки, с
ИК "ЭНЕРПРЕД-ЯРДОС", Россия
KZ32VEH00003115 от
27.07.2015г.
заводским
антикоррозионным
полимерным
покрытием, труба 108х5.0мм. диаметр проходного
сечения 100 мм с удлинённым штоком 2000мм с
ручным управлением уплотнение полиуретан Шар
сталь 14Х17Н2. RAL 9003,
ИК "ЭНЕРПРЕДЯРДОС", Россия
5. Кран шаровый
ЗАРДПЦ
100.016.4000Ркп запорный полнопроходной цельносварной
под приварку из стали 20 с контролем протечки, с
заводским
антикоррозионным
полимерным
покрытием, труба 108х5.0мм. диаметр проходного
сечения 100 мм с удлиненным штоком (длина
штока - 3700 мм.) с ручны уплотнение полиуретан
Шар сталь 14Х17Н2. RAL 9003.,
ИК
"ЭНЕРПРЕД-ЯРДОС", Россия
6. Кран шаровый
ЗАРДП 100.063.27-00Ркп
запорный
полнопроходной
фланцевый
(исполнение 7 по ГОСТ 12815-80) из стали 20 с
контролем протечки, с ответными фланцами по
ГОСТ 12821-80,
крепежом и прокладками
овального
сечения;
с
заводским
антикоррозионным полимерным покрытием,
труба 108х5 уплотнение полиуретан Шар сталь
14Х17Н2. RAL 9003., ИК "ЭНЕРПРЕД-ЯРДОС",
Россия
7. Кран шаровый ЗАРДП 100.100.27-00Ркп
запорный
полнопроходной
цельносварной
фланцевый (исполнение 7 по ГОСТ 12815-80) из
стали 20 с контролем протечки, с ответными
фланцами по ГОСТ 12821-80, с поворотной
заглушкой
оцинкованным
крепежом
и
прокладками овального сечения; с заводским
антикоррозионным пол уплотнение полиуретан
Шар сталь 14Х17Н2. RAL 9003., ИК "ЭНЕРПРЕДЯРДОС", Россия
8. Кран шаровый ЗАРД
100.080.27-00Ркп
запорный фланцевый (исполнение 7 по ГОСТ
12815-80) из стали 20 с контролем протечки, с
ответными фланцами по ГОСТ 12821-80,
оцинкованным
крепежом
и
прокладками
овального
сечения;
с
заводским
антикоррозионным полимерным покрытием,
труба 108 уплотнение полиуретан Шар сталь
14Х17Н2. RAL 9003, ИК "ЭНЕРПРЕД-ЯРДОС",
Россия
9. Кран шаровый ЗАРДП 100.100.40.00Ркп,
Ру10,0МПа, выпускного (стравливающего) типа и
со сдвоенным уплотнением, с патрубками под
приварку, с покрытием для подземной установки
Расстояние удлинителя штока от оси крана до оси
штурвала - 2600 мм, сталь 20 ИК
"ЭНЕРПРЕДЯРДОС", Россия
10. Кран шаровый ЗАРДП 080.063.40-00Ркп
запорный полнопроходной под приварку из стали
20 с контролем протечки,
с заводским
антикоррозионным полимерным покрытием,
труба 89х4.0мм. диаметр проходного сечения 80
мм с удлиненным штоком (длина штока - 3700
мм.) с ручным уплотнение полиуретан Шар сталь
14Х17Н2. RAL 9003., ИК "ЭНЕРПРЕД-ЯРДОС",
Россия
11. Кран шаровый ЗАРД 020.100.10/40-00Р
стальной муфтово-приварной, в комплекте с
муфтой под приварку, сталь ст20, ИК
"ЭНЕРПРЕД-ЯРДОС", Россия
12. Кран шаровый фланцевый, в ЗАРДП
100.016.21-00Ркп, с ручным управлением,
в
комплекте с ответными фланцами, крепежными
изделиями с цинковым покрытием и спиральнонавитыми
прокладками..
Климатическое
исполнение У1. С покрытием для надземной
установки. DN 100, PN 1,6 МПА, сталь 20, ИК
"ЭНЕРПРЕД-ЯРДОС", Россия
13. Кран шаровый
Ду 80 мм, 1,6 МПа,
ЗАРДП 080.016.21-00Ркп, с ответными фланцами,
спирально-навитыми прокладками и крепежными
изделиями с цинковым покрытием в комплекте, с
покрытием для надземной установки, сталь 20, ИК
"ЭНЕРПРЕД-ЯРДОС" Россия
14. Кран шаровый Ду 50 мм, 1,6 МПа, ЗАРДП
050.016.21-00Ркп, с ответными фланцами,
поворотной заглушкой, спирально-навитыми
прокладками и крепежными изделиями с
цинковым покрытием в комплекте, с покрытием
для надземной установки, сталь 20, ИК
"ЭНЕРПРЕД-ЯРДОС", Россия
15. Кран шаровый Ду 50 мм, 1,6 МПа, ЗАРДП
050.016.21-00Ркп, с ответными фланцами,
спирально-навитыми прокладками и крепежными
изделиями с цинковым покрытием в комплекте, с
покрытием для надземной установки, сталь 20, ИК
"ЭНЕРПРЕД-ЯРДОС", Россия
16. Кран шаровый запорный
полнопроходной цельносварной фланцевый из
стали 20 с ответными фланцами по ГОСТ 1282180
с
поворотной
заглушкой,
крепежом
(оцинковка) и прокладками овального сечения;
диаметр проходного сечения 50 мм с ручным
управлением ЗАРДПЦ 050.080.27-00Ркп, ИК
"ЭНЕРПРЕД-ЯРДОС", Россия
111 - Тахеометр «NTS-362R», дата поверки
27.08.2014;
Установка измерительная ультразвуковая
серии «Сканер», дата поверки 18.10.2014;
- УЗ дефектоскоп на фазированной решетке
«Isonic», дата поверки 29.07.2014;
Система ультразвукового контроля на
фазированной решетке (ФАР) «Harfang VEO»,
дата поверки 29.10.2014;
- Магнитный дефектоскоп «Интрокор М-150»,
дата поверки 14.05.2014;
УЗ толщиномер «DMS2», дата поверки
15.10.2014;
Мультиметр «СММ-10», дата поверки
17.03.2014;
Дозиметр «ДКГ-РМ1621», дата поверки
14.11.2014;
Китай, 2014 года выпуска,
Россия, 2013 года выпуска,
Израиль, 2010 года выпуска,
Великобритания, 2013 года
выпуска
Россия, 2012 года выпуска,
Германия,
2012
года
выпуска,
Польша, 2013 года выпуска,
Беларусь, 2010 года выпуска,
Россия, 2012 года выпуска,
Россия, 2014 года выпуска,
KZ87VEH00003095 от
22.07.2015г.
- Измеритель защитного слоя бетона «ИПАМГ4.01», дата поверки 27.10.2014;
- Измеритель прочности бетона ПОС-50МГ4
«Скол», дата поверки 18.02.2015;
- Приспособление для выбуривания кернов, дата
поверки 14.06.02.2014;
- Дефектоскоп ультразвуковой «USMGo», дата
поверки 29.07.2014;
- Рентгеновский аппарат «Site-X», дата поверки
29.07.2014;
Россия, 2009 года выпуска,
Китай, 2012 года выпуска,
Бельгия, 2012 года выпуска,
Россия, 2009 года выпуска,
Россия, 2009 года выпуска,
- Рентгеновский аппарат «Арина», дата поверки
29.07.2014;
Швейцария,
выпуска,
Комплекс
цифровой
радиографии
«Фосфоматик», дата поверки 29.07.2014;
- Дальномер лазерный «Disto D5», дата поверки
13.11.2014;
Россия, 2013 года выпуска
2011
года
Япония, 2014 года выпуска,
Россия, 2014 года выпуска,
Компрессор «Беркут», , дата поверки
29.07.2014;
- Тахеометр «Sokkia CX-102L», дата поверки
30.10.2014;
- Система акустико-эмисионная «A-Line 32D (80
каналов)», дата поверки 18.11.2014;
- УЗ толщиномер «DMS Go», дата поверки
22.07.2014;
США, 2013 года выпуска,
Россия, 2013 года выпуска,
Россия, 2013 года выпуска,
Россия, 2013 года выпуска,
Россия, 2013 года выпуска,
Люксметр «ТКА-Люкс», дата поверки
28.08.2014;
- Глубиномер микрометрический «ГМ-100»,
дата поверки 17.04.2015;
Дефектоскоп ультразвуковой УДЗ-103
«ПЕЛЕНГ», дата поверки 28.11.2014;
- Измеритель концентрации напряжений ИКНЗМ-12, дата поверки 25.12.2014;
- Толщиномер ультразвуковой T-GAGE IV, дата
поверки 07.05.2015;
- Твердомер динамический ТДМ-3, дата поверки
27.02.2015;
- Толщиномер ультразвуковой DM5E, дата
поверки 22.12.2014;
- Стандартный образец предприятия СОП, дата
поверки 17.03.2014;
- Мультиметр МY-67, дата поверки 11.12.2014;
- Электронный тахеометр South NTS-372Rc, дата
поверки 25.12.2014;
- Электронный тахеометр Sokkia, серия ЗОR,
дата поверки 19.01.2015.
112 бактерициды марок «Ранцид-7021-7040»,
- бактерицид «Ранцид-7061»,
- противопена марки «2563.15R», - поглотитель
кислорода марки «77211.15R»,
Великобритания, 2013 года
выпуска
Россия, 2013 года выпуска,
Китай, 2013 года выпуска,
Россия, 2014 года выпуска,
Китай, 2012 года выпуска,
Китай, 2013 года выпуска,
Япония, 2010 года выпуска,
ТОО
«РауанНалко»,
Республика Казахстан;
компании «Nalko limited»,
Великобритания;
компании «Nalko Italiana
s.r.l.», Италия.
KZ14VEH00003148 от
31.07.2015г
113
- Стенд испытательный типа ГАКС-И-3-10/300С,
зав. № 2120, 2015 г.в.,
в том числе его
комплектующие:
насос гидравлический с ножным приводом типа
ННГ-7007, зав.№ 104, 2013 г.в.,
домкрат универсальный типа ДУ50П50С, зав.№
128, 2014 г.в.,
манометр с адаптером типа МА100ВУ63,
рукава высого давления типа РВД2000К, 2014
г.в.,
гидравлический экстрактор трубных пучков
(Bundle extractor) «Peinemann» типа/модели: 40Т
7000×2000 Е,
115 Погрузчик одноковшовый фронтальный типа
Aramine модели (серии) L130D
116 телескопический погрузчик MAGNI RTH 5.18
(заводской № 00000443, марка двигателя – JCB,
2014 г.в.)
117 вибросито модели SWE 3600 x 7000
ООО «ГАКС-РЕМ-АРМ», Россия
ЗАО «ТД Энерпром», Россия;
ЗАО «ТД Энерпром», Россия;
ЗАО «ТД Энерпром» 2014 г.в.,
Россия;
ЗАО
«ТД
ЭнерпромГидропривод», Россия.
114
118 Подземный автосамосвал модели Sandvik TH315
119
- ролики для ленточных конвейеров:
- по ГОСТ 22646-77, верхних, нижних,
дефлекторных, диаметром от 60 до 194 мм, длиной
от 160 до 2200 мм, гладких, амортизирующих,
футерованных;
- ЛКР 02.03.000, диаметром 114 мм, длиной 380
мм, гладких;
2006 г.в., Нидерланды.
KZ41VEH00003147 от
31.07.2015г
KZ92VEH00003102 от
22.07.2015г
компания «ARAMINE S.A.S»,
Франция
Италия
KZ51VEH00003064
от 15.07.2015
KZ29VEH00003072
от 16.07.2015
завод-изготовитель - JÖST GmbH
& Co. KG Gewerbestr. 28 – 32
48249 - Dülmen, ФРГ
Sandvik Mining and Construction
(China) Co., Ltd., Китай
ТОО «Карагандинский
инструментально-механический
завод», РК
KZ07VEH00003080
от 17.07.2015
KZ66VEH00003085
от 20.07.2015
KZ39VEH00003086
от 20.07.2015
- ЛКР 02.03.000-01, диаметром 114 мм, длиной
530 мм, гладких;
- ЛКР 02.03.000-02, диаметром 114 мм, длиной
1150 мм, гладких;
- PC 114.02.000-05, диаметром 114мм, длиной 270
мм, гладких;
- 051.2ЛУ120.30.01.030, диаметром 159 мм, длиной
425 мм, гладких;
- 051.2ЛУ120.30.01.020, диаметром 159 мм, длиной
1350 мм, гладких,
- роликоопоры для ленточных конвейеров,
верхних, желобчатых, гладких:
- ЖГ 65-108-20, с роликами диаметром 108 мм,
длиной 245 мм;
- ЖГ 65-102-30, с роликами диаметром 102 мм,
длиной 245 мм;
- ЖГ 65-114-30, с роликами диаметром 114 мм,
длиной 245 мм;
- ЖГ 80-127-20, с роликами диаметром 127 мм,
длиной 310 мм;
- ЖГ 100-127-30, с роликами диаметром 127 мм,
длиной 380 мм;
- ЖГ 120-159-30, с роликами диаметром 159 мм,
длиной 460 мм;
- ЖГ 140-159-30, с роликами диаметром 159 мм,
длиной 530 мм;
- ЖГ 140-194-30, с роликами диаметром 194 мм,
длиной 530 мм;
- ЖГ 160-159-30, с роликами диаметром 159 мм,
длиной 600 мм;
- 2А-06-80, с роликами диаметром 159 мм, длиной
310 мм;
- 2А-06-13, с роликами диаметром 159 мм, длиной
380 мм;
- 2А-06-14, с роликами диаметром 159 мм, длиной
460 мм;
- 2А-06-15, с роликами диаметром 159 мм, длиной
530 мм;
- 2А-06-15, с роликами диаметром 194 мм, длиной
530 мм;
- 2А-19.10, с роликами диаметром 159 мм, длиной
600 мм,
- роликоопоры для ленточных конвейеров,
верхних, желобчатых, гладких центрирующих:
- ЖЦГ 65-102-30, с роликами диаметром 102
мм, длиной 245 мм;
- ЖЦГ 80-127-30, с роликами диаметром 127
мм, длиной 310 мм;
- ЖЦГ 100-127-30, с роликами диаметром
127 мм, длиной 380 мм;
- ЖЦГ 100-159-30, с роликами диаметром
159 мм, длиной 380 мм;
- ЖЦГ 120-159-30, с роликами диаметром
159 мм, длиной 460 мм;
- ЖЦГ 140-159-30(20), с роликами диаметром
159 мм, длиной 530 мм;
- ЖЦГ 160-159-20(30), с роликами диаметром
159 мм, длиной 600 мм;
- 2А-06.83, с роликами диаметром 159 мм,
длиной 460 мм,
роликоопоры
для
ленточных
конвейеров, нижних плоских:
- 2А-06.93-2, с роликами диаметром 159 мм,
длиной 1400 мм
120 1. Дробильная установка «Dragon 10», 2013 г.в.;
1. Турция, Dragon Machinery
Crusher;
2. Дробильно-сортировочной установки, 2012 г.в.,
состоящей из:
2. Иран, Kobesh Machine
- щековой дробилки «JUW Crusher»;
- вибрационного питателя «Vibrating Feeder 120»;
- вибрационного питателя «Vibrating Feeder»;
- роторной дробилки «Impact Crusher H.S 10»;
- вибрационного грохота «Vibrating Screen 3
Decks»;
- вибрационного грохота «Vibrating Screen 2
Decks»;
- конвейера «Conveyor W60»;
- конвейера «Conveyor W100»
121
- Құрастырылған автомобиль жоғары
- өнімі «Holzmann Fahrzeugbau
қысыммен тазартатын жүйесімен, шанақтың моделі
GmbH» Австрия;
HTR 28/15.000/ADR, зауыттық № А14-0546, 2014
жылғы шығару,
- Тіркеме вакуумдық шанымен ADR,
- өнімі «Holzmann Fahrzeugbau
шанақтың моделі HAH 20/14.000/ADR, зауыттық
GmbH» Австрия.
№ А14-0547, жылғы шығару,
- Комбинированный автомобиль-цистерна с
- производства «Holzmann
системой чистки под высоким давлением, модель
Fahrzeugbau GmbH» Австрия;
кузова HTR 28/15.000/ADR, заводской № А140546, 2014 года выпуска,
- производства «Holzmann
Fahrzeugbau GmbH» Австрия.
KZ01VEH00003091
от 21.07.2015
KZ96VEH00003030
08.07.2015
- Прицеп с вакуумной цистерной ADR,
модель кузова HAH 20/14.000/ADR, заводской №
А14-0547, 2014 года выпуска,
122
- Насосы центробежные для перекачки производства «Zhejiang Keer Pump
масла
и
других
нефтепродуктов
в
Stock CO., LTD» КНР,
нефтехимической отрасли, PAF 80-400 A, 2015
года изготовления, производительностью 100
м3/час,
- серийный № 15P006;
- серийный № 15P007;
- серийный № 15P008;
- серийный № 15P009.
123
1. 2015 жылғы шығару, 100ОТП-4О-М1/25Қазақстан Республикасы
6-К2 жылу алмастырғышы, зауыттық № 1008, №
«ПАМЖЗ» АҚ өндірілген,
1009, № 1010;
2. 2015 жылғы шығару, 800 ТП-40М1/25х2,5Г6К4 жылу алмастырғыш, зауыттық №
1006, № 1007;
3. 2015 жылғы шығару, ПП1-32-7-1У бу су
кыздырғыш, зауыттық № 1016;
4. 2015 жылғы шығару, 800ХП-16М13/25х2,5-Г6-К4 тоңазытқышы, зауыттық №
1013, № 1014;
5. 2015 жылғы шығару, 13-Е-501 №D-131353-281 Х0276НА тоңазытқыш, зауыттық №
1012;
6. 2015 жылғы шығару, Т-4/2 үшін 800 ТП25-М1/25х2,5Г6К4 жылу алмастырғыш, зауыттық
№ 1011.
KZ17VEH00003094
22.07.2015
KZ64VEH00003121
27.07.2015
1.
Теплообменник
1000ТП40-М1/25-6-К2
заводские № 1008, № 1009, № 1010, 2015 года
производства АО «ПЗТМ»
Республика Казахстан;
выпуска,
2. Теплообменник 800 ТП-40-М1/25х2,5Г6К4,
заводской № 1006, № 1007, 2015 года выпуска,
3. Пароводяной подогреватель ПП1-32-7-1У.
заводской № 1016, 2015 года выпуска,
4. Холодильник 800ХП-16-М13/25х2,5-Г6-К4,
заводской № 1013, № 1014, 2015 года выпуска,
5. Холодильник 13-Е-501 №D-13-1353-281
Х0276НА, заводской № 1012, 2015 года выпуска,
6. Теплообменник 800 ТП-25-М1/25х2,5Г6К4
для Т-4/2, заводской № 1011, 2015 года выпуска,
124
1 ПСВ645.000, 2015 жылғы шығару, шартты
белгілеу
ПСВ-500-3-23
тораптық
суларды
қыздырғышы, зауыттық № 0989, № 0990, № 0991;
2. Г646.000, 2015 жылғы шығару, шартты
белгілеу ТС - 566.00.000-19 көлденен ластанудан
тазартқышы, зауыттық № 0988.
1. Подогреватель сетевой воды ПСВ-500-3-23
заводские № 0989, № 0990, № 0991, условное
обозначение ПСВ645.000, 2015 года выпуска;
2. Грязевик горизонтальный ТС - 566.00.00019, заводской № 0988, условное обозначение
Г646.000, 2015 года выпуска.
125
- Бесконтактный шаровый клапан/кран с
выдвижным штоком (RSBV ANSI 600) с
проходным сечением от 2" до 10", рабочим
давлением 100 бар, тип привода ИМК
пневматичекий двойного действия Servovalve PDZ
700/2/B229, модель R-(02-10)-06-F-R-A-CIE-AA,
2015 года выпуска.
Қазақстан Республикасы «ПАМЖЗ»
АҚ өндірілген
KZ37VEH00003122
27.07.2015
производства АО «ПЗТМ»
Республики Казахстан
производство Control Seal B.V.
Нидерланды
KZ05VEH00003116
27.07.2015
126
- кран автомобильный стреловой QY70KS,
«Сюйчжоуская компания
тяжелого машиностроения» КНР
KZ74VEH00003135
28.07.2015
заводской
№
LXGCPA461EA008531,
грузоподъемностью 70 тонн, 2014 года выпуска.
127 Неразъемные соединения «полиэтилен-сталь» Филиал «Шеврон Мунайгаз Инк.»
№ KZ43VEH00003014
(Атырауский завод
СН ПЭ100ГАЗ
от 03.07.2015г.
Трубопроводной Арматуры), РК.
128 - емкость для хранения химического сырья V53,1;
- емкость для хранения химического сырья V- Завод «Химмонтаж», РФ
№ KZ16VEH00003112
37,5;
от 27.07.2015г.
- емкость для хранения химического сырья V52,8.
129 автопогрузчиков фронтальных, модель LT 956,
серийные номера:
- 141050868, номер двигателя 1214F031028,
номер рамы 141050868;
- 141050869, номер двигателя 1214F031025, XIAMEN
XIN
LONGTENG
№KZ31VEH00003133 от
номер рамы 141050869;
MACHINERY CO., LTD, Китай,
30.07.2015г.
- 141050880, номер двигателя 1214F031026, 2014 г.в.
номер рамы 141050880;
- 141050881, номер двигателя 1214F031022,
номер рамы 141050881 (в горнодобывающей
отрасли)
сепарационно-измерительный
блок
130 СИБ.00.00.000М, зав.№ 00013
№KZ00VEH00003109 от
ТОО «АктауОйлМаш», РК;
- автоматизированная групповая замерная
24.07.2015г.
установка 8815.00.00.000, зав.№ 00002
газораспределительных
131 автоматизированных
№ KZ47VEH00003136
ООО «ЭнергоГазРесурс», РФ.
станций типа «Ресурс»
от 30.07.2015г.
Скачать