Информация по технологиям, техническим устройствам, материалам,

Реклама
Информация по технологиям, техническим устройствам, материалам,
допущенным к применению Комитетом по государственному
контролю за ЧС и промышленной безопасностью МЧС РК
наурыз 2014 жыл /
№
1
2
Материалдың, техникалық құралдардың атауы
Наименование технического устройства,
материала
- көмірдің күлді лабораториялық талдағыш,
типі «LabAsh»;
- көмірдің күлді екенін анықтау үшін шағын
золомер, типі «Ash probe»;
- көмірдің күлді монитор конвейр, типі
«AshEye»;
- күлдің конвейер талдағышы, ылғалдық
және жылу шығаратын қабілеттілік, типі
«HeatEye»;
- қоспаны сақтау үшін анализатор, типі
«GammaEye».
- лабораторный анализатор зольности угля, типа
«LabAsh»;
- портативный золомер для определения
зольности угля, типа «Ash probe»;
- конвейер монитора зольности угля, типа
«AshEye»;
конвейерный
анализатор
зольности,
влажности и теплотворной способности, типа
«HeatEye»;
- анализатор содержания примесей, типа
«GammaEye».
DPM-60-221; DPM-300-221 типті сынамаларды
алу станциясылар
март 2014 года
Өндіруші
Производитель
«Bretby Gammatech Ltd» компаниисы
өнімі, Ұлыбритания
Қолданылатын
сала
Отрасль
применения
қауіпті өндірістік
объектілерінде
производства компании «Bretby
Gammatech Ltd», Великобритания
на опасных
производственных
объектах
«Dovianus B.V.» компаниясының
өнімі, Нидерланды
қауіпті өндірістік
объектілерінде
Шығы №, күні
Исх. №, дата
№ KZ26VEH00000798
от 03.03.2014г.
№ KZ58VEH00000804
от 05.03.2014г.
Пробоотборные станции типов DPM-60-221;
DPM-300-221
4045 TF258 моделді John Deere дизелдік
қозғалтқыш;
BCJD 110-50 моделді Brodcrown генераторы.
3
4
5
6
7
двигатель дизельный John Deere модель 4045
TF258
генератор Brodcrown модель BCJD 110-50
- контейнер компрессорлы қондырғы моделі
2×SM12, сер.№ 1001 жиынтықта: бұрандалы
компрессорлар SM 12 SFC 8,0; басқару блогы
Sigma Control 2; басқару жүйесі; циклондық
сеператор ZK01; әуе ресивері AT500B11AR; DC-18
адсорбациялық құрғатқыш; қысылған әуе фильтрі
- контейнерной компрессорной установки модели
2×SM12, сер.№ 1001
в комплекте: винтовые
компрессоры SM 12 SFC 8,0; блок управления
Sigma Control 2; система управления; циклонный
сепаратор ZK01; воздушные ресиверы
AT500B11AR; адсорбирующий осушитель DC-18;
фильтры сжатого воздуха FG-28
автономные воздушно-дыхательные аппараты
моделей SKA-PAK и ISCBA
производства компании «Dovianus
B.V.», Нидерланды
- АҚШ-да, 2007 жылы John Deere
өндірген
- Ұлыбританияда, 2007 жылы
Brodcrown өндірген
- производства John Deere, США,
2007 г.в.;
-производства Brodcrown
Великобритания, 2007 г.в.
Германияда KAESER
KOMPRESSOREN өндірген
на опасных
производственных
объектах
в нефтегазовой
отрасли
19-05/396-Р-214 от
07.03.2014 года
в нефтегазовой
отрасли
19-05/370-Р-205 от
03.03.2014 года
нефтегазовой
отрасли
промышленности
тау-кен
кәсіпорындарында
на
горнодобывающих
предприятиях
қауіпті өндірістік
№ KZ96VEH00000799
от 03.03.2014г.
KAESER KOMPRESSOREN,
Германия, 2012 г.в.
производства фирмы «Scott Health
and Safety», США-Великобритания
жылжымалы айналдырғышы орнатылған XD-3
гидрофицирылған бурғылау құрылғысын
гидрофицированной буровой установки с
подвижным вращателем XD-3
«Shandong Geological Prospecting
Plant» фирмасы, Кытайда өндірілген
производства компании «Shandong
Geological Prospecting Plant», Китай
ЛПЭР 63-1500У проходқалау лебёдкасын және
«ПО «Гормаш» ЖШҚ-ның өнімі,
№ KZ91VEH00000792
от 03.03.2014г.
№ KZ37VEH00000794
8
ПУСМ-Л құтқару баспалдағын
лебёдки проходческой ЛПЭР 63-1500У и лестницы
спасательной ПУСМ-Л
Ресей
(призводства ООО «ПО «Гормаш»,
Россия)
моделі YG1349EW86 мобильді жақты уатқыш
«Shanghai Shibang Machinery Co.,
Ltd» фирмаcының өнімі, Қытай
мобильная
щековая
YG1349EW86
дробилка
модели производства фирмы «Shanghai
Shibang Machinery Cо., Ltd», Китай
- бір блогты көпірлік электр кран LD 10t16.5m-7m, жүк көтерімділігі 10,0 тонна;
9
«Синьцзянская компания по
изготовлению подъемников
Шэньвэй» өнімі, ҚХР;
- экскаваторлар Hitachi EX 1900-LD;
«HITACHI Construction Machinery
Co., Ltd» өнімі, Жапония;
- экскаваторлар Hitachi EX 1200-6;
«HITACHI Construction Machinery
Co., Ltd» өнімі, Жапония;
- фронтальды тиегіш Doosan Mega DL450A.
- однобалочный мостовой электрический кран
LD 10t-16.5m-7m грузоподъёмностью 10,0 тонн;
«Doosan Group» өнімі, Оңтүстік
Корея.
производства «Синьцзянская
компания по изготовлению
подъемников Шэньвэй», КНР;
- экскаватор Hitachi EX 1900-LD;
производства «HITACHI Construction
Machinery Co., Ltd», Япония;
- экскаватор Hitachi EX 1200-6;
производства «HITACHI Construction
объектілерде
на опасных
производственных
объектах
тау-кен саласындағы
қауіпті өндірістік
объектілерінде
на опасных
производственных
объектах
горнорудной
отрасли
Қазақстан
Республикасының
тау-кен өндіру
саласындағы қауіпті
өндірістік
объектілерінде
на опасных
производственных
объектах
горнодобывающей
отрасли в
Республике
Казахстан
от 04.03.2014г.
№ KZ35VEH00000830
oт 12.03.2014г.
№ KZ40VEH00000837
от 13.03.2014г.
10
Machinery Co., Ltd», Япония;
- фронтальный погрузчик Doosan Mega
производства «Doosan Group»,
DL450A.
Южная Корея;
CKD600C жер астында бұрғылауға арналған «Bohwa Machinery Corporation» өнімі,
бұрғылау қондырғысын
Қытай
буровая установка для подземного бурения
производства «Bohwa Machinery
CKD600C
Corporation», Китай
CY-4 шахталық жүк тиегіш
ШС-35 шахталық самосвалды
11
Шахтный погрузчика CY-4
шахтный самосвал ШС-35
12

Вращающиеся обжиговая печь с непрямым
нагревом, с дополнительным оборудованием
шнека охладителя, шнековым конвейером и
системой воздухозабора.

Түзу емес қыздырғышы бар айналмалы
күйдіргіш пеші, шығарылған жылы – 2013ж.,
салқындатқыш білігімен, білікті конвейерімен
және ауажинақтау жүйесімен қосымша
жабдықталған.
 Система
пылеулавливания
со
вспомогательным оборудованием для отходящих
газов.
• Тозаңтұтқыш жүйе
шығатын газға
арналған қосалқы жабдықтары бар.
13
Прокладки плоские овального сечения 0.5ʺ-36ʺ;
«SinosteelHengyangmachineryCO.,
LTD» фирмасының өнімі, ҚХР
«Опытный машиностроительный
завод «АвтоМаш» ЖШҚ өнімі, Ресей
фирма «Sinosteel Hengyang machinery
CO., LTD», КНР
ООО «Опытный ашиностроительный
завод «АвтоМаш», Россия
компания «Сomessa», Франция,
заводской номер FE520TE, год
выпуска – 2013г.,
«Сomessa» компаниясының өнімі,
Франция, зауыттық нөмірі FE520TE,
компания «Сomessa». Франция,
заводской номер 113.804, год
выпуска – 2013г.
«Сomessa» компаниясының өнімі.
Франция, зауыттық нөмірі 113.804,
шығарылған жылы – 2013ж.,
«All Metal Gaskets», Великобритания;
қауіпті өндірістік
объектілерінде
на опасных
производственных
объектах
газ бен шаңға
қауіпсіз кеніштер
мен шахталарда
№ KZ13VEH00000838
от 13.03.2014г.
№ KZ93VEH00000853
от 18.03.2014г.
на рудниках и
шахтах не опасных
по газу и пыли.
На опасных
производственных
объектах
14.03.2014г.
№ KZ83VEH00000839
Қауіпті өндірістік
нысвнвларда
на опасных
№ 19-05/307-Р-171
«BGH Edelstahl», ФРГ;
- спирально-навитые прокладки 0.5ʺ-36ʺ;
производственных
объектах
от 05.03.2014 г.
на опасных
производственных
объектах
№ 19-05/328-Р-184
от 05.03.2014 г.
«All Metal Gaskets»,
Великобритания;
- фиттинги, сварные встык 0.75ʺ-30ʺ;
- болты 7/8ʺ;
- трубы 3/4ʺ-8ʺ;
- фланцы, заглушки, бобышки, соединители 3/4ʺ12ʺ
14
Труба бесшовная 5 1/8" (194,0×31,7), ASTM A182
F22
Труба бесшовная 3" (88,9 × 17,81 мм), CS API 5L
Gr. X60, с наплавленным эпоксидным покрытием
Труба бесшовная 10" (273,1×14,3), CS API 5L Gr.
«Interfit», «J. Brown&Co»,
«Haynes International», «М.Е.Р» Великобритания;
«Ernefittings», Австрия; «Acciaierie
Valbruna», «Officine Meccaniche»,
«Tecno Forge», «Tecninox» - Италия;
«Bohler Edelstahl», ФРГ;
«Beck Prosper», Великобритания;
«Salzgitter Mannesmann», «Rohrwerk
Maxhutte GMBH», «Thyssenkrup» ФРГ; «Huntington Alloys», США;
«М.Е.Р», «Haynes International» Великобритания; «Chero Piping»,
«Villares Metals» - Италия;
«Zeleziarne», Словакия;
«Sandvik», Швеция;
«Schoeller Bleckmann», Австрия;
«Metalfar», «Industria Meccanica
Ligure» - Италия; «Abbey Forge»,
«Promat», «J. Brown&Co», «Linvic» Великобритания; «Newman Flange»,
CШA; «Nordic Flanges», Швеция.
«FAD Flange Acciaio & Derivati SpA»
Италия
«V & M» Германия/Франция
X60
Труба бесшовная 2" (60,3×6,35), CS API 5L Gr.52, с
двухслойным эпоксидным покрытием
Труба бесшовная 8" × 11,1 мм, CS API 5L Gr. X60,
с эпоксидным покрытием в полиэтиленовой
изоляции
Труба бесшовная 8" × 9,5 мм, CS API 5L Gr. X60, с
наплавленным
эпоксидным
покрытием
в
полиэтиленовой изоляции
Труба бесшовная 2", LTCS ASTM A333 Gr. 6, Sch
160
Труба бесшовная 2", LTCS ASTM A333 Gr. 6, Sch
160
Труба бесшовная 1", LTCS ASTM A333 Gr. 6, Sch
160
Труба бесшовная ¾", LTCS ASTM A333 Gr. 6, Sch
160
Труба бесшовная 2", SS A312 316/316L, Sch 160
Труба бесшовная 2", SS A312 316/316L, Sch 80S
Труба бесшовная 2", SS A312 TP 316/316L, Sch 80S
Труба бесшовная 1", LTCS ASTM A333 Gr. 6, Sch
160
Труба бесшовная 2", SS A312 316/316L, Sch 160
Труба бесшовная 2", SS A312 316/316L SS, Sch 80S
Трубка бесшовная 6,35×0,84, ASTM A249 SS316L
Трубка бесшовная 10,0×1,0, ASTM A269/A213 SS
316/316L
Трубка бесшовная 10,0×1,5, ASTM A269 SS
316/316L
Муфта резьбовая соединительная ¼", ASTM A276
SS 316
Муфта резьбовая соединительная 10 мм, ASTM
A276 SS 316
«Arcelor Mittal» Чехия
«Tubos Reunidos» Испания
«Tubacex» Испания
«Sandvik» Швеция
«Zeleziarne Podbrezova» Словакия
«Schoeller Blecman» Австрия
«Camdels Metals Corp» США
«Sandvik» Швеция
«Swagelok» США
№ 19-05/328-Р-184
от 05.03.2014 г.
Резьбовой тройник 10 мм, ASTM A276 SS 316
Резьбовой соединительный тройник ½", ASTM
A276 SS 316
Трубная заглушка 10 мм, ASTM A276 SS 316
Переходник резьбовой ½" NPT×¼" MP, ASTM
A276 SS 316
Переходник резьбовой 10 мм×½" NPT, ASTM A276
SS 316
Переходник резьбовой 10 мм×¼" NPT, ASTM A276
SS 316
Комплект изоляции фланца 8", класс по ASME 900,
исполнение для RTJ
Комплект изоляции фланца 2", класс по ASME
1500, исполнение для RTJ
Опорно-центрирующие
кольца
трубопровода
10"×14", модель HT
Опорно-центрирующие
кольца
трубопровода
2"×4", модель HT 2" X 4"
Концевая заделка футляра трубопровода 8", модель
"W"
Концевая заделка футляра трубопровода 2", модель
"W"
Tтрёхкомпонентный
комплект
для
антикоррозийной
изоляции
стыков
8"
трубопровода на основе мастики JOTAMASTIC 87,
ширина 700 мм
Баллоны сжатого воздуха, вместимость 40л,
рабочее давление 20,0 МПа
Крышка камеры приёма/запуска скребка10¾"×14,3
мм., ASTM SA 105, класс 900
Отвод 90о, 8 "×11,1 мм, BW, LTCS A860 WPHY 60
Отвод 45о, 8 "×11,1 мм, BW, LTCS A860 WPHY 60
Отвод 90о, 6 "×8,7 мм, BW, LTCS A860 WPHY 60
«GPT» США
«Tesi» Италия
«Eurocylinder Systems AG» Германия
«Sypris Technologies Inc.» США
«Tecno Forge» Италия
«Tecno Forge» Италия
№ 19-05/328-Р-184
от 05.03.2014 г.
Переход эксцентрический 10"× Sch 120÷8"×11,1мм
, LTCS A860 WPHY 60
Переход эксцентрический 8"× 11,1÷6"×8,7мм ,
LTCS A860 WPHY 60
Тройник переходный 2"×¾", BW, Sch 160 LTCS
A420 WPL6
Тройник 6 "×8,7 мм, BW, LTCS A860 WPHY 60
Тройник переходный 1"×¾", BW, LR, Sch 160,
LTCS A420 WPL6
Тройник переходный 1"×¾", BW, Sch 160 LTCS
A420 WPL6
Переход концентрический 2"×1", BW, Sch 160,
LTCS A420 WPL6
Переход концентрический 2"×1", BW, Sch 160, SS
A403 WP316/316L
Патрубок с фланцем RTJ 8"×11,1–2"× Sch 160, CS
A694 F60
Патрубок с фланцем RTJ 8"×11,1–1½"× Sch 160, CS
A694 F60
Приварной фитинг RTJ 8"×11,1–1"× Sch 160, LTCS
A694 F60
Приварной фитинг RTJ 8"×11,1–¾"× Sch 160,
LTCS A694 F60
Приварной фитинг 6"×8,7–2"× Sch 160, LTCS
A694 F60
Приварной патрубок (ниппель) ¾"-3", LTCS A333
Gr.6, Sch 160/XXS
Заглушка резьбовая ¾" класс 3000, LTCS A350 LF2
Заглушка резьбовая ¾" NPT, LTCS A350 LF2
Приварной фитинг 10"× Sch 120–2"× Sch 160,
LTCS A350 LF2
Приварной фитинг 2"×¾" , класс 3000, LTCS A350
LF2
«Viar Meccanica» Италия
«Rigid» Тайвань
«НРЕ» Великобритания
«Chero piping» Италия
«Spromak» Великобритания
№ 19-05/328-Р-184
от 05.03.2014 г.
Приварной фитинг 2"×¾" , класс 6000, SS A182
F316/316L
Патрубок с фланцем RTJ 2"×¾"× Sch 160, LTCS
A350 LF2
Отвод 90о, 2 ", BW, LR, Sch 160, SS A403
WP316/316L-S
Тройник 2", SS A403 WP316/316L-S, Sch 160
Заглушка резьбовая ¾", SS A182 F316/316L
Отвод 90о, 2 ", BW, LR, Sch 80S, SS A403
WP316/316L-S
Фланец 2 1/16", тип ВХ152, SS 6A PSL2, класс API
10000
Прокладка восьмиугольного сечения 2 1/16", тип
ВХ152, SS 316/316L, исполнение для RTJ
Отвод 90о, 2 ", BW, LR, Sch 160, LTCS A420 WPL6
Отвод 45о, 2 ", BW, LR, Sch 160, LTCS A420 WPL6
Отвод 90о, 1", BW, LR, Sch 160, LTCS A420 WPL6
Переход концентрический 2"×1", LTCS A420
WPL6, Sch 160
Переход концентрический 2"×1", SS A403
WP316/316L, Sch 160
Патрубок с фланцем RTJ 2"× 3/4"× Sch 160, класс
1500, LTCS A350 LF2 CL1
Заглушка ¾", SS A182 F316/316L
Переход концентрический 2"×1", BW, Sch XS/160,
LTCS A420 WPL6
Отвод 90о, 2 ", BW, LR, Sch ХS, SS A403
WP316/316L-S
Отвод 90о, 2 ", BW, LR, Sch 160, LTCS A420 WPL6
Отвод 90о, 1 ", BW, LR, Sch 160, LTCS A420 WPL6
Отвод 90о, 2 ", BW, LR, Sch 160, SS A403
WP316/316L-S
Отвод 45о, 2 ", BW, Sch 160, LTCS A420 WPL6
«Tecninox» Италия
«M.E.G.A.» Италия
«O.M.R.» Италия
«Nov Anson Ltd.» Великобритания
«Erne Fitting» Австрия
«T-Man» Великобритания
«Kuznia Jawor» Польша
«RiO Stainless» Великобритания
«S.C.Upruc S.A.» Италия
«Interfit» Франция
«Erne Fitting» Австрия
№ 19-05/328-Р-184
от 05.03.2014 г.
Отвод 45о, 2 ", BW, Sch 80S, SS A403 WP316/316LS
Тройник, 2 ", BW, Sch 160, SS A403 WP316/316L-S
Переход концентрический 2"×1", BW, Sch 160,
LTCS A420 WPL6
Приварной патрубок 10"×2", LTCS A350 LF2, Sch
120/160
Приварной фитинг 2"×¾" , класс 3000, LTCS A350
LF2
Приварной патрубок (ниппель) ¾"-3", LTCS A333
Gr.6, Sch 160/XXS
Заглушка ¾", LTCS A350 LF2, класс 3000
Заглушка резьбовая NPT, ¾", LTCS A350 LF2
Переход концентрический 2"×1", SS A403
WP316/316L, Sch 160
Заглушка ¾", SS A182 F316/316L
Тройник равнопроходной с решёткой 8"×11,1 мм,
LTCS A860 WPHY 60
Опорный фланец 2"×6,35 мм., SA 694 F52, класс
900
Опорный фланец 8, SA 694 F60, класс 900
Отвод 90о, 2"×3,9 мм, BW, LR, LTCS A860 WPHY
60
Поворотная заглушка 2", LTCS A516GR70, класс
1500, исполнение RTJ
Поворотная заглушка 1", LTCS A516GR70, класс
1500, исполнение RTJ
Поворотная заглушка 2", LTCS A516GR70, класс
1500, исполнение RTJ
Поворотная заглушка 1", LTCS A516GR70, класс
1500, исполнение RTJ
Патрубок с фланцем RTJ 2"×3,9–¾"× Sch 160,
LTCS A350 LF2
«Tubos Reunidos» Испания
«M.E.G.A.» Италия
«Gerdau Sidenor» Испания
«Schoeller Blecman» Австрия
«Cogne» Италия
«F.A.D. International SpA» Италия
«Stevetone» Великобритания
«Arcelor Mittal» Бельгия
«Promat BD» Великобритания
№ 19-05/328-Р-184
от 05.03.2014 г.
Фланец воротниковый 2", класс ASME 1500, SS
A182 F316/316L, Sch 80S, исполнение RTJ
Фланец глухой 6", класс 900, RTJ, LTCS A350 LF2
CL1
Фланец воротниковый 1", класс ASME 1500, SS
A182 F316/316L, Sch 160, исполнение RTJ
Фланец воротниковый 8"× 11,1 мм., класс 900, RTJ,
LTCS A694 F60
Фланец воротниковый 6"× 8,7 мм., класс 900, RTJ,
LTCS A694 F60
Фланец воротниковый 1"× Sch 160, класс 1500,
RTJ, LTCS A350 LF2 CL1
Фланец воротниковый ¾"× Sch 160, класс 1500,
RTJ, LTCS A350 LF2 CL1
Фланец глухой 1", класс 1500, RTJ, LTCS A350
LF2 CL1
Фланец глухой ¾", класс 1500, RTJ, LTCS A350
LF2 CL1
Глухой фланец 2", класс 1500, RTJ, LTCS A350
LF2 CL1
Глухой фланец 1", класс 1500, RTJ, LTCS A350
LF2 CL1
Глухой фланец ¾", класс 1500, RTJ, LTCS A350
LF2 CL1
Фланец воротниковый 2"× Sch 80S, класс 150, RF,
SS A182 F316/316L 80S
Фланец воротниковый 1"× Sch 160, класс 1500, RTJ
SS A182 F316/316L
Фланец воротниковый 2"× Sch 160, класс 1500,
RTJ, LTCS A350 LF2 CL1
Фланец воротниковый 2"× Sch 80S, класс 150, RF,
SS A182 F316/316L
Фланец воротниковый 2"× Sch 160, класс 1500, RTJ
«Officine Ambrogio Melesi & C.
S.R.L.» Италия
«Officine Santafede S.r.L.» Италия
«Kuznia Jawor» Польша
«Ulma» Испания
«Bebitz» Германия
«Galperti S.p.A» Италия
«Nordic Flanges» Швеция
№ 19-05/328-Р-184
от 05.03.2014 г.
SS A182 F316/316L
Фланец глухой 6", класс 900, RTJ, LTCS A350 LF2
CL1
Фланец воротниковый 2"× Sch 160, класс 1500,
RTJ, SS A182 F316/316L
Фланец воротниковый 2"× Sch 80S, класс 1500,
RTJ, SS A182 F316/316L
Фланец глухой ¾", класс 1500, RTJ, LTCS A350
LF2 CL1
Прокладка восьмиугольного сечения 8", класс по
ASME 900, исполнение для RTJ
Прокладка восьмиугольного сечения 6", класс по
ASME 900, исполнение для RTJ
Прокладка восьмиугольного сечения 2", класс по
ASME 900, исполнение для RTJ
Прокладка восьмиугольного сечения 1 ½", класс по
ASME 900, исполнение для RTJ
Прокладка восьмиугольного сечения ¾", класс по
ASME 900, исполнение для RTJ
Прокладка восьмиугольного сечения 1", класс по
ASME 900, исполнение для RTJ
Прокладка спиральнонавитая 2", SS 316", класс по
ASME 150
Переход фланцевый 5 1/8" – 219,08×196,88 (BX169), API 5L X60, класс API 10000
Прокладка восьмиугольного сечения 8", класс по
ASME 900, исполнение для RTJ
Прокладка восьмиугольного сечения 6", класс по
ASME 900, исполнение для RTJ
Прокладка восьмиугольного сечения 1½", класс по
ASME 1500, исполнение для RTJ
Прокладка восьмиугольного сечения 2", класс по
ASME 1500, исполнение для RTJ
«Officine Nicola Galperti S.р.A.»
Италия
«Flexitallic Ltd.» Великобритания
«Cameron» Румыния
«Lamons Staling» Индия
№ 19-05/328-Р-184
от 05.03.2014 г.
Прокладка восьмиугольного сечения ¾", класс по
ASME 1500, исполнение для RTJ
Прокладка восьмиугольного сечения 2", класс по
ASME 1500, исполнение для RTJ
Прокладка восьмиугольного сечения 1", класс по
ASME 1500, исполнение для RTJ
Прокладка спиральнонавитая 2", SS 316", класс по
ASME 150
Фланец воротниковый 2"× Sch 160, класс 1500,
RTJ, LTCS A350 LF2 CL1
Ограничительная диафрагма 49,3 мм (2"), AISI 316
SS316, класс 900, для фланцев исполнения RTJ
Датчик давления, 3051S2TG
Измерительный преобразователь температуры,
модель YTA110
Ручная кнопка, аварийного останова, модель РВ
Деформационный
манометр
с
трубчатой
пружиной, модель 233.30.160 (0÷160 бар)
Деформационный
манометр
с
трубчатой
пружиной, модель 233.30.160 (0÷250 бар)
Деформационный
манометр
с
трубчатой
пружиной, модель 233.30.160 (0÷400 бар)
Деформационный
манометр
с
трубчатой
пружиной, модель 233.30.160 (0÷700 бар)
Деформационный
манометр
с
трубчатой
пружиной, модель 233.30.160 (0÷1000 бар)
Термометр модели S73.160 (-60÷80оС)
Клеммные зажимы WDU 2.5 GR
Клеммные зажимы WSI 6/LD 10-36V LLC
Клеммные зажимы WTR 2.5
Трансформатор выпрямитель станции катодной
№ 19-05/328-Р-184
от 05.03.2014 г.
«Metalfar» Италия
ТОО «Гидроприбор», Казахстан
«Emerson Process Management AG»
Германия
«Okazaki manufacturing company»
Япония
«Cooper MEDC Limited»
Великобритания
«WIKA Alexander Wiegand SE & Co.
KG» Германия
«Weidmuller» Германия
«Hoockway» Великобритания
защиты тип 2016НА1-101, 220/25 В-25А
Выпрямительный
трансформатор,
APODYS2
24VCC 100-45A
Силовой распределительный щит 400В, IP55,
серийный № МСI 16221 01, МСI 16221 06
Магниевый анод 2000 мм,15 А, с кабельным
отводом 16 мм2
Клемное контрольное устройство 100×6–2500 (9
контактов)
Медный кабельный наконечник, закрепляемый
опрессовкой M12 × 50 мм², M6 × 10 мм, M6 × 16
мм², M12 × 10 мм², M12 × 16 мм²
Клемная колодка 1×10 мм²–1×16 мм²
Труба бесшовная 4" (114,3×6,02), ASTM А106/99530
Кабель заземления 35мм², PVC
Кабель заземления 70мм², PVC
Кабельный наконечник, обжимной M10×35 мм²
Электрод заземления, ∅16мм–1200 мм
Наконечник для забивания электрода, ∅15 мм
Соединительная муфта электрода заземления
Зажим кабельного наконечника к электроду (тип
В)
Саморегулирующий кабель обогрева 8XTV2-CT,
15XTV2-CT
Концевая заделка E-150
Соединительная коробка JBM-100-EP
Термостат «Raystat EX-04», «Raystat EX-04»
Наконечник для кабеля E1A-BT-6С6, 4-6 мм2
Наконечник для кабеля E1A-BT-25С10, 25 мм2
Кабель
1×2×1,5
мм2,
CUSN/MGT/EPR/OS/LSZH/SWA/PVC,
150/250В
(фиолетовый)
«Emerson Network Power GÜC SIS.
LTD» Франция
«MCI» Великобритания
«Corrpro» Великобритания
«Elpress» Великобритания
«Pietra» Италия
«Elsewedy Cable» Египет
«Furse» Великобритания
«Rayhem» США
«Rayhem» Индия
«Rayhem» Великобритания
«Cembre» Италия
«BTC Iberica» Испания
№ 19-05/328-Р-184
от 05.03.2014 г.
Кабель 10×2×1,5 мм2, CU/ XLPE/OS/PVC/
SWA/PVC, 500В (черный)
Кабель
10×2×1,5
мм2,
CUSN/MGT/EPR/OS/LSZH/SWA/PVC,
150/250В
(черный)
Кабель 20×2×1,5 мм2, CU/ XLPE/OS/PVC/
SWA/PVC, 500В (черный)
Кабель
2×2×1,5
мм2,
CU/MGT/
XLPE/OS/LSZH/LC/PVC/SWA/PVC,
150/250В
(черный)
Кабель
20×2×1,5
мм2,
CUSN/MGT/EPR/OS/LSZH/SWA/PVC,
150/250В
(оранжевый)
Кабель
1×2×1,5
мм2,
XLPE/OS/PVC/LC/PVC/SWA/PVC,
300/500В
(голубой)
Кабель
2×2×1,5
мм2,
MGT/XLPE/OS/TPE/LC/LSZH/
SWA/HOFR,
150/250В (голубой)
Кабель
1×2×1,5
мм2,
TCU/MGT/EPR/OS/ТРЕ/SWA/HOFR,
150/250В
(оранжевый)
Кабель
1×3×1,5
мм2,
TCU/MGT/EPR/OS/ТРЕ/LC/HOFR/
SWA/HOFR,
150/250В (черный)
Кабель
2×2×1,5
мм2,
XLPE/OS/PVC/LC/PVC/SWA/PVC,
300/500
В
(черный)
Кабель
3×2,5
мм2,
XLPE/PVC/SWA/PVC,
600/1000В, 600/1000В (черный)
Кабель 3×4 мм2, XLPE/PVC/SWA/PVC, 600/1000В,
600/1000В (черный)
Кабель 3×6 мм2, XLPE/PVC/SWA/PVC, 600/1000В
№ 19-05/328-Р-184
от 05.03.2014 г.
«Flei S.r.l.» Италия
15
(черный)
Провод 3×2,5 мм2, СU/PVC/PVC, 600/1000В
(черный)
Кабель
3+1×6
мм2,
XLPE/PVC/SWA/PVC,
600/1000В (черный)
Кабель 4+1×2,5 мм2, XLPE/PVC/SWA/PVC,
600/1000В (черный)
Кабель 1×2×1,5 мм2, XLPE/OS/PVC/ SWA/PVC,
300/500В (черный)
Кабель
1×2×1,5
мм2,
TCU/MGT/EPR/OS/LSZH/SWA/HOFR,
150/250В
(оранжевый)
Кабель
1×2×1,5
мм2,
CUSN/MGT/EPR/OS/LSZH/SWA/PVC,
150/250В
(синий)
Кабель
2×2×1,5
мм2,
CU/MGT/XLPE/OS/LSZH/LC/PVC/
SWA/PVC,
150/250В (черный)
Кабель
2×2×1,5
мм2,
TCU/MGT/EPR/OS/LSZH/SWA/HOFR,
150/250В
(оранжевый)
Кабель
1×2×1,5
мм2,
MGT/XLPE/OS/TPE/LC/LSZH/SWA
/HOFR,
150/250В (синий)
Кабельный ввод, тип E3WBF/CK1/20S /M20
Кабельный ввод, тип E3WBF/CK1/25/M25
Кабельный ввод, тип E3WBF/CK1/32/M32
Кабельный ввод, тип E3WBF/CK1/40/M40
Кабельный ввод, тип E3WBF/CK1/50/M50
Кабельный ввод, тип E3WBF/CK1/20/M20
Камера запуска скребка, серийный № 2013-005,
заводской № 100475;
- камера приема скребка, серийный № 2013-006,
№ 19-05/328-Р-184
от 05.03.2014 г.
«Peppers» Великобритания
«Сичим С.п.А.», Италия
на опасных
производственных
объектах
№ 19-05/327-Р-183
от 06.03.2014 г.
16
17
18
заводской № 100476;
- камера запуска скребка, серийный № 2013-009,
заводской № 40607;
- камера приема скребка, серийный № 2013-010,
заводской № 40608
Когенерационные и тригенерационные установки
мощностью до 100 МВт на основе газопоршневых
агрегатов МТU и котлов типа RIM MAX типа RIM
Азотная зарядная станция SFA;
- порошковая зарядная станция PSM POWER с
дополнительным баком для перезарядки 50 кг
порошковых огнетушителей;
- установка CFA MOBIL;
- редукторы баллонные газовые одноступенчатые
БАЗО-5МГ
8"-1" велдолет
Кольцо переходное кп 1074(37)х1020(20) из стали
09г2с класс прочности к55 tu 102-488-05
Труба стальная 48.3х5.08мм (2'' sch 40)
Фланец 3/4''600lb rf wn sch80 -ss 316/316l
5/8'' x90mm шпильками b8m c / вт 8m 2 гайки
3/4'' 600lb спиральная навитовые прокладки
316/fg316/316l
3/4''3000lb тройник равнопроходной -ss 316/316l
2'' 3/4'' велдолет sch xs -lf-2
3/4''3000lb заглушка резбовая из нержавеющей
стали fnpt -s 316
отвод 90° ¾"х 0,15", из нержавеющей стали aisi
304/316, 3000 lbs
Муфта резьбовая ¾", из нержавеющей стали aisi
ООО «Теплостройпроект-С», РФ
на опасных
производственных
объектах
№ 19-05/309-Р-173
от 07.03.2014 г.
«Brandschutztechnik Muller GmbH»,
ФРГ
на опасных
производственных
объектах
№ 19-05/508-Р-173
от 07.03.2014 г.
на опасных
производственных
объектах
№ 19-05/452-Р-237
от 20.03.2014 г.
ОАО «Барнаульский аппаратурномеханический завод», РФ
Kalhour trading co. (llc), ОАЭ
ООО «Спецпромтех», Россия
Arcelormittal tubular products ostrava
a.s., Чехия
Nordic flanges, Великобритания
Rollstud limited, Великобритания
Flangefitt, Великобритания
Delcorte, Великобритания / Франция
Spromak ltd, Великобритания
Deltinox, Франция
Flangefitt, Великобритания
Deltinox, Франция
304/316, 3000 lbs
25 fb # 150 плавая шариковый клапан
a105/ss304/ftpe (fbvc1001) кран, шаровой, 25 мм,
1,38 мпа, плоский приварной сталь 20, гост
2834389, ручной рычаг в комплекте c / вт фланцы,
прокладки, крепежные изделия
20 fb # 150 кран шаровый bw конец ss304/ftpe
(fbvc3001) кран шаровый,20mm,1.6мпа, приварной
встык, сталь 20, ГОСТ 21345-2005, ручной рычаг
150nb # 150 задвижка клиновая (wcb/cr13)
(fgtv1003) задвижка, 150мм,1.6мпа, плоская
приварная, сталь20, гост 5762-2002, ручной
привод, маховик, клиновая, 30с41нж,в комплекте:
фланцы, прокладки, крепежные изделия
80nb # 150 задвижка клиновая (wcb/cr13)
(fgtv01001)
задвижка,80мм,1.6мпа,плоская
приварная,сталь20,гост
5762-2002,ручной
привод,маховик,клиновая,30с41нж,в
комплекте:фланцы,прокладки,крепежные изделия
100nb # 150 задвижка клиновая (wcb/cr13)
(fgtv01002)
задвижка,100мм,1.6мпа,плоская
приварная,сталь20,гост
5762-2002,ручной
привод,маховик,в
комплекте:фланцы,прокладки,крепежные изделия
80nb # 150 задвижка клиновая (wcb/cr13)
(fgtv01001)
задвижка,80мм,1.6мпа,плоская
приварная,сталь20,гост
5762-2002,ручной
привод,маховик,в
комплекте:фланцы,прокладки,крепежные изделия
Клапан обратный ду50mm design std; bs1868,
тестирование std; bs en 12266-1, давление; 150 '#,
присоединения фланцами driiled 150 # body /
крышка;. Astm a 352 gr lcb, дисковый / seat кольцо /
Supriya prototech, Индия
Supriya prototech, Индия
Supriya prototech, Индия
Supriya prototech, Индия
Supriya prototech, Индия
Supriya prototech, Индия
B.v.valves pvt.ltd, Индия
№ 19-05/452-Р-237
от 20.03.2014 г.
петля; astm a351 gr.cf8, прокладка; spw304 +
grafhite, крепеж l7 / 7
Клапан обратный ду100, design std; bs1868,
тестирование std; bs en 12266-1, давление; 300 '#, с
ответными фланцами, driiled 300 # body / крышка;.
Astm a 352 gr lcb, дисковый / seat кольцо / петля;
astm a351 gr.cf8, прокладка; spw304 + grafhite,
крепеж l7 / 7фланцевый, с ответными фланцами,
крепежными изделиями и прокладкой, поворотной
заглушкой,
20мм, кованая сталь клапан обратный подъемный
design std; bsen5352, тестирование std; bs en 122661, давление; 150 '#, присоединения фланцами
driiled 1500 # body / крышка;. Astm a 350 gr л.ф.,
диск / seat кольцо / петля; astm ss304, прокладка;
spw304 + grafhite, крепеж l7 / 7
Клапан обратный ду100, design std; bs1868,
тестирование std; bs en 12266-1, давление; 300 '#, с
ответными фланцами, driiled 300 # body / крышка;.
Astm a 352 gr lcb, дисковый / seat кольцо / петля;
astm a351 gr.cf8, прокладка; spw304 + grafhite,
крепеж l7 / 7фланцевый, с ответными фланцами,
крепежными изделиями и прокладкой, поворотной
заглушкой
Клапан
обратный
чугунный,
пружинный,
тарельчатый ду=150mm
Клапан обратный ду100, design std; bs1868,
тестирование std; bs en 12266-1, давление; 300 '#, с
ответными фланцами, driiled 300 # body / крышка;.
Astm a 352 gr lcb, дисковый / seat кольцо / петля;
astm a351 gr.cf8, прокладка; spw304 + grafhite,
крепеж l7 / 7фланцевый, с ответными фланцами,
крепежными изделиями и прокладкой, поворотной
B.v.valves pvt.ltd, Индия
№ 19-05/452-Р-237
от 20.03.2014 г.
B.v.valves pvt.ltd, Индия
B.v.valves pvt.ltd, Индия
B.v.valves pvt.ltd, Индия
B.v.valves pvt.ltd, Индия
заглушкой
20мм, кованая сталь клапан обратный подъемный
design std; bsen5352, тестирование std; bs en 122661, давление; 150 '#, присоединения фланцами
driiled 1500 # body / крышка;. Astm a 350 gr л.ф.,
диск / seat кольцо / петля; astm ss304, прокладка;
spw304 + grafhite, крепеж l7 / 7
B.v.valves pvt.ltd, Индия
20мм, кованая сталь клапан обратный подъемный
design std; bsen5352, тестирование std; bs en 122661, давление; 150 '#, присоединения фланцами
driiled 1500 # body / крышка;. Astm a 350 gr л.ф.,
диск / seat кольцо / петля; astm ss304, прокладка;
spw304 + grafhite, крепеж l7 / 7
B.v.valves pvt.ltd, Индия
20мм, кованая сталь клапан обратный подъемный
design std; bsen5352, тестирование std; bs en 122661, давление; 150 '#, присоединения фланцами
driiled 1500 # body / крышка;. Astm a 350 gr л.ф.,
диск / seat кольцо / петля; astm ss304, прокладка;
spw304 + grafhite, крепеж l7 / 7
Фланец 500
Фланец 1000
Заглушки фланцевые 200х1,6
заглушки фланцевые 20х8
Заглушки фланцевые 300х1,6
Заглушки фланцевые 600х1,6
Заглушки фланцевые 800х1,6
Заглушки п 108x5 ст.09г2с
Заглушки п 219x6 ст.09г2с ,
Заглушки п 273x8-09г2с ,
Заглушки
п 325x8 ст.20 г2с
B.v.valves pvt.ltd, Индия
№ 19-05/452-Р-237
от 20.03.2014 г.
Good luck engineering co., Индия
Good luck engineering co., Индия
ООО "Профиль-арма", Россия
ООО "Профиль-арма", Россия
ООО "Профиль-арма", Россия
ООО "Профиль-арма", Россия
ООО "Профиль-арма", Россия
Трубодеталь, Россия
Трубодеталь, Россия
Трубодеталь, Россия
Трубодеталь, Россия
Труба стальная бесшовная 25х2,4 гост 8732-78/в20
Фланец 1-80-10 ст.20 гост 12820-80
Труба раструбная чшгу-100х6000
Труба ц-р-60х3,5 (полусгон l=200мм) lag1 гост
3262-75
Труба ц-р-76х3,5 (полусгон l=200) lag 1 гост 326275
Футляр из стальной трубы 325*6 l=400мм
Расходомер «Siemens» гост р мэк 60950-1-2005
накладной
ультразвуковой
расходомер для
углеводородов 1 комп,
Ball valve dn100 pn 1,6 mpa double block and bleed
type, flanged, (dbb) with nozzles as per asme b36.10
for butt welding and stem extension , l-2200mm astm
a216 wcb with ss inner parts asper api 6d
wedge steel valve gate ,dn 150mm,pn1.6mpa with
counter flanged, as per asme b16.5, fasteners and
gaskets, astm a216 wcb with ss inner parts
Клапан предохранительный
Компрессор воздушный 380в, n=2квт, к-11
Выпрямитель сварочный вду-500мма (урал
универсальный пн=100% на токе 500а, 3*380в, 3500а)
Индукционный
нагреватель,
портативный
tih03m/230v
Стационарный свинцово-кислотный герметичный
аккумулятор технологии dryfit
Аппарат управления оперативным током ауот-м220-220-1-ухл4
Щит силовой распределительный
Северский трубный завод, Россия
ТД Промэн, Россия
Северский трубный завод, Россия
Северский трубный завод, Россия
Северский трубный завод, Россия
Северский трубный завод, Россия
«Siemens ag ia&dt», Германия /
Украина / Россия
Amolee valves & fittings mfg. Co.,
Индия
Amolee valves & fittings mfg. Co.,
Индия
ООО "Русская трубопроводная
арматура", Россия
ОАО "Бежецкий завод
автоспецоборудование", Россия
ЗАО "Уралтермосвар", Россия
ТОО "northgroupsnab engineering"
Exide technologies gmbh, Германия
Schneider eiectric,
ЗАО МПОТК "Технокомплект",
Германия / Россия / Казахстан
№ 19-05/452-Р-237
от 20.03.2014 г.
Шаровой кран
Муфта
Отвод
Переход
Пост управления
Ящики управления
Трансформатор
Выключатели
Розетка панельная
Переключатель
Контроллёр regard
Газоизмерительная головка
Извещатель пожарный ручной
Сигнальная сирена
Сигнальный маяк
Спиральная прокладка
Прокладка
Велдолет
Фланец
Отвод
Тройник
Заглушка
Муфта
Jflow controls llc, США
"jihan meide casting co ltd" - Китай
ЗАО "Завод элементов
трубопроводов", Россия
ООО "Завод"нефтехим", Россия
"mennekes elektronik gmbh & co. Kg"
- Германия,
"feam" - Италия,
завод "elda-eltra elektrotechnika s.a." Польша,
"schneider eiectric", Германия,
Венгрия
ООО "Электрощит", Россия
ЗАО "Производственное
объединение Электротехник", Россия
ОАО "Вэлан", Россия
ООО "Электрофф-инжиниринг",
Россия
"cooper medc ltd" - Великобритания,
"drager safety ag & co. Kgaa" Германия
ЗАО "конар"
ulma - Испания,
melesi - Италия,
metalfar - Италия,
chero piping s.p.a - Италия,
viar s.p.a - Италия,
nordic flanges - Европа,
№ 19-05/452-Р-237
от 20.03.2014 г.
Труба
19
Кран шаровой
Кран шаровой
Кран шаровой
Кран шаровой
Кран шаровой
Кран шаровой
Кран шаровой
Лоток кабельный
Лоток кабельный
Лоток кабельный
Лоток кабельный
Шкаф навесной для ЗРУ
Светильники светодиодные LuxON-LP-03Ex, с
маркировкой взрывозащиты 1 Ex mb II T6 X Gb;
- бесшовная труба из нержавеющей стали, типы
Φ27×5.5, 321, GB/T14976-2002; Φ22×3, 304,
GB/T14976-2002; Φ14×3, 304, GB/T14976-2002;
Φ8×1, 304, GB/T14976-2002;
- труба оцинкованная – горячооцинкованная
стальная, типы Ф21.3×3.5, Q235B+Zn, GB/T30912008; Ф26.9×3.5, Q235B+Zn, GB/T3091-2008;
Ф33.7×4.0, Q235B+Zn, GB/T3091-2008; Φ60.3×4.5,
delcorte s.a.s - Франция,
spromak ltd - Европа,
wilh.schulz gmbh - Германия,
erne fittings gmbh - Европа,
promat bd,
m.e.g.a. - ОАЭ,
"smith international gulf services, llc" ОАЭ
Super alloy - Италия,
kobe special tube cj., ltd chofu-kita
plant - Япония
Forbes marshall pvt. Ltd., Индия
Forbes marshall pvt. Ltd., Индия
Forbes marshall pvt. Ltd., Индия
Forbes marshall pvt. Ltd., Индия
Forbes marshall pvt. Ltd., Индия
Forbes marshall pvt. Ltd., Индия
Forbes marshall pvt. Ltd., Индия
Metaksan, Турция
Metaksan, Турция
Metaksan, Турция
Metaksan, Турция
Effert, Россия
ООО «Атон», РФ;
«ZHEJIANG PENGYE STAINLESS
STEEL TUBE», КНР;
TANGSHAN ZHENGYUAN PIPE
CO., LTD ООО «Таншаньская
Компания по производству стальной
трубы «Чэнюань», КНР;
№ 19-05/452-Р-237
от 20.03.2014 г.
на опасных
производственных
объектах
№ 19-05/536-Р-278
от 26.03.2014 г.
20
21
Q235B+Zn, GB/T3091-2008; DN32, Q235B+Zn,
GB/T3091-2008;
- запорный клапан раструбной сварки PN15.0MPa ООО «Предприятие Юаньхэн», КНР;
DN20, SWФ27; PN11.0MPa, DN10 SWФ14;
PN11.0MPa, DN15 SWФ22; PN5.0MPa, DN15,
SWФ22;
- газовый шаровой клапан PN2.0MPa DN15, ООО «Предприятие Юаньхэн», КНР
RC1/2"-8
Горизонтальный трехфазный сепаратор ТР-10, зав.
«EXTERRAN», США
№ CL-10-860, г/в - 2010
1. Сейсмостойкий манометр, модель YTW-150B-Z,
0~0.4MPa M20X1.5 1.5;
2. Манометр, модель YT-150B;
3. Температуростойкий манометр, модель M20X1;
4. Термометр, модель ТБ-100-160;
5. Гильза для термометра, модель ТБ,
6. Массовый расходометр, модель Emerson;
7. Датчик уровня жидкости с нечётным фланцем,
модель Emerson;
8.
Отвод
90*,
модель
325*8\273*8\219*6\159*6\89*6\;
9. Отвод 90*, модель 76*6\57×4 \45*3;
10. Отвод 45*, модель 89×5.5\57×4 \325*9 \219×7;
11. Переход, модель 57×45×4\89×57×5.5\89×76×4;
12. Переход, модель 108×89×5×4\108*4-76*4;
13. Переход, модель 89×57×4\57×32×3.2×2.5;
14. Переход эксцентр, модель 108×89×5×4;
15. Порошковый резервуар для хранения, модель
≥500kg;
16. Азотный баллон, модель 70L;
17. Запуск газового баллона, модель 4L;
на опасных
производственных
объектах
№ 19-05/539-Р-280
от 17.03.2014 г.
Корпорация «Кэлаожуйдэ», КНР
на опасных
производственных
объектах
№ 19-05/529-Р-273
от 17.03.2014 г.
18. Декомпрессор, модель YQKG-866;
19. Взрывозащищенный электромагнитный клапан
с головой бутылки, модель DTBZ-90FC\Q941F25P(DN50);
20. Клапан с головой бутылки, модель XF-1B;
21. Разрывная мембрана, модель LC50-1.6-50B;
22. Предохранительный клапан, модель A21Y25P(DN25);
23. Ручной шаровой клапан, модель Q41F25C(DN40);
24.
Взрывозащищенный
электро-контактный
манометр, модель YX160B;
25. Осевой манометр, модель Y40/0~8Mpa;
26. Радиальный манометр, модель Y40/0~20Mpa;
27. Суперфлекс, модель BNC/TNC;
28. Трубопроводная сеть комплекта, модель
DN50、DN40;
29. Основание, модель 16#швеллер;
30. Шкаф управления для взрывозащиты, модель
FD;
31. Катушка для шланга, модель JPF1.6-25/35;
32. Защитная маска для отепления, модель Shekou;
33.
Термостат-электронагреватель
для
взрывозащиты, модель Stego;
34. Электро-отводный вентилятор, модель NEF1;
35. Порошковое средство тушения, модель 2000g;
36. ПК, модель 47*15*8\47*12*8;
37. ПК, модель 48*15*8\48*12*8;
38. Радиатор, модель TZ4-6-8;
39. Безниточная взрывозащищенная перекличка,
модель ATEX;
40.
Свинцовая
оболочка,
модель
0.5*1000\0.7*1000;
№ 19-05/529-Р-273
от 17.03.2014 г.
Сианьская компания по
электротехнике Сибянь чжунтэ, КНР
41. Трансформатор, модель SFPZ10-80000/110W;
42. Грозоразрядник 110kV, модель Y10W-100/260;
43. Трансформатор тока 110kV, модель LB6-110
2X500/5A;
44. Разъединитель 110kVSF6, модель LW30126/3150-31.5;
45. Разъединитель 110kV, модель GW4-126GDW
31.5kA 1250A;
46. Система UPS, модель Securys 50KVA;
47. Закрытый токопровод 10KV, модель QLFM15.75/7000;
48. Генераторный выключатель, модель FKG2S;
49. Внутренний сухой пустотелый реактор, модель
FKGKL-10;
50. Рабочий трансформатор главного корпуса
собственных
нужд,
модель
SC(B)9
1600/10,10.5±2×2.5%/0.4kV;
51. Резервный трансформатор, модель SC(B)9
2000/10,10.5±2×2.5%/0.4kV;
52. Трансформатор конденсатора воздушного
охлаждения,
модель
SC(B)9
2000/10,10.5±2×2.5%/0.4kV;
53. Рабочий трансформатор цеха химической
воды,
модель
SC(B)9
1000/10,10.5±2×2.5%/0.4kV;
«ЛанФанская компания
промышленности и торговли
Тяньхунвэйе», КНР
ООО «Тайкай Электричество», КНР
ООО «Сучжоу Сименс
электроприбор», КНР
Пекинская компания по
производству электрического
комплексного оборудования
Идасинь, КНР
Цзянсуская компания по
производству закрытой шины, КНР
Альстом СА, КНР
Цзянсуская компания по
производству закрытой шины, КНР
Синьцзянский завод по производству
трансформатора АО «Компания по
электротехнике Тэбянь», КНР
№ 19-05/529-Р-273
от 17.03.2014 г.
54. 10KV выдвижная ячейка металлической брони,
модель P/V-12;
55. Выдвижной шкаф выключателя
давления, модель MNS2.0;
Шанхайская компания по
электричеству Тунюн, КНР
Шанхайская электрическая компания
низкого
(корпорация) БаоЛинь, КНР
56. Комплексно-автоматизированные системы
электрической частью, модель CSC2000(V2);
ОАО «Пекинская компания по
производству прибора релейной
защиты Сыфан», КНР
57. Система непрерывного контроля дымовых
газов, модель SO2 NO CO2;
Пекинская науко-техническая
компания Анькун, КНР
58. Отсекающая заслонка с электроприводом,
модель Z960Y-P54 100V, Z940Y-64I, Z940H-25,
Z940H-40C, Z940H-16C, Z960Y-250, Z962H-200,
NKZ941-25, J941-25;
Международная компания с
ограниченной ответственностью
Вотайкэ, КНР
59. Электрическая стальная круглая заслонка,
модель D-LD2000;
60. Электрическая изолированная дверь, модель DLD2000;
61. Шаровой вентиль с электроприводом, модель
Q41H-16;
62. Клапан-бабочка с электроприводом, модель
D971X;
63. Регулирующий клапан с электроприводом,
модель LP1NGLF-2-CF8M-BS-3, P1NGLF-2-BS-12,
P1NGLF-1-BS-1;
64. Пневматический выключательный
модель 400Z6B41H-25;
клапан,
АО «Китайско-ядерная научнотехническая компания Суфа», КНР
Международная компания с
ограниченной ответственностью
Вотайкэ, КНР
АО «Китайско-ядерная научнотехническая компания Суфа», КНР
№ 19-05/529-Р-273
от 17.03.2014 г.
65. Пневматический втулочный регулирующий
клапан, модель 1-1/2"BP5E3FC\1-1/2"BP5E2FC;
66.
Пневматический
шаровой
электрическим управлением;
вентиль
с
Науко-техническая компания Гэлинь
Хаосы, КНР
Урумчинский филиал Шанхайской
67. Самодействующий регулятор давления, модель приборной компании Цзыицзю, КНР
3inch(DN80)EZR\WCC
CL600RF\
Диапазон
давление:3~80bar,
4inch(DN100)EZR\WCC
CL600RF\Диапазон
давление:14~23bar,
4inch(DN100)1098-EGR\WCC CL600RF\Диапазон
давление:3~40psig,
6inch(DN150)EZR\WCC
CL600RF\Диапазон
давление:14~23bar,
6inch(DN150)1098-EGR\WCC CL600RF\Диапазон
давление:3~40psig;
Урумчинский филиал Шанхайской
68. Самодействующий отсечный клапан, модель приборной компании Цзыицзю, КНР
3inch(DN80)OSE\WCC
CL600RF\Диапазон
давление:22.3~40.5bar, 4inch(DN100)OSE\WCC
CL600RF\Диапазон
давление:2.1~11.1bar,
6inch(DN150)OSE\WCC
CL600RF\Диапазон
давление:2.1~11.1bar,
Пекинская науко-техническая
компания Вэйкайлун, КНР
69. Система количественных загрузок, модель
Пекинская науко-техническая
VCAL-QC;
компания Анькун, КНР
70. Система DCS, система FGS, модель AFV30DНауко-техническая компания Гэлинь
S41251/ATDOC;
Хаосы, КНР
71. Пневматический выключательный клапан
ТОО «По прибору Вучжун», КНР
(импорт), модель F3FP, F1FP;
72. Выключательный клапан, модель G1520;
73.
Регулирующий
клапан
односедельного
клапана, модель ATS;
74. Клеточный регулирующий клапан, модель
Науко-техническая компания Гэлинь
ACB;
№ 19-05/529-Р-273
от 17.03.2014 г.
75. Пневматический регулирующий клапан
Хаосы, КНР
(импорт), модель 87-41325;
76. Самодействующий регулирующий клапан,
Самсунг, КНР
модель 2335;
Шанхайская электрическая компания
77. Шкаф низкого напряжения, модель MNS2.0;
(корпорация) БаоЛинь, КНР
Пекинская компания по
78. Система UPS, модель Securys 10KVA;
производству электрического
комплексного оборудования
Идасинь, КНР
Синьцзянский завод по производству
79. Трансформатор сухой, модель SCB9-500/10.5
трансформатора АО «Компания по
электротехнике Тэбянь», КНР
Циклопентан 95
производство Julius Hoesch Gmbh &
CO KG (Германия).
Поворотный клапан 18", CS, ASTM A352 Gr.LCC
Поворотный клапан 16", CS, ASTM A352 Gr.LCC;
«Vanessa» Италия
22
23
Задвижка с выносным приводом 12", LTCS, ASTM
A352 Gr.LCC, RF, ASME класс 150
Задвижка с выносным приводом 8", LTCS, ASTM
A352 Gr.LCC, RF, ASME класс 150
«Kitz» Япония
Задвижка с выносным приводом 16", LTCS, ASTM
A352 Gr.LCC, RF, ASME класс 300
Задвижка с выносным приводом 14", LTCS, ASTM
A352 Gr.LCC, RF, ASME класс 150
Задвижка с выносным приводом 10", LTCS, ASTM
A352 Gr.LCC, RF, ASME класс 150
Задвижка с выносным приводом 8", LTCS, ASTM
A352 Gr.LCC, RF, ASME класс 150
Задвижка с выносным приводом 10", LTCS, ASTM
A352 Gr.LCC, RF, ASME класс 150
Задвижка с выносным приводом 12", LTCS, ASTM
№ 19-05/529-Р-273
от 17.03.2014 г.
На опасных
производственных
объектах
На опасных
производственных
объектах
№ 19-05/501-Р-258
от 20.03.2014г.
№ 19-05/515-Р-266 от
27.03.2014г.
A352 Gr.LCC, RF, ASME класс 150;
Кабельный сальник, тип E1WF
Кабельный сальник, тип E1WF;
Грунтовка Amercoat 68G, красно-серый
Краска Amercoat 385, RAL 7035, серая
Краска Amercoat 450S, RAL 6011, светло-зеленая
Краска Amercoat 450S, RAL 1021, желтая
Краска Amercoat 450S, RAL 1021, черная ;
Кабельный сальник, тип E3WFK1/63/M63
Кабельный сальник, тип E3WFK1/50S/M50
Кабельный сальник, тип E3WFK1/50/M50
Кабельный сальник, тип E3WFK1/32/M32
Кабельный сальник, тип E3WFK1/25/M25
Кабельный сальник, тип E3WFK1/20/M20;
«Peppers»
Великобритания
«PPG Coatings» Бельгия
«Peppers»
Великобритания
Фланец воротниковый 2'', CS, ASTM A182
Gr.F316/316L, ASME класс 150, RF
«Bebitz» Германия
Фланец глухой 2'', CS, ASTM A182 Gr.F316/316L,
ASME класс 150, RF ;
Фланец воротниковый 8'', LTCS, ASTM A350 «Metalfar» Италия
Gr.LF2 Class 1, ASME класс 150, RF, Sch Std;
Фланец глухой 8'', LTCS, ASTM A350 Gr.LF2 Class «Ulma» Испания
1, ASME класс 150, RF;
Фланец воротниковый 6'', LTCS, ASTM A350
Gr.LF2 Class 1, ASME класс 150, RF, Sch Std
«Metalfar» Италия
Фланец воротниковый 6'', LTCS, ASTM A350
Gr.LF2 Class 1, ASME класс 150, FF, Sch 40;
Фланец воротниковый 3'', LTCS, ASTM A350 «Officine Nicola Galperti E Figlio»
Gr.LF2 Class 1, ASME класс 150, FF, Sch 80;
Италия
Каплесборное кольцо 6'' с отводом ¾", ASTM A350 «Stevetone»
Gr.LF2, ASME класс 150;
Великобритания
Задвижка с выносным приводом 2", LTCS, ASTM «Power Valves International Ltd.»
A351 Gr.CF8M, RF, ASME класс 150;
Великобритания
Прокладка 10'', ASME класс 150, RF
Прокладка 8'', ASME класс 150, RF
Прокладка 6'', ASME класс 150, RF
Прокладка 2'', ASME класс 150, RF;
«Lamons»
Нидерланды
Труба бесшовная 10'', LTCS, ASTM A333 Gr.6 Sch «V&M» Бразилия
Std;
Труба бесшовная 8'', LTCS, ASTM A333 Gr.6 Sch «Arcelor Mittal»
Std/40;
Румыния
Труба бесшовная 6'', LTCS, ASTM A333 Gr.6 Sch «Tubos Reunidos»
Std/40;
Испания
Задвижка 10", LTCS, ASTM A352 Gr.LCC, RF,
ASME класс 150
Задвижка 8", LTCS, ASTM A352 Gr.LCC, RF, «Kitz» Япония
ASME класс 150
Задвижка 6", LTCS, ASTM A352 Gr.LCC, RF,
ASME класс 150;
Задвижка с выносным приводом 6", LTCS, ASTM «Kitz» Италия
A352 Gr.LCC, RF, ASME класс 150;
Задвижка с выносным приводом 1", LTCS, ASTM
A352 Gr.LCC, RF, ASME класс 150
«Shipham»
Задвижка ¾", LTCS, ASTM A352 Gr.LCC, RF, Великобритания
ASME класс 150;
Задвижка с выносным приводом 2", LTCS, ASTM «Kitz» Италия
A352 Gr.LCC, RF, ASME класс 150;
Задвижка с выносным приводом ¾", LTCS, ASTM «Bonney Forge»
A350 Gr.LF2, RF, ASME класс 150;
Италия
Задвижка с выносным приводом 2", LTCS, ASTM
A351 Gr.CF8M, RF, ASME класс 150;
«Kitz» Италия
Задвижка 10", LTCS, ASTM A352 Gr.LCC, RF,
ASME класс 150
Kitz» Япония
Задвижка 6", LTCS, ASTM A352 Gr.LCC, RF,
ASME класс 150;
Краска, Amercoat 385, RAL 7035, цвет: серый;
«PPG Coatings» Бельгия
Труба полиэтиленовая 3'', HDPE 100, PN16;
«Атырауский завод по производству
полиэтиленовых труб» Казахстан
Задвижка 10", LTCS, ASTM A352 Gr.LCC, RF,
ASME класс 150
«Kitz» Япония
Задвижка 8", LTCS, ASTM A352 Gr.LCC, RF,
ASME класс 150;
Задвижка 2", LTCS, ASTM A352 Gr.LCC, RF, «Hattersley»
ASME класс 150;
Великобритания
Задвижка 6", LTCS, ASTM A352 Gr.LCC, RF, «Kitz» Япония
ASME класс 150;
Сдвоенный запорный шаровый клапан с дренажем
¾", LTCS, ASTM A350 Gr.LF2, RF, ASME класс «FG Valvole»
600;
Италия
Сдвоенный запорный шаровый клапан с дренажем
½", LTCS, ASTM A350 Gr.LF2, RF, ASME класс «FG Valvole»
800;
Италия
Задвижка 2", LTCS, ASTM A352 Gr.LCB, RF, «Bonney Forge»
ASME класс 150;
Италия
Обратный клапан поворотный 2", ASME класс 150; «Newmans» Китай
Задвижка 1", LTCS, ASTM A350 Gr.LF2, RF,
ASME класс 150
«Bonney Forge»
Задвижка 2", CS, ASTM A216 Gr.WCB, RF, ASME Италия
класс 300;
Обратный клапан поворотный 3", LTCS, ASTM «Kitz» Китай
A352 Gr.LCB, ASME класс 150;
Обратный клапан поворотный ¾", LTCS, ASTM A
350 Gr.LF2, ASME класс 150
«Bonney Forge»
Вентиль 6", LTCS, ASTM A 352 Gr.LCC, ASME Италия
класс 150, RF
Вентиль 2", LTCS, ASTM A 352 Gr.LCC, ASME
класс 150, RF
Вентиль 3", LTCS, ASTM A 216 Gr.WCB, ASME
класс 150, RF
Задвижка 2", LTCS, ASTM A 216 Gr.WCB, ASME
класс 150, RF
Задвижка 1", LTCS, ASTM A 350 Gr.LF2, RF,
ASME класс 150
Вентиль 3", LTCS, ASTM A 216 Gr.WCB, ASME
класс 150, RF;
Сдвоенный запорный шаровый клапан с дренажем
¾", LTCS, ASTM A350 Gr.LF2, RF, ASME класс «FG Valvole»
150
Италия
Сдвоенный й запорный клапан с дренажем 2"×¾",
LTCS, ASTM A350 Gr.LF2, RF, ASME класс 300;
Задвижка ¾", LTCS, ASTM A350 Gr.LF2, RF, «Bonney Forge»
ASME класс 150;
Италия
Прокладка спиральнонавитая 6", ASME класс 150;
«Klinger»
Великобритания
Огнепреградитель резервуарный SP-10143A, 6" ;
«Elmac Technologies»
Великобритания
Отвод полиэтиленовый 90º, 6" PN16
Отвод полиэтиленовый 45º, 6" PN16;
«Georg Fischer» Швейцария
Задвижка 6", LTCS, ASTM A352 Gr.LСС, RF, AIV Europe Ltd.» Великобритания
ASME класс 150;
Задвижка с выносным приводом 3", CS, ASTM
«Kitz» Китай
A216 Gr.WCB, ASME класс 600;
Задвижка с выносным приводом ¾", CS, ASTM
«Bonney Forge» Италия
A350 Gr.LF2 Class 1, RF, ASME класс 600;
Задвижка с выносным приводом 16", LTCS, ASTM
A352 Gr.LCB, RF, ASME класс 300
Задвижка с выносным приводом 14", LTCS, ASTM
A352 Gr.LCB, RF, ASME класс 300
Задвижка с выносным приводом 8", LTCS, ASTM «Kitz» Китай
A352 Gr.LСB, RF, ASME класс 300
Задвижка с выносным приводом 2", LTCS, ASTM
A352 Gr.LCB, RF, ASME класс 300;
Задвижка с выносным приводом 1", LTCS, ASTM
A350 Gr.LF2 Class 1, RF, ASME класс 300
«Bonney Forge» Италия
Задвижка с выносным приводом ¾", LTCS, ASTM
A350 Gr.LF2 Class 1, RF, ASME класс 300;
Задвижка с выносным приводом 6", LTCS,
«Kitz» Китай
ASTM A352 Gr.LCB, RF, ASME класс 150
Задвижка с выносным приводом 2", LTCS, ASTM
A352 Gr.LCB, RF, ASME класс 150;
Шаровый кран 1", LTCS, ASTM A350 Gr.LF2 Class «AC Valves» Великобритания
1, RF, ASME класс 300;
Задвижка с выносным приводом ¾", LTCS, ASTM «Bonney Forge» Италия
A350 Gr.LF2 Class 1, RF, ASME класс 150;
Задвижка с выносным приводом 2", LTCS, ASTM
«Kitz» Китай
A216 Gr.WCB, RF, ASME класс 150
Задвижка с выносным приводом 10", LTCS, ASTM
A352 Gr.LCB, RF, ASME класс 150
Задвижка с выносным приводом 8", LTCS, ASTM
A352 Gr.LCB, RF, ASME класс 150
Задвижка с выносным приводом 6", LTCS, ASTM
A352 Gr.LCB, RF, ASME класс 150
Задвижка с выносным приводом 3", LTCS, ASTM
A352 Gr.LCB, RF, ASME класс 150
Задвижка с выносным приводом 2", LTCS, ASTM
A352 Gr.LCB, RF, ASME класс 150;
Задвижка с выносным приводом ¾", LTCS, ASTM
«Bonney Forge»
A350 Gr.LF2 Class 1, RF, ASME класс 150;
Италия
Обратный поворотный клапан 3", LTCS, ASTM
A352 Gr.LCB
Задвижка с выносным приводом 3", LTCS, ASTM «Kitz» Китай
A216 Gr.WCB, RF, ASME класс 150
Задвижка с выносным приводом 2", LTCS, ASTM
A216 Gr.WCB, RF, ASME класс 150;
Задвижка с выносным приводом 2", LTCS, ASTM «Kitz Cooperation of Europe» Испания
A352 Gr.LCB, RF, ASME класс 150;
Задвижка 1½", CS, ASTM A350 Gr.LF2, RF, ASME «Bonney Forge»
класс 150;
Италия
Задвижка с выносным приводом 3", LTCS,
ASTM A352 Gr.LCC, RF, ASME класс 150
«Kitz» Китай
Задвижка с выносным приводом 2", LTCS, ASTM
A352 Gr.LCC, RF, ASME класс 150;
Шаровой отсекающий клапан 16",
A350 Gr.LF2, RF, ASME класс 300
Шаровой клапан 14", LTCS, ASTM
RF, ASME класс 150
Шаровой клапан 6", LTCS, ASTM
RF, ASME класс 150
Шаровой клапан 1", LTCS, ASTM
RF, ASME класс 150
Шаровой клапан 6", LTCS, ASTM
RF, ASME класс 150;
LTCS, ASTM
«SRi» Франция
A350 Gr.LF2,
A350 Gr.LF2,
A350 Gr.LF2,
A350 Gr.LF2,
Труба бесшовная 6'', LTCS, ASTM A333 Gr.6 Sch
Std/40
«Tubos Reunidos» Испания
Труба бесшовная ¾'', LTCS, ASTM A333 Gr.6 Sch
XS/80;
Отвод 90º, 6", CS, ASTM A420 Gr.WPL6, BW, Sch
Std, LR
Erne Fittings» Австрия
Тройник равнопроходный, 6", CS, ASTM A420
Gr.WPL6, BW,Sch 40, LR;
Задвижка ¾", LTCS, ASTM A350 Gr.LF2 Class 1, «Power Valves International Ltd.»
RF, ASME класс 150;
Великобритания
Задвижка 6", LTCS, ASTM A352 Gr.LCC, RF, «D.E.I. Benelux» Бельгия
ASME класс 150;
Измерительные преобразователи токсичных и
горючих газов, модели Polytron 7000
Drager Safety AG&Co.KGaA",
Комплект газоаналитических систем Polytron- Германия
Regard для 2" и 3" фланцев ";
Газовый детектор, переносной,
(взрывозащищенный) с насосом;
X-AM
2000 "Drager Safety AG&Co.KGaA",
Германия
Сдвоенный шаровой кран со спускным игольчатым
вентилем ¾", LTCS A350 LF2, RF, класс 150
FG Valvole S.r.l» Италия
Сдвоенный шаровой кран со спускным игольчатым
вентилем 1", LTCS A350 LF2, RF, класс 600;
Задвижка 6", LTCS ASTM A352 Gr.LCВ, RF,
ASME класс 150
«Valvosider» Италия
Задвижка 4", LTCS ASTM A352 Gr.LCВ, RF,
ASME класс 150;
Задвижка ½", LTCS ASTM A350 LF2 CL1, RF,
ASME класс 800
«Bonney Forge»
Задвижка 14", LTCS ASTM A352 Gr.LCВ, RF, Италия
ASME класс 150;
Задвижка 8", LTCS, A216 WCB, RF, ASME класс «Kitz» Китай
150;
Обратный клапан, поворотный 8", LTCS ASTM
A352 Gr.LCС, RF, ASME класс 150
Задвижка 6", LTCS, A216 WCB, RF, ASME класс
150
«Bonney Forge»
Обратный клапан, поворотный 6", LTCS ASTM Италия
A352 Gr.LCС, RF, ASME класс 150
Задвижка 4", LTCS ASTM A352 Gr.LCВ, RF,
ASME класс 150
Задвижка 3", LTCS ASTM A352 Gr.LCВ, RF,
ASME класс 150
Обратный клапан, поворотный 3", LTCS ASTM
A352 Gr.LCС, RF, ASME класс 150
Задвижка 2", LTCS ASTM A352 Gr.LCВ, RF,
ASME класс 300
Задвижка 2", LTCS ASTM A352 Gr.LCВ, RF,
ASME класс 150;
Задвижка 2", LTCS BS1400 LG2, FNPT, ASME «Crane»
класс 150;
Великобритания
Вентиль 2", LTCS ASTM A352 Gr.LCВ, RF, ASME
класс 150
«Bonney Forge» Италия
Задвижка 1½", LTCS ASTM A352 Gr. LF2, RF,
ASME класс 150
Обратный клапан 1½", LTCS ASTM A352 Gr. LF2,
RF, ASME класс 150;
Задвижка 1", LTCS ASTM A352 Gr. LF2, RF,
ASME класс 150
«Bonney Forge» Италия
Обратный клапан 1", LTCS ASTM A352 Gr. LF2,
RF, ASME класс 150
Задвижка 1", LTCS ASTM A352 Gr. LF2, RF,
ASME класс 300;
Задвижка ¾", LTCS BS1400 LG2, FNPT, ASME «Crane»
класс 150;
Великобритания
Обратный клапан ¾", LTCS ASTM A352 Gr. LF2, «Bonney Forge» Италия
RF, ASME класс 150;
Задвижка ½", LTCS BS1400 LG2, FNPT, ASME «Crane»
класс 150;
Великобритания
Задвижка 12", LTCS ASTM A352 Gr.LCС, RF,
ASME класс 150
«Neway» Китай
Задвижка 8", LTCS ASTM A352 Gr.LCС, RF,
ASME класс 300;
Задвижка ¾", LTCS ASTM A350 Gr. LF2, RF, «Douglas Chero S.p.A» Италия
ASME класс 300;
Вентиль ¾", LTCS ASTM A350 Gr. LF2, RF, ASME «Bonney Forge» Италия
класс 150;
Задвижка ¾", LTCS ASTM A350 Gr. LF2, RF, «Douglas Chero S.p.A» Италия
ASME класс 150;
Задвижка 12", LTCS
ASME класс 150
Задвижка 10", LTCS
ASME класс 150
Задвижка 8", LTCS
ASME класс 150
Задвижка 6", LTCS
ASME класс 150
Задвижка 4", LTCS
ASME класс 150
Задвижка 3", LTCS
ASTM A352 Gr.LCВ, RF,
ASTM A352 Gr.LCВ, RF,
ASTM A352 Gr.LCВ, RF, «Bonney Forge» Италия
ASTM A352 Gr.LCВ, RF,
ASTM A352 Gr.LCВ, RF,
ASTM A352 Gr.LCВ, RF,
ASME класс 150
Задвижка 2", LTCS ASTM A352 Gr.LCВ, RF,
ASME класс 150
Задвижка ¾", LTCS ASTM A352 Gr.LCВ, RF,
ASME класс 150;
Задвижка 2", LTCS ASTM A352 Gr.LCВ, RF, «Valvosider» Италия
ASME класс 150;
Задвижка 8", LTCS ASTM A352 Gr.LCС, RF, «Kitz» Испания
ASME класс 150
Задвижка клиновая, тип 600SCLSCLY4, DN 100, «Kitz»Япония
PN 100 (4ʺ);
Сдвоенный шаровой кран со спускным вентилем, «FG Valvole S.r.l» Италия
DN 20 PN 100 (¾ʺ×½ʺ×¾ʺ);
Сдвоенный шаровой кран со спускным вентилем, «Orsenigo SpA» Италия
DN 20 PN 100 (¾ʺ);
24
Задвижка клиновая с крышкой на болтах, DN 100 «SACCAP Industrial Valves
PN 150 (4ʺ);
Manufacturer» Франция
Сдвоенный шаровой кран со спускным вентилем, «FG Valvole S.r.l» Италия
DN 20×15 PN 250 (¾ʺ×½ʺ);
Задвижка полнопроходная 15PR 104, DN 20 PN «B.F.E. S.p.A Bonney Forge valve»,
250 (¾ʺ)
Италия
На опасных
производственных
объектах
№19-05/516-Р-267
От 28.03.2014г.
25
Дробилка ИПМ-1/18,5, ИПМ-1/45,0
-производство ОАО
«НИИпроектасбест» Россия г.
Асбест, Свердловская область;
кондиционер ANR OOO «KORF»;
- производство ООО «КОРФ» Россия
г. Дзержинский, Московская область;
На опасных
производственных
объектах
№ 19-05/509-Р-260 от
27.03.2014г.
превентор малогабаритный трубный сдвоенный –производство ОАО «Завод
ПМТ2-125х21;
геологоразведочного оборудования и
машин» Россия г. Тюмень;
компактная воздушно-тепловая завеса КЭВ-ПW – производство НПО «Тепломаш»
серия 400W IP54;
Россия г. Санкт-Петербург;
бак вертикальный для хранения и
пенообразователя моделей FT-H, FT-V
заряд кумулятивный ORION 50-01
заряд кумулятивный ORION 50-02
заряд кумулятивный ORION 50-03
26 заряд кумулятивный ORION 102-04
заряд кумулятивный ORION 114-01
заряд кумулятивный ORION 114-03
перфоратор кумулятивный ПК50КЛ
ORION-000ПС
подачи – производство Фирма «SO CHIAO
INDUSTRY CORP» Китай Тайвань.
ЗАО
(Россия)
12.03.2014г.
«Взрывгеосервис» для
прострелочных и № KZ73VEH00000922
перфорационных
работ в
нефтегазовой
промышленности:
перфоратор кумулятивный ПК73КЛ
ORION-000ПС
перфоратор кумулятивный ПК89КЛ
ORION-000ПС
перфоратор
кумулятивный
ПК102КЛ
ORION-000ПС
Скачать