Rīgas Uzņēmējdarbības tehniskā vidusskola Mūsu skolā Jūs iegū

Реклама
Rīgas Uzņēmējdarbības
tehniskā vidusskola
Mūsu skolā Jūs iegūsiet zināšanas un
prasmes, kas ļaus Jums veiksmīgi
startēt darba tirgū!
mēs to aizpildīsim un informēsim Jūs par
mācību laiku un norisi.
3. Aizpildīto kuponu aiznesiet atpakaļ uz
(NVA) .
4.Mācieties mūsu skolā,saņemiet
stipendiju Ls 70 mēnesī. Beidzot apmācību
saņemiet valsts atzītu izglītības dokumentu.
*Latviešu valoda
*Angļu valoda
*Krievu valoda
*Vācu valoda
*Komercdarbības pamati
*Enerģētika
Ja Jūs esat reģistrējies kā bezdarbnieks
vai darba meklētājs un atbilstat
Nodarbinātības Valsts Aģentūras (NVA)
nosacījumiem, Jūs varat papildināt savas
zināšanas,pilnveidot savas prasmes un iegūt
profesionālo kvalifikāciju bez maksas!
Sadarbībā ar Nodarbinātības Valsts
Aģentūru mūsu skola realizē ESF projektu
profesionālās tālākizglītības un neformālās
izglītības īstenošanā bezdarbniekiem un
darba meklētājiem.
Kā rīkoties?
1.Dodieties uz tuvāko NVA filiāli un
piereģistrējities kupona saņemšanai.
2.Pēc kuponu saņemšanas, 10 darba
dienu laikā nāciet uz mūsu skolu ar kuponu,
Sīkāku informāciju par kupona
saņemšanas kārtību meklējiet (NVA) mājas
lapā www.nva.gov.lv
Tālākizglītības programma:
Enerģētika
960 st.
(kvalifikācija elektriķis, 3.profesionālais
kvalifikācijas līmenis)
Neformālās izglītības programmas:
Latviešu valoda
150 st.
(pamata, vidējais, augstākais līmenis)
Angļu valoda
150 st.
(bez priekšzināšanām)
Angļu valoda
100 st.
(ar priekšzināšanām) (Elementary)
Vācu valoda
150 st.
(bez priekšzināšanām)
Vācu valoda
100 st.
(ar priekšzināšanām)
Vācu valoda (pamati pakalpojumu sfēras
darbiniekiem)
100st.
(ar priekšzināšanām)
Krievu valoda
100 st.
(bez priekšzināšanām)
Krievu valoda
100 st.
(ar priekšzināšanām)
Datorzinības
120 st.
(bez priekšzināšanām)
Datorzinības
120 st.
(ar priekšzināšanām)
Komercdarbības pamati
150 st.
Sīkāku informāciju un pārējās izglītības
programmas meklējiet mūsu skolas
mājas lapā
http://www.ruts.lv
Kontaktinformācija:
Rīgas Uzņēmējdarbības tehniskā Vidusskola
Burtnieku iela 37,Riga LV-1084
tālr./fakss 67322477;67113006;
mob.26535448 E-pasts:[email protected]
Mājas lapa:
http://www.ruts.lv
Rīgas Uzņēmējdarbības
tehniskā vidusskola
В нашей школе Вы приобретёте знания и
умения, которые позволят Вам успешно
стартовать на рынке труда
*Латышский язык
*Английский язык
*Русский язык
*Немецкий язык
*Основы коммерческой
деятельности
*Энергетика
Если Вы зарегистрированы в Государственном агенстве занятости (ГАЗ) как
безработный и соответствуете всем требованиям для участия в процессе обучения, Вы можете получить купон и
бесплатно дополнить свои знания,
усовершенствовать свои навыки и
получить кваликацию!
В сотрудничестве с Государственным
агенством занятости наша школа проводит проект ESF по осуществлению
профессионального
дальнейшего
образования
и
неформального
образования безработных.
Kак это осуществить?
1. В ближайшем филиале ГАЗ
зарегистрируйтесь для получения купона
на обучение.
2.Получите купон и в течение 10 дней
приходите с ним в нашу школу, где мы
заполним купон и сообщим Вам о
времени и процессе обучения.
3.Заполненный купон отнесите обратно в
ГАЗ.
4.Обучайтесь в нашей школе, получайте
стипендию Ls 70 в месяц. Закончив
обучение,
получите
признанный
государством документ об образовании.
Подробную информацию о порядке
получения купона ищите на сайте ГАЗ:
www.nva.gov.lv
Программа профессионального
дальнейшего образования:
Энергетика
960 ч.
(квалификация электрик ,
3 профессиональный уровень)
Программы неформального
образования:
Латышский язык
120 ч.
(начальный,средний и высший уровень)
Английский язык
150 ч.
(без предварительных знаний)
Английский язык
100 ч.
( с предварительными знаниями)
Немецкий язык
150 ч.
(без предварительных знаний )
Немецкий язык
100 ч.
( с предварительными знаниями)
Основы немецкого языка для
работников сферы услуг
100ч.
( с предварительными знаниями)
Русский язык
100 ч.
(без предварительных знаний )
Русский язык
100 ч.
( с предварительными знаниями)
Компьютерная грамотность 120ч.
(без предварительных знаний )
Компьютерная грамотность 120ч.
( с предварительными знаниями)
Основы коммерческой деятельности
150 ч.
Подробную информацию и остальные
программы образования ищите на нашем
сайте http://www.ruts.lv
Контактная информация:
Rīgas Uzņēmējdarbības Tehniskā Vidusskola
Burtnieku iela 37,Riga LV-1084
Talr./fakss 67322477; 67113006; mob.26535448
E-pasts:[email protected]
Скачать